Dokumentacja i instrukcje Canon Dc19

Canon DC19 to cyfrowa kamera z wyjątkowymi funkcjami i wyrafinowanym wyglądem. Dzięki łatwym w obsłudze funkcjom, takim jak wielokrotny wybór czułości ISO, łatwy w obsłudze tryb nagrywania filmów, integracja z aplikacjami mobilnymi, a także możliwość nagrywania w rozdzielczości 4K, użytkownicy mogą wykorzystać wszystkie możliwości kamery. Canon DC19 ma wbudowaną dokumentację i instrukcje, które są dostępne za darmo za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej producenta. Dokumentacja zawiera wszystkie informacje potrzebne do prawidłowego działania kamery, w tym informacje o funkcjach, ustawieniach, oprogramowaniu, a nawet porady dotyczące użytkowania. Instrukcje wyjaśniają dokładnie, jak korzystać z kamery, w tym jak wykorzystać jej wszystkie funkcje i ustawienia. Dokumentacja i instrukcje Canon DC19 są bardzo przydatne dla osób, które chcą w pełni wykorzystać możliwości swojej kamery.

Ostatnia aktualizacja: Dokumentacja i instrukcje Canon Dc19

Wybierz potrzebne Ci materiały pomocy

 • Oprogramowanie, które zapewni Ci jeszcze lepsze wrażenia z pracy z naszymi produktami

 • Przydatne przewodniki, dzięki którym wykorzystasz potencjał swojego produktu

 • Tu znajdziesz najnowsze oprogramowanie układowe swojego produktu

 • Potrzebujesz pomocy? Zajrzyj do sekcji najczęściej zadawanych pytań

 • Poznaj najnowsze wiadomości o swoim produkcie

 • Poznaj dane techniczne swojego produktu

Left Right

Inne przydatne pozycje...

Kontakt

Skontaktuj się z nami telefonicznie lub pocztą e-mail, aby uzyskać pomoc techniczną

Canon iD

Zarejestruj produkt i zarządzaj kontem Canon ID

Naprawa

Wyszukaj punkt serwisowy i przydatne informacje dotyczące procedury napraw

lub

Działanie sterownika drukarki podlega poniższym ograniczeniom. Należy mieć je na uwadze, korzystając ze sterownika urządzenia.

Ograniczenia sterownika drukarki

 • Podczas pracy z niektórymi aplikacjami ustawienie Kopie (Copies) na karcie Ustawienia strony (Page Setup) sterownika drukarki może nie być aktywne.
  W takim przypadku użyj ustawienia liczby kopii w oknie dialogowym Drukuj (Print) aplikacji.
 • Jeśli wartość opcji Język (Language) wybrana w oknie dialogowym Informacje (About) na karcie Obsługa (Maintenance) nie jest zgodna z językiem interfejsu systemu operacyjnego, ekran sterownika może zostać niepoprawnie wyświetlony.
 • Nie zmieniaj ustawień właściwości drukarki na karcie Zaawansowane (Advanced). W przypadku zmiany jakichkolwiek ustawień nie będzie można poprawnie korzystać z poniższych funkcji.
  Ponadto, gdy zostanie wybrana opcja Drukuj do pliku (Print to file) w oknie dialogowym Drukuj (Print) aplikacji i w przypadku aplikacji, które uniemożliwiają buforowanie EMF, takich jak Adobe Photoshop LE i MS Photo Editor, następujące funkcje nie będą działały.
 • Wyświetl podgląd przed rozpoczęciem drukowania (Preview before printing) na karcie Główny (Main)
 • Zapobieganie utracie drukowanych danych (Prevention of Print Data Loss) na karcie Ustawienia strony (Page Setup) okna dialogowego Opcje wydruku (Print Options)
 • Układ strony (Page Layout), Sąsiadująco/plakat (Tiling/Poster), Broszura (Booklet), Drukowanie dwustronne (Ręczne) (Duplex Printing (Manual)), Określ margines... (Specify Margin... ), Drukuj od ostatniej strony (Print from Last Page), Sortuj (Collate) oraz Stempel/Tło... (Stamp/Background... ) na karcie Ustawienia strony (Page Setup)
 • Opcja Drukuj wzór dopasowywania kolorów (Print a pattern for color adjustment) na karcie Dopasowywanie kolorów (Color Adjustment) w oknie dialogowym Ręczne dopasowywanie kolorów (Manual Color Adjustment)
 • Ponieważ rozdzielczość podglądu wydruku różni się od rozdzielczości samego wydruku, tekst i linie na podglądzie wydruku mogą się różnić od widocznych na wydruku.
 • Niektóre aplikacje dzielą wydruk na szereg zadań drukowania.
  Aby anulować drukowanie, należy wówczas usunąć wszystkie zadania drukowania.
 • Jeśli obraz nie zostanie wydrukowany poprawnie, wyświetl okno dialogowe Opcje wydruku (Print Options) na karcie Ustawienia strony (Page Setup) i zmień ustawienie opcji Wyłącz funkcję ICM wymaganą przez oprogramowanie (Disable ICM required from the application software). Może to rozwiązać problem.
 • Uwagi dotyczące aplikacji z ograniczeniami

