Aktualizacja oprogramowania sprzętowego Ge Ddg7986r

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego Ge Ddg7986r jest procesem, który polega na zastąpieniu bieżącego oprogramowania sprzętowego na urządzeniu nowymi funkcjami i poprawkami. Proces ten jest ważny, ponieważ umożliwia urządzeniu dostosowanie się do nowych systemów i aplikacji oraz ułatwia działanie ze sprzętem. Aktualizacja oprogramowania pozwala także na wykorzystanie nowych i ulepszonych funkcji, które mogą poprawić wydajność urządzenia. Przeprowadzenie aktualizacji oprogramowania sprzętowego może być skomplikowanym procesem, dlatego ważne jest, aby zawsze upewnić się, że wykonywane są wszystkie kroki zgodnie z instrukcją.

Ostatnia aktualizacja: Aktualizacja oprogramowania sprzętowego Ge Ddg7986r

Powrót do góry

(Nitrokey Storage 2 - Windows)

Ostrzeżenie

Należy wykonać kopię zapasową wszystkich danych z urządzenia przed aktualizacją, ponieważ aktualizacja firmware może zniszczyć wszystkie dane na urządzeniu (zwłaszcza pochodzące z wersji <0. 45 firmware)!

Ważne

Nigdy nie odłączaj Nitrokey 3 ani nie przerywaj procesu podczas aktualizacji, ponieważ w ten sposób Twoje urządzenie może stać się bezużyteczne!

 1. Pobierz Nitrokey App oraz Nitrokey Update Tool. Nitrokey Update Tool jest obecnie dostępne tylko dla systemów macOS i Windows.

 2. Pobierz najnowszy plik firmware „. hex” z here. Starsze wydania są here.

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonę aplikacji Nitrokey App i przejdź do „Configure” -> „Enable Firmware Update”. Domyślne hasło oprogramowania sprzętowego to „12345678”.

Informacja

Po aktywacji trybu aktualizacji Nitrokey Storage nie jest już wykrywany przez aplikację Nitrokey. Musisz postępować zgodnie z instrukcjami opisanymi poniżej, aby przywrócić jego działanie.

Jeśli używasz systemu Microsoft Windows Build 1809 i oprogramowania Nitrokey Storage Firmware 0. 52 lub niższego, musisz użyć innego systemu lub, jeśli nie jest to wykonalne, skorzystaj z tych instrukcji, aby włączyć tryb aktualizacji oprogramowania sprzętowego.

 1. Uruchom narzędzie do aktualizacji Nitrokey i kliknij „Wybierz plik z oprogramowaniem sprzętowym”. Wybierz poprzednio pobrany plik „. hex” oprogramowania sprzętowego. Kliknij na „Update firmware”, aby rozpocząć proces aktualizacji. Po zakończeniu aktualizacji Twoje urządzenie powinno zostać ponownie wykryte przez Nitrokey App.

FAQ

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego nie powiodła się

Należy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami podczas rozwiązywania problemów:

1. Sprawdź, czy telefon jest podłączony do Internetu i ponownie spróbuj zaktualizować.

2. W przypadku gdy automatyczna aktualizacja nie powiedzie się, należy przejść do oficjalnej stronie internetowej, aby ręcznie zaktualizować firmware.

Instrukcja aktualizacji:
2. 1. Idź do "Potrzebujesz pomocy? " na dole strony oficjalnej strony ASUS http://www. com/pl/support/ i pobierz plik ZIP z firmware.
2. 2. Połącz telefon z komputerem za pomocą kabla mikro USB i skopiuj plik ZIP do katalogu głównego pamięci wewnętrznej telefonu. 3. Odłącz kabel mikro USB od telefonu, aby pojawił się komunikat o aktualizacji w pasku stanu. 4. Dotknij "Wykryto plik aktualizacji systemu... " i wykonaj kroki aby aktualizować firmware.

