Konfiguracja i ustawienia Caliber Hpg 528bt

Konfiguracja i ustawienia Caliber HPG 528BT obejmują szeroki zakres funkcji, które można dostosować do własnych potrzeb. Urządzenie może być obsługiwane przy użyciu przycisków, ekranu dotykowego lub aplikacji Caliber Connect. Użytkownicy mogą ustawić wyszukiwanie stacji radiowych, wybrać korzystanie z trybu oszczędzania energii, dostosować jasność wyświetlacza, wybrać wyświetlane informacje na wyświetlaczu, wybrać typy plików multimedialnych do wyświetlania, zmienić źródło dźwięku i ustawić konfigurację sieci. Użytkownicy mogą również ustawić opcje audio, takie jak głośność, bas, sopran, kontur i balans. Przy użyciu aplikacji Caliber Connect użytkownicy mogą wybrać i sterować utworami, albumami i listami odtwarzania oraz dostosować ustawienia dźwięku, takie jak dźwięk przestrzenny i wyciszenie.

Ostatnia aktualizacja: Konfiguracja i ustawienia Caliber Hpg 528bt

Gdy masz połączenie z Internetem i korzystasz z serwera proxy podczas przeglądania Internetu, ten ruch przechodzi przez serwer proxy, a nie bezpośrednio z komputera Windows 11. Serwera proxy można używać, gdy masz połączenie przy użyciu sieci Wi-Fi lub Ethernet. W niektórych przypadkach Twoja firma lub organizacja może wymagać serwera proxy.

Aby korzystać z serwera proxy, musisz wykonać jedną lub kilka z następujących czynności w zależności od tego, jak go konfigurujesz:

 • Automatycznie. Windows automatycznie wykrywa ustawienia serwera proxy, więc nie trzeba wprowadzać żadnych informacji.

 • Skonfiguruj skrypt. Musisz znać lokalizację skryptu konfiguracji serwera proxy dla organizacji (jeśli ustawienia serwera proxy nie są wykrywane automatycznie). Jeśli nie znasz adresu skryptu konfiguracji serwera proxy, może być konieczne skontaktowanie się z działem informatycznym organizacji.

  Ręcznie. Musisz znać nazwę serwera proxy lub adres IP i port (opcjonalnie). Jeśli nie masz tych informacji, może być konieczne skontaktowanie się z działem informatycznym.

Uwaga: Jeśli korzystasz z połączenia VPN i korzysta ono z serwera proxy, musisz skonfigurować je oddzielnie dla tego połączenia VPN.

Ogólnie rzecz biorąc, połączenie z siecią VPN i serwerem proxy może wydawać się podobne, ale sieć VPN zapewnia bezpieczniejsze połączenie w porównaniu z serwerem proxy. Aby uzyskać więcej informacji na temat konfigurowania połączenia VPN, zobacz Połączenie z siecią VPN w Windows.

  Wybierz przycisk Start , a następnie wybierz pozycję Ustawienia serwer proxy > sieci & internet >.

  W obszarze Automatyczna konfiguracja serwera proxy włącz opcję Automatycznie wykryj ustawienia.

Jeśli Ty lub Twoja organizacja używacie skryptu konfiguracji, obok pozycji Użyj skryptu konfiguracji wybierz pozycję Konfiguruj.

W oknie dialogowym Edytowanie skryptu konfiguracji włącz opcję Użyj skryptu konfiguracyjnego, wprowadź adres skryptu, a następnie wybierz pozycję Zapisz.

W obszarze Ręczna konfiguracja serwera proxy obok pozycji Użyj serwera proxy wybierz pozycję Konfiguruj.

W oknie dialogowym Edytowanie serwera proxy wykonaj następujące czynności:

Włącz pozycję Użyj serwera proxy.

W polach Adres IP serwera proxy i Port wprowadź nazwę serwera proxy lub adres IP i port (opcjonalnie) w odpowiednich polach.

Jeśli nie chcesz korzystać z serwera proxy podczas odwiedzania niektórych witryn internetowych, wprowadź koniec adresu witryny internetowej na liście wyjątków (na przykład *. contoso. com).

W przypadku wielu witryn internetowych wpisz każdy adres witryny internetowej i oddziel je średnikami (na przykład: *. com; *. adatum. Znak * to symbol wieloznaczny, więc wszystkie adresy witryn internetowych, które kończą się na podanym adresie witryny internetowej, pomijają serwer proxy.

Zaznacz lub wyczyść pole wyboru Nie używaj serwera proxy dla adresów lokalnych (intranetowych).
Zalecamy zaznaczenie tego pola wyboru, chyba że twoja organizacja wymaga, aby serwer proxy był używany dla adresów intranetowych.

Wybierz pozycję Zapisz.

Wybierz przycisk Start , a następnie wybierz pozycję Ustawienia > Sieć & internet > VPN.

Wybierz połączenie VPN, a następnie wybierz pozycję Opcje zaawansowane.

Na ekranie Ustawienia połączenia VPN wybierz pozycję Edytuj obok pozycji Ustawienia serwera proxy dla tego połączenia VPN.

W ustawieniach serwera proxy wybierz typ konfiguracji serwera proxy, którego chcesz użyć, a następnie wprowadź informacje o serwerze proxy dla tego połączenia VPN.
Jeśli nie znasz ustawień serwera proxy dla połączenia VPN, może być konieczne skontaktowanie się z działem INFORMATYCZNYm.

Wybierz pozycję Zastosuj.

Powiązany temat

Połączenie do sieci VPN w Windows

Gdy masz połączenie z Internetem i korzystasz z serwera proxy podczas przeglądania Internetu, ten ruch przechodzi przez serwer proxy, a nie bezpośrednio z komputera Windows 10.

Wybierz przycisk Start, a następnie wybierz pozycję Ustawienia serwer proxy> sieci & internet >.

Jeśli Ty lub Twoja organizacja używacie skryptu konfiguracyjnego, włącz opcję Użyj skryptu konfiguracyjnego.

W polu Adres skryptu wprowadź adres skryptu, a następnie wybierz pozycję Zapisz.

W obszarze Ręczna konfiguracja serwera proxy włącz opcję Użyj serwera proxy.

Wykonaj następujące czynności:

W polach Adres i port wprowadź nazwę serwera proxy lub adres IP i port (opcjonalnie) w odpowiednich polach.

Wybierz przycisk Start, a następnie wybierz pozycję Ustawienia > Sieć & Internet > VPN.

W obszarze Ustawienia serwera proxy sieci VPN wybierz typ konfiguracji serwera proxy, którego chcesz użyć, a następnie wprowadź informacje o serwerze proxy dla tego połączenia VPN.

Powiązany temat

TotalAV Konfiguracja i ustawienia

TotalAV ma kilka świetnych ustawień konfiguracyjnych, które pomagają chronić Cię przed zagrożeniami internetowymi i wirusami.

W tej sekcji Centrum pomocy możesz przeglądać i dowiedzieć się, jak skonfigurować ochronę w czasie rzeczywistym, skanowanie i powiadomienia. Jeśli masz jakiekolwiek problemy z ustawieniami TotalAV, przeprowadzimy Cię przez nasz przewodnik pomocy i narzędzia do rozwiązywania problemów.

Aby rozpocząć, wybierz temat z menu.

Ten dokument dotyczy pióra HP.

Skonfiguruj pióro HP na kompatybilnym komputerze przenośnym z ekranem dotykowym, a następnie dostosuj ustawienia pióra, działanieprzycisków i inne ustawienia pióra i pisma odręcznego.

Konfiguracja pióra HP

Skonfiguruj pióro HP na komputerze przenośnym.

Skonfiguruj pióro

Skonfiguruj pióro HP na komputerze przenośnym.

 1. Wyjmij pióro z opakowania.

 2. Przekręć pióro, aby je odblokować, a następnie pociągnij końcówkę do góry, aby uzyskać dostęp do ładowarki.

  Naładuj pióro podłączając wtyczkę USB-C.

  Biała dioda LED świeci, informując o tym, że pióro się ładuje.

  Odczekaj godzinę, aż do całkowitego naładowania pióra, a następnie odłącz ładowarkę.

  Przekręć pokrywkę pióra, aby zamknąć i zablokować ją z powrotem na miejscu.

Sparuj pióro z komputerem przenośnym

Sparuj pióro z komputerem przenośnym przez Bluetooth.

  Naciśnij i przytrzymaj przez trzy sekundy górny przycisk.

  Kontrolka świeci stałym światłem w kolorze niebieskim, gdy pióro jest gotowe do parowania.

  W systemie Windows wyszukaj i otwórz Ustawienia, a następnie kliknij pozycję Urządzenia.

  Wybierz opcję Dodaj Bluetooth lub inne urządzenie, a następnie kliknij opcję Bluetooth.

  Wybierz Pióro HP.

  Kliknij przycisk Gotowe, aby zakończyć parowanie pióra HP z komputerem.

  Dostosuj ustawienia pióra

  Dostosuj ustawienia pióra w systemie Windows 10.

   W systemie Windows wyszukaj i otwórz Ustawienia pióra.

   Dostosuj ustawienia pióra:

   • Pióro i Windows Ink: Wybierz dłoń, którą chcesz pisać, a następnie włącz lub wyłącz efekty wizualne, kursor i ustawienie, aby zignorować wprowadzaniedotykowe podczas korzystania z pióra.Pismo odręczne: Zdecyduj, czy chcesz pisać bezpośrednio w polu tekstowym, zmienić czcionkę i rozmiar czcionki i wybierz opcję pisania zapomocą palca.Obszar roboczy Windows Ink Dostosuj dodatkowe ustawienia pióra (jeśli są obsługiwane przez pióro). Ustawienia obejmują propozycje polecanych aplikacji;ustaw skróty pióra; wybierz opcje zachowanie pióra po jednokrotnym kliknięciu, dwukrotnym kliknięciu lub po naciśnięciu iprzytrzymaniu.

   Zapisz ustawienia i uruchom aplikację, aby użyć pióra z wybranymi ustawieniami.

   Montaż pętli pióra (komputery przenośne Spectre Folio 13)

   Zamontuj pętlę pióra na komputerze, aby przechowywać pióro HP, gdy nie jest używane.

   Zamontuj pętlę pióra

   Zamontuj pętlę pióra na komputerze, aby przechowywać pióro HP, gdy nie jest używane.

    Odwróć ekran, aby uzyskać dostęp do tylnej części wyświetlacza.

    Zdejmij naklejkę z instrukcją z prawej strony ekranu.

    Usuń podkładkę samoprzylepną ze skórzanej pętli pióra.

    Umieść pętlę pióra na wcięciach na tylnej części wyświetlacza, a następnie dociśnij, aby zamocować klej.

    UWAGA:

    Nie mocuj pętli pióra do skórzanego futerału.

    Odwróć ekran do pierwotnej pozycji i korzystaj z pętli pióra do przechowywania pióra, gdy nie jest używane.

Polska

Konfiguracja i ustawienia Caliber Hpg 528bt

Bezpośredni link do pobrania Konfiguracja i ustawienia Caliber Hpg 528bt

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Konfiguracja i ustawienia Caliber Hpg 528bt