Instrukcja bezpieczeństwa i instrukcja techniczna Frigidaire Fasg7073nr0

Frigidaire Fasg7073nr0 to wyjątkowo wytrzymała i wydajna pralka, która jest szczególnie przydatna w domach o dużym zużyciu wody i energii. Pralka ta jest wyposażona w szereg funkcji bezpieczeństwa, w tym wyłącznik bezpieczeństwa, który wyłącza pralkę, gdy zostanie otwarta. Ponadto, instrukcja techniczna Frigidaire Fasg7073nr0 zawiera wszystkie informacje, których potrzebujesz, aby w pełni wykorzystać funkcje pralki. Zawiera ona również szczegółowe instrukcje dotyczące konserwacji, przechowywania i użytkowania pralki, aby upewnić się, że będziesz w stanie w pełni wykorzystać ją i cieszyć się niezawodną pracą przez wiele lat.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja bezpieczeństwa i instrukcja techniczna Frigidaire Fasg7073nr0

Fragment dokumentu:

INSTRUKCJA

eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych
 1. Przedmiot i przeznaczenie instrukcji

Przedmiotem instrukcji są zasady prawidłowej eksploatacji urządzeń i sieci elektroenergetycznej zakładu produkcyjnego ………zlokalizowanego w ……. przy ul…… Instrukcja przeznaczona jest dla osób dozoru i elektromonterów zajmujących się eksploatacją w/w urządzeń i instalacji.
 • Podstawy opracowania1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych ( Dz. U. nr 8 poz. 912 z 1999r. )2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci
  ( Dz. nr 89 poz. 828 z 2003r. ).3. Dokumentacja Techniczna stacji ……..4. Instrukcja użytkowania sieci rozdzielczych SN - Pola rozdzielcze. rozdzielnic modułowych typu ……..5. Polska Norma PN-EN 50110 Eksploatacja urządzeń elektrycznych.6. Polska Norma PN-EN 61230 Przenośny sprzęt do uziemiania lub uziemiania
  i zwierania7. Polska Norma PN-E-04700 „Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania po-montażowych badań odbiorczych. ”8. Polska Norma PN - E - 05115”Instalacje elektroenergetyczne o napięciunominalnym powyżej 1 kV prądu przemiennego”.3. Dane techniczne- wyposażenie stacji3. 1. Rozdzielnica SN …. kV zlokalizowana na terenie obiektów
  produkcyjno- magazynowych firmy …….. w …….. przy ulicy ………. składa się z części będącej eksploatacji operatora systemu dystrybucyjnego (wstawić nazwę). - pola nr ………. oraz części należącej do odbiorcy - pola nr…..Część rozdzielnicy SN 20 kV stanowiąca własność firmy……………………………….odbiorcy składa się z pól o następującym przeznaczeniu: ……………….

   pole pomiaru prądu ( pole nr…. ), wyposażone w przekładniki prądowe typu…. o przekładni ……/…A kl. ….,


   Wyszukiwarka

   Podobne podstrony:
   Zasady eksploatacji urządzeń elektrycznych (BHP), Szkoła
   eksploatacja urządzń elektrycznych na placu budowy
   02-OGÓLNA instr. eksploat. urządzeń elektroenerget, Instrukcje BHP, XXXV - INSTR. ENERGETYCZNE
   A 4 Eksploatacja urządzeń elektrycznych nowa
   01-WZÓR-Instr. eksploatacji instalacji i urządzeń elektroen~2, Instrukcje BHP, XXXV - INSTR. ENERGET
   instrukcja bhp przy eksploatacji urzadzen i instalacji elektroenergetycznych na placu budowy
   Instrukcja bezpiecznej eksploatacji urządzeń i instalacji elektroenergetycznych(3), Instrukcje BHP i
   Instrukcja bhp i ppoż. przy eksploatacji urządzeń oświetlenia elektrycznego, BHP, INSTRUKCJE BHP,
   Na stanowisku eksploatacji w zakresie elektroenergetycznym, ۞ Nauka i Technika, Elektrotechnika, Bez
   Ogólne zasady bezpieczeństwa przy eksploatacji urządzeń i instalacji elektrycznej, BHP
   Instrukcja bezpiecznej eksploatacji urządzeń i instalacji elektroenergetycznych, 04. Instrukcje BHP
   Instrukcja bezpiecznej eksploatacji urządzeń i instalacji elektroenergetycznych(2)(1), BHP, instrukc
   istan Eksploatacja urządzeń oświetlenia elektr, BHP, Instrukcje-Stanowiskowe
   Instrukcja bhp i ppoż przy eksploatacji urządzeń oświetlenia elektrycznego
   Iet 01 Instrukcja eksploatacji i utrzymania urzadzen elektrycznego ogrzewania rozjazdow
   11 Eksploatowanie maszyn i urządzeń elektrycznych
   Pomiary eksploatacyjne instalacji i urządzeń elektrycznych, SGGW TRiL, Elektrotechnika Tril Sggw
   urządzenia elektrotermiczn
   Ankieta techniczna dotycząca szczotek, Katalogi materiałów eksploatacyjne silników elektrycznych

   więcej podobnych podstron

  Czy instrukcja bhp jest obowiązkowa?

  Według Kodeksu Pracy: Art. 237. 4 § 2. „(…) Pracodawca zobowiązany jest wydawać szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy (…)”. Opracowanie i udostępnienie pracownikom aktualnych instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy jest obowiązkiem pracodawcy uregulowanym przepisami prawa i egzekwowanym podczas ewentualnych kontroli PIP. Instrukcje bhp winny być sformułowane w czytelny i zrozumiały sposób. Przed przystąpieniem pracownika do pracy na danym stanowisku musi się on zapoznać z instrukcją BHP. Sporządzenie instrukcji BHP bazując na darmowych wzorach może przysporzyć mniej wyzwań niż przygotowanie instrukcji BHP od zera, ponieważ zakres i tematyka instrukcji jest już przygotowana.

  Pracodawca jest obowiązany opracować i udostępnić pracownikom, do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy, czyli instrukcje stanowiskowe dotyczące stosowanych w zakładzie procesów technologicznych oraz wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników, obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi oraz udzielania pierwszej pomocy. Obowiązek ten, wynika z § 41 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn. : Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm. ) instrukcje bhp, instrukcje bhp, instrukcje bhp

  1. Instrukcje administracyjno – biurowe

  • INSTRUKCJA BHP PRZY OBSŁUDZE KSEROKOPIARKI
  • INSTRUKCJA BHP PRZY OBSŁUDZE KOMPUTERA
  • INSTRUKCJA BHP PRZY OBSŁUDZE GILOTYNY RĘCZNEJ
  • INSTRUKCJA BHP PRZY OBSŁUDZE NISZCZARKI DO DOKUMENTÓW

  2. Instrukcje w gastronomi

 • Instrukcja bezpieczeństwa i instrukcja techniczna Frigidaire Fasg7073nr0

  Bezpośredni link do pobrania Instrukcja bezpieczeństwa i instrukcja techniczna Frigidaire Fasg7073nr0

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Instrukcja bezpieczeństwa i instrukcja techniczna Frigidaire Fasg7073nr0