Instrukcja obsługi i wskazówki bezpieczeństwa Bosch Shu3322

Instrukcja obsługi i wskazówki bezpieczeństwa Bosch Shu3322 to zbiór zalecanych procedur dotyczących bezpiecznego użytkowania i konserwacji urządzenia. Zalecana jest regularna kontrola używanego urządzenia, aby upewnić się, że wszystkie części są w prawidłowym stanie. Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi, aby uniknąć niepotrzebnych szkód. Wskazówki bezpieczeństwa obejmują postępowanie w przypadku wycieku, wykonywanie regularnych kontroli, a także odpowiednie magazynowanie i konserwację urządzenia. Przestrzeganie instrukcji obsługi i wskazówek bezpieczeństwa zapewni bezpieczne i skuteczne użytkowanie urządzenia.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja obsługi i wskazówki bezpieczeństwa Bosch Shu3322

Znajdź instrukcje obsługi

Tutaj możesz pobrać i wydrukować instrukcje obsługi elektronarzędzi Bosch znajdujących się w aktualnej ofercie oraz elektronarzędzi, które już nie są dostępne na rynku. Aby znaleźć instrukcję obsługi, wprowadź numer katalogowy swojego narzędzia (umieszczony na tabliczce znamionowej).

OBJ_BUCH-1222-002. book Page 93 Wednesday, August 18, 2010 8:47 AM

Wskazówki bezpieczeństwa

pl

Należy przeczytać i zastosować

wszystkie instrukcje i wskazówki.

PROSIMY ZACHOWAĆ

I STARANNIE PRZECHOWYWAĆ

NINIEJSZE WSKAZÓWKI.

Napraw urządzenia pomiarowego powinien

dokonywać jedynie wykwalifikowany perso-

nel, przy użyciu oryginalnych części zamien-

nych. Tylko w ten sposób można zapewnić

bezpieczną eksploatację przyrządu.

Nie należy stosować tego urządzenia pomia-

rowego w otoczeniu zagrożonym wybuchem,

w którym znajdują się łatwopalne ciecze,

gazy lub pyły. W urządzeniu pomiarowym

może dojść do utworzenia iskier, które mogą

spowodować zapłon pyłów lub oparów.

Urządzenie pomiarowe nie jest w stanie – ze

względu na swoją technologię – zagwaranto-

wać stuprocentową pewność pomiarów. Aby

wykluczyć ewentualne zagrożenia, przed

przystąpieniem do wiercenia, cięcia, frezo-

wania w ścianach, sufitach i podłogach, na-

leży zabezpieczyć się dodatkowo, sięgając do

innych źródeł informacji, takich jak plany bu-

dowlane, zdjęcia z poszczególnych etapów

budowy itp. Wpływy zewnętrzne, takie jak wil-

gotność powietrza lub znajdujące się w pobli-

żu inne instrumenty elektroniczne mogą mieć

wpływ na dokładność pomiarową urządzenia

pomiarowego. Rodzaj ścian i ich stan (np. sto-

pień wilgotności, materiały budowlane zawie-

rające metal, tapety przewodzące prąd, mate-

riał wyciszający, płytki ceramiczne), jak rów-

nież ilość, rodzaj, wielkość i położenie obiek-

tów mogą zakłamywać wyniki pomiarowe.

Opis funkcjonowania

Proszę rozłożyć stronę z graficznym przedsta-

wieniem urządzenia pomiarowego i pozostawić

ją rozłożoną podczas czytania instrukcji obsługi.

Użycie zgodne z przeznaczeniem

Urządzenie pomiarowe przeznaczone jest do

wykrywania metali (żelaza i metali nieżelaznych,

np, żelazo zbrojeniowe), belek drewnianych,

a także będących pod napięciem przewodów

w ścianach, stropach i podłogach.

Bosch Power Tools

Przedstawione graficznie komponenty

Numeracja przedstawionych komponentów od-

nosi się do schematu urządzenia pomiarowego,

znajdującego się na stronie graficznej.

1 Dioda (w kształcie pierścienia)

2 Otwór zaznaczania

3 Wyświetlacz

4 Wskaźnik trybu pracy

5 Wyłącznik urządzenia

6 Przycisk podświetlenia wyświetlacza

7 Przycisk sygnalizatora dźwiękowego

8 Przycisk do lokalizowania przewodów

elektrycznych pod napięciem/tryb „Przewód

elektryczny"

9 Przycisk do lokalizowania obiektów

metalowych/tryb „Metal"

10 Przycisk do lokalizowania belek

metalowych/tryb „Prefabrykaty"

11 Ślizgacz

12 Zakres czujnika

13 Tabliczka znamionowa

14 Pokrywa wnęki na baterie

15 Blokada pokrywy wnęki na baterie

16 Uchwyt paska na dłoń

17 Futerał

18 Pasek na dłoń

Osprzęt ukazany na rysunkach lub opisany w instruk-

cji użytkowania nie wchodzi w standardowy zakres

dostawy. Kompletny asortyment osprzętu można

znaleźć w naszym katalogu osprzętu.

Elementy wskaźników (zob. rys. A)

a Wskaźnik wyłączonego sygnału

dźwiękowego

b Wskaźnik funkcji ostrzegania

c Wskaźnik rodzaju wykrytego obiektu

„Obiekt niemetalowy"

d Wskaźnik rodzaju wykrytego obiektu

„Obiekt niemagnetyczny"

e Wskaźnik rodzaju wykrytego obiektu

„Metal magnetyczny"

f Wskaźnik rodzaju wykrytego obiektu

„Przewód pod napięciem"

g Wskaźnik kontroli temperatury

h Wskaźnik naładowania baterii

i Wskaźnik pomiaru

j Skala dokładna

k Wskaźnik „CENTER"

2 609 140 723 | (18. 8. 10)

Polski | 93

Szukają Państwo instrukcji obsługi do swojego urządzenia STIHL lub VIKING? W tym miejscu mają Państwo możliwość bezpłatnego pobrania instrukcji obsługi.

Możecie również bezpośrednio wyszukać instrukcji, poprzez wpisanie odpowiedniego modelu urządzenia.

Wpiszcie w pole wyszukiwania model urządzenia np. "MS 441" lub "FS 240". Nazwę modelu znajdziecie Państwo na tabliczce znamionowej urządzenia.

Wskazówki:

  • STIHL stale pracuje nad dalszym udoskonalaniem wszystkich produktów i w związku z tym wprowadzane są także zmiany w instrukcjach obsługi. Może się tak zdarzyć, że występują różnice w opisie między znajdująca się w tym miejscu wersją instrukcji obsługi a Państwa urządzeniem. Prosimy uwzględniać również nasze broszury dotyczące bezpieczeństwa pracy. 
  • Do niektórych, już nie produkowanych modeli urządzeń, mogą nie być dostępne instrukcje obsługi w wersji online. W tym przypadku prosimy zwrócić się do Autoryzowanego Dealera lub napisać do nas.
  • pl = język polski.

Instrukcja obsługi i wskazówki bezpieczeństwa Bosch Shu3322

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja obsługi i wskazówki bezpieczeństwa Bosch Shu3322

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja obsługi i wskazówki bezpieczeństwa Bosch Shu3322