Biuletyn Informacji Serwisowej Haier Tn131auv

Biuletyn Informacji Serwisowej Haier Tn131auv jest narzędziem wykorzystywanym przez techników serwisowych do zapewnienia konsumentom najlepszych usług serwisowych. Biuletyn pozwala technikom uzyskać dostęp do najnowszych informacji serwisowych, rozwiązań problemów i aktualizacji oprogramowania. Biuletyn wyświetla również informacje na temat sprzętu i aktualizacji. Ponadto, Biuletyn umożliwia technikom dostęp do wskazówek dotyczących konserwacji, aktualizacji i naprawy urządzeń, co pomaga zapewnić najlepszą obsługę klientom.

Ostatnia aktualizacja: Biuletyn Informacji Serwisowej Haier Tn131auv

Strony dostępne w domenie www. gov. pl mogą zawierać adresy skrzynek mailowych. Użytkownik korzystający z odnośnika będącego adresem e-mail zgadza się na przetwarzanie jego danych (adres e-mail oraz dobrowolnie podanych danych w wiadomości) w celu przesłania odpowiedzi na przesłane pytania.Szczegóły przetwarzania danych przez każdą z jednostek znajdują się w ich politykach przetwarzania danych osobowych.

Wszystkie treści publikowane w serwisie są udostępniane na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych 3. 0 Polska (CC BY-NC-ND 3. 0 PL), o ile nie jest to stwierdzone inaczej.

3 min czytania

Biuletyn Informacji Publicznej to przydatna strona internetowa, która pełni funkcję informacyjną. Przede wszystkim zawiera dane dotyczące urzędów oraz innych podmiotów publicznych, dzięki czemu każdy petent może zapoznać się z ich funkcjonowaniem. Ustawodawca zadbał o to, aby dostęp do nich był powszechny i możliwy w każdym czasie. Jak działa Biuletyn Informacji Publicznej? Na jakiej podstawie prawnej został utworzony? Jakie zawiera dane? Kto redaguje treści BIP?

Podmioty publiczne lub podmioty realizujące zadania publiczne są zobligowane do prowadzenia biuletynów informacji publicznej|Foto:www. gov. pl
  • Podmioty publiczne lub podmioty realizujące zadania publiczne są zobligowane do prowadzenia biuletynów informacji publicznej, zwanych stronami podmiotowymi BIP
  • Podmiot publiczny w BIP-ie musi podać dane w postaci menu przedmiotowego podzielonego na grupy tematyczne, takie jak status prawny lub forma prawna, przedmiot działania i kompetencje organu
  • Za zamieszczanie treści informacji publicznych oraz zmianę treści odpowiadają redaktorzy BIP. W przypadku większej liczby pracowników należy powołać redaktora naczelnego

Biuletyn Informacji Publicznej, w skrócie BIP, powstał po to, aby każdy obywatel mógł znaleźć podstawowe informacje, dotyczące podmiotu publicznego. Jego celem jest możliwość zapoznania się przez każdego użytkownika ze strukturą urzędu oraz danymi kontaktowymi. Urzędowa strona WWW ma zapewnić dostęp do powszechnej i bezpłatnej informacji publicznej zagwarantowanej konstytucyjnie, a także Ustawą z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej. Określenie działania BIP-u zawarto w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2017 roku w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej. Ostatni dokument gwarantuje dostęp do BIP-u przez całą dobę, z wyjątkiem awarii, która powinna być usunięta w 8 godzin lub 24 godziny.

Strona główna BIP oraz strony podmiotowe BIP

Ustawodawca wymienia podstawowe dane, które powinny znaleźć się na stronie głównej Biuletynu Informacji Publicznej, czyli logo BIP (umieszczone w górnej części strony), adres redakcji, dane kontaktowe do co najmniej jednej z osób redagujących główną stronę BIP, instrukcję korzystania z BIP, spis podmiotów, menu przedmiotowe oraz informacje o jednostkach prowadzących strony podmiotowe BIP. Poza tym na stronie głównej Biuletynu Informacji Publicznej można znaleźć, za pomocą modułu wyszukującego, interesującą instytucję, która prowadzi podmiotową stronę BIP.

Natomiast strony podmiotowe BIP, w postaci odrębnych stron WWW, prowadzą jednostki, na których ciąży ten obowiązek. W przypadku, gdy instytucja prowadzi własną witrynę, na jej głównej odsłonie umieszcza się logo BIP, które za pomocą linku kieruje na stronę podmiotową BIP tej instytucji. Strona podmiotowa powinna zawierać podobny schemat danych jak w przypadku strony głównej.

Dalszą część artykułu znajdziesz pod materiałem wideo.

Czytaj także w BUSINESS INSIDERJakie jednostki muszą prowadzić Biuletyn Informacji Publicznej?

