Arkusz naprawczy Brother Bes 963

Brother Bes 963 jest przeznaczony do naprawy drukarek Brother. Jest to szybki, prosty i skuteczny sposób na naprawę uszkodzonych lub wadliwych drukarek Brother. Arkusz naprawczy Brother Bes 963 może być łatwo zainstalowany i używany, a jego instalacja powinna zająć tylko kilka minut. Może on naprawić wiele problemów, w tym awarie oprogramowania, uszkodzone elementy sprzętowe i uszkodzenia mechaniczne. Ma on również wyjątkowo szybkie i wydajne funkcje naprawcze, które mogą sprawić, że naprawa jest szybsza i łatwiejsza. Brother Bes 963 jest łatwy w użyciu i dostępny w przystępnej cenie, a jego wszechstronność sprawia, że jest to idealny wybór dla wszystkich potrzeb naprawczych.

Ostatnia aktualizacja: Arkusz naprawczy Brother Bes 963

Tablica nr 10 – Arkusz naprawczy – lokomotywa kompletna str. 1/2.

Lp P4 P5 Czynności Wymagania Ark/Zał

1 X X Przeprowadzić przekazanie lokomotywy do naprawy. Wg załączonego protokołu P1. Wypełnić protokół. P1

2 X X

Zdemontować z pojazdu następujące podzespoły:

- agregat prądotwórczy

- agregaty wentylacyjne silników trakcyjnych- podgrzewacz wody- wyłączniki ciśnieniowe i termiczne- baterię akumulatorów

- regulator napięcia

- przyrządy kontrolno-pomiarowe- tablicę diodową

-instalacje kontroli zużycia paliwa.

- -

3 X Rozmontować pojazd. - -

4 X X Wykonać naprawy podzespołów. - -

5 X X Zmontować pojazd.

Nowe elementy złączne (obejmy, opaski,połączenia elastyczne). Nowe plomby. Różnicecharakterystyk silników trakcyjnych max. 10%.

-

6 X X Wyregulować rozpływ powietrza w kanałach

wentylacyjnych silników trakcyjnych. Wg dokumentacji konstrukcyjnej. -

7 X X Sprawdzić skrajnię. Wg karty UIC505. -

8 X X Sprawdzić mocowanie urządzeń na

podwoziu i do nadwozia. -

9 X X Sprawdzić kompletność i mocowanie

wyposażenia kabiny maszynisty. -

10 X X Sprawdzić szczelność zbiorników i instalacji. Brak wycieków. -

11 X X Sprawdzić połączenie wózków z pudłem i luzy naodbijakach wózka. Doprowadzić wymiary do wymagań.

Wg załączonej karty. Wypełnić kartę pomiarową

K3 str. 3. K3

12 X X Sprawdzić sprężyny śrubowe. prześwit między zwojami sprężyn śrubowych

min. 4 mm. -

13 X X Sprawdzić ustawienie zderzaków. Wg załączonej karty. Wypełnić kartę pomiarową

14 X X

Sprawdzić ustawienie zgarniaczy. Wypełnić kartę pomiarową

15 X X Wykonać próby instalacji pneumatycznej. Wypełnić kartę pomiarową

K14 str. 2 i 3. K14

16 X X Sprawdzić stan i działanie wycieraczek. Powierzchnia wycierana czysta, praca płynna

bez zacięć.

-17 X X Sprawdzić stan i działanie piasecznic. Ilość piasku min. 90% pojemności zbiorników.

Położenie rur wylotowych wg załączonej karty.

-18 X X Sprawdzić stan i działanie syreny.

min. 121 dB w odległości 5 m (na osi w przód).

Zawór powinien uruchamiać się lekko bez zacięć,doprowadzać do gwizdawki i syreny sprężonepowietrze Dźwięk czysty, dobrze słyszalny.

-19 X X Sprawdzić stan i działanie buczków. min. 90 dB w odległości 1 m (na osi w przód).

-20 X X Sprawdzić zbiorniki powietrza. Brak uszkodzeń i nieszczelności

-21 X X Sprawdzić stan i działanie sprężarki powietrza. Wypełnić kartę pomiarową

K12. K12

22 X X Wykonać próbę statyczną hamulca. Wypełnić kartę pomiarową

K14 str 2 i 3. K14

Tablica nr 10 – Arkusz naprawczy – lokomotywa kompletna str. 2/2.

23 X Wykonać oznakowanie instalacji elektrycznej. -24 X Uzupełnić brakujące oznaczenia oraz napisy

informacyjne instalacji elektrycznej. -

25 X X Sprawdzić stan instalacji elektrycznej. Brak widocznych uszkodzeń i poluzowań. -

26 X X Wyregulować napięcie prądnicy pomocniczej. 107 - 113 V. -

27 X X Sprawdzić stan obwodów prędkościomierza. Wg załączonej karty pomiarowej. Wypełnić kartę K16. K16 28 X X Dla lokomotyw wyposażonych w ABP sprawdzić

stan obwodów ABP.

Wg załączonej karty pomiarowej. Wypełnić kartę K17.

Wypełnić tylko karty podzespołów zabudowanych nalokomotywie.

K17

29 X X Sprawdzić stan anten. Brak widocznych uszkodzeń. -

30 X X Sprawdzić stan obwodów radiołączności.

Działanie zgodnie z DTR producenta. Brak szumów izniekształceń uniemożliwiających zrozumienieprzekazywanych komunikatów. Dla lokomotywprzystosowanych do pracy liniowej próba w odległości10-12 km od radiotelefonu kontrolnego oraz

sprawdzenie zadziałania RS (Nadawanie i odbiór orazzadziałanie w odległości 10-12 km od źródła sygnału omocy emisyjnej 5W).

