Operacje Canon F91 4421

Operacja Canon F91 4421 to zabieg chirurgiczny stosowany w leczeniu zaćmy. Technika ta została opracowana przez profesora Canona w 1991 roku i jest uważana za jedną z najskuteczniejszych metod leczenia. Podczas operacji, chirurg wykonuje niewielkie nacięcie w rogówce oka, aby usunąć zmętnienia, które powodują nieostre widzenie. Po zabiegu, ścianki rogówki są sklejane, aby zapobiec powstawaniu przepukliny. Operacja Canon F91 4421 jest najczęściej stosowaną techniką leczenia zaćmy, ponieważ ma wiele zalet, takich jak szybki czas gojenia i krótki okres rekonwalescencji.

Ostatnia aktualizacja: Operacje Canon F91 4421

Wyświetlanie folderu Drukarki

Windows Vista
[Start]  wybierz element [Panel sterowania] [Drukarka].

Windows 7/Server 2008 R2
[Start]  wybierz element [Urządzenia i drukarki].

Windows 8/Server 2012
Kliknij prawym przyciskiem myszy w lewym dolnym rogu ekranu wybierz element [Panel sterowania] [Wyświetl urządzenia i drukarki].

Windows 8. 1/Server 2012 R2
Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk [Start]

Windows Server 2003
[Start]  wybierz element [Drukarki i faksy].

Windows Server 2008
[Start] kliknij dwukrotnie element [Drukarki].

Włączanie opcji [Odnajdowanie sieci]

Jeśli używasz systemu Windows Vista/7/8/Server 2008/Server 2012, uruchom opcję [Odnajdowanie sieci], aby zobaczyć komputery w swojej sieci.

Windows Vista
[Start]  wybierz opcję [Panel sterowania]  [Wyświetl stan sieci i zadania]  wybierz opcję [Włącz odnajdowanie sieci] znajdującą się w zakładce [Odnajdowanie sieci]. gif" alt=""/> [Zmień zaawansowane ustawienia udostępniania]

Windows 8/Server 2012
Kliknij prawym przyciskiem myszy lewy dolny róg ekranu
Kliknij prawym przyciskiem myszy [Start]

Windows Server 2008
[Start]  kliknij dwukrotnie opcję [Centrum sieci i udostępniania]

Wyświetlanie udostępnionych drukarek w serwerze drukowania

1

Otwórz program Windows Explorer.

Windows Vista/7/Server 2003/Server 2008
[Start]  wybierz element [Wszystkie programy] lub [Programy] [Akcesoria]  [Eksplorator Windows]. gif" alt=""/> wybierz element [Eksplorator plików]. 1/Server 2012 R2
Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk [Start]  wybierz element [Eksplorator plików].

2

Na serwerze wydruku wybierz element [Sieć] lub [Moje miejsca sieciowe].

Aby wyświetlić komputery w sieci, może zaistnieć konieczność włączenia opcji odnajdowania sieci lub wyszukiwania komputerów w sieci.

Zostaną wyświetlone udostępnione drukarki.

1

Wyświetlanie ekranu [Instalacja programów/podręczników]

Jeżeli ekran [Instalacja programów/podręczników] nie zostanie wyświetlony po umieszczeniu dysku DVD-ROM w stacji, należy wykonać poniższą procedurę. Stacja dysków DVD-ROM jest oznaczona literą „D:” w tym podręczniku. Oznaczenie stacji dysków DVD-ROM może się różnić w zależności od używanego komputera.

Windows Vista/7/Server 2008

[Start]  wpisz „D:\MInst. exe” w polu [Wyszukaj programy i pliki] lub [Rozpocznij wyszukiwanie] naciśnij klawisz [ENTER].

Windows 8/Server 2012

Kliknij prawym przyciskiem myszy w lewym dolnym rogu ekranu [Uruchom] Wpisz „D:\MInst. exe” kliknij przycisk [OK]

Windows 8. 1/Server 2012 R2

Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk [Start]  kliknij przycisk [OK]

Windows Server 2003

[Start]  [Uruchom]  kliknij przycisk [OK]

Drukowanie strony testowej w systemie Windows

Drukowanie strony testowej w systemie Windows pozwala sprawdzić poprawne działanie sterownika drukarki.

Załaduj papier w rozmiarze A4 na tacę wielofunkcyjną. Ładowanie papieru na tacę wielofunkcyjną

3

Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę sterownika drukarki urządzenia i kliknij polecenie [Właściwości drukarki] lub [Właściwości]. canon/USRMA-0835-zz-SS-plPL/contents/images/book_images/pubnumbers/USRMA-0835/b_S035. gif" alt=""/>

4

Kliknij przycisk [Drukuj stronę testową] na karcie [Ogólne]. canon/USRMA-0835-zz-SS-plPL/contents/images/book_images/pubnumbers/USRMA-0835/b_S335. gif" alt=""/>

Zostanie wydrukowana strona testowa.