 • Ograniczenia dotyczące programu Microsoft Word(Microsoft Corporation).
 • Jeśli program Microsoft Wordma te same funkcje drukowania, co sterownik drukarki, należy użyć programu Word do ich określenia.
 • Jeśli w sterowniku drukarki na karcie Ustawienia strony (Page Setup) wybrano dla opcji Układ strony (Page Layout) ustawienie Z dopasowaniem do strony (Fit-to-Page), Ze skalowaniem (Scaled) lub Układ strony (Page Layout), w niektórych wersjach programu Word dokument może być drukowany nieprawidłowo.
 • Jeśli w programie Word dla opcji Rozmiar strony (Page Size) wybrano ustawienie „XXX Powiększ/Zmniejsz”, w niektórych wersjach programu Word dokument może być drukowany nieprawidłowo.
  W takim przypadku wykonaj poniższą procedurę.
  1. Otwórz okno dialogowe Drukuj (Print) programu Word.
  2. Otwórz okno ustawień sterownika drukarki i na karcie Ustawienia strony (Page Setup) wybierz dla opcji Rozmiar strony (Page Size) taki sam rozmiar papieru, jaki został ustawiony w programie Word.
  3. Wybierz odpowiedni Układ strony (Page Layout), a następnie kliknij przycisk OK, aby zamknąć to okno.
  4. Nie uruchamiając drukowania, zamknij okno dialogowe Drukuj (Print).
  5. Otwórz ponownie okno dialogowe Drukuj (Print) programu Word.
  6. Ponownie otwórz okno ustawień sterownika drukarki i kliknij przycisk OK.
  7. Rozpocznij drukowanie.
 • Jeśli w programie Adobe Illustrator (firmy Adobe Systems Incorporated) jest włączona funkcja drukowania map bitowych, drukowanie potrwa dłużej lub część danych nie zostanie wydrukowana. Uruchom drukowanie po usunięciu zaznaczenia pola wyboru Drukowanie mapy bitowej (Bitmap Printing) w oknie dialogowym Drukuj (Print).
 • Jak korzystać z podręcznika Drukowanie podręcznikaMC-2563-V1. 00Podręcznik dlapoczątkującychOgólny opis produktuzaawansowanychSzczegółowy opis funkcjiproduktuRozwiązywanieproblemówСтр. 1 из 347 стр. Podręcznik ekranowy dla serii iP1900Jak korzystać z podręcznikaDrukowanie podręcznikaMP-2072-V1. 00Podręcznik zaawansowanySpis treściPrzegląd informacji o drukarcePodstawowe elementyDrukowanieDrukowanie zdjęć (Easy-PhotoPrint EX)Drukowanie dokumentów (system Windows)Drukowanie dokumentów (system Mac OS)Korzystanie z dodatkowych narzędziSolution Menu i My PrinterŁadowanie papieruOkresowa konserwacjaGdy wydruk staje się blady lub kolory sąniewłaściweWymiana kasety FINECzyszczenie rolki podawania papieruOtwieranie ekranów ObsługaDodatekŚrodki ostrożnościOgraniczenia prawne związane z korzystaniem zproduktu i obrazówPorady na temat korzystania z drukarkiСтр. 2 из 347 стр. iP 1900 series — podręcznik podstawowyPodręcznik zaawansowany Rozwiązywanie problemówSpis treści > Podstawowe informacje o drukarceW tej części opisano poszczególne elementy drukarki oraz ich funkcje.Widok z przoduWidok z tyłuWidok od wewnątrzPowrót do góryСтр. 3 из 347 стр. Przegląd informacji o drukarceSpis treści > Podstawowe informacje o drukarce > Podstawowe elementy(1) Prowadnica papieruŚciśnij i dosuń ją tak, aby wyrównać ją z lewą krawędzią stosu papieru.(2) Podpórka papieruNależy ją otworzyć w celu załadowania papieru na tylną tacę.(3) Tylna tacaZaładuj różne rozmiary i typy papieru używanego z drukarką.Możliwe jest załadowanie dwóch lub większej liczby arkuszy papieru tego samego rozmiaru i typu oraz ichautomatyczne podawanie arkusz po arkuszu.Patrz Ładowanie papieru.(4) Pokrywa przedniaOtwórz, aby wymienić kasety FINE lub usunąć papier zacięty wewnątrz drukarki.(5) Dźwignia grubości papieruZmiana odległości pomiędzy głowicą drukującą a załadowanym papierem, zgodnie z typem nośnika.UwagaPołożenie dźwigni grubości papieruPrzesuń w prawo w przypadku drukowania na kopertach lub koszulkach.Przesuń w prawo w przypadku drukowania na papierze innym niż koperty lub koszulki.Szczegółowe informacje na temat typów nośników i odpowiednich pozycji dźwignigrubości papieru można znaleźć w sekcji Zgodne typy nośników.(6) Szczelina wyprowadzania papieruWyjście gotowych wydruków.(7) Przycisk zasilaniaSłuży do włączania i wyłączania zasilania.WażneOdłączanie kabla zasilaniaW przypadku odłączania kabla zasilania po wyłączeniu urządzenia należy upewnić się,że kontrolka włączonego zasilania jest zgaszona. W przypadku odłączenia kablazasilania przy zapalonej lub migającej kontrolce włączonego zasilania, urządzenie możenie być w stanie drukować, ze względu na brak ochrony głowicy drukującej.(8) Przycisk WZNÓW/ANULUJNaciśnij, aby anulować trwające zadanie. Przycisk ten można nacisnąć także po rozwiązaniu problemu zСтр. 4 из 347 стр. Podstawowe elementydrukarką w celu wyłączenia komunikatu o błędzie i wznowienia drukowania.(9) Kontrolka AlarmŚwieci lub miga na pomarańczowo, jeśli wystąpił błąd, np. brak papieru lub atramentu.(10) Kontrolka PapierPo włączeniu zasilania miga, a następnie świeci się na zielono.Kontrolki włączonego zasilania i AlarmKontrolki włączonego zasilania i Alarm umożliwiają sprawdzenie stanu urządzenia.- Kontrolka włączonego zasilania wyłączona: Zasilanie wyłączone.- Kontrolka włączonego zasilania świeci się na zielono: Drukarka jest gotowa dodrukowania.- Kontrolka włączonego zasilania miga na zielono: Drukarka jest gotowa do druku lub trwadrukowanie.- Kontrolka Alarm miga na pomarańczowo: Wystąpił błąd i drukarka nie jest gotowa dorozpoczęcia drukowania. Szczegółowe informacje zawiera sekcja „ Rozwiązywanieproblemów” podręcznika ekranowego Podręcznik zaawansowany.- Kontrolki włączonego zasilania i Alarm migają na przemian, odpowiednio na zielono ipomarańczowo: Wystąpił błąd wymagający skontaktowania się z przedstawicielemserwisu firmy Canon. Szczegółowe informacje zawiera sekcja „ Rozwiązywanie(11) Złącze kabla zasilaniaPodłącz dołączony kabel zasilania.(12) Port USBPodłącz kabel USB, aby połączyć drukarkę z komputerem.OstrożnieNie należy dotykać metalowej obudowy.Стр. 5 из 347 стр. Podstawowe elementy(13) Obsada kaset FINEZainstaluj kasety FINE.Kasetę FINE z czarnym atramentem należy zainstalować w szczelinie położonej z lewej strony (B), akasetę FINE z atramentem kolorowym w szczelinie położonej z prawej strony (C).