Taką stronę WWW muszą prowadzić wszystkie podmioty publiczne, a także te jednostki, które wykonują zadania publiczne. Można wymienić tutaj organy władzy publicznej, samorządów, państwowe osoby prawne, osoby prawne samorządu terytorialnego, państwowe jednostki organizacyjne, związki zawodowe i ich organizacje, podmioty reprezentujące Skarb Państwa oraz inne podmioty publiczne. Ich katalog jest otwarty, czyli obowiązek prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej może zostać nałożony na inne jednostki. Przykładowo witrynę informacyjną prowadzą Kancelaria Prezydenta RP, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, urzędy miejskie i gminne, przedszkola, szkoły, uczelnie, zakłady opieki zdrowotnej.

Jakie dane zawiera Biuletyn Informacji Publicznej?

Informacje przedstawione w witrynie zorganizowane zostały w postaci baz danych. Podmiot publiczny w BIP-ie musi podać dane w postaci menu przedmiotowego podzielonego na grupy tematyczne, takie jak status prawny lub forma prawna, przedmiot działania i kompetencje, podział na organy oraz wymienienie pracowników pełniących znaczące funkcje, np. dyrektor oraz kierownicy, tryb działania, sposoby przyjmowania oraz załatwiania spraw, wykaz rejestrów oraz ewidencji, sposoby udostępniania danych, informacje o archiwum zakładowym. Ustawodawca zalecił, aby wiadomości podane zostały w sposób czytelny dla użytkowników. Podmioty nie mogą używać niewyjaśnionych skrótów, które nie są powszechnie przyjęte i zrozumiałe. Poza tym informacje są, zgodnie z rozporządzeniem, udostępnianie w dobrej jakości. Ponadto te dane można kopiować oraz drukować. Nie wolno z kolei zamieszczać na stronie podmiotowej BIP reklam.

Zadania redaktora i administratora BIP

W każdym podmiocie publicznym zobowiązanym do prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej zostaje wyznaczona osoba lub cały zespół do jego obsługi. Za zamieszczanie treści informacji publicznych oraz zmianę treści odpowiadają redaktorzy BIP. W przypadku większej liczby pracowników należy powołać redaktora naczelnego. Imię i nazwiska autora zamieszczanych treści podaje się pod umieszczonym wpisem. Natomiast administratorzy odpowiedzialni są za obsługę i nadzór techniczny strony. Ponadto mogą nadawać uprawnienia do panelu administracyjnego tej strony WWW.

Zabezpieczenie danych Biuletynu Informacji Publicznej

Informacje zawarte na stronie Biuletynu Informacji Publicznej są chronione przez moduł bezpieczeństwa. W ten sposób nie ma możliwości usunięcia danych z witryny lub ich modyfikacji przez osoby nieuprawnione. Ponadto te strony zostały wyposażone w mechanizm dziennika. Narzędzie służy do odnotowania każdej zmiany informacji publicznej oraz próby zmian tych danych przez osoby niepowołane. Poza tym powinny być wyposażone w narzędzia, które uniemożliwiają próby celowego spowolnienia lub zablokowania dostępu do strony. Administrator Biuletynu Informacji Publicznej jest zobowiązany do wykonania kopii na odrębnym nośniku informatycznym, gdy nastąpiła zmiana treści nie później niż dobę po wystąpieniu tych okoliczności.

Biuletyn Informacji Publicznej — podsumowanie

Jak wynika z naszego poradnika, Biuletyn Informacji Publicznej spełnia zadania informacyjne. Zainteresowany może znaleźć w BIP-ie danego podmiotu publicznego wszelkie istotne informacje o działalności jednostki, czyli jej dane teleadresowe, godziny otwarcia, strukturę organizacyjną, sposób załatwiania spraw, a nawet oferty pracy. Taki zbiór danych ułatwia obywatelom korzystanie z danej jednostki budżetowej, ponieważ przed udaniem się do placówki, może zaznajomić się z jej działaniem, co skraca czas wizyty i usprawnia jej przebieg.

Strona informacyjna

  1. Strona główna
  2. O firmie Haier

N°1 na świecie w produkcji sprzętu AGD, 14. rok z rzędu

(Źródło: Euromonitor International Limited)

  • Haier w pigułceHaier w pigułce
  • Kim jesteśmyKim jesteśmy
  • Nasze przekonaniaNasze przekonania
  • Haier w PolsceHaier w Polsce

15. 4%

UDZIAŁU W RYNKU DETALICZNYM W 2018 ROKU

(Źródło: Euromonitor International Limited)

$ 39. 1

MLD USD GLOBALNYCH OBROTÓW W 2018 ROKU

160+

KRAJÓW I REGIONÓW

78. 000

PRACOWNIKÓW NA CAŁYM ŚWIECIE

122

ZAKŁADY

11

OŚRODKÓW BADAWCZO-ROZWOJOWYCH

25

OŚRODKÓW PRZEMYSŁOWYCH

106

CENTRÓW SPRZEDAŻY

Kim jesteśmy

Blisko naszych klientów

Od ponad 30 lat firma Haier wykorzystuje swoją energię i doświadczenie do opracowywania najlepszych urządzeń AGD, tak, aby zadowolić naszych najbardziej wymagających klientów.