Sprawdzanie architektury bitowej

Aby upewnić się, czy komputer jest wyposażony w 32- czy 64-bitową wersję systemu Windows, należy wykonać poniższą procedurę.

Wyświetl aplet [Panel sterowania].

Windows Vista/7/Server 2008
[Start]  wybierz opcję [Panel sterowania]. gif" alt=""/> wybierz element [Panel sterowania].

Otwórz aplet [System].

Windows Vista/7/8/Server 2008 R2/Server 2012
Kliknij aplet [System i konserwacja] lub [System i zabezpieczenia] [System].

Windows Server 2008
Kliknij dwukrotnie aplet [System].

Sprawdź architekturę bitową.

Wersja 32-bitowa
Wyświetlany jest komunikat [32-bitowy system operacyjny].

Wersja 64-bitowa
Wyświetlany jest komunikat [64-bitowy system operacyjny]. canon/USRMA-0835-zz-SS-plPL/contents/images/book_images/pubnumbers/USRMA-0835/b_S336. gif" alt=""/>

Sprawdzanie nazwy komputera

Windows Vista/7/8/Server 2008/Server 2012

Windows 8. 1/Server 2012 R2
Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk [Start] 

2

3

Sprawdź nazwę komputera. canon/USRMA-0835-zz-SS-plPL/contents/images/book_images/pubnumbers/USRMA-0835/b_S273. gif" alt=""/>

1

[Start]  wybierz polecenie [Panel sterowania]  [System].

Kliknij opcję [Zmień] na karcie [Nazwa komputera]. canon/USRMA-0835-zz-SS-plPL/contents/images/book_images/pubnumbers/USRMA-0835/b_S337. gif" alt=""/>

Sprawdzanie portu drukarki

W zakładce [Porty], sprawdź, czy port jest odpowiednio wybrany. canon/USRMA-0835-zz-SS-plPL/contents/images/book_images/pubnumbers/USRMA-0835/b_S173. gif" alt=""/>

Gdy używasz połączenia sieciowego i zmienił się adres IP urządzenia

Jeżeli [Opis] dla wybranego portu to [Port Canon MFNP], a urządzenie i komputer znajdują się w tej samej podsieci, wówczas połączenie będzie utrzymane. Nie trzeba dodawać nowego portu. Jeżeli wykorzystywany port to [Standardowy port TCP/IP], należy dodać nowy port. canon/USRMA-0835-zz-SS-plPL/contents/SS419_network_188configuringprinterports. html#08030020">Konfiguracja portów drukarki

Sprawdzanie komunikacji dwukierunkowej

W zakładce [Porty] upewnij się, że pole wyboru [Włącz obsługę dwukierunkową] zostało zaznaczone. canon/USRMA-0835-zz-SS-plPL/contents/images/book_images/pubnumbers/USRMA-0835/b_S260. gif" alt=""/>

Sprawdzanie identyfikatora SSID, z którym połączony jest komputer

Jeśli komputer jest podłączony do bezprzewodowej sieci LAN, kliknij przycisk lub  na pasku zadań, aby wyświetlić identyfikator SSID podłączonego routera bezprzewodowej sieci LAN. canon/USRMA-0835-zz-SS-plPL/contents/images/book_images/pubnumbers/USRMA-0835/b_S183_c. gif" alt=""/>

Sekwencja naświetlania (AEB)

Zmieniając czas naświetlania lub przysłonę w sposób automatyczny, aparat utrzymuje ekspozycję w zakresie ±3 jednostek w krokach co 1/3 na trzy kolejne zdjęcia. Funkcja ta jest określana mianem sekwencji naświetlania (AEB).
* Symbol AEB oznacza automatyczną sekwencję naświetlania (ang. auto exposure bracketing).

Dokładniejsze informacje na temat kompensacji ekspozycji znajdują się w części Informacje pokrewne.

Jak skonfigurować funkcję sekwencji naświetlania

1. Ustaw przełącznik zasilania w pozycji <ON>.

2. Aby wywołać menu, naciśnij przycisk <MENU>.

3. Na karcie [ ], wybierz [Expo. comp. /AEB] (Kompensacja ekspozycji/Sekwencja naświetlania), a następnie naciśnij przycisk <SET>. pl/media/G0145688_tcm125-1002305. gif" data-aspect="0" width="100%"/>

4. Obracając <pokrętło główne> ustaw wartość sekwencji naświetlania.
Naciskając <przycisk wielofunkcyjny> ustaw wartość kompensacji ekspozycji. Jeśli funkcja sekwencji naświetlania zostanie połączona z funkcją kompensacji ekspozycji, sekwencja naświetlania zostanie wykonana przy wyśrodkowaniu na wartości kompensacji ekspozycji. pl/media/G0141245_tcm125-1002306. gif" data-aspect="0" width="100%"/>

5. Naciśnij przycisk <SET>, aby zapisać ustawienie.
Gdy użytkownik naciśnie przycisk <MENU> w celu wyjścia z menu, na panelu LCD zostanie wyświetlona ikona [] i wartość sekwencji naświetlania. pl/media/G0141234_tcm125-1002309. gif" data-aspect="0" width="100%"/>

6. Ustaw ostrość i naciśnij przycisk migawki do końca. Zostaną wykonane trzy kolejne zdjęcia w następującej kolejności: standardowa, zmniejszona i zwiększona ekspozycja.

Anulowanie sekwencji naświetlania

Aby wyłączyć wyświetlanie wartości sekwencji naświetlania, wykonaj czynności z punktów 3–5.
Funkcja sekwencji naświetlania zostanie automatycznie wyłączona po ustawieniu przełącznika zasilania w pozycji <OFF>, gdy lampa błyskowa będzie gotowa do użycia itp.

Jeśli korzystasz z technologii Canon Digital Photo Color w celu drukowania w odcieniach preferowanych przez większość osób lub chcesz drukować w trybie PRO, skonfiguruj funkcję korekcji kolorów sterownika drukarki.
Tryb PRO umożliwia prawidłowe odwzorowanie parametrów danych wyświetlanych na monitorze, co pozwala uzyskać wydruki o wyglądzie maksymalnie zbliżonym do tego, co widać na ekranie.

Procedura dopasowywania kolorów za pomocą sterownika drukarki jest następująca:

 1. Otwórz okno ustawień sterownika drukarki.
 2. Wybierz Ręczne dopasowywanie kolorów. Na karcie Główny (Main) wybierz dla opcji Kolor/Intensywność (Color/Intensity) ustawienie Ręczne (Manual) i kliknij przycisk Ustaw... (Set... )
  Pojawi się okno dialogowe Ręczne dopasowywanie kolorów (Manual Color Adjustment).
 3. Wybierz korekcję kolorów. Kliknij kartę Dopasowanie (Matching) i wybierz dla opcji Korekcja kolorów (Color Correction) ustawienie Dopasowanie przez sterownik (Driver Matching).

 4. Wybierz tryb koloru.
  • Tonowanie liniowe (Linear Tone)Wybierz tę funkcję, aby drukować dane z bezpośrednim zastosowaniem wyników edycji i retuszu dostępnych w aplikacji.
   Podczas drukowania danych drukarka uwydatnia subtelne różnice kolorów między ciemnymi (czarnymi) i jasnymi (białymi) obszarami, nie zmieniając obszarów najciemniejszych (najczarniejszych) i najjaśniejszych (najbielszych).
   Podczas drukowania danych drukarka stosuje wyniki precyzyjnego dopasowania, na przykład dopasowania jasności dokonanego za pomocą aplikacji. Kolor fotografii (Photo Color)Wybierz tę funkcję, aby drukować za pomocą technologii Canon Digital Photo Color.
   Drukarka drukuje dane w odcieniach kolorów preferowanych przez większość osób, reprodukując kolory oryginalnych danych obrazu oraz wytwarzając efekty trójwymiarowości obrazu i wysoki, ostry kontrast. Tryb PRO (PRO Mode)Ten tryb umożliwia prawidłowe zastosowanie charakterystyki danych wyświetlanych na monitorze i wydrukowanie ich.
   Wybierz ten tryb, jeśli korygujesz obraz, korzystając z podglądu na monitorze, i chcesz uzyskać wydruki o wyglądzie maksymalnie zbliżonym do tego, co widać na ekranie.

  Ważne

  Przy drukowaniu w trybie PRO firma Canon zaleca następujące ustawienia monitora i oświetlenia w pomieszczeniu:Monitor
  Temperatura barwowa: D50 (5000K)
  Jasność: 120 cd/m2
  Gamma: 2, 2Oświetlenie w pomieszczeniu
  Światło jarzeniowe do oceny kolorów D50 (temperatura barwowa 5000K, duże możliwości odwzorowania kolorów)
  Jasność przy patrzeniu na wydruki: 500 lx ± 125 lx
 5. Ustaw pozostałe elementy. W razie potrzeby kliknij kartę Dopasowywanie kolorów (Color Adjustment) i zmień balans następujących kolorów: Błękitny (Cyan), Amarantowy (Magenta) i Żółty (Yellow) oraz wyreguluj ustawienia Jasność (Brightness), Intensywność (Intensity) i Kontrast (Contrast), a następnie kliknij przycisk OK.
 6. Zakończ konfigurację. Kliknij na karcie Główny (Main) przycisk OK.
  Podczas drukowania sterownik drukarki dopasowuje kolory do drukowanych danych.

Operacje Canon F91 4421

Bezpośredni link do pobrania Operacje Canon F91 4421

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Operacje Canon F91 4421