Podręcznik dla ekspertów Wyniki Aeg Mcc 663

Podręcznik dla ekspertów Aeg MCC 663 to kompletny zestaw narzędzi do tworzenia szczegółowych raportów dotyczących wykorzystania energii w budynkach. Program umożliwia profesjonalistom wykorzystanie wiedzy i umiejętności w zakresie energetyki i wymaga, aby odpowiednie zasady zostały zastosowane do zarządzania energią. Podręcznik zawiera szczegółowe wytyczne dla planowania i realizacji projektów oszczędności energii, w tym wytyczne dotyczące wdrożenia, monitorowania i weryfikacji wyników. Zawiera także wszystkie niezbędne informacje i narzędzia do wykonania audytu energetycznego i wdrożenia środków oszczędności energii. Podręcznik jest używany przez profesjonalistów, aby zapewnić, że projekty oszczędności energii zostaną zrealizowane zgodnie z najlepszymi praktykami.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik dla ekspertów Wyniki Aeg Mcc 663

29. 07. 2021

Komisja Ewaluacji Nauki przyjęła dokument pn. „Podręcznik dla ekspertów oraz dla ewaluowanych podmiotów w zakresie opisu wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki”.

Celem autorów prezentowanego Podręcznika jest przedstawienie założeń, definicji oraz zasad oceny wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki, która zostanie przeprowadzona przez Komisję Ewaluacji Nauki w ramach instytucjonalnej ewaluacji jakości działalności naukowej w 2022 r.

Podręcznik kierowany jest w szczególności do kadry zarządzającej podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, odpowiedzialnej za przygotowanie opisów wpływu społecznego oraz do ekspertów, którzy zostaną powołani przez Ministra Edukacji i Nauki na wniosek Przewodniczącego Komisji Ewaluacji Nauki do oceny opisu wpływu społecznego.

Podręcznik dostępny jest na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki, w zakładce dedykowanej Komisji Ewaluacji Nauki.

Sedn

Dokumentacja umów z Beneficjentami z lat ubiegłych dostępna jest na stronie internetowej Erasmus+ 2014-2020 na podstronach poszczególnych sektorów w sekcji "Dokumenty".

  • Warunki ogólne umowy finansowej dla umów typu mono-beneficiary

  • Warunki ogólne umowy finansowej dla umów typu multi-beneficiary

  • Podręcznik dla ekspertów Wyniki Aeg Mcc 663

    Bezpośredni link do pobrania Podręcznik dla ekspertów Wyniki Aeg Mcc 663

    Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

    Ostatnia aktualizacja Podręcznik dla ekspertów Wyniki Aeg Mcc 663