Faq i rozwiązywanie problemów Cab A6 300p

FAQ i rozwiązywanie problemów to ważne narzędzia w przypadku każdego produktu, zwłaszcza w przypadku samochodów. Cab A6 300p jest jednym z najnowszych modeli samochodów marki Cab, wyposażonym w szereg zaawansowanych technologii. Aby zapewnić użytkownikom jak najlepsze doświadczenia, Cab przygotowała szereg FAQ i instrukcji problemów, które pomogą kierowcom szybko rozwiązać problemy, które mogą napotkać w trakcie jazdy. Dzięki temu użytkownicy będą w stanie wygodnie korzystać z wszystkich funkcji samochodu i cieszyć się bezproblemową jazdą.

Ostatnia aktualizacja: Faq i rozwiązywanie problemów Cab A6 300p

Program Camera Raw może korzystać ze zgodnego procesora graficznego (zwanego również kartą wideo lub GPU) w celu przyspieszenia kilku operacji.

Które funkcje wtyczki Camera Raw wykorzystują procesor GPU?

 • Poprawianie szczegółów. Przyspieszenie za pomocą procesora GPU odbywa się automatycznie na systemach zgodnych z funkcją Poprawione szczegóły i nie jest kontrolowane przez preferencje wtyczki Camera Raw.
 • Wyświetlanie: optymalizacja sposobu, w jaki Camera Raw przesyła informacje do wyświetlacza. Dzięki temu Camera Raw sprawniej odpowiada i udostępnia funkcje, takie jak animowane przybliżenie.

 • Przetwarzanie obrazu podczas edycji: korzystanie z wersji 5 procesu; większość korekt stosuje przyspieszenie procesora graficznego. Przyspieszenie może na przykład przyspieszyć wyświetlanie wyników podczas przesuwania suwaka Tekstura. Korzystanie z procesora GPU pomaga też wtyczce Camera Raw nadążyć za wymogami wyświetlaczy 4K, 5K i większych. Przetwarzanie obrazu z użyciem przyspieszenia procesora graficznego dodano w sierpniu 2019 roku (wersja 11. 4).

 • Otwieranie i zapisywanie: po zapisaniu jednego lub kilku zdjęć wtyczka Camera Raw używa procesora graficznego, aby przyspieszyć renderowanie zdjęć do plików obrazów. Po otworzeniu lub zamknięciu okna dialogowego filtra Camera Raw wtyczka może wykorzystać procesor graficzny do renderowania obrazów wysłanych do programu Photoshop. Otwieranie i zapisywanie z użyciem przyspieszenia procesora graficznego dodano w kwietniu 2022 roku (wersja 14.

 • Wtyczka Camera Raw automatycznie ustawi odpowiedni poziom przyspieszenia procesora graficznego komputera: wyłączone, ograniczone lub pełne. 

Aby wyświetlić i dostosować sposób używania przyspieszenia przez procesor GPU przez wtyczkę Camera Raw do interaktywnej edycji, wybierz kartę Wydajność w Preferencjach Camera Raw. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Ustal, czy program Camera Raw uzyskuje dostęp do procesora GPU.

W jaki sposób ustawienia procesora GPU wtyczki Camera Raw współpracują z ustawieniami w programie Photoshop, Bridge i innych?

Ustawienia procesora GPU w programie Photoshop lub ustawienia Używaj renderowania programowego w preferencjach programu Bridge nie mają wpływu na ustawienia wydajności procesora graficznego we wtyczce Camera Raw. Oznacza to, że ustawienia związane z procesorem GPU we wtyczce Camera Raw nie zmienią się po włączeniu lub wyłączeniu ustawień związanych z procesorem graficznym w programie Photoshop, Bridge lub innym. Ustawienia związane z procesorem GPU we wtyczce Camera Raw również nie mają wpływu na inne aplikacje.

Jakie czynniki mogą ograniczyć wydajność przyspieszania za pomocą procesora GPU we wtyczce Camera Raw?

 • Procesor GPU, sterowniki lub system operacyjny niespełniające wymagań systemowych.

 • Zużywanie znacznych zasobów procesora GPU, głównego i pamięci przez inne programy podczas korzystania z wtyczki Camera Raw. Monitor aktywności (Mac) i Menedżer zadań (Windows) mogą pomóc w identyfikacji innych programów korzystających z tych samych zasobów, co wtyczka Camera Raw.

 • Wydajność na laptopach może różnić się w zależności od ustawień zarządzania zasilaniem komputera, na przykład trybu oszczędzania baterii.

 • Choć przyspieszanie za pomocą procesora graficznego jest zależne przede wszystkim od niego, główny procesor również gra rolę w przyspieszaniu i zwiększaniu wydajności za pomocą tej funkcji.
 • Dodatkowa pamięć procesora graficznego może poprawić wydajność podczas zapisywania dużych partii zdjęć w plikach.

  Ustal, czy program Camera Raw uzyskuje dostęp do procesora GPU

  Jeśli program Camera Raw może używać procesora GPU, w preferencjach wtyczki Camera Raw włączona jest opcja Używaj procesora graficznego. Aby uzyskać dostęp do Preferencji wtyczki Camera Raw:

  1. W systemie macOS: 

  2. W programie Photoshop wybierz polecenie Photoshop > Preferencje > Camera Raw 
  3. W programie Bridge wybierz polecenie Adobe Bridge > Preferencje Camera Raw
  4. W systemie Windows:

  5. W programie Photoshop wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Camera Raw
  6. W programie Bridge wybierz polecenie Edycja > Preferencje Camera Raw
  7. W oknie dialogowym Preferencje wybierz kartę Wydajność.

   Wyświetl preferencje wydajności

  Panel Wydajność wyświetla nazwę dostępnego procesora GPU i jego dostępnej pamięci wideo. Pod nazwą procesora graficznego wyświetlany jest status przyspieszenia GPU we wtyczce Camera Raw. Jeśli nie możesz wyświetlić tych informacji, oznacza to, że musisz zainstalować nowy sterownik procesora GPU albo że system nie spełnia minimalnych wymagań.

  Dostosowywanie przyspieszenia za pomocą procesora GPU

  System może automatycznie obsłużyć przyspieszenie ograniczone lub pełne. Jeśli Twój system automatycznie obsługuje przyspieszenie ograniczone, możesz włączyć pełne przyspieszenie, wybierając opcję Użyj procesora GPU do przetwarzania obrazu w opcji Niestandardowe.

  Przyspieszenie można również automatycznie wyłączyć, z powodu braki obsługi przez system lub błędu. Jeśli przyspieszenie jest wyłączone i pojawia się komunikat o błędzie, oznacza to, że sprzęt procesora GPU, wersja sterownika lub wersja systemu operacyjnego mogą nie spełniać minimalnych wymagań.

  Możesz wyłączyć przyspieszenie procesorem GPU za pomocą opcji Niestandardowe, jeśli zauważysz problemy, których wtyczka Camera Raw nie wykryje automatycznie.

  W menu Wydajność, pole Używaj procesora graficznego ma poniższe opcje:

 • Automatyczne Wtyczka Camera Raw automatycznie określa poziom wsparcia procesora graficznego. Jest to oparte o sprzęt systemu i konfigurację systemu operacyjnego i stanowi opcję domyślną.
 • Niestandardowe Możesz dostosować sposób użycia procesora graficznego przez wtyczkę Camera Raw poprzez wybór obsługiwanej opcji:
  • Użyj procesora graficznego do wyświetlania
  • Użyj procesora graficznego do przetwarzania obrazu (Przetwarzanie wersji 5 lub wyższej) 
  • Użyj procesora graficznego do otwierania i zapisywania

   Zobacz Które funkcje wtyczki Camera Raw wykorzystują procesor GPU, aby znaleźć więcej informacji o tych poziomach przyspieszenia GPU.

  • Wyłącz Wtyczka Camera Raw nie skorzysta z procesora graficznego GPU.
  • Określ markę i model procesora GPU

   Marka i model procesora GPU lub karty wideo są wyświetlane w oknie dialogowym Preferencje Camera Raw. Aby uzyskać do nich dostęp:

   macOS

   Windows

   Jeśli nie widzisz marki i modelu w oknie dialogowym Preferencje Camera Raw, przejdź do poniższych opcji menu w systemie operacyjnym:

   (macOS) Kliknij logo Apple w lewym górnym rogu i wybierz opcję Ten Mac.

   (Windows) W Panelu sterowania wybierz kolejno opcje Menedżer urządzeń > Karty graficzne.

   Zaktualizuj sterownik karty graficznej

   Jeśli wtyczka Camera Raw nie uzyskuje dostępu do procesora GPU, choć spełnia wymagania systemowe, uaktualnij sterownik graficzny.

   Sterowniki karty graficznej są aktualizowane poprzez aktualizacje systemu operacyjnego. Upewnij się, że zainstalowano najnowsze aktualizacje systemu operacyjnego poprzez sprawdzenie Preferencji systemowych lub aktualizacji sklepu App Store.

   Pobierz najnowszy sterownik bezpośrednio z witryny producenta procesora GPU:

  • Sterowniki Nvidia
  • Sterowniki AMD/ATI
  • Sterowniki Intel
  • Ważne: Wykonanie aktualizacji systemu Windows nie powoduje aktualizacji sterownika karty graficznej. Aktualizacje sterowników należy sprawdzać bezpośrednio w witrynie internetowej producenta karty.

   Czy wtyczka Camera Raw może używać wielu procesorów graficznych (GPU) lub kart wideo?

  • Wtyczka Camera Raw nie może w tej chwili korzystać z więcej niż jednego procesora graficznego (GPU) jednocześnie. Używanie dwóch procesorów GPU nie zwiększa wydajności wtyczki Camera Raw.
  • Używanie kilku procesorów GPU z powodującymi konflikt sterownikami może powodować problemy z funkcjami używającymi procesora graficznego (GPU) do przyspieszania w programie Camera Raw.
  • Aby uzyskać najlepsze rezultaty, do tego samego procesora GPU należy podłączyć (przynajmniej) dwa monitory.
  • Jeśli komputer ma zarówno zintegrowany jak i odrębny procesor GPU (często spotyka się to w laptopach), ustawienia grafiki i funkcje zarządzania zasilaniem systemu operacyjnego mogą określać, który procesor graficzny jest dostępny dla wtyczki Camera Raw. Szczegółowe informacje można znaleźć w dokumentacji producenta systemu operacyjnego. Jeśli używasz systemu macOS, zapoznaj się z następującą dokumentacją firmy Apple.
  • Instrukcje na temat sposobu ustawienia danego procesora GPU jako głównego w systemie Windows znajdują się w dokumentacji sterownika producenta karty.
  • Jeśli jeden z Twoich procesorów graficznych jest zewnętrzny, może być dostępny lub niedostępny dla wtyczki Camera Raw. Jeśli używasz systemu Windows, zapoznaj się z dokumentacją producenta komputera i dokumentacją producenta zewnętrznej obudowy procesora graficznego. Jeśli używasz systemu macOS, zapoznaj się z następującą dokumentacją firmy Apple: Używanie zewnętrznego procesora graficznego z komputerem Mac.
  • Jeśli konieczne jest użycie więcej niż jednego osobnego procesora GPU, upewnij się, że są stosowane te same modele tego samego producenta. W przeciwnym razie mogą wystąpić awarie i inne problemy.
  • Procesor GPU można wyłączyć w konsoli Menedżer urządzeń w systemie Windows. W konsoli Menedżer urządzeń kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę karty i wybierz opcję Wyłącz.
  • Potencjalne problemy, które mogą wystąpić