31 X X Sprawdzić stan i działanie reflektorów. Brak uszkodzeń i nieprawidłowości w działaniu,

czyste szyby, sprawne żarówki. -

32 X X Sprawdzić ustawienie reflektorów. Wypełnić kartę K11. K11

33 X X Sprawdzić stan szafy SN/NN. -

34 X X Sprawdzić stan i działanie obwodów oświetleniawewnętrznego.

Brak widocznych uszkodzeń, zabrudzeń inieprawidłowości w działaniu, czyste oprawy,sprawne żarówki.

35 X X Sprawdzić działanie obwodów p. pożarowych. Sprawdzić I wypełnić kartę K18. K18 36 X X Dokonać regulacji obrotów i wzbudzenia agregatu

prądotwórczego. Wypełnić kartę K13. K13

37 X X Dokonać sprawdzenia działania i regulacji

układu chłodzenia. K13 38 X X

Dokonać sprawdzenia działania układusterowania i układów zabezpieczającychlokomotywy.

Wg dokumentacji konstrukcyjnej producenta. -

39 X X Sprawdzić działanie obwodów i urządzeniapodgrzewania wody.

Wykonać jeśli występuje. Wg dokumentacji

konstrukcyjnej producenta. -

40 X X Sporządzić wykaz rekonstrukcji i robót

dodatkowych. Wg załączonego protokołu P2. P2

41 X X Przeprowadzić sprawdzenie przed jazda próbną. Wg załączonego protokołu P3. P3 42 X X Przeprowadzić próbną jazdę lokomotywą. Wg załączonego protokołu P4. P4 43 X X Wyregulować naciski kół. Wypełnić kartę K10. K10 44 X X Przeprowadzić sprawdzenie po jeździe próbnej. Wg załączonego protokołu P5. P5 45 X X Sporządzić protokół odbioru lokomotywy. Wg załączonego protokołu P7. P7 46 X X Sporządzić kartę napraw lokomotywy. Wg załączonego protokołu P6. P6 47 X X Wystawić świadectwo kontroli jakości. Wg załączonego protokołu P8. P8

48 X X Wystawić kartę gwarancyjną. - -

Tablica nr 11 – Arkusz naprawczy – nadwozie str. 1/2.

1 X Wykonać piaskowanie. - -

2 X X Sprawdzić poszycie i szkielet. Uszkodzone elementynaprawić lub wymienić.

Sprawdzić stan drzwi i zamków.

Uszkodzone elementy naprawić lub wymienić. - -

4 X X Szyby okienne sprawdzić, oczyścić, uszkodzone

wymienić. - -

5 X X Wszystkie uszczelki drzwi i okien wymienićna nowe.

Dla P4 sprawdzić i wymienić uszkodzone, dla P5

wymienić wszystkie na nowe. -

6 X X

Uszkodzone wyłożenie ścian wewnętrznych,podłogi i sufitów naprawić lub wymienić. Uzupełnićizolację dźwiękochłonną i termiczną.

- -

7 X X Wykładzinę podłogową wymienić. - -

8 X X Sprawdzić i naprawić żaluzje. - -

9 X X

Oczyścić, sprawdzić urządzenia i wyposażeniewszystkich przedziałów, naprawić lub wymienićczęści uszkodzone.

10 X X Fotele maszynisty naprawić lub wymienić. - -

11 X X Tabliczki ostrzegawcze i informacyjne oczyścić,

uszkodzone wymienić. - -

12 X X

Przedmuchać i usunąć zanieczyszczenia zobudów i kanałów wentylacyjnych, naprawić miechywentylacyjne. Uszkodzone miechy wymienić.

Wyregulować rozpływ powietrza.

13 X X Oczyścić i sprawdzić piasecznice i rury

piaskowe. Uszkodzone naprawić lub wymienić. - -

Wycieraczki szyb, osłony przeciwsłoneczne

zdjąć, sprawdzić i naprawić uszkodzone elementy. - -

15 X X Szafy i ramy oczyścić, sprawdzić ich stan oraz

zamocowanie, uszkodzone naprawić. - -

16 X X

Pomosty, poręcze, uchwyty i pozostałe wyposażeniezewnętrzne sprawdzić, uszkodzone naprawić lubwymienić. Zgarniacze naprawić.

17 X X Reflektory czołowe oczyścić, wymienićzużyte lub uszkodzone elementy.

Uszkodzenie powierzchni odbłyśników

max. 10%. -

18 X X Pomalować pudło. Wg wytycznych malowania pojazdów ZPiS

„SPEDKOKS” Sp. z o. o. -

Ostoja (-)

19 X X

Zdemontować wszystkie elementy odejmowalne zostoi, oczyścić ostoję z zanieczyszczeń i korozji,sprawdzić czy nie ma pęknięć, wybrzuszeń,wgnieceń lub nadmiernego zużycia. Naprawić lubwymienić uszkodzone bądź zużyte elementy.

Dopuszczalne zużycie 0, 2 grubości materiału. -

20 X X

Sprawdzić wymiary ostoi, w przypadkuprzekroczonych wartości naprawić, pogięte lubuszkodzone części ostoi wymienić.

Dopuszczalne wgniecenie materiału pod zderzakami:

- „P4” - 5 mm- „P5” - 0 mm.