Od 1984 roku, czyli od momentu założenia firmy, kieruje nią ten sam Prezes i Dyrektor Generalny – Zhang Ruimin, któremu od początku przyświeca cel tworzenia niezawodnych produktów wysokiej jakości. Za ważny punkt zwrotny w historii firmy uważane jest zdarzenie, które miało miejsce w pierwszym roku jego pracy, kiedy to w reakcji na reklamacje dotyczące wadliwych chłodziarek podjął radykalne działanie polegające na zniszczeniu urządzeń młotem w obecności wszystkich pracowników.

Od tego czasu firma przechodziła ewolucję, dostosowując się do zmiennych wymagań współczesnego świata i dzisiejszych konsumentów, opierając się na stale przyświecających jej kluczowych wartościach: jakości i niezawodności, co pozwala nam oferować doskonałe, innowacyjne i nowoczesne produkty.

Zdajemy sobie sprawę, że tylko będąc blisko naszych klientów i wsłuchując się w ich potrzeby i oczekiwania, będziemy w stanie ułatwić ich codzienne życie. Nasze zaangażowanie w ciągłe udoskonalanie i rozszerzanie gamy produktów pozwoliło nam stać się życiowymi towarzyszami naszych klientów i światowym leaderem w branży urządzeń gospodarstwa domowego nieprzerwanie od dziesięciu lat.

Nasze przekonania

Naszym najważniejszym ośrodkiem badawczym są domy naszych klientów

Naszym celem w firmie Haier jest dostarczanie nowoczesnych produktów najwyższej jakości, spełniających stale zmieniające się potrzeby współczesnych gospodarstw i tym samym zapewniających klientom więcej czasu na sprawy, które są dla nich istotne.

Aby mieć pewność, że kierujemy się rzeczywistymi potrzebami klientów, uważamy, że to dom powinien być naszym najważniejszym ośrodkiem badawczym. Tylko w rzeczywistych domach jesteśmy w stanie zaobserwować i w pełni zrozumieć stale zmieniające się przyzwyczajenia i wymagania klientów. W myśl tej bliskości firma Haier stosuje zasadę „zerowego dystansu” pomiędzy innowacjami wprowadzanymi przez naszych inżynierów a codziennym życiem naszych klientów.

Skupiając w ten sposób uwagę na domu, możemy realizować nasz najważniejszy cel: zapewnienie klientom większej ilości czasu na sprawy, które są dla nich ważne. Nasze produkty, stworzone z wykorzystaniem najwyższej jakości materiałów przez wysoko wykwalifikowanych inżynierów, łączą w sobie najnowsze innowacje technologiczne, opracowane pod kątem łatwości obsługi i wydajności, a tym samym oszczędności czasu.

Dysponujemy ośrodkami badawczo-rozwojowymi na wszystkich pięciu kontynentach. Ich jedynym zadaniem jest tworzenie rozwiązań, które pozwolą naszym klientom zaoszczędzić cenny czas. Właśnie dlatego 4% naszych obrotów inwestujemy w innowacje.

Zerowy dystans do klientów

Dzięki naszej strategii „zerowego dystansu” jesteśmy w stanie ciągle oferować naszym klientom produkty, które są dla nich pomocą w spełnianiu zmieniających się potrzeb w zakresie życia codziennego. Ta filozofia umożliwia nam nieustanne rozwijanie naszego asortymentu produktów, przy zapewnieniu dostosowania do zmiennego rytmu nowoczesnego życia domowego.

Polski oddział firmy Haier odpowiada za sprzedaż urządzeń i marketing marki Haier w Polsce oraz w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Marka Haier jest obecna na rynku europejskim już od ponad 10 lat. W Polsce oddział firmy Haier został oficjalnie otwarty w 2012 r. Od tego czasu spółka odnotowała dynamiczny wzrost. Polska jest szczególnym miejscem dla marki, stanowi bowiem strategiczną lokalizację do ekspansji na rynki Europy Środkowo-Wschodniej.

Haier w Polsce oferuje szeroką gamę produktów, w szczególności w kategorii chłodnictwa, która obejmuje chłodziarki, chłodziarko-zamrażarki (typu combi, multidoor, side by side), zamrażarki, chłodziarki do wina. Ponadto Haier oferuje produkty z kategorii pralnictwa (pralki, pralko-suszarki, suszarki).

W trosce o komfort i bezpieczeństwo konsumentów, Haier w Polsce posiada oficjalną sieć serwisową w całym kraju.

Główne cechy, jakie wyróżniają produkty Haier to design, jakość, innowacyjne rozwiązania i zaawansowanie techniczne.

Candy Hoover Polska Sp. z o. o.

Al. Jerozolimskie 181B

02-222 Warszawa

Biuletyn Informacji Serwisowej Haier Tn131auv

Bezpośredni link do pobrania Biuletyn Informacji Serwisowej Haier Tn131auv

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Biuletyn Informacji Serwisowej Haier Tn131auv