  • Obszar obrazu w oknie dialogowym w programie Camera Raw jest cały niebieski lub cały biały.
  • Przesunięcie suwaków wywoływania powoduje nieoczekiwane migotanie jasności obrazu lub przesunięcie kolorów.
  • Awaria po wywołaniu programu Camera Raw, ogólnie awarie lub blokowanie, lub nieuzasadnione spowolnienia.
  • Komunikat Przyspieszenie procesora graficznego zostało wyłączone z powodu błędów jest wyświetlany w obszarze Użyj procesora graficznego w panelu Preferencje wtyczki Camera Raw.
  • Podgląd obrazów i miniatur w systemie Windows jest uszkodzony.
  • Wtyczka Camera Raw nie wykorzystuje automatycznie przyspieszania za pomocą procesora GPU w oczekiwanym stopniu lub oczekujesz włączenia opcji Użyj procesora GPU do wyświetlania albo Użyj procesora GPU do przetwarzania obrazu, ale są one wyłączone.
  • Pojawia się następujący komunikat o błędzie: 
   • „W związku z błędem czasu wykonania przyspieszenie GPU zostało wyłączone na pozostałą część sesji”.
   • „W związku z błędem czasu wykonania przyspieszenie GPU zostało przywrócone do ograniczonego na pozostałą część sesji”.
   • Komunikat o błędzie w systemie macOS

    Wykonaj jedną z następujących czynności:

   • Zaktualizuj programy Photoshop i Camera Raw
   • Zaktualizuj sterownik karty graficznej
   • Użyj ustawienia Niestandardowe w preferencjach Wydajności, aby wyłączyć opcję Użyj procesora graficznego do otwierania i zapisywania.
   • Jeśli problem wciąż występuje, użyj niestandardowych ustawień w preferencjach Wydajności, aby wyłączyć opcję Użyj procesora graficznego do przetwarzania obrazu, jeśli jest dostępna.
   • Jeśli problemy wciąż występują, użyj niestandardowych ustawień w preferencjach Wydajności, aby wyłączyć opcję Użyj procesora graficznego do wyświetlania, jeśli jest dostępna.
   • Wyłącz akceleratory graficzne innych firm. Narzędzia GPU innych firm nie są obsługiwane (dotyczy to m. in. Riva Tuner oraz MSI Afterburner).
   • Wyłącz opcję Automatyczne przełączanie grafiki na karcie Oszczędzanie energii w Preferencjach systemowych (macOS).
   • Wymień procesor GPU na nowszy i zgodny.
   • Jeśli używasz wtyczki Camera Raw w wersji 11. 3 lub wcześniejszej, wyłącz opcję Używaj procesora graficznego w preferencjach wtyczki Camera Raw:
    • (macOS) W programie Photoshop wybierz polecenie Photoshop > Preferencje > Camera Raw. W programie Bridge wybierz polecenie Adobe Bridge > Preferencje Camera Raw 
    • (Windows) Wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Camera Raw w programie Photoshop. W programie Bridge wybierz polecenie Edycja > Preferencje Camera Raw
    • (Jeśli używasz wtyczki Camera Raw w wersji 11. 3 lub wcześniejszej) Wymuś używanie programu Windows DirectX lub macOS Metal przez wtyczkę Camera Raw. Aby to zrobić, przejdź do opcji Preferencje> Camera Raw i sprawdź, czy procesor GPU jest obecnie ustawiony na OpenGL. Zamknij program Photoshop i odszukaj plik Camera Raw GPU Config. txt:
     • (macOS) /Users/[Nazwa użytkownika]/Library/Application Support/Adobe/CameraRaw/GPU/Adobe Photoshop Camera Raw/Camera Raw GPU Config. txt
     • (Windows) \Users\[Nazwa użykownika]\AppData\Roaming\Adobe\CameraRaw\GPU\Adobe Photoshop Camera Raw\Camera Raw GPU Config. txt
     • Folder Biblioteka jest domyślnie ukryty w systemie macOS X 10. 7 i późniejszych wydaniach. Użyj następujących wskazówek tutaj. Ręcznie usuń plik Camera Raw GPU Config. txt i ponownie uruchom program Photoshop.

