Instrukcja konserwacji systemu Canon 2990b007

Instrukcja konserwacji systemu Canon 2990b007 jest ważną częścią utrzymania optymalnego działania systemu druku. Przestrzeganie odpowiednich kroków konserwacji, takich jak czyszczenie urządzenia i wymiana materiałów eksploatacyjnych, pozwala zminimalizować ryzyko problemów związanych z urządzeniem. Instrukcja konserwacji systemu Canon 2990b007 zawiera wskazówki na temat prawidłowego czyszczenia urządzenia oraz wymiany materiałów eksploatacyjnych, takich jak bębny, tonery i taśmy. Instrukcja ta umożliwia również okresowe przeglądy systemu i wprowadzanie ustawień, które zapewniają optymalne działanie. Przestrzeganie instrukcji konserwacji systemu Canon 2990b007 pozwala zwiększyć wydajność systemu druku i zminimalizować ryzyko problemów związanych z urządzeniem.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja konserwacji systemu Canon 2990b007

Wszystkie ustawienia z listy dotyczące zadań regulacji i konserwacji są opatrzone krótkim opisem. Ustawienia domyślne oznaczone są przy pomocy znaku .

Dostosuj kopię obrazu

Wyświetl czas powiadomienia o konieczności przygot. kasety

Pozwala określić czas wyświetlania wiadomości o małej ilości toneru pozostałego w zasobnikach z tonerem.

Autom.

Niestandard.

Gęstość drukarki

Dostosuj tę wartość, jeśli drukowany tekst lub cienkie linie są niewyraźne.

Oszczędzanie tonera

Wykonując kopiowanie, drukowanie odebranych faksów lub drukowanych raportów można oszczędzać toner.

Wyłącz

Włącz

Przetwarzanie specjalne

Jeśli rezultaty wydruków na specjalnych typach papieru są niezadowalające, można poprawić ich jakość, konfigurując następujące ustawienia.

Specjalny tryb drukowania A

Na wydrukach mogą pojawić się zacieki w zależności od typu papieru lub warunków środowiska. W tym przypadku ustawienie tego elementu może rozwiązać problem. Najsłabszy efekt poprawy zostanie osiągnięty w przypadku użycia opcji <Tryb 1>, a najsilniejszy w przypadku użycia opcji <Tryb 4>.

Wyłącz

Tryb 1

Tryb 2

Tryb 3

Tryb 4

W przypadku drukowania z komputera ustawienia sterownika drukarki są nadrzędne. W przypadku zmiany ustawienia [Tryb graficzny] w sterowniku drukarki na opcję [Tryb UFR II] ustawienia panelu sterowania stają się nadrzędne. Na wydrukach widoczne są smugi

Nie można skonfigurować tego elementu, jeżeli opcja <Tryb dostosowywania kodu paskowego> ustawiona jest na jeden z trybów od <Tryb 1> do <Tryb 3>. canon/USRMA-0835-zz-SS-plPL/contents/SS419_menu_260printersettings. html#11090000-05-04">Tryb dostosowywania kodu paskowego

Gęstość wydruku będzie mniejsza w przypadku wyboru opcji dającej najsilniejszy efekt. Może to także skutkować mniej ostrymi krawędziami i szczegółami.

Jeśli ustawienie tego elementu nie rozwiąże problemu, ustaw opcję <Specjalny tryb drukowania D> na wartość <Włącz>. canon/USRMA-0835-zz-SS-plPL/contents/SS419_menu_262adjustmentmaintenance. html#11100000-05-06">Specjalny tryb drukowania D

Specjalny tryb drukowania U

Smugi i odpryski mogą pojawić się wokół drukowanych znaków, grafik itp. w zależności od typu papieru i warunków środowiska (tzn. przy drukowaniu na ciężkim papierze lub podczas używania sprzętu w środowisku o niskiej wilgotności). W tym przypadku ustawienie tego elementu na wartość <Włącz> może rozwiązać problem.

Gdy ustawisz ten element na wartość <Włącz>, jakość wydruku może być niższa w zależności od typu papieru lub warunków otoczenia (tzn. od druku na cienkim papierze lub pracy w środowisku o niskiej wilgotności).

Specjalny tryb drukowania V

Jeśli wydrukowany papier zwija się podczas używania zwilżonego papieru, wprowadź ustawienia dla tego elementu. Silniejszy efekt zostanie osiągnięty w przypadku użycia opcji <Tryb 2>, a słabszy w przypadku użycia opcji <Tryb 1>.

Tryb 1

Wybór opcji dającej największy efekt najbardziej spowalnia proces drukowania.

Specjalny tryb drukowania Z

Na wydrukach kopii mogą pojawiać się rozmazane smugi w zależności od typu papieru lub warunków środowiska. W takim przypadku ustawienie tej opcji może rozwiązać problem. Najsłabszy efekt poprawy zostanie osiągnięty w przypadku użycia opcji <Tryb 1>, a najsilniejszy w przypadku użycia opcji <Tryb 3>.

Ten element ma zastosowanie tylko do kopiowanych dokumentów.

Specjalny tryb drukowania B

Na wydrukach mogą pojawić się zacieki zaraz po wymianie kasety z tonerem lub podczas pierwszego drukowania od dłuższego czasu. Najsłabszy efekt zostanie osiągnięty w przypadku użycia opcji <Tryb 1>, a najsilniejszy w przypadku użycia opcji <Tryb 3>.

Specjalny tryb drukowania C

Podczas drukowania dokumentów, raportów lub list odebranych faksem na wydrukach mogą pojawić się rozmyte smugi w zależności od typu papieru lub warunków środowiska.

Ten element ma zastosowanie tyko do drukowania dokumentów, raportów lub list odebranych faksem.

W przypadku ustawienia tego elementu na wartość <Włącz> prędkość drukowania będzie wolniejsza.

Specjalny tryb drukowania D

Wyczyść zespół utrwalający.

Czyszczenie modułu utrwalającego należy przeprowadzić po wymianie zasobnika z tonerem lub gdy na wydrukach pojawiają się czarne smugi. canon/USRMA-0835-zz-SS-plPL/contents/SS419_maintenance_282fixingunit. html#13010040">Moduł utrwalania

Wyczyść podajnik

Czyszczenie rolek podajnika należy przeprowadzić, jeśli dokumenty brudzą się przy podawaniu ich za pomocą podajnika. canon/USRMA-0835-zz-SS-plPL/contents/SS419_maintenance_281feeder. html#13010030">Podajnik

Czy wiesz, że dziennie dodajemy kilkanaście instrukcji obsługi całkowicie bezpłatnie?Dlatego jeśli szukasz instrukcji do produktu, wpisz jego nazwę w wyszukiwarce, a następnie kliknij enter.

Pamiętaj, że zawsze możesz zamówić instrukcję do każdego produktu zporównywarki produktów.Za darmo!

Rozwiń

W tym rozdziale opisano sposób korzystania z funkcji czyszczenia automatycznego zespołu głównego i podajnika.

<Czyszczenie podajnika>

 (Ustawienia/Rejestracja)  <Regulacja/Konserwacja>  <Konserwacja>

Jeżeli na skanowanym za pomocą podajnika oryginale lub wydrukach pojawiają się smugi, skorzystaj z polecenia <Czyszczenie podajnika>. Czyszczenie podajnika

<Wycz. rolkę dociskową aby przepr. utrwalanie>

 <Regulacja/Konserwacja>  <Konserwacja>

Jeśli zadrukowany papier wydaje się brudny, należy wykonać operację <Wycz. utrwalanie>.

Można używać następujących formatów/rodzajów papieru.

Format: A4, LTR

Typ: Cienki, Zwykły, Kolorowy, Ponownie przetworzony

<Metoda Czyszcz. Obsz. Skanow. Oryginałów>

Uruchom materiał wideo, na którym zaprezentowano sposób czyszczenia szklanej płyty roboczej.