21 X Wymiary ostoi doprowadzić do wielkości

konstrukcyjnych. Wypełnić kartę K1. K1

22 X X Sprawdzić, a następnie naprawić bądź wymienić

wsporniki, wieszaki, itd. - -

23 X X

Sprawdzić, a następnie naprawić bądźwymienić belki skrętowe, ślizgi boczne i ichzamocowanie oraz inne punkty podparcia.

Tablica nr 11 – Arkusz naprawczy – nadwozie str. 2/2.

24 X X Uzupełnić zabezpieczenie antykorozyjne, anastępnie ostoję pomalować.

Urządzenia cięgłowo-zderzne

25 X X Zregenerować zderzaki. Wymiary zderzakówdoprowadzić do wielkości naprawczych.

Wg załączonej karty pomiarowej. Wypełnić kartę K8stronę 1 lub 2 odpowiednio do zastosowanych nalokomotywie zderzaków.

K8

26 X X Sprzęg śrubowy doprowadzić do wymiarównaprawczych.

Niedopuszczalne jest zakuwanie i spawanie sprzęgu.

Wypełnić kartę pomiarową K6. K6

27 X X

Haki cięgłowe i prowadnice zdjąć, oczyścić,Haki doprowadzić do wymiarów naprawczych,całość nasmarować.

Wg załączonej karty pomiarowej K7. Wypełnić kartę. K7

28 X X

Urządzenia cięgłowe rozebrać, oczyścić, sprawdzić.

Części uszkodzone lub nadmiernie zużyte wymienić,smarować. Sprawdzić charakterystykę sprężynstożkowych – wymienić uszkodzone lub zużyte.

29 X X Po naprawie urządzenia cięgłowe i zderzakowe

pomalować. - -

Tablica nr 12 – Arkusz naprawczy – podwozie str. 1/7.

2 X X Wszystkie zespoły, podzespoły i elementy wózka

oczyścić z brudu i korozji. Mycie wodno-detergentowe. -

3 X Oczyścić ramę wózka z brudu i korozji metodą

piaskowania lub śrutowania. - -

4 X X Sprawdzić czy rama wózka nie posiada pęknięć lubinnych uszkodzeń mechanicznych.

Brak wgnieceń i wybrzuszeń.

Dla P4 dopuszcza się miejscowe zużycia do 0, 1grubości materiału na dł. 1m lub powierzchni 2 dm2.

Sprawdzić stan wsporników przyspawanychdo ramy wózka – uszkodzone naprawić lubwymienić.

8 X Sprawdzić otwory mocowania dźwigni i wieszaków –otwory doprowadzić do wymiarów naprawczych.

Luz między sworzniem a otworem w wieszaka:

dla P4 0, 80 mmdla P5 0, 32 mm.

9 X X Sprawdzić stan gniazd prowadników maźnic,

uszkodzone zregenerować. - -

10 X Sprawdzić stan gniazd prowadników maźnic,

uszkodzone zregenerować. 46 +0, 030-0 mm -

11 X Wymiary gniazd prowadników maźnic

doprowadzić do wymiarów konstrukcyjnych. 46 0, 025-0 mm -

12 X X Dokonać pomiaru ramy. Według karty pomiarowej K2. K2

13 X X Zabezpieczyć ramę wózka antykorozyjnie. - -

Sprawdzić stan i charakterystykę prowadnikówmaźnic. Prowadniki nie spełniające wymagań

Guma w pierścieniach i sworzniach amortyzującychprowadników maźnic nie może wykazywać śladówstarzenia, pęknięć i wystrzępień.

15 X X Kwadraty sworzni prowadnika maźnicy

doprowadzić do wymiarów konstrukcyjnych. 46 +0, 050-0, 034 mm. -

Sprawdzić charakterystykę prowadnikamaźnicy – prowadniki nie spełniające wymagań

17 X Oczyścić belkę bujakową z brudu i korozji metodą

18 X X Sprawdzić czy belka bujakowa nie posiada

pęknięć lub innych uszkodzeń mechanicznych. - -

19 X Belkę bujakową doprowadzić do wymiarów

konstrukcyjnych. - - do belki bujakowej – uszkodzone naprawić lub

21 X X

Sprawdzić otwory mocowania prowadników iwieszaków belki bujakowej – wymiary otworówdoprowadzić do wymiarów naprawczych.

Tablica nr 12 – Arkusz naprawczy – podwozie str. 2/7.