      Kroki rozwiązywania problemów z procesorem GPU dla aplikacji Camera Raw i Lightroom

      Jeśli nie włączono przyspieszania za pomocą procesora GPU lub nie działa ono jak należy, skorzystaj z poniższego przewodnika, aby rozwiązać problem. Przewodnik dotyczy poniższych wersji aplikacji Camera Raw, Lightroom i Lightroom Classic w systemie macOS i Windows:

     • Wtyczka Camera Raw 11. 4 i nowsze wersje
     • Aplikacja Lightroom 3. 0 i nowsze wersje 
     • Aplikacja Lightroom Classic 8. 4 i nowsze wersje 
     • 1. Upewnij się, że zainstalowano najnowszą wersję aplikacji Camera Raw lub Lightroom

      W poniższych zasobach można znaleźć więcej informacji o najnowszych wersjach aplikacji Camera Raw i Lightroom:

     • Systematyczne aktualizowanie programu Photoshop
     • Bieżące aktualizowanie programu Lightroom
     • 2. Upewnij się, że używany system spełnia wymagania przyspieszania za pomocą procesora GPU

      W przypadku aplikacji Lightroom Classic 8. 4 lub nowszych wersji oraz Lightroom 3. 0 lub nowszych wersji, wymagania przyspieszania za pomocą procesora GPU dotyczące sprzętu i oprogramowania są identyczne jak dla aplikacji Camera Raw:

     • Wymagania systemowe aplikacji Camera Raw dotyczące procesora GPU
     • Najczęściej zadawane pytania dotyczące procesora GPU w aplikacji Lightroom
     • Wymagania systemowe aplikacji Lightroom Classic dotyczące procesora GPU
     • 3. Sprawdź okno dialogowe Preferencje

      Otwórz okno dialogowe Preferencje aplikacji Camera Raw lub Lightroom i sprawdź wyświetlane informacje. Zbierz następujące informacje, jeśli chcesz zgłosić problem z przyspieszeniem za pomocą procesora GPU na forach użytkowników lub bezpośrednio do pomocy technicznej:

     • Numer wersji Camera Raw lub Lightroom
     • Nazwa procesora GPU
     • Numer wersji sterownika procesora GPU, jeśli jest wyświetlany po nazwie procesora
     • Pamięć RAM procesora GPU
     • Status opcji i wyborów
     • Komunikat statusu, który może oznaczać błąd
     • Istotne informacje w oknie dialogowym Preferencje w aplikacji Camera Raw.

      4. Zbierz szczegółowe dzienniki

      Zbierz dzienniki i wysyłaj je do firmy Adobe podczas raportowania problemów.

      Zamknij aplikację (Bridge, Photoshop lub Lightroom) przed zebraniem plików dziennika.

      Dzienniki związane z przyspieszaniem za pomocą procesora GPU są zapisywane w tym samym folderze, co aplikacja Camera Raw, Lightroom lub Lightroom Classic.

      Najlepszy sposób na zebranie dziennika o błędzie:

     • Zamknij aplikację.
     • Ponownie uruchom aplikację.
     • Wykonaj minimalną liczbę kroków wymaganych do reprodukcji problemu.
     • Ponownie zamknij aplikację.
     • Teraz zbierz pliki dziennika.
     • W systemie Windows lokalizacja dziennika to:%APPDATA%\Adobe\CameraRaw\Logs. Skrót do tego folderu w systemie Windows to:
      1. Naciśnij klawisz Windows.
      2. Wpisz „Uruchom”.
      3. Wpisz „%APPDATA%\Adobe\CameraRaw\Logs”.
      4. Na przykład: C:\Users\tester\AppData\Roaming\Adobe\CameraRaw\Logs

      5. W systemie Mac lokalizacja to: ~/Library/Application Support/Adobe/CameraRaw/Logs. Skrót do tego folderu w systemie Mac to:
       1. W programie Finder otwórz menu Przejdź.
       2. Wybierz opcję Przejdź do folderu.
       3. Wpisz ścieżkę ~/Library/Application Support/Adobe/CameraRaw.
       4. Kliknij przycisk Przejdź.
       5. Na przykład: /Users/tester/Library/Application Support/Adobe/CameraRaw

        Wyślij dzienniki dla używanej aplikacji.

        (Tylko Windows) Zapisz raport DxDiag

        Narzędzie DxDiag tworzy raport, który może pomóc zespołowi inżynierów przy badaniu problemów.