<Wymień zasobnik z tonerem>

 <Konserwacja>  <Sprawdź metodę konserwacji materiałów eksploatac. >

Odtworzone zostaje przykładowe wideo objaśniające sposób wymiany zasobników z tonerem. To przykładowe wideo można obejrzeć, nawet gdy wymiana nie jest niezbędna, aby z wyprzedzeniem zapoznać się z całą operacją.

<Załaduj zszywki (Zszywki)>

Odtworzone zostaje przykładowe wideo objaśniające sposób ładowania zszywek.

<Wymień zespół utrwalający>

Odtwarza przykładowe wideo przedstawiające sposób wymiany modułu utrwalającego.

<Wymień rolkę transferową>

Odtwarza przykładowe wideo przedstawiające sposób wymiany rolki transferowej.

<Wymień zestaw naprawczy ADF>

Odtwarza przykładowe wideo przedstawiające sposób wymiany zestawu do konserwacji ADF.

<Wymień zestaw rolki>

Odtwarza przykładowe wideo przedstawiające sposób wymiany zestawu rolek szuflady na papier.

<Usuń zacięty papier (przykład)>

Odtworzone zostaje przykładowe wideo objaśniające sposób usunięcia zaciętego papieru. To przykładowe wideo można obejrzeć, nawet gdy papier nie jest zacięty, aby z wyprzedzeniem zapoznać się z całą operacją.

<Rolka transferowa>

 <Inicjalizuj po Wymianie Części>

Po zakończeniu wymiany rolki transferowej należy wykonać operację <Rolka transferowa>, aby przeprowadzić inicjalizację.

<Szuflada 1: Zestaw rolki> do <Szuflada 4: Zestaw rolki>

Po wymianie rolki szuflady na papier i rolki wewnątrz szuflady na papier należy wykonać operacje od <Szuflada 1: Zestaw rolki> do <Szuflada 4: Zestaw rolki>, aby przeprowadzić inicjalizację.

<Zestaw naprawczy ADF>

Po zakończeniu wymiany wałka pobierającego ADF i podkładki oddzielającej ADF należy wykonać operację <Zestaw naprawczy ADF>, aby przeprowadzić inicjalizację.

<Kontrola wykrytej kondensacji>

Można wybrać, czy w przypadku wykrycia kondensacji wewnątrz urządzenia ma zostać rozpoczęty proces jej usuwania. W przypadku wyboru ustawienia <Włącz> proces usuwania kondensacji będzie wykonywany automatycznie.

Po wybraniu ustawienia <Włącz> i naciśnięciu <OK> wyświetlany jest komunikat z pytaniem, czy urządzenie ma od razu przeprowadzić proces usuwania kondensacji. Jeżeli chcesz niezwłocznie przejść do usuwania kondensacji, naciśnij <Tak>.

Podczas procesu usuwania kondensacji drukowanie może nie przebiegać prawidłowo, co będzie się objawiać wyprowadzaniem niezadrukowanych arkuszy papieru.

Aby ukończyć proces usuwania kondensacji (dla opcji wybrano ustawienie <Włącz>), nie należy wyłączać urządzenia.

Zadania drukowania realizowane w trakcie usuwania kondensacji są ograniczone zgodnie z konfiguracją opcji <Zadania do ograniczenia po wykryciu kondensacji>.

<Tylko odebrane zadania>: Niezależnie od konfiguracji opcji <Włącz Blokadę Pamięci dla Faksu>/<Użyj blokady pamięci I-Faks>, odbierane dane faksów/I-faksów są zapisywane w skrytce odbioru (RX) i nie mogą zostać wydrukowane w trakcie trwania procesu usuwania kondensacji. Nie można także drukować raportów, których wydruk skonfigurowano tak, aby odbywał się o określonej godzinie.

<Wsz. Zadania>: W trakcie trwania procesu usuwania kondensacji nie można drukować wszystkich danych drukowania.

Instrukcja konserwacji systemu Canon 2990b007

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja konserwacji systemu Canon 2990b007

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja konserwacji systemu Canon 2990b007