(14) Kasety FINE (Kasety z atramentem)Wymienne kasety zawierające głowice drukujące i pojemniki z atramentem.Szczegółowe informacje na temat instalacji kaset FINE można znaleźć w drukowanympodręczniku: Pierwsze uruchomienie.Obszar oznaczony na poniższym rysunku symbolem (A) może zostać zabrudzony rozlanymatramentem. Nie wpływa to na wydajność drukarki.Nie należy dotykać obszaru (A). Ich dotknięcie może spowodować nieprawidłowe wydruki.Стр. 6 из 347 стр. Podstawowe elementySpis treści > DrukowanieTa sekcja zawiera opis drukowania dokumentów i zdjęć.Program Easy-PhotoPrint EX dołączony do urządzenia ułatwia drukowanie zdjęć wykonanych aparatemcyfrowym.Korzystanie z różnych funkcji programu Easy-PhotoPrint EXW systemie Mac OS X 10. 5. xW systemach Mac OS X 10. 4. x lub Mac OS X 10. 3. 9Стр. 7 из 347 стр. DrukowanieSpis treści > Drukowanie > Drukowanie zdjęć (Easy-PhotoPrint EX)Wydrukuj dane obrazów zapisane na komputerze przy użyciu programu Easy-PhotoPrint EX dołączonegodo drukarki.Niniejsza sekcja zawiera opis procedury, w której jako przykładu użyto ustawień drukowaniaumożliwiających wydruk zdjęć bez obramowania na papierze fotograficznym 10 x 15 cm / 4" x 6".Szczegółowe informacje na temat programu Easy-PhotoPrint EX można znaleźć w podręcznikuekranowym Podręcznik zaawansowany.Zrzuty ekranów przedstawione w niniejszej sekcji dotyczą drukowania w systemie Windows. Wprzypadku drukowania w systemie Mac OS działania pozostają bez zmian.Jeśli program Easy-PhotoPrint EX nie został zainstalowany lub został usunięty, można gozainstalować z dysku CD Instalacyjny dysk CD-ROM. Aby zainstalować program Easy-PhotoPrintEX, wybierz opcję Easy-PhotoPrint EX z menu Instalacja niestandardowa (Custom Install).1. Przygotuj się do drukowania.(1) Upewnij się, że drukarka jest włączona.Patrz Widok z przodu.(2) Załaduj papier.W tym przykładzie został załadowany papier fotograficzny 10 x 15 cm / 4" x 6".2. Uruchom program Easy-PhotoPrint EX i wybierz opcję Wydruk fotograficzny (PhotoPrint).(1) Uruchom program Easy-PhotoPrint EX.Kliknij dwukrotnie ikonę (Easy-PhotoPrint EX) na pulpicie.Стр. 8 из 347 стр. Drukowanie zdjęć (Easy-PhotoPrint EX)Kliknij tutaj: Easy-PhotoPrint EXWybierz menu Idź (Go), opcję Programy (Applications), Canon Utilities, Easy-PhotoPrint EX, anastępnie kliknij dwukrotnie opcję Easy-PhotoPrint EX.Aby uruchomić program Easy-PhotoPrint EX z aplikacji Solution Menu, kliknij dwukrotnieikonę (Solution Menu) na pulpicie i kliknij opcję (Drukuj zdjęcia lub albumy itp. ).Patrz Aby uruchomić program Solution Menu.Aby uruchomić program Easy-PhotoPrint EX z menu Start, wybierz opcję Wszystkieprogramy (All Programs) (Programy (Programs) w przypadku systemu Windows 2000),Canon Utilities, Easy-PhotoPrint EX, a następnie opcję Easy-PhotoPrint EX.Aby uruchomić program Easy-PhotoPrint EX z aplikacji Solution Menu, kliknij ikonę(Solution Menu) w doku i kliknij opcję (Drukuj zdjęcia lub albumy itp. (Print photos oralbums, etc. )).(2) Kliknij opcję Wydruk fotograficzny (Photo Print).Poza opcją Wydruk fotograficzny (Photo Print) dostępne są opcje Album, Kalendarz(Calendar), Naklejki (Stickers) itp.Patrz Korzystanie z różnych funkcji programu Easy-PhotoPrint EX.3. Wybierz zdjęcie do wydrukowania.