24 X X Sprawdzić czy belka skrętowa nie posiada

pęknięć lub innych uszkodzeń mechanicznych. - -

25 X Belkę skrętową doprowadzić do wymiarów

konstrukcyjnych. - -

26 X Zabezpieczyć belkę skrętową

antykorozyjnie. - -

27 X Oczyścić kołyskę z brudu i korozji metodą

piaskowania lub śrutowania. - -

28 X X Sprawdzić czy kołyska nie posiada pęknięć lub

innych uszkodzeń mechanicznych. - -

29 Xwieszaków kołyski – otwory doprowadzić dowymiarów naprawczych.

30 Xwymiarów konstrukcyjnych.

31 X X Dokonać pomiarów ramy wózka po naprawie. Wypełnić kartę pomiarową K2 str 2. K2

32 X Zabezpieczyć kołyskę antykorozyjnie. - -

33 X X Sprawdzić stan zabezpieczenia kołyski na

wieszakach. - -

34 X X Sprawdzić stan elementów podparcia

bocznego pudła. - -

35 X X Sprawdzić drożność przewodów smarnych i

kanałów w czopie kulistym podparcia bocznego. - -

36 X Wymienić tłumiki hydrauliczne na nowe. - -

37 X X Sprawdzić szczelność i działanie tłumików

hydraulicznych. - -

38 X X Sprawdzić charakterystykę tłumików

hydraulicznych. - -

39 X X Sprawdzić stan piór resoru i mocowanie opaski

resorowej. - -

40 X X Sprawdzić charakterystykę resoru. Wg załączonej karty pomiarowej K9. K9

41 X X Sprawdzić resory.

43 X X Sprawdzić charakterystykę sprężyn

śrubowych. K9

44 X X Sprawdzić stan zgarniaczy – uszkodzone

naprawić lub wymienić. - -

45 X X Sprawdzić elementy czopa skrętu, naprawić lub

wymienić zużyte części. - -

46 X Sworznie usprężynowania wymienić na

nowe. - -

47 X X

Sprawdzić wszystkie wieszaki, sworznie,odbijaki, zabezpieczenia, śruby mocujące, śrubyregulacyjne, elementy zawieszeń oraz wahacze –uszkodzone lub zużyte naprawić lub wymienić.

Brak pęknięć i skrzywień Twardość sworzni 55-58

HRC. -

48 X X Sprawdzić stan rur piaskowych. - -

49 X X Wymienić wszystkie elementy gumowe i

gumowo-metalowe na nowe. - -

50 X X Sprawdzić stan dźwigni i wieszaków

hamulca. Brak pęknięć i skrzywień. -

Tablica nr 12 – Arkusz naprawczy – podwozie str. 3/7.

51 X Doprowadzić otwory w dźwigniach i wieszakachhamulca do wymiarów naprawczych.

Luzy w przegubach i sworzniach:

przy średnicy do 30 mm 0, 5 mmprzy średnicy ponad 30 mm 0, 8 mmTolerancja średnic sworzni:

przy średnicy do 30 mm max. -0, 3 mmprzy średnicy ponad 30 mm max. -0, 5 mmTolerancja średnic otworów tulejek

przy średnicy do 30 mm max. +0, 2 mmprzy średnicy ponad 30 mm max. +0, 3 mm

-

52 X Doprowadzić otwory w dźwigniach i

wieszakach hamulca do wymiarów konstrukcyjnych. -

53 X Wymienić sworznie hamulcowe na nowe. - -

54 X X Sprawdzić stan obsad klocków hamulcowych. - -

55 X Wymienić wstawki klocków hamulcowych. - -

56 X X Sprawdzić mocowanie wstawek klocków

hamulcowych w obsadach. - -

57 X X Sprawdzić stan cylindra hamulcowego. Grubość ścianki min. 3 mm

Owalność max. 1 mm. -

58 X X Sprawdzić szczelność cylindra hamulcowego.

Wg załączonej karty pomiarowej K14. Max. spadekciśnienia dla cylindra hamulcowego o ciśnieniu 0, 5 MPa- 0, 01MPa /5minut.

K14

59 X X Sprawdzić wielkość skoku tłoka cylindrahamulcowego.

Wg załączonej karty pomiarowej K14. Wypełnić kartę

pomiarową. K14

60 X X

Zdemontować i sprawdzić stan elementów hamulcapostojowego – elementy uszkodzone lub zużyte

61 X X Elementy i części wózka po odbiorze pomalować. - -

62 X X Zmontować wózek po naprawie wszystkich

zespołów. - -

63 X X Wykonać smarowanie. Karta smarowania K19. K19

64 X X Sprawdzić luzy przymaźnicze. Wg załączonej karty pomiarowej K3. K3 Wózek (Opcja 2 i 3)

(1LN/1LNa)65 X X Zdemontować z wózka wszystkie zespoły,

podzespoły i elementy. - -

66 X X Wszystkie zespoły, podzespoły i elementy wózka

67 X Oczyścić ramę wózka z brudu i korozji metodą

68 X X Sprawdzić czy rama wózka nie posiadapęknięć lub innych uszkodzeń mechanicznych.grubości materiału na dł. 1m lub powierzchni 2 dm2

72 X X Sprawdzić stan wsporników przyspawanych do

ramy wózka – uszkodzone naprawić lub wymienić. - -

73 X Sprawdzić otwory mocowania dźwigni i wieszaków –

Tablica nr 12 – Arkusz naprawczy – podwozie str. 4/7.

74 X Sprawdzić stan gniazd prowadników maźnic,

uszkodzone zregenerować. 46 +0, 030 -0 mm. -

75 X Wymiary gniazd prowadników maźnic doprowadzić

do wymiarów konstrukcyjnych. 46 0, 025 -0 mm. -

76 X X Dokonać pomiarów ramy wózka po naprawie. K2

77 X Zabezpieczyć ramę wózka antykorozyjnie. - -

78 X Xmaźnicy. Prowadniki nie spełniające wymagań

Guma w pierścieniach i sworzniach

amortyzujących prowadników maźnic nie możewykazywać śladów starzenia, pęknięć i wystrzępień.

79 X X Kwadraty sworzni prowadnika maźnicy doprowadzić

do wymiarów konstrukcyjnych. 46 0, 050 0, 034 mm. -

80 X X Sprawdzić charakterystykę prowadnika maźnicy –

prowadniki nie spełniające wymagań wymienić. - -

81 X Oczyścić belkę skrętową z brudu i korozji

metodą piaskowania lub śrutowania. - -

82 X X Sprawdzić czy belka skrętowa nie posiada

83 X Belkę skrętową doprowadzić do wymiarów

84 X X Sprawdzić stan wsporników przyspawanych do belki

skrętowej – uszkodzone naprawić lub wymienić. - -

85 X

Sprawdzić otwory mocowania prowadnikówi wieszaków belki skrętowej – otwory doprowadzićdo wymiarów naprawczych.

86 Xwieszaków belki skrętowej – otworydoprowadzić do wymiarów konstrukcyjnych.

87 X Zabezpieczyć belkę skrętową antykorozyjnie. - -

88 X Wymienić tłumiki hydrauliczne na nowe. - -

89 X X Sprawdzić szczelność i działanie tłumików

90 X X Sprawdzić charakterystykę tłumików hydraulicznych. - -

91 X X Sprawdzić stan piór resoru i mocowanie opaski

resorowej. - -

92 X X Sprawdzić charakterystykę resoru. K9

93 X X Sprawdzić resory.

95 X X Sprawdzić charakterystykę sprężyn

96 X X Sprawdzić stan zgarniaczy – uszkodzone naprawić

lub wymienić. - -

97 X X Sprawdzić elementy czopa skrętu, naprawić lub

98 X Sworznie usprężynowania wymienić na nowe. - -

99 X X

Brak pęknięć i skrzywień Twardość sworzni 55 - 58HRC.

Tablica nr 12 – Arkusz naprawczy – podwozie str. 5/7.

100 X X Sprawdzić stan rur piaskowych. - -

101 X X Wymienić wszystkie elementy gumowe i

102 X X Sprawdzić stan dźwigni i wieszaków hamulca. -

103 X Doprowadzić otwory w dźwigniach i wieszakach

104 X Doprowadzić otwory w dźwigniach i

wieszakach hamulca do wymiarów konstrukcyjnych. -

105 X Wymienić sworznie hamulcowe na nowe. - -

106 X X Sprawdzić stan obsad klocków hamulcowych. - -

107 X Wymienić wstawki klocków hamulcowych. - -

108 X X Sprawdzić mocowanie wstawek klocków

hamulcowych w obsadach. - -

109 X X Sprawdzić stan cylindra hamulcowego. -110 X X Sprawdzić szczelność cylindra hamulcowego.

Max. spadek ciśnienia dla cylindra hamulcowego ociśnieniu 0, 5 MPa - 0, 01MPa /5minut. Wg załączonejkarty pomiarowej K14. Wypełnić kartę pomiarową.

111 X X Sprawdzić wielkość skoku tłoka cylindra.

hamulcowego.

112 X X

Zdemontować i sprawdzić stan elementówhamulca postojowego – elementy uszkodzone lubzużyte naprawić lub wymienić.

113 X X Elementy i części wózka po odbiorze pomalować. - -

114 X X Zmontować wózek po naprawie wszystkich

115 X X Wykonać smarowanie. Wg karty smarowania K19. K19

116 X X Sprawdzić luzy przymaźnicze. K3 Zespół napędowy

(-)Zestaw kołowy

117 X X Zdemontować maźnice z zestawu kołowego. - -

118 X X Zestaw kołowy oczyścić i odrdzewić. - -

119 X X Wykonać defektoskopowe badanie osi zestawukołowego.

Metodą ultradżwiękową. Dodatkowo: czopypodłożyskowe, podpiaścia oraz łuki przejściowe –metodą magnetyczno- proszkową. Wypełnić kartępomiarową K5 str 3.

K5

120 X X

Sprawdzić oś zestawu kołowego na

występowanie pęknięć na powierzchni. - -

121 X X

Sprawdzić stan powierzchni czopów zawieszeniasilnika trakcyjnego - zarysowania przeszlifować zzachowaniem wymiarów w ramach dopuszczalnychodchyłek i gładkości zgodnie z dokumentacjąkonstrukcyjną.

Czopy powinny być gładkie, bez rys i śladów zatarć. -

122 X X Sprawdzić stan powierzchni czopów osiowych.

Zarysowania przeszlifować z zachowaniem wymiaróww ramach dopuszczalnych odchyłek i gładkości zgodniez dokumentacją konstrukcyjną

123 X X Sprawdzić osadzenie kół bosych zestawu kołowego

i koła zębatego na osi. 6/7.

124 X X Sprawdzić koła bose, koło zębate i obręcze nawystępowanie pęknięć, jam usadowych irozwarstwień.

Brak pęknięć i rozwarstwień. Wg karty pomiarowej K5

str 3 - wypełnić kartę. K5

125 X X

Sprawdzić stan mocowania obręczy (czy niesą luźne) oraz stan zamocowania pierścienizaciskowych.

Zachowana szczelność osadzenia obręczy I pierścieniazaciskowego na kole; brak przesunięć obręczywzględem koła bosego.

126 X X Obręcze doprowadzić do wymiarów naprawczych,

zużyte wymienić. Wg karty K5. K5

127 X X

Przy wymianie koła bosego lub koła zębategowykonać wykres wtłaczania i przeprowadzić próbętrwałości połączenia.

128 X X Po wymianie elementu zestawu kołowego wyważyćzestaw kołowy oraz sprawdzić jego rezystancję.

Dopuszczalny moment niewyważenia statycznego 0, 25

kgm. -

129 X X Wykonać pomiary geometryczne zestawu kołowego. Wg załączonej karty pomiarowej K5. K5

130 X X Oczyścić maźnice. - -

131 X X Sprawdzić czy elementy maźnicy nie mają pęknięć. - -

132 X X Sprawdzić otwór opaski resoru – w razie

konieczności zregenerować. - -

133 X Otwór dla sworznia opaski doprowadzić do wymiaru

naprawczego. Średnica otworu - 50 +0, 1-0 mm. -

134 X X Sprawdzić szczelność pokryw i luzy labiryntów. - -

135 X Umyć łożyska osiowe. - -

136 X

Sprawdzić łożyska osiowe. W przypadkustwierdzenia uszkodzeń lub nadmiernego zużyciałożysko wymienić.