Uwaga:

Podczas procesu aktualizacji, należy naładować telefon adapterem AC lub upewnić się, że telefon posiada co najmniej 15% pozostałego czasu pracy baterii.
Upewnij się, że pobrany firmware SKU jest taki sam, co zainstalowany w telefonie, np, WW -> WW, CN -> CN, TW -> TW. Nieprawidłowa wersja SKU doprowadzi do niepowiodzenia aktualizacji.
Nie można zmienić SKU z jednego do drugiego, np WW -> TW, a także nie moża zmienić wersji z nowszej na starszą, np V2. 20. 40. 13 -> V2. 19. 18
 

Powiązane tematy:

Jak zaktualizować firmware w telefonie?
Dlaczego nie otrzymuję powiadomienia o aktualizacji systemu (OTA)?
Oprogramowanie - Aktualizacja oprogramowania sprzętowego nie powiodła się

 • KategoriaAplikacja/ Oprogramowanie/Narzędzie, Odtwarzanie/ reset systemu, Ustawienie/ Użytkowanie Android, Dysk HDD/ SDD/ Magazyn danych, BIOS/ Firmware, Procesor/ Pamięć
 • TypProduct Knowledge

Czy informacja okazała się przydatna?

YesNo

 • Above information might be partly or entirely quoted from exterior websites or sources. please refer to the information based on the source that we noted. Please directly contact or inquire the sources if there is any further question and note that ASUS is neither relevant nor responsible for its content/service
 • This information may not suitable for all the products from the same category/series. Some of the screen shots and operations could be different from the software versions.
 • ASUS provides the above information for reference only. If you have any questions about the content, please contact the above product vendor directly. Please note that ASUS is not responsible for the content or service provided by the above product vendor.

Wprowadzenie

Co pewien czas firma HP wydaje aktualizacje drukarek, nowe aplikacji dla usług internetowych, a także nowe funkcje dla dotychczasowych programów tego typu. Aby pobrać te aktualizacje, należy zaktualizować oprogramowanie sprzętowe drukarki. Po zaktualizowaniu oprogramowania sprzętowego aplikacje internetowe zostaną zaktualizowane automatycznie.

Omówienie wideo

Poniższe filmy przedstawiają sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego drukarki. Czynności, jakie należy wykonać, aby zaktualizować oprogramowanie sprzętowe, różnią się w zależności od modelu drukarki. Należy wybrać film dotyczący posiadanego modelu drukarki.

Poniższy film dotyczy modeli drukarek M329, M428, M429 i M479:

Poniższy film dotyczy drukarek wyposażonych w panel sterowania z ekranem dotykowym mającym czarne tło oraz niektórych drukarek wyposażonych w 2-wierszowy panel sterowania LCD:

Uwaga:

Jeżeli czynności opisane w tych filmach nie dotyczą posiadanego modelu drukarki, prawidłowe czynności opisano w poniższych sekcjach.

Aktualizowanie oprogramowania sprzętowego drukarki

Drukarka HP LaserJet Pro obsługuje dwie metody aktualizacji oprogramowania sprzętowego (wymienione poniżej).

Wybierz jedną z tych metod i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zaktualizować oprogramowanie sprzętowe drukarki.

W przypadku drukarki podłączonej za pomocą przewodu USB skorzystaj z drugiej metody: Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przy użyciu narzędzia aktualizacji drukarki HP.

Metoda 1: Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przy użyciu panelu sterowania

Skorzystaj z tej metody, aby zaktualizować oprogramowanie sprzętowe za pomocą panelu sterowania drukarki (tylko w przypadku drukarek podłączonych do sieci), a następnie ustaw w drukarce opcję automatycznej aktualizacji oprogramowania sprzętowego po udostępnieniu nowych aktualizacji.

Aby możliwa była aktualizacja oprogramowania przy użyciu połączenia sieciowego, drukarka musi być połączona z Internetem.

Czynności te różnią się w zależności od typu panelu sterowania.

Rys. : Panele sterowania z białym tłem

Rys. : Panele sterowania z czarnym tłem

Rys. : 2-wierszowy panel sterowania LCD

Panele sterowania z białym tłem (modele M329, M428, M429 i M479)

 1. Upewnij się, że drukarka jest podłączona do sieci przewodowej (Ethernet) lub bezprzewodowej z aktywnym połączeniem internetowym.

 2. Na ekranie głównym w panelu sterowania drukarki przesuń kartę na górze w dół, aby otworzyć pulpit, a następnie dotknij ikony Konfiguracja .

  Przewiń listę i dotknij przycisku Konserwacja drukarki, a następnie dotknij Zaktualizuj drukarkę.

  W przypadku braku opcji Aktualizacja drukarki przejdź do drugiej metody: Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przy użyciu narzędzia aktualizacji drukarki HP.

  Dotknij przycisku Sprawdź teraz aktualizacje drukarki, aby sprawdzić dostępność aktualizacji.

  Drukarka automatycznie sprawdzi dostępność aktualizacji i, jeśli znajdzie nowszą wersję, rozpocznie proces aktualizowania.

  Ustaw w drukarce opcję automatycznego aktualizowania oprogramowania sprzętowego, gdy dostępne są aktualizacje:

  Dotknij przycisku Zarządzaj aktualizacjami, dotknij Umożliwiaj aktualizowanie, a następnie dotknij Tak.

  Dotknij przycisku Wstecz , dotknij Opcje aktualizacji drukarki, a następnie dotknij Zainstaluj automatycznie (zalecane).

Panele sterowania z czarnym tłem

Na ekranie głównym panelu sterowania drukarki dotknij przycisku Konfiguracja

Przewiń ekran i otwórz menu Usługi, a następnie otwórz menu Aktualizacja LaserJet.

Jeśli opcji Aktualizacja LaserJet nie ma na liście, przejdź do drugiej metody: Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przy użyciu narzędzia aktualizacji drukarki HP.

Dotknij przycisku Sprawdź teraz aktualizacje, aby sprawdzić dostępność aktualizacji.

Przewiń ekran i otwórz menu Usługi, otwórz menu Aktualizacja LaserJet, a następnie wybierz menu Zarządzaj aktualizacjami.

Zmień ustawienie opcji Zezwalaj na aktualizacje na TAK, a następnie ustaw Automatyczne sprawdzanie na .

2-wierszowy panel sterowania LCD

M305dn, M404-M405 (modele n, dn, dw), M454 (modele nw, dn)

Na panelu sterowania drukarki naciśnij przycisk OK, aby wyświetlić ekran główny.

Użyj przycisków strzałek i przycisku OK, aby przejść do następujących menu i otworzyć je:

Konfiguracja

Konserwacja drukarki

Aktualizuj oprogramowanie sprzętowe

W przypadku braku opcji Aktualizacja oprogramowania sprzętowego użyj drugiej metody: Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przy użyciu narzędzia aktualizacji drukarki HP.

Jeśli aktualizacja oprogramowania sprzętowego jest dostępna, naciśnij przycisk OK, aby rozpocząć proces aktualizacji.

Wszystkie inne 2-wierszowe panele sterowania LCD

Na panelu sterowania drukarki naciśnij przycisk OK, aby otworzyć menu Konfiguracja.

Użyj przycisków strzałek i przycisku OK, aby przejść do menu Usługi i otworzyć je, a następnie do menu Aktualizacja LaserJet.

Wybierz Sprawdź aktualizacje, aby sprawdzić dostępność aktualizacji.

Użyj przycisków strzałek i przycisku OK, aby przejść do menu Usługi i otworzyć je, a następnie do menu Aktualizacja LaserJet i menu Zarządzanie aktualizacjami.

Zmień ustawienie opcji Zezwalaj na aktualizacje na Tak, następnie ustaw Automatyczne sprawdzanie na .

Metoda 2: Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przy użyciu narzędzia aktualizacji drukarki HP

Użyj tej metody, aby ręcznie pobrać i zainstalować narzędzie aktualizacji drukarki HP.

Jest to jedyna opcja aktualizacji oprogramowania sprzętowego drukarek podłączonych do komputera za pomocą kabla USB. Metoda ta działa również w przypadku drukarek, które są podłączone do sieci.

Musisz mieć zainstalowany sterownik drukarki, aby użyć tej metody.

Przejdź do strony www. com/go/support, kliknij Oprogramowanie i sterowniki, a następnie kliknij Drukarka.

W polu tekstowym wpisz nazwę drukarki, kliknij przycisk Prześlij, a następnie kliknij model drukarki z listy wyników wyszukiwania.

W sekcji Oprogramowanie sprzętowe znajdź plik Narzędzie aktualizacji oprogramowania sprzętowego.

Kliknij przycisk Pobierz, a następnie Uruchom.

Po uruchomieniu narzędzia do aktualizacji drukarki HP wybierz drukarkę, którą chcesz zaktualizować, a następnie kliknij przycisk Zaktualizuj.

Postępuj zgodnie ze wskazówkami widocznymi na ekranie, aby ukończyć instalację. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć narzędzie.

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego Ge Ddg7986r

Bezpośredni link do pobrania Aktualizacja oprogramowania sprzętowego Ge Ddg7986r

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Aktualizacja oprogramowania sprzętowego Ge Ddg7986r