(1) Wybierz folder, w którym zapisano zdjęcia.(2) Kliknij obraz do wydrukowania.Liczba kopii jest wyświetlana jako „1”, a wybrany obraz jest wyświetlany w obszarze wybranychobrazów (A). Istnieje możliwość wybrania jednocześnie kilku obrazów.Aby wydrukować kilka kopii, naciskaj przycisk (Strzałka w górę), aby zmienić liczbękopii.Aby anulować wybór, kliknij obraz w obszarze wybranych obrazów i kliknij opcję(Usuń zaimportowany obraz (Delete Imported Image)). Możesz także nacisnąć przycisk(Strzałka w dół), aby zmniejszyć liczbę drukowanych kopii do zera.Istnieje także możliwość poprawienia i uwydatnienia wybranego obrazu.(3) Wybierz opcję Wybierz papier (Select Paper)4. Wybierz załadowany papier.Стр. 9 из 347 стр. Drukowanie zdjęć (Easy-PhotoPrint EX)(1) Upewnij się, że w polu Drukarka (Printer) wybrano poprawną nazwę drukarki.(2) Wybierz załadowany papier w polach Rozmiar papieru (Paper Size) i Typnośnika (Media Type).W tym przykładzie wybrano ustawienie 10x15cm(4"x6") (4"x6" 10x15cm)) opcji Rozmiar papieru (PaperSize) i typ załadowanego papieru fotograficznego w opcji Typ nośnika (Media Type).W przypadku wybrania niepoprawnego typu nośnika drukarka może nie być w staniezapewnić odpowiedniej jakości wydruku.(3) Kliknij opcję Układ/Wydruk (Layout/Print).5. Wybierz układ i rozpocznij drukowanie.(1) Wybierz układ zdjęcia.W tym przykładzie wybrano opcję Bez obram. (cała strona) (Borderless [full]).Wyświetlony zostanie podgląd zdjęcia w wybranym układzie, aby potwierdzić wynik drukowania.Istnieje możliwość zmiany orientacji zdjęcia oraz przycięcia części zdjęcia.Szczegółowe informacje na temat tych działań można znaleźć w podręczniku ekranowymPodręcznik zaawansowany.(2) Kliknij przycisk Drukuj (Print).Aby anulować trwające zadanie drukowania, naciśnij przycisk WZNÓW/ANULUJ nadrukarce lub kliknij przycisk Anuluj drukowanie (Cancel Printing) w oknie monitora stanudrukarki. Aby wyświetlić okno monitora stanu drukarki, kliknij ikonę Canon XXX (gdzie „XXX” to nazwa używanej drukarki) na pasku zadań.Kliknij ikonę drukarki w doku, aby wyświetlić listę aktywnych zadań wydruku.Aby anulować trwające zadanie drukowania, zaznacz odpowiednie zadanie na liścieNazwa (Name) i kliknij przycisk Usuń (Delete).Стр. 10 из 347 стр. Drukowanie zdjęć (Easy-PhotoPrint EX)Стр. 11 из 347 стр. Drukowanie zdjęć (Easy-PhotoPrint EX)Spis treści > Drukowanie > Drukowanie zdjęć (Easy-PhotoPrint EX) > Korzystanie z różnych funkcji programu Easy-PhotoPrint EXNiniejsza sekcja zawiera opis kilku przydatnych funkcji programu Easy-PhotoPrint EX.Szczegółowe informacje można znaleźć w podręczniku ekranowym Podręcznik zaawansowany.Tworzenie własnych wydrukówPrzy użyciu własnych zdjęć można utworzyć album lub kalendarz.Album KalendarzNaklejki Wydruk układuPoprawianie obrazówFunkcje Korekcja czerwonych oczu (Red-Eye Correction), Wyostrzanie twarzy (Face Sharpener), Cyfrowewygładzanie twarzy (Digital Face Smoothing), Jasność (Brightness), Kontrast (Contrast) itp. umożliwiająręczne i automatyczne dopasowanie, korekcję i uwydatnienie obrazów.Przykład korekcjiJasnośćСтр. 12 из 347 стр. Korzystanie z różnych funkcji programu Easy-PhotoPrint EXSpis treści > Drukowanie > Drukowanie dokumentów (system Windows)Poszczególne działania mogą różnić się w zależności od używanej aplikacji. Szczegółoweinformacje na temat poszczególnych działań można znaleźć w instrukcji obsługi aplikacji.Zrzuty ekranów przedstawione w niniejszej sekcji dotyczą systemu operacyjnego Windows VistaUltimate Edition (nazywanego „Windows Vista” w dalszej części dokumentu).1. Upewnij się, czy drukarka jest włączona.2. Załaduj papier.3. Utwórz (lub otwórz) dokument do wydruku przy użyciu odpowiedniej aplikacji.4. Otwórz okno dialogowe właściwości drukarki.(1) Wybierz opcję Drukuj (Print) z menu Plik (File) lub paska poleceń aplikacji.Wyświetlone zostanie okno dialogowe Drukuj (Print).(2) Upewnij się, że wybrano poprawną nazwę drukarki.Jeśli wybrano inną nazwę drukarki, kliknij i wybierz odpowiednią nazwę.(3) Kliknij opcję Preferencje (Preferences) (lub Właściwości (Properties)).5. Określ wymagane ustawienia wydruku.Стр. 13 из 347 стр. Drukowanie dokumentów (system Windows)(1) Wybierz typ załadowanego nośnika w opcji Typ nośnika (Media Type).(2) Wprowadź ustawienia jakości wydruku itp. w opcji Jakość wydruku (PrintQuality) i Kolor/Intensywność (Color/Intensity).Szczegółowe informacje na temat jakości wydruku można znaleźć w podręczniku(3) Kliknij przycisk OK.Aby potwierdzić rozmiar strony, kliknij kartę Ustawienia strony (Page Setup). Jeśli znajdującesię tam ustawienie jest niezgodne z rozmiarem strony dokumentu ustawionym w aplikacji,należy zmienić rozmiar strony lub użyć opcji Drukowanie skalowane (Scaled Printing) lubDrukowanie z dopasow. do strony (Fit-to-Page Printing).Szczegółowe informacje można znaleźć w podręczniku ekranowym Podręcznikzaawansowany.Jeśli chcesz uzyskać szczegółowe informacje na temat innych funkcji sterownika drukarki,kliknij przycisk Pomoc (Help) lub Instrukcje (Instructions), aby wyświetlić pomoc elektronicznąlub podręcznik ekranowy Podręcznik zaawansowany. Przycisk Instrukcje (Instructions) jestwyświetlany na kartach Główne (Main) i Obsługa (Maintenance), jeśli na komputerzezainstalowano podręczniki ekranowe.Aby wyświetlić podgląd i potwierdzić wynik drukowania, zaznacz pole wyboru Podglądprzed wydrukiem (Preview before printing) na karcie Główne (Main). W niektórych aplikacjachfunkcja podglądu może być niedostępna.6. Rozpocznij drukowanie.Kliknij przycisk Drukuj (Print) (lub OK), aby rozpocząć drukowanie.Wyświetlony może zostać monit o sprawdzenie położenia dźwigni grubości papieru. WСтр. 14 из 347 стр. Drukowanie dokumentów (system Windows)przypadku wyświetlenia takiego komunikatu należy upewnić się, że dźwignia grubościpapieru znajduje się w odpowiednim położeniu. Patrz Ładowanie papieru.Aby anulować trwające zadanie drukowania, naciśnij przycisk WZNÓW/ANULUJ na drukarcelub kliknij przycisk Anuluj drukowanie (Cancel Pri...

  Dokumentacja i instrukcje Canon Dc19

  Bezpośredni link do pobrania Dokumentacja i instrukcje Canon Dc19

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Dokumentacja i instrukcje Canon Dc19