Odniesienie do użytkownika Ge Jvm6175dkww

Ge Jvm6175dkww jest znanym użytkownikiem internetu, który aktywnie dzieli się swoją wiedzą i opiniami na temat nowych technologii. Ge aktywnie wspiera wiele projektów open-source i jest aktywnym uczestnikiem wielu dyskusji na temat programowania. Jego wiedza obejmuje szeroki zakres tematów, od języków programowania do systemów operacyjnych i sieci. Ge jest także aktywnym bloggerem, który występuje w wielu wywiadach i innych programach telewizyjnych. Jego szerokie zrozumienie tematów związanych z technologią czyni z niego idealnego partnera do dyskusji.

Ostatnia aktualizacja: Odniesienie do użytkownika Ge Jvm6175dkww

Filtry i wyróżnianie w raportach usługi Power BI - Power BI | Microsoft LearnPrzejdź do głównej zawartości

Ta przeglądarka nie jest już obsługiwana.

Przejdź na przeglądarkę Microsoft Edge, aby korzystać z najnowszych funkcji, aktualizacji zabezpieczeń i pomocy technicznej.

 • Artykuł
 • Czas czytania: 5 min

W tym artykule przedstawiono podstawowe informacje dotyczące filtrowania i wyróżniania w usłudze Power BI. W programie Power BI Desktop środowisko użytkownika jest prawie identyczne. Filtry usuwają wszystkie dane oprócz tych, na których chcesz skupić uwagę. Ogólnie rzecz biorąc, wyróżnianie nie jest filtrowaniem. W większości wizualizacji wyróżnianie nie powoduje usunięcia niepowiązanych danych. Zamiast tego wyróżnia powiązane dane. Pozostałe dane pozostają widoczne, ale wygaszone. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz Filtrowanie krzyżowe i wyróżnianie krzyżowe w dalszej części tego artykułu.

Istnieje wiele sposobów filtrowania i wyróżniania raportów w usłudze Power BI. Umieszczenie wszystkich tych informacji w jednym artykule byłoby bardzo duże, więc podzieliliśmy je na następujące sekcje:

 • Wprowadzenie do filtrów i wyróżniania (artykuł, który obecnie czytasz).
 • Jak działają filtry i wyróżnianie w widoku do czytania w usługa Power BI. To, co można zrobić, jest bardziej ograniczone niż widok do edycji, ale nadal masz szeroką gamę opcji filtrowania i wyróżniania. com/pl-pl/power-bi/create-reports/power-bi-report-add-filter" data-linktype="relative-path">tworzyć filtry w okienku Filtry w Power BI Desktop i usługa Power BI. Jeśli masz uprawnienia do edytowania raportu, możesz tworzyć, modyfikować i usuwać filtry w raportach.
 • Po dodaniu filtrów można sformatować filtry tak, aby działały w odpowiedni sposób i wyglądały jak reszta raportu.
 • Wiesz już, jak filtry i wyróżnianie działają domyślnie. Teraz dowiedz się, jak zmienić sposób wizualizacji w filtrze strony i wyróżnić się nawzajem.
 • Przeczytaj o innych typach filtrów w raportach usługi Power BI.
 • Wprowadzenie do okienka Filtry

  Filtry można stosować w okienku Filtry lub dokonać wyborów we fragmentatorach bezpośrednio na samej stronie raportu. W okienku Filtry są wyświetlane pola w poszczególnych wizualizacjach, a wszystkie inne filtry dodaje projektant raportów. com/pl-pl/power-bi/create-reports/media/power-bi-reports-filters-and-highlighting/power-bi-add-filter-reading-view. png" alt="Zrzut ekranu przedstawiający pulpit nawigacyjny usługi Power BI z wyróżnionym okienkem Filtry. " data-linktype="relative-path"/>

  W okienku Filtry są tworzone cztery standardowe typy filtrów.

 • Filtr wizualny dotyczy pojedynczej wizualizacji na stronie raportu. Filtry na poziomie wizualizacji są widoczne po wybraniu wizualizacji na kanwie raportu. Nawet jeśli nie możesz edytować raportu, możesz wybrać wizualizację i filtrować ją.
 • Filtr strony dotyczy wszystkich wizualizacji na stronie raportu.
 • Filtr raportu ma zastosowanie do wszystkich stron w raporcie.
 • Filtr przeglądania szczegółowego W przypadku przeglądania szczegółowego w usługa Power BI i Power BI Desktop należy utworzyć docelową stronę raportu, która koncentruje się na określonej jednostce, takiej jak dostawca. Na innych stronach raportu użytkownicy mogą kliknąć prawym przyciskiem myszy punkt danych dla tej jednostki i przejść do szczegółów na stronie ukierunkowanej.
 • Aby utworzyć filtry wizualizacji, strony i raportu, zobacz Dodawanie filtru do raportu w usłudze Power BI.

  Aby utworzyć filtry przeglądania szczegółowego, zobacz Konfigurowanie przeglądania szczegółowego w raportach usługi Power BI.

  Filtrowanie podstawowe i zaawansowane

  Domyślnie czytelnicy raportów mogą przełączać się z filtrowania podstawowego na zaawansowane.

  Filtry podstawowe pokazują listę wszystkich wartości w polu. Możesz wyszukiwać w filtrach stron, filtrach wizualnych i filtrach raportów w widoku do czytania lub widoku do edycji, aby znaleźć i wybrać potrzebną wartość. com/pl-pl/power-bi/create-reports/media/power-bi-reports-filters-and-highlighting/power-bi-search-filter. png" alt="Zrzut ekranu przedstawiający okienko Filtry z wyróżnionym przykładowym wyszukiwaniem filtrów. " data-linktype="relative-path"/>

  Filtr ze słowem Wszystkie obok niego jest niefiltrowany, pokazujący wszystkie wartości w polu. Na przykład wartość Chain to (Wszystkie) oznacza, że strona raportu zawiera dane dotyczące wszystkich sieci sklepów. Natomiast filtr na poziomie raportu FiscalYear to 2013 lub 2014 oznacza, że raport pokazuje tylko dane z lat obrachunkowych 2013 i 2014.

  Zaawansowane filtry umożliwiają korzystanie z bardziej skomplikowanych filtrów. Można na przykład wyszukać wartości, które zawierają lub nie zawierają, zaczynać się od lub nie zaczynać od określonej wartości.

  Podczas tworzenia raportu można wyłączyć wyłączanie i nie zezwalać czytelnikom raportu na zmianę typów filtrów. Możesz również wyłączyć wyszukiwania w okienku filtru.

  Filtry w widoku do czytania lub w widoku do edycji

  Istnieją dwa tryby interakcji z raportami w usługa Power BI: Widok do czytania i Widok do edycji. Dostępne możliwości filtrowania zależą od trybu, w którym pracujesz.

 • W widoku do czytania możesz wchodzić w interakcje z dowolnymi filtrami, które już istnieją w raporcie, i zapisywać wybrane opcje. Nie możesz dodawać nowych filtrów.
 • W widoku do edycji można dodawać wszelkiego rodzaju filtry. Po zapisaniu raportu filtry są zapisywane wraz z raportem, nawet jeśli czytelnicy raportu otwierają go w aplikacji mobilnej. Osoby przeglądania raportu w widoku do czytania współdziałają z dodanymi filtrami, ale nie mogą dodawać nowych filtrów.
 • Filtry w widoku do czytania

  W usługa Power BI, jeśli wybierzesz wizualizację w widoku do czytania, okienko Filtry wygląda podobnie do tego przykładu:

  Każda wizualizacja ma filtry dla wszystkich pól w wizualizacji. Podczas tworzenia raportu możesz dodać więcej. W tym okienku Filtry wizualizacja ma trzy filtry.

  W widoku do czytania możesz eksplorować dane, modyfikując istniejące filtry. Filtrujesz tylko widok raportu. Po zamknięciu raportu wprowadzone zmiany zostaną zapisane w widoku raportu, nawet jeśli raport zostanie otwarty w aplikacji mobilnej. Aby cofnąć filtrowanie i powrócić do wartości domyślnych ustawionych przez autora raportu, wybierz pozycję Przywróć domyślne na górnym pasku menu. com/pl-pl/power-bi/media/power-bi-reset-icon. png" alt="Zrzut ekranu przedstawiający ikonę Przywróć domyślne. " data-linktype="relative-path"/>

  Dowiedz się więcej o widoku do czytania: zapoznaj się z przewodnikiem po okienku Filtry raportu.

