Instrukcje budowlane 3com Homeconnect 3cr29223

Instrukcje budowlane 3com Homeconnect 3cr29223 są przeznaczone do instalacji i konfiguracji urządzenia Homeconnect 3cr29223. Instrukcje zawierają szczegółowe kroki do wykonania, aby zapewnić bezpieczne i niezawodne działanie tego urządzenia. Instrukcje obejmują instalację urządzenia, jego konfigurację, konfigurację sieci bezprzewodowej, konfigurację usług, zarządzanie kontami użytkowników, zarządzanie połączeniami, tworzenie kopii zapasowych, diagnostykę i naprawy oraz narzędzia do konfiguracji i zarządzania. Instrukcje są przeznaczone do użytku zarówno dla amatorów, jak i profesjonalistów w dziedzinie sieci bezprzewodowych.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcje budowlane 3com Homeconnect 3cr29223

Wymagania i zalecenia dotyczące Wi-Fi

Sprawdź, czy Twoje urządzenie jest kompatybilne z pasmem częstotliwości 2, 4 GHz lub 5 GHz: Niektóre urządzenia z Home Connect współpracują obecnie jedynie z pasmem częstotliwości 2, 4 GHz. Sprawdź instrukcję obsługi, aby określić, z jakimi pasmami współpracować będzie Twoje urządzenie. Podczas podłączania urządzenia odpowiednio zmień ustawienia dla swojej sieci.

Zaszyfrowana sieć Wi-Fi: Home Connect nie będzie działać z otwartymi sieciami. Wymaga poziomu zabezpieczeń WPA2.

Kompatybilne tryby sieci: IEEE 802. 11 a, b, g oraz n. Upewnij się, że router jest odpowiednio skonfigurowany.

Bez rejestracji w przeglądarce: Home Connect nie działa z sieciami Wi-Fi wymagającymi rejestracji w przeglądarce, np. gdy nazwa użytkownika i hasło muszą być wprowadzane przez przeglądarkę sieciową.

Wyłącz „Filtrowanie adresów MAC” w routerze, aby zapobiec zapisywaniu adresów MAC swoich urządzeń gospodarstwa domowego i urządzeń aktywowanych sprzętem komunikacyjnym.

Nie zaleca się stosowania proxy.

Porty 443, 8080 i 123 muszą być otwarte.

Aktywuj opcję multicast routing: Opcja ta musi być aktywna w routerze w celu ustanowienia połączenia z urządzeniami Home Connect.

Lista kontrolna rozwiązywania problemów związanych z podłączaniem urządzenia

Upewnij się, że minimalne wymagania zostały spełnione

 • Upewnij się, że Twoje urządzenie jest podłączone do właściwej sieci (pamiętaj, że niektóre urządzenia współpracują tylko z routerami 2, 4 GHz i nie mogą być podłączane do routera 5 GHz). W przypadku korzystania z dwupasmowego routera upewnij się, że nazwy dwóch sieci różnią się od siebie. Sprawdź w instrukcji obsługi urządzenia, do której z sieci może ono zostać podłączone.

Sprawdź pod kątem występowania następujących częstych błędów:

 • Upewnij się, że Twoje urządzenie mobilne jest połączone z tą samą siecią Wi-Fi, z którą łączysz swoje urządzenie.
 • Upewnij się, że postępujesz zgodnie z instrukcją instalacji Home Connect, dostarczoną wraz z urządzeniem. Każde urządzenie wymaga wykonania innych kroków
 • Upewnij się, że podczas procesu parowania nie korzystasz z połączenia komórkowego: podczas parowania włącz tryb samolotowy, a następnie włącz Wi-Fi.

