Oświadczenie o ograniczonej gwarancji Emerson Ewh100f

Emerson Ewh100f oferuje ograniczoną gwarancję na swoje produkty. Gwarancja obejmuje wszystkie niezbędne elementy i jest ważna przez okres dwóch lat od daty zakupu. Gwarancja zapewnia stałą jakość produktu, dzięki czemu można mieć pewność, że produkt będzie działać prawidłowo przez długi czas. Gwarancja obejmuje również usługi naprawcze produktów i części zamienne, jeśli zajdzie taka potrzeba. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych przez nieprawidłowe użytkowanie lub niewłaściwą obsługę.

Ostatnia aktualizacja: Oświadczenie o ograniczonej gwarancji Emerson Ewh100f

Formularze do pobrania

Formularze do pobrania

Wniosek o zmianę danych osobowych

Jeśli chcesz zaktualizować swoje dane osobowe, prześlij do nas wniosek o zmianę danych osobowych z Twoim odręcznym podpisem.

Wniosek znajduje się tutaj

Wypełniony dokument prześlij e-mailowo na adres zmianadanych. pl.

Możesz go również przesłać listownie na adres:
UNIQA Powszechne Towarzystwo Emerytalne S. A. 
Chłodna 51
00-867 Warszawa

Wybierz jedną, najdogodniejszą formę zgłoszenia: za pośrednictwem e-maila lub korespondencyjnie.

Zmiana danych zostanie zrealizowana do 5 dni – poinformujemy Cię o tym SMS-em.

RozwińZwiń

Wniosek o zmianę uposażonych (osób uprawnionych do odbioru pieniędzy w przypadku śmierci Członka OFE)

Jeśli chcesz dokonać zmiany uposażonych, prześlij do nas wniosek o ustanowienie, odwołanie lub zmianę danych uposażonych z Twoim odręcznym podpisem. pl/dokumenty/152_UNIQAOFE_Wniosek_zmiana_danych_uposazony. A. 
Chłodna 51
00-867 Warszawa

Wybierz jedną, najdogodniejszą formę zgłoszenia: za pośrednictwem e-maila lub korespondencyjnie.

Zmiana danych zostanie zrealizowana do 5 dni – poinformujemy Cię o tym SMS-em. pl/files/infographics/UNIQA/clipboard. svg" width="75" height="75" alt=""/>

Oświadczenia

Oświadczenia do zgłoszenia śmierci Członka OFE.

Oświadczenie, które potwierdza rodzaj wspólności majątkowej ze współmałżonkiem

Oświadczenie o stosunkach majątkowych w trakcie trwania małżeństwa do czasu rozwodu

Oświadczenie współmałżonka, który po rozwodzie nie podzielił środków na rachunku OFE zgromadzonych w czasie ustawowej wspólności majątkowej

Oświadczenie o sposobie wypłaty środków

Oświadczenie o prawnej opiece nad niepełnoletnim beneficjentem lub niepełnoletnim spadkobiercą

Oświadczenie dotyczące wypłaty gotówkowej z rachunku otwartego w trybie art. 128

RozwińZwiń

Formularz reklamacji do ZUS

Formularz reklamacji do informacji o stanie konta osoby ubezpieczonej.

RozwińZwiń

Złóż wniosek o gwarancję

Poniższa tabela, (patrz w rozwijanym menu), wskazuje, czy wybrany produkt kwalifikuje się do przedłużenia gwarancji na początku okresu promocyjnego i czy jego okres jest ograniczony maksymalną liczbą wydrukowanych stron, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej (jeśli dotyczy).

Wniosek o rozszerzenie gwarancji należy przesłać w ciągu 30 dni od daty zakupu produktu.

Pola zaznaczone gwiazdką (*) są obowiązkowe.

1. Formularze i wnioski

Obszar TAURON Sprzedaż

Obszar TAURON Sprzedaż GZE

*podpisany w 2 egzemplarzach oryginał wniosku prosimy przesłać na adres: TAURON Obsługa Klienta sp. z o. o. ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice

2. Oświadczenia - umowa kompleksowa

3. Formularze i wnioski - umowa dystrybucyjna

Wszystkie dokumenty potrzebne do przyłączenia do sieci znajdziesz na stronie TAURON Dystrybucja.

Obszar TAURON Sprzedaż GZE

Oświadczenie o ograniczonej gwarancji Emerson Ewh100f

Bezpośredni link do pobrania Oświadczenie o ograniczonej gwarancji Emerson Ewh100f

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Oświadczenie o ograniczonej gwarancji Emerson Ewh100f