       6. Naciśnij klawisz Windows na klawiaturze lub kliknij przycisk Windows na pasku zadań.
       7. Wpisz „dxdiag” (spowoduje to wyszukanie programu).
       8. Naciśnij klawisz Enter.
       9. Poczekaj, aż pojawi się okno DxDiag.
       10. Po włączeniu kliknij przycisk Zapisz wszystkie informacje.
       11. Zapisz plik DxDiag. txt i prześlij go podczas zgłaszania problemów.
       12. 5. Zaktualizuj sterowniki i system operacyjny

        Jeśli wystąpią problemy, najpierw sprawdź używaną wersję sterownika procesora GPU i systemu operacyjnego, spróbuj uaktualnić je do najnowszych wersji i zobaczyć, czy problem wciąż występuje.

        Jeśli aktualizacja systemu operacyjnego lub sterownika procesora GPU naprawi problem, zgłoś to. (Na przykład: „wersja n nie działa, ale n+1 działa”).

        Instrukcje można znaleźć w temacie Zaktualizuj sterownik karty graficznej.

        6. Znajdź i usuń pliki TempDisableGPU3 lub TempDisableGPU2

        Znajdź folder CameraRaw lub GPU za pomocą metod użytych do znalezienia foldera dzienników.

       13. W systemie Windows ta lokalizacja to:%APPDATA%\Adobe\CameraRaw\GPU
       14. W systemie Mac ta lokalizacja to: ~/Library/Application Support/Adobe/CameraRaw/GPU
       15. Jeśli podczas inicjowania procesora GPU wystąpi nieobsługiwany błąd krytyczny, aplikacja Camera Raw lub Lightroom pozostawi plik TempDisableGPU3 (lub w niektórych przypadkach TempDisableGPU2). W folderze GPU znajdź podfolder używanej aplikacji i odszukaj te pliki.

        Przykład pliku TempDisableGPU3

        Każda aplikacja używana z przyspieszeniem za pomocą procesora GPU ma własny folder.

        Jeśli plik TempDisableGPU2 lub TempDisableGPU3 istnieje w momencie inicjalizacji, aplikacja Camera Raw wyłączy przyspieszenie za pomocą procesora GPU. Zapobiega to awarii aplikacji przy każdym jej uruchomieniu.

        Można usunąć ten plik, aby ponownie uruchomić inicjalizację. Jeśli pierwotna przyczyna awarii była przejściowa, przyspieszanie za pomocą procesora GPU może działać poprawnie po usunięciu pliku. 

        Niestandardowe preferencje z zaznaczoną tylko opcją „Użyj procesora graficznego do wyświetlania” w programie Camera Raw w wersji 14. 3.

        Jeśli znajdziesz plik TempDisableGPU2 lub TempDisableGPU3, wykonaj następujące kroki:

       16. Usuń plik TempDisableGPU2 lub TempDisableGPU3.
       17. Otwórz okno dialogowe Preferencje w aplikacji.
       18. Sprawdź, czy przyspieszenie za pomocą procesora GPU jest teraz dostępne.
       19. Jeśli przyspieszanie za pomocą procesora GPU nie jest włączone, zamknij aplikację i sprawdź, czy plik TempDisableGPU2 lub TempDisableGPU3 wciąż istnieje. Zbierz szczegółowe pliki dzienników, postępując zgodnie z powyższymi instrukcjami.
       20. Zbierz dziennik z folderu CameraRaw/Logs.
       21. Zaloguj się na swoje konto

        Przejdź do: Indeks witryny » GOLF MK6 » Problemy / Usterki

        • Save as PDF

        [1, 6 TDI 105KM] KOD BŁĘDU P256300

        Moderatorzy: rafaello, BRUNO55

        Problemy, usterki dotyczące Volkswagen Golf MK6.