 • Niektóre urządzenia wyszukują połączenia z internetem; podczas procesu parowania Twoje urządzenie mobilne połączy się z siecią Wi-Fi urządzenia w celu przesłania danych autoryzujących. Ponieważ urządzenie nie posiada połączenia z internetem, urządzenie mobilne przełączy się na inną sieć, która ma takie połączenie, przerywając proces parowania.
 • Sprawdź swoje połączenie z Wi-Fi

 • Sprawdź, czy możesz połączyć się z siecią z innego urządzenia znajdującego się w domu. Upewnij się, że nie używasz połączenia komórkowego do przetestowania połączenia z internetem.
 • Upewnij się, że w miejscu instalacji urządzenia jest silny zasięg
 • Uruchom ponownie router

 • Odłącz swoje routery od zasilania (oraz wzmacniacze sygnału bezprzewodowego/Wi-Fi), upewniając się, że wszystkie światełka zgasły. Odczekaj 30 sekund, a następnie ponownie podłącz swoje routery. Zaczekaj do pełnego restartu routera, a następnie sprawdź połączenie z innym urządzeniem mobilnym.
  Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z instrukcją obsługi routera.
 • Ponownie zainstaluj aplikację i zrestartuj swoje urządzenie mobilne

 • Odinstaluj starą wersję aplikacji Home Connect i pobierz najnowszą. Następnie uruchom ponownie swoje urządzenie mobilne i jeszcze raz rozpocznij proces parowania.
 • Reset fabryczny Twojego urządzenia

 • W instrukcji użytkowania i pielęgnacji znajdziesz instrukcje dotyczące resetowania urządzenia.
 • Błąd 404
 • Problem: urządzenie gospodarstwa domowego nie może zostać połączone.
 • Możliwa przyczyna: brak danych Home Connect.
 • Odpowiedź/pierwsza pomoc: dane Home Connect muszą zostać przesłane przez Dział Obsługi Klienta.
 • Uwaga: komunikat do skrzynki odbiorczej Home Connect info. de@home-connect. com
 • Błąd 1077
 • Informacja: problem z Wi-Fi.
 • Możliwa przyczyna: nie zostały spełnione wymagania dotyczące Wi-Fi.
 • Odpowiedź/pierwsza pomoc: sprawdź wymagania dotyczące Wi-Fi, aby je potwierdzić i dostosować się do nich (2, 4 GHz, zablokowane porty, filtr MAC itd. ). Ponadto możesz sprawdzić swoje połączenie poprzez mobilny hotspot. W takim wypadku Twój smartfon nie powinien być połączony z siecią domową.
 • Uwaga: jeśli próba połączenia znów się nie powiedzie, przekażemy problem do najbliższego serwisu usług zdalnych. Należy mieć na względzie nasz czas reakcji.
 • Błąd 1080Błąd 1081Błąd 1082Błąd 1083Błąd 1084Błąd 1085Błąd 1086Błąd 1133

  Jeśli występuje błąd logowania, nie jest dostępna kompatybilna przeglądarka.

  Aktywowana jest ochrona antywirusowa. >>>

  Sprawdź w celu zalogowania się do aplikacji Home Connect

 • Metoda 1: ustaw przeglądarkę Chrome jako przeglądarkę domyślną i usuń inne przeglądarki
 • Metoda 2: sprawdź, czy zainstalowana jest bezpieczna przeglądarka (lub Opera) / skaner antywirusowy (np. GData Mobile Security). Następnie odinstaluj je WRAZ z aplikacją Home Connect, zainstaluj ponownie Home Connect i zaloguj się ponownie
 • Metoda 3: zresetuj ustawienia aplikacji
 • Pokaż więcej

  Błąd 3404Błąd 4613
 • Problem: połączenie z serwerem Home Connect nie powiodło się.
 • Możliwa przyczyna: nie udało się ustanowić połączenia z serwerem Home Connect.
 • Odpowiedź/pierwsza pomoc: odinstaluj, odśwież i ponownie zainstaluj aplikację, zresetuj swoje urządzenie gospodarstwa domowego (reset fabryczny lub sieciowy). Połącz ponownie.
 • Błąd 4620Błąd 4623
 • Problem: serwer Home Connect jest niedostępny.
 • Możliwa przyczyna: serwer Home Connect jest niedostępny podczas procesu parowania.
 • Odpowiedź/pierwsza pomoc: wyloguj się z aplikacji Home Connect i zaloguj się ponownie. Po wykonaniu tej procedury serwer Home Connect powinien być dostępny.
 • Błąd 5014

  Proces wymiany poświadczeń nie powiódł się z powodu awarii gniazda sieciowego podczas trwającego połączenia. >>>