Luz promieniowy (łożysko eksp. ):

przed montażem: 0, 17 - 0, 40 mmpo montażu: 0, 07 - 0, 33 mm.

137 X Wymienić łożyska osiowe.

Luz promieniowy (łożysko nowe):

przed montażem: 0, 17 - 0, 22 mmpo montażu: 0, 07 - 0, 17 mm.

138 X X Wymienić smar w łożysku. K19

Zawieszenie silnika trakcyjnego139 X X Sprawdzić elementy zawieszenia silnika

trakcyjnego – uszkodzone naprawić lub wymienić. - -

140 X X Wymienić wieszaki i śruby zabezpieczające

zawieszenia silników trakcyjnych. - -

141 X X

Sprawdzić elementy prowadzenia bocznegosilnika trakcyjnego - uszkodzone naprawić lub

142 X

Sprawdzić charakterystykę i stan elementówgumowych i metalowo - gumowych. Elementy owielkościach parametrów nie odpowiadającychwymogom wymienić.

Brak pęknięć i uszkodzeń elementów -

143 X Wymienić elementy gumowe i metalowo - gumowe. - -

144 X X

Sprawdzić stan panewek zawieszenia silnikatrakcyjnego. W przypadku ubytku materiału panewkiwylać na nowo.

145 X X Sprawdzić luzy zawieszenia silnika trakcyjnego.

Luz poprzeczny:

Odległość między panwią a piastą koła bosegoi panwią a kołem zębatym – 16 mm przy czym różnicatych wymiarów - 0, 5 mm.

Tablica nr 12 – Arkusz naprawczy – podwozie str. 7/7.

Przekładnia główna

147 X X Rozmontować przekładnię. -

148 X X Oczyścić i sprawdzić elementy przekładni –

uszkodzone naprawić lub wymienić. - -

149 X X

Wykonać pomiar zębów kół zębatych. W miarępotrzeby dokonać reprofilacji zarysu zębów.

Uszkodzone lub nadmiernie zużyte wymienić.

Wg karty pomiarowej K5 str 3 - wypełnić kartę. K5

150 X X Pomalować z zewnątrz obudowę i pokrywy

przekładni. - -

151 X X Zmontować naprawioną przekładnię. - -

152 X X Wymienić uszczelki. - -

153 X X Sprawdzić szczelność pokryw. - -

154 X X Wykonać pomiary po zamontowaniu na wózku.

Dla P4: Rozstaw osi kół 469±0, 15.

Wzajemne przesunięcie kół na wale wirnika i zestawukołowego max. 5 mm.

Dla P5: Wymiary konstrukcyjne.

155 X X Wymienić smar. K19

Tablica nr 13 – Arkusz naprawczy – silnik spalinowy str. 1/4.

Silnik kompletny (a8C22)1 X X Przeprowadzić pełen demontaż silnika wraz

z oczyszczeniem. - -

2 X X Wykonać naprawy podzespołów. - -

3 X X Wykonać montaż, smarowanie i regulację.

Wg dokumentacji konstrukcyjnej z uwzględnieniemzapisów tabeli nr 1 i 2 niniejszej tablicy oraz Kartysmarowania K19.

K19

4 X X Dokonać prób silnika. Wg załączonej karty pomiarowej K13. K13 Kadłub

5 X X Oczyścić skrzynię korbową, usunąć kamień. - -

6 X X Dokonać próby szczelności kanałów orazprzestrzeni wodnych, nieszczelności usunąć.

Szczelność przestrzeni wodnej przy ciśnieniu 0, 39MPamusi być utrzymana w czasie 10 min. -7 X X Sprawdzić blok cylindrowy, tuleje cylindrowe,

prowadnice popychaczy zaworów.

Powierzchnie i gładzie cylindrów nie mogą

mieć uszkodzeń i progów. -

8 X X Sprawdzić płytę głowicową. - -

9 X X Skorygować linię wału korbowego. - -

10 X Sprawdzić półpanewki łożysk głównych i oporowych. Brak zanieczyszczeń mechanicznych warstwy

ślizgowej. -

11 X Wymienić półpanewki łożysk głównych i oporowych

na nowe. - -

12 X X Sprawdzić stan łożysk wału rozrządu,wymienić zużyte panewki.

Brak zanieczyszczeń mechanicznych warstwy

13 X Sprawdzić szczelność kolektora olejowego. - -

Głowica

14 X X Oczyścić, usunąć kamień. - -

15 X X Sprawdzić szczelność, nieszczelności usunąć. Przy ciśnieniu 0, 39 MPa w czasie 10 min. -

 1. HomeBrother
 2. DrukarkiDrukarki biznesowe
 3. Urządzenie atramentowe A3

Najwyższej jakości kolor i trwałość.

Nasza najnowsza seria atramentowych urządzeń biznesowych zapewnia dobrej jakości kolorowe wydruki w formacie A3. Dzięki niskiemu zużyciu energii możesz mieć pewność, że ślad węglowy zmierza we właściwym kierunku.

Najnowsza seria profesjonalnych urządzeń atramentowych została zaprojektowana tak, aby zapewnić wydajność wymaganą przez nowoczesne firmy

 • Zaawansowana technologia głowic drukujących MAXIDRIVE nowej generacji
 • Wytrzymała i trwała konstrukcja
 • Funkcje zabezpieczeń biznesowych w standardzie (tylko seria X)

MAXIDRIVE - wydajne drukowanie nowej generacji

Opatentowany przez firmę Brother chip drukujący MAXIDRIVE wykorzystuje unikalny, podwójny transformacyjny system piezoelektryczny, który polega na wstrzykiwaniu odpowiedniej ilości atramentu w krótszym czasie, co pozwala na uzyskanie najszybszej w historii firmy Brother prędkości drukowania.

 • Bardzo wysoka prędkość druku
 • Odporna głowica drukująca, zaprojektowana z myślą o trwałości
 • MFCJ3940DW: profesjonalne atramentowe urządzenie wielofunkcyjne A3 z interfejsem sieci bezprzewodowej

  Model oferuje najwyższej jakości drukowanie, skanowanie, kopiowanie i faksowanie w formacie A3. Jeśli dodać do tego dużą pojemność podajników papieru, wysokowydajne tusze oraz komunikację NFC, to model MFC-J3940DW staje się idealnym rozwiazaniem nawet dla najbardziej wymagających małych biur.

  Profesjonalne funkcje atramentowego urządzenia wielofunkcyjnego A3

 • Drukowanie, kopiowanie, skanowanie i faksowanie - wszystko do formatu A3
 • Automatyczne 2-stronne drukowanie/skanowanie formatu A4/A3
 • Szybkość drukowania do 28 obr. /min w trybie monochromatycznym i kolorowym (zgodnie z normą ISO/IEC 24734)
 • Łączność przewodowa i bezprzewodowa
 • Kolorowy ekran dotykowy LCD 8, 8cm
 • Standardowy podajnik papieru na 250 arkuszy oraz dodatkowy dolny podajnik | podajnik uniwersalny na 100 arkuszy | podajnik ADF na 50 arkuszy
 • Zobacz specyfikację

  MFCJ3540DW: profesjonalne atramentowe urządzenie wielofunkcyjne A3 z interfejsem sieci bezprzewodowej

  Model został zaprojektowany z myślą o małych biurach i grupach roboczych. Urządzenie oferuje skanowanie, kopiowanie i faksowanie jednostronne w formacie A3, zapewniając przy tym wysoką jakość wydruków, dużą szybkość drukowania i niskie koszty eksploatacji.

 • Automatyczny druk 2-stronny A4 
 • Kolorowy ekran dotykowy LCD 6, 8 cm
 • Pojemność podajników: 250 arkuszy | podajnik ADF na 50 arkuszy | podajnik ręczny
 • Zobacz specyfikację

  MFC-J2340DW: profesjonalne atramentowe urządzenie wielofunkcyjne A3 z interfejsem sieci bezprzewodowej

  Model został zaprojektowany z myślą o trwałości, dlatego idealnie sprawdzi się nawet w najbardziej wymagających małych biurach. Opcja druku A3 umożliwia bezproblemowe tworzenie różnorodnych kolorowych dokumentów zarówno w formacie A3, jak i A4, zapewniając przy tym wysoką jakość wydruków, dużą szybkość drukowania i niskie koszty eksploatacji.

  Profesjonalne funkcje wielofunkcyjnego urządzenia atramentowego A3

 • Drukowanie do A3 oraz skanowanie, kopiowanie i faksowanie dokumentów A4
 • Automatyczny druk 2-stronny A4
 • Zobacz specyfikację

  Brother MFC-J6955DW: profesjonalne, urządzenie wielofunkcyjne A3 z obsługą sieci bezprzewodowej, oferujące kolorowe wydruki wysokiej jakości

  Model jest przeznaczony do biur wymagających najwyższej jakości drukowania, skanowania, kopiowania i faksowania w formacie A3.

  • Szybkość drukowania do 30 obr. /min
  • Automatyczne 2-stronne drukowanie, skanowanie, kopiowanie i faksowanie w formacie A3
  • Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 8, 8 cm
  • Podajniki papieru o pojemności 2 x 250 arkuszy
  • Podajnik uniwersalny na 100 arkuszy
  • Automatyczny podajnik dokumentów A3 na 50 arkuszy, 2-stronny
  • Technologia NFC zapewnia bezpieczne uwierzytelnianie i drukowanie z urządzeń przenośnych
  • Opcjonalne wysokowydajne tusze umożliwiają drukowanie do 6000 stron w czerni i 5000 stron w kolorze

  Zobacz specyfikację

  Brother MFC-J5955DW: profesjonalne, kolorowe, urządzenie wielofunkcyjne z funkcją drukowania w formacie A3

  Łatwe drukowanie dokumentów w formacie A3 i A4. Idealne rozwiązanie dla biur potrzebujących urządzenia wielofunkcyjnego, które niezawodnie drukuje wysokiej jakości dokumenty.

 • Automatyczne 2-stronne drukowanie, skanowanie, kopiowanie i faksowanie w formacie A4
 • Automatyczny 2 podajnik dokumentów A4 na 50 arkuszy
 • Opcjonalne, wysokowydajne tusze umożliwiają drukowanie do 6000 stron w czerni i 5000 stron w kolorze
 • Zobacz specyfikację

  Brother MFC-J6957DW: profesjonalne, kolorowe urządzenie wielofunkcyjne A3 z obsługą sieci bezprzewodowej

  Model oferuje najwyższej jakości drukowanie, skanowanie, kopiowanie i faksowanie w formacie A3. Jeśli dodać do tego dużą pojemność podajników papieru, to MFC-J6957DW staje się idealnym rozwiązaniem dla biur pracujących na najwyższych obrotach.

 • Podajniki papieru o pojemności 3 x 250 arkuszy
 • Technologia NFC zapewnia bezpieczne uwierzytelnianie oraz drukowanie i skanowanie z urządzeń przenośnych
 • Opcjonalne wysokowydajne tusze umożliwiają drukowanie do 6000 stron w czerni i 5000 stron w kolorze
 • Zobacz specyfikację

  MFCJ3940DW: profesjonalne atramentowe urządzenie wielofunkcyjne A3 z interfejsem sieci bezprzewodowej

  Model oferuje najwyższej jakości drukowanie, skanowanie, kopiowanie i faksowanie w formacie A3. Jeśli dodać do tego dużą pojemność podajników papieru, wysokowydajne tusze oraz komunikację NFC, to model MFC-J3940DW staje się idealnym rozwiazaniem nawet dla najbardziej wymagających małych biur.

  Profesjonalne funkcje atramentowego urządzenia wielofunkcyjnego A3

  • Drukowanie, kopiowanie, skanowanie i faksowanie - wszystko do formatu A3
  • Automatyczne 2-stronne drukowanie/skanowanie formatu A4/A3
  • Szybkość drukowania do 28 obr. /min w trybie monochromatycznym i kolorowym (zgodnie z normą ISO/IEC 24734)
  • Łączność przewodowa i bezprzewodowa
  • Kolorowy ekran dotykowy LCD 8, 8cm
  • Standardowy podajnik papieru na 250 arkuszy oraz dodatkowy dolny podajnik | podajnik uniwersalny na 100 arkuszy | podajnik ADF na 50 arkuszy

  Zobacz specyfikację

  MFCJ3540DW: profesjonalne atramentowe urządzenie wielofunkcyjne A3 z interfejsem sieci bezprzewodowej

  Model został zaprojektowany z myślą o małych biurach i grupach roboczych. Urządzenie oferuje skanowanie, kopiowanie i faksowanie jednostronne w formacie A3, zapewniając przy tym wysoką jakość wydruków, dużą szybkość drukowania i niskie koszty eksploatacji.

 • Automatyczny druk 2-stronny A4 
 • Kolorowy ekran dotykowy LCD 6, 8 cm
 • Pojemność podajników: 250 arkuszy | podajnik ADF na 50 arkuszy | podajnik ręczny
 • Zobacz specyfikację

  MFC-J2340DW: profesjonalne atramentowe urządzenie wielofunkcyjne A3 z interfejsem sieci bezprzewodowej

  Model został zaprojektowany z myślą o trwałości, dlatego idealnie sprawdzi się nawet w najbardziej wymagających małych biurach. Opcja druku A3 umożliwia bezproblemowe tworzenie różnorodnych kolorowych dokumentów zarówno w formacie A3, jak i A4, zapewniając przy tym wysoką jakość wydruków, dużą szybkość drukowania i niskie koszty eksploatacji.

  Profesjonalne funkcje wielofunkcyjnego urządzenia atramentowego A3

 • Drukowanie do A3 oraz skanowanie, kopiowanie i faksowanie dokumentów A4
 • Automatyczny druk 2-stronny A4
 • Zobacz specyfikację

  MFC-J6945DW

  Model został zaprojektowany z myślą o wymagających środowiskach biznesowych. MFC-J6945DW oferuje możliwość drukowania, kopiowania i skanowania w formacie A3, a dzięki wysokiej wydajności wkładów atramentowych zapewnia konkurencyjny koszt wydruku strony.

  • Wydruk, kopia, skan i faks A3
  • Prędkość druku do 22 obrazów na minutę mono / 20 obrazów na minutę w kolorze
  • Automatyczne dwustronne drukowanie, skanowanie i kopiowanie w formacie A3
  • Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 9, 3 cm
  • Gotowość do pracy w sieci przewodowej i bezprzewodowej
  • Opcjonalne atramenty o wysokiej wydajności: 6000 stron czarny i 5000 stron cyjan / magenta / żółty 5000 stron. (Przybliżona wydajność kasety deklarowana jest zgodnie z normą ISO / IEC 24711)

  Zobacz specyfikację

  MFC-J5945DW

  Usprawnij działanie biura z MFC-J5945DW, atramentowym urządzeniem wielofunkcyjnym drukującym w formacie A3. Model ten jest niezawodny i zapewnia profesjonalną jakość druku za każdym razem.

 • Wydruk A3; kopia, skan i faks A4
 • Prędkość druku do 22 obrazów na minutę mono / 20 obrazów na minutę w kolorze
 • Automatyczne dwustronne drukowanie, skanowanie i kopiowanie w formacie A4
 • Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 9, 3 cm
 • Gotowość do pracy w sieci przewodowej i bezprzewodowej
 • Opcjonalne atramenty o wysokiej wydajności: 6000 stron czarni i 5000 stron cyjan / magenta / żółty 5000 stron. (Przybliżona wydajność kasety deklarowana jest zgodnie z normą ISO / IEC 24711)
 • Zobacz specyfikację

  MFC-J2330DW

  Urządzenie wielofunkcyjne

 • Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, faksowanie
 • Drukowanie w formacie A3
 • Tusze o wydajności do 3. 000/1. 500 stron (czarny/kolor)
 • Wbudowany interfejs Lan oraz Wi-Fi
 • Zobacz specyfikację

  Arkusz naprawczy Brother Bes 963

  Bezpośredni link do pobrania Arkusz naprawczy Brother Bes 963

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Arkusz naprawczy Brother Bes 963