  Filtry w widoku do edycji

  Po otwarciu raportu w Power BI Desktop zobaczysz, że filtry są tylko jednym z kilku dostępnych okienek edycji. Jeśli otworzysz raport w widoku do edycji w usługa Power BI, zobaczysz te same okienka. com/pl-pl/power-bi/create-reports/media/power-bi-reports-filters-and-highlighting/power-bi-add-filter-editing-view. png" alt="Zrzut ekranu przedstawiający pulpit nawigacyjny z wyróżnionym okienkiem filtrów w widoku do edycji. " data-linktype="relative-path"/>

  Ta strona raportu ma cztery filtry na poziomie strony. Po wybraniu wykresu kolumnowego widzimy, że ma on również trzy filtry na poziomie wizualizacji.

  Praca z filtrami w widoku do edycji

 • Dowiedz się, jak dodawać filtry do raportu w Power BI Desktop i w widoku do edycji w usługa Power BI.

 • Po dodaniu filtrów dostępnych jest wiele opcji formatowania. Można na przykład ukryć, zablokować lub zmienić kolejność filtrów albo sformatować je tak, aby odpowiadały pozostałej części raportu. Dowiedz się, jak formatować filtry w raporcie.

 • Możesz również zmienić sposób interakcji wizualizacji. Aby dostosować wyróżnianie krzyżowe i filtrowanie krzyżowe, zobacz Zmienianie sposobu interakcji wizualizacji w raportach.

  Filtrowanie krzyżowe i wyróżnianie krzyżowe wizualizacji

  Relacje między wizualizacjami w raporcie można eksplorować bez używania filtrów lub fragmentatorów. Wybierz etykietę wartości lub osi w jednej wizualizacji, aby filtrować krzyżowo lub wyróżniać krzyżowo powiązane wartości w innych wizualizacjach na stronie. Nie wszystkie zachowują się tak samo.

 • Wyróżnianie krzyżowe Wybranie wartości w jednej wizualizacji wyróżnia powiązane dane w wizualizacjach, takich jak wykresy kolumnowe i słupkowy. Wyróżnianie krzyżowe nie powoduje usunięcia niepowiązanych danych z tych wizualizacji. Niepowiązane dane są nadal widoczne, ale wygaszone.
 • Filtrowanie krzyżowe Wybranie wartości w jednej wizualizacji działa bardziej jak filtr w innych wizualizacjach, takich jak wykresy liniowe, wykresy punktowe i mapy. W tych wizualizacjach widoczne są tylko powiązane dane. Niepowiązane dane nie są widoczne, tak jak w przypadku filtru.
 • Aby usunąć wyróżnienie, wybierz daną wartość ponownie lub wybierz dowolne puste miejsce w tej samej wizualizacji. Aby uzyskać więcej przykładów, zobacz sekcję Filtrowanie krzyżowe i wyróżnianie krzyżowe w temacie "Jak wizualizacje krzyżowo filtruje się między sobą w raporcie usługi Power BI". com/pl-pl/power-bi/create-reports/media/power-bi-reports-filters-and-highlighting/power-bi-adhoc-filter. gif" alt="Animacja przedstawiająca filtrowanie krzyżowe i wyróżnianie krzyżowe. " data-linktype="relative-path"/>

  Następne kroki

 • Dodawanie filtru do raportu w widoku do edycji
 • Formatowanie filtrów w raportach usługi Power BI
 • Zapoznaj się z przewodnikiem po filtrach raportów
 • Sposób filtrowania krzyżowego i wyróżniania krzyżowego wizualizacji raportu w raporcie
 • Masz więcej pytań? Odwiedź społeczność usługi Power BI

Dodatkowe zasoby

Odniesienie do użytkownika Ge Jvm6175dkww

Bezpośredni link do pobrania Odniesienie do użytkownika Ge Jvm6175dkww

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Odniesienie do użytkownika Ge Jvm6175dkww