  Przeprowadź parowanie ponownie i weź pod uwagę następujące wskazówki (sprawdź po każdym kroku, czy parowanie powiodło się; jeśli nie, przejdź do następnego kroku):

 • Wi-Fi powinno być chronione hasłem, w związku z czym protokół należy ustawić na WPA/WPA2
 • Ustaw otwarte porty 443, 8080 i 123
 • Sprawdź, czy częstotliwość jest ustawiona na 2, 4 GHz
 • Zresetuj router
 • Przetestuj poprzez hotspot (ważne: nie używaj znaków specjalnych w nazwie telefonu)
 • Błąd C7101Błąd E7101

  Problem: urządzenie gospodarstwa domowego nie może zostać połączone.

  Możliwa przyczyna: brak danych Home Connect.

  Odpowiedź/pierwsza pomoc: dane Home Connect muszą zostać przesłane przez Dział Obsługi Klienta.

  Uwaga: komunikat do skrzynki odbiorczej Home Connect info. com

  Błąd: rejestracja niemożliwa 1
 • Problem: hasło nie zostało zaakceptowane podczas procesu rejestracji.
 • Możliwa przyczyna: hasło nie spełnia wymagań (należy zapoznać się z wymogami bezpieczeństwa dla haseł).
 • Odpowiedź/pierwsza pomoc: hasło musi się składać z co najmniej 8 znaków i zawierać co najmniej 1 cyfrę, 1 literę i 1 znak specjalny. Pierwsze trzy znaki muszą być różne!
 • Dozwolone znaki specjalne: $ & +, ;: =? @ #! ´ < >. ^ * ()% _ -
 • Błąd: rejestracja niemożliwa 2
 • Problem: nie dochodzą wiadomości e-mail Home Connect.
 • Możliwa przyczyna: ograniczenia Twojego programu pocztowego.
 • Odpowiedź/pierwsza pomoc: sprawdź, czy zostało aktywowane przekazywanie do wspólnej skrzynki odbiorczej lub czy wiadomości nie trafiły do folderu ze spamem.
 • Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 1

  READ
  ME
  FIRST!
  PC Digital Camera
  Installation
  Guide
  ®
  for Windows
  part number 1. 024. 2063-00
  1

  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 2
  Intr Intr Intr Intr Introduction oduction oduction oduction oduction Congratulations! You’ve just purchased the highest quality USB digital camera available today! The 3Com HomeConnect PC Digital Camera includes all the features you require in a computer video solution and much more: · Advanced technology enhances images in low light conditions · Slim design makes the Digital Camera a great travel partner · USB compatibility makes installation and portability a breeze – unplug the camera and go,
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 3
  To ensure the easiest installation, run the 3Com pre-installation 1 check before connecting your camera to your PC. If you see a message warning you Insert the Video Connections CD- that either of these criteria have not ROM into your CD-ROM drive. The been met, see the “Troubleshooting” pre-installation check utility should section on the other side of this start automatically once the CD-ROM guide. is inserted into your CD-ROM drive. When you see the following screen, Once the pre-installation
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 4
  Plug the USB cable into the camera and your PC’s USB port. 2 Look for the following icon on the back of the case: If you have multiple USB ports, you may use any one that is available. Restart your computer. When Windows restarts, it will automatically detect your camera and begin installing its drivers. Port configurations may vary from this diagram. activity LED snapshot button* * The function of this button varies depending on the software in use. focus ring 4
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 5
  Verify that the hardware installation was a success and 3 install the 3Com HomeConnect software. Once the drivers for the camera are installed, the post- installation check utility will launch and ask you if you see an image. Y Ye es s If you do see an image, click Y Y Ye e es s s and then follow the on- screen instructions to install the 3Com HomeConnect software. Congratulations! You have successfully installed your PC Digital Camera! See the section below to learn how to take your first pictu
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 6
  N N Now Let’s T ow Let’s T ow Let’s Take Y ake Y ake Your F our F our First P irst P irst Pictur ictur icture! e! e! N Now Let’s T ow Let’s Take Y ake Your F our First P irst Pictur icture! e! Once the 3Com HomeConnect software is installed, click St Star art t the Windows Start button. At the top of the St St Star ar art t t menu, 1 you will see the 3Com HomeConnect Launcher icon. Click the icon to start the launcher. When the launcher appears, click the Video Gear Video Gear Video Gear Video G
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 7
  N Now Let’s T ow Let’s Take Y ake Your F our First P irst Pictur icture! e! N N Now Let’s T ow Let’s T ow Let’s Take Y ake Y ake Your F our F our First P irst P irst Pictur ictur icture! e! e! If the camera is pointed in your direction, you should see a picture of yourself in the video window. Use the focus ring that circles the lens to focus the image. 4 If you do not see an image in the window, see the Troubleshooting section on the other side of this guide. Click T T Take P ake P ake Pictur i
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 8
  Troubleshooting PROBLEM: The pre-installation check utility notifies you that you are using Windows 95 version 950b without the USB supplement present on your system. PROBLEM: The pre-installation check utility warns that your video card is not set to 16-bit color depth. PROBLEM: Windows fails to automatically detect the digital camera. PROBLEM: There is no video in a video application’s window. Support Resources Regulatory Information 8
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 9
  _______________________________________________________________________________________________________________ PROBLEM: The pre-installation check utility notifies you that you are using Windows 95 version 950b without the USB supplement present on your system. ______________________________________________________________________________________________________ POSSIBLE SOLUTION: If you are using Windows 95 version 950b, you need to install the USB supplement, which is included on the Video Co
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 10
  ________________________________________________________________________________________________________________ PROBLEM: The pre-installation check utility warns that your video card is not set to 16-bit color depth. _______________________________________________________________________________________________________ POSSIBLE SOLUTION: Click Windows St St Star ar art t t, point to Settings Settings Settings, and click Contr Contr Control Panel ol Panel ol Panel. Double-click Display Display D
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 11
  Support Resources Technical Support Hotline Technical questions about 3Com HomeConnect video products can also be answered by technical support representatives. The hotline is a toll call. 847-262-5151 (Hours: 8:00 am - 6:00 pm CST) Are You Still Having Problems? · Review this guide. · Call or visit your 3Com HomeConnect dealer. They may be able to assist you. · If your dealer can’t help you, contact 3Com Customer Support. When you call, specify your camera’s model number (found on the camera‘s
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 12
  Regulatory Information M M M M Manufactur anufactur anufactur anufactur anufacturer’s De er’s De er’s De er’s De er’s Declar clar clar clar claration of Conformity ation of Conformity ation of Conformity ation of Conformity ation of Conformity 3Com declares that the product 3Com HomeConnect PC Digital Camera conforms to the FCC’s specifica- tions: Part 15: Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful electromagnetic interference, and (2) this devic
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 13
  Y Y Y Y YEAR 2000 WARR EAR 2000 WARR EAR 2000 WARR EAR 2000 WARR EAR 2000 WARRANT ANT ANT ANT ANTY: Y: Y: Y: Y: In addition to the Hardware Warranty stated above, 3Com warrants that each product sold or licensed to Customer on and after January 1, 1998 that is date sensitive will continue performing properly with regard to such date data on and after January 1, 2000, provided that all other products used by Customer in connection or combination with the 3Com product, including hardware, software
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 14
  FAIL OF ITS ESSENTIAL PURPOSE. DISCLAIMER: Some countries, states, or provinces do not allow the exclusion or limitation of implied warranties or the limitation of incidental or consequential damages for certain products supplied to consumers, or the limitation of liability for personal injury, so the above limitations and exclusions may be limited in their application to you. When the implied warranties are not allowed to be excluded in their entirety, they will be limited to the duration of th

  Czy wiesz, że dziennie dodajemy kilkanaście instrukcji obsługi całkowicie bezpłatnie?Dlatego jeśli szukasz instrukcji do produktu, wpisz jego nazwę w wyszukiwarce, a następnie kliknij enter.

  Pamiętaj, że zawsze możesz zamówić instrukcję do każdego produktu zporównywarki produktów.Za darmo!

  Rozwiń

  Instrukcje budowlane 3com Homeconnect 3cr29223

  Bezpośredni link do pobrania Instrukcje budowlane 3com Homeconnect 3cr29223

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Instrukcje budowlane 3com Homeconnect 3cr29223