        Bezwzględnie należy przestrzegać poniższych zasad:

        1. Pojedynczy wątek może dotyczyć dokładnie jednego problemu/usterki (nie rozwiązujemy wielu problemów w jednym temacie).
        2. Pytania, porady, sugestie nie związane z tematyką problemu umieszczaj w osobnym temacie właściwego działu (nie dyskutujemy na tematy poboczne w ramach danego tematu).
        3. W przypadku samodzielnego rozwiązania opisanego problemu, opisz sposób jego rozwiązanie wraz z przyczyną jego powstania (o ile jest ci znana).
        4. W ramach nowego tematu zastosuj jeden z dostępnych prefixów - precyzujący model w którym wykryto problem lub którego opisana usterka dotyczy.
        5. Tak tytułuj opis swojego problemu aby identyfikował opisywaną w nim treść. Zabrania się używania wyrazów "Problem", "Usterka", "Pomocy" w tytule wątku - to jest oczywiste!

        Pamiętaj:

        • Przed założeniem nowego tematu, sprawdź (przy pomocy funkcji Szukaj) czy istnieje wątek opisujący analogiczny problem, a jeżeli istnieje to kontynuuj w nim dyskusję.
        • Szczegółowo opisz swój problem/usterkę (nie pomijaj żadnych informacji) - im więcej szczegółów, tym większe szanse na jego pozytywne i szybkie rozwiązanie.
        • Problemy/Usterki dotyczące Golf 7 znajdują się w dziale MK7
        • Jeżeli otrzymasz odpowiedź, poradę na opisany problem - odwdzięcz się przyznaniem pochwały. Tu przeczytasz jak przyznać pochwałę
        • Równolegle obowiązują wszystkie zasady opisane w ramach Regulaminu forum
       22. Wiadomość
       23. uki04

        Nowicjusz

       24. Posty: 2
       25. Rejestracja: 29 wrz 2020, 15:10
       26. Online: 1h 14m 58s
       27. Auto: VW Golf 6
       28. Silnik: CAYC
       29. Lokalizacja: Bukowsko
       30. 29 wrz 2020, 15:18

        Witam od niedawna jestem posiadaczem Golfa 6 1. 6 TDI 2010 i na samym początku problem auto ma przjechane 250 tys.
        Otóz podczas jazdy samochód stracił moc zaczęła mrygać spirala, po ponownym uruchomieniu silnika problem znika ale nie na długo. Po podpięciu do komputera kod błedu P256300 może mi ktoś przybliżyć o jaką cześć chodzi?
        Dodatkowo dodam że auto bardzo słabo wkręca sie na obroty turbina reaguje i zaczyna ciągnać przy 3 tys obrotów to chyba nie jest normalne?

        marmi

        Mieszkaniec

       31. Posty: 2398
       32. Rejestracja: 05 lis 2012, 23:35
       33. Lokalizacja: Katowice
       34. Online: 190d 15h 44m 38s
       35. Pochwały: 70
       36. Silnik: 2. 0 TDI CR CBDC
       37. Lokalizacja: katowice
       38. 29 wrz 2020, 19:35

        błąd wartości doładowania, albo czujnik w gruszce turbiny padł, albo gruszka już puszcza ciśnienie...

        29 wrz 2020, 21:48

        jak idzie to dokładnie sprawdzić co jest przyczyną? i jaka jest dokładna nazwa tej gruszki?


        Wróć do Problemy / Usterki

        Kto jest online

        Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 5 gości

        Przed przeczytaniem tego rozdziału upewnij się, że spełnione są poniższe warunki.

        W pierwszej kolejności sprawdź poniższe informacje:

        Przewód zasilający jest prawidłowo podłączony i urządzenie Brother jest włączone.

        Punkt dostępu (w sieci bezprzewodowej), router lub koncentrator jest włączony, a jego przycisk połączenia miga.

        Z urządzenia zdjęto wszystkie materiały opakowaniowe.

        Pokrywa przednia, pokrywa wkładki rozdzielającej oraz pokrywa rolki pobierania są całkowicie zamknięte.

        (Sieci przewodowe) Przewód sieciowy jest prawidłowo podłączony do urządzenia Brother oraz routera lub koncentratora.

 • Faq i rozwiązywanie problemów Cab A6 300p

  Bezpośredni link do pobrania Faq i rozwiązywanie problemów Cab A6 300p

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Faq i rozwiązywanie problemów Cab A6 300p