Podręcznik dla służb terenowych Cabasse Zef13

Podręcznik dla służb terenowych Cabasse Zef13 to unikalny, praktyczny przewodnik, który oferuje szeroki zakres informacji dotyczących bezpieczeństwa i zarządzania w służbach terenowych. Podręcznik zawiera wyjaśnienia wszystkich metod i procedur, które powinny być stosowane przez pracowników służb terenowych. Ponadto zawiera on informacje na temat uzyskiwania pozwoleń na działalność, określania priorytetów, wdrażania procedur bezpieczeństwa, wykonywania kontroli i reagowania na zmiany w otoczeniu. Podręcznik Cabasse Zef13 to nieoceniona pomoc dla służb terenowych, ponieważ oferuje on szczegółowe, aktualne informacje na temat bezpieczeństwa i zarządzania.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik dla służb terenowych Cabasse Zef13

Lotnictwo, pomimo swojej stosunkowo krótkiej historii, w porównaniu do innych gałęzi transportu, rozwinęło się w jedną z najważniejszych i najbezpieczniejszych dziedzin życia człowieka. Przemysł lotniczy wciąż prowadzi kosztowne badania, aby zapewnić bezpieczeństwo w czasie odbywania podróży w powietrzu.

Minister Infrastruktury jest naczelnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach lotnictwa cywilnego i sprawuje nadzór nad polskim lotnictwem cywilnym oraz nad działalnością obcego lotnictwa cywilnego w Polsce w zakresie ustalonym w ustawie Prawo lotnicze i innych ustawach oraz umowach międzynarodowych.

Ciągły rozwój lotnictwa w Polsce oraz w Europie stawia przed ministerstwem wielkie wyzwania np. konieczność zapewnienia jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa, przy wciąż rosnącej liczbie obsłużonych pasażerów, operacji lotniczych i użytkowników statków powietrznych lotnictwa ogólnego.

W odpowiedzi na międzynarodowe wymagania, Polska przekształca swój system zarządzania bezpieczeństwem w system proaktywny tzn. umożliwiający przewidywanie potencjalnych zagrożeń w celu dalszego ograniczania możliwości wystąpienia wypadku lotniczego.

Nasze działania w zakresie profilaktycznego bezpieczeństwa lotów mają na celu, w szczególności, zmianę mentalności i świadomości użytkowników polskiej przestrzeni powietrznej oraz uświadomienie zagrożeń występujących w lotnictwie.

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych

Przy Ministrze działa niezależna, stała Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych, prowadząca badania wypadków i incydentów lotniczych. Komisja wykonuje swoje zadania w imieniu ministra właściwego do spraw transportu.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Komisji.

Urząd Lotnictwa Cywilnego

Centralnym organem administracji rządowej zajmującym się sprawami lotnictwa cywilnego jest Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Jego jednym z wielu zadań jest podejmowanie działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa lotów.

W szczególności ULC ma za zadanie:

 • gromadzenie, ocenę, przetwarzanie i przechowywanie w bazie danych, ochronę i rozpowszechnianie informacji o zdarzeniach lotniczych,
 • badanie i ocenę stanu bezpieczeństwa lotów w lotnictwie cywilnym,
 • wydawanie zaleceń profilaktycznych,
 • wymianę danych oraz udostępnianie właściwym organom państw członkowskich Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej, na podstawie zgłaszanych zdarzeń, z zachowaniem zasady poufności, informacji dotyczących bezpieczeństwa lotów w lotnictwie cywilnym.
 • Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej ULC.

Kontrola bezpieczeństwa

Rada Ochrony i Ułatwień Lotnictwa Cywilnego

Przy ministrze działa Rada Ochrony i Ułatwień Lotnictwa Cywilnego, będąca organem opiniodawczo-doradczym.

W skład Rady wchodzą:

 • przedstawiciele ministerstw
 • przedstawiciele organizacji lotniczych,
 • zarządzający lotniskami,
 • zarządzający ruchem lotniczym, a także przedstawiciele wyższych uczelni, które kształcą na kierunkach lotniczych.
 • Do zadań Rady należy w szczególności:

 • opiniowanie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego,
 • opracowywanie stanowiska w sprawach ochrony lotnictwa cywilnego wskazanych przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa,
 • opiniowanie Krajowego Programu Ułatwień w Zakresie Lotnictwa Cywilnego,
 • inicjowanie i opiniowanie spraw oraz pośredniczenie w wymianie opinii i doświadczeń, dotyczących ułatwień w lotnictwie cywilnym, w szczególności usuwania zbędnych ograniczeń i upraszczania procedur administracyjnych,
 • opiniowanie stanowiska w sprawach ułatwień wskazanych przez ministra.
 • Podstawa prawna

  art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. 2022 r. poz. 1235)

  Szczegółowe informacje dotyczące działalności Rady można znaleźć w zakładce poświęconej jej funkcjonowaniu.

  Tatrzański Park Narodowy modernizuje i rozbudowuje systemu informacji geograficznej. Głównym celem przedsięwzięcia jest usprawnianie monitoringu zasobów przyrodniczych i ich zagrożeń oraz usprawnienie wdrażania planu ochrony i realizacji zadań ochronnych. Projekt pn. "Modernizacja i budowa nowych rozwiązań systemu informacji geograficznej w Tatrzańskim Parku Narodowym usprawniających wdrożenie planu ochrony oraz monitoring zasobów przyrodniczych i ich zagrożeń" finansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

  Przedmiotem projektu jest:

 •  zakup oprogramowania serwerowego zintegrowanego z oprogramowaniem desktop, które umożliwi (za pomocą zintegrowanych aplikacji) bezpośrednią aktualizację danych w bazie centralnej oraz ich udostępnianie;
 • budowa nowego portalu mapowego w myśl rozwoju technologii wraz z aplikacjami dedykowanymi dla służb terenowych, pracowników biurowych i turystów;
 •  budowa aplikacji usprawniających pracę służb terenowych i pracowników biurowych z zakresu monitoringu przyrodniczego i aktualizacji informacji przestrzennej;
 • budowa aplikacji przetwarzającej dane monitoringu flory i fauny;
 • budowa aplikacji umożliwiającej planowanie zabiegów ochronnych w poszczególnych latach obowiązywania planów ochrony oraz ewidencjonowanie wykonywania tych zabiegów;
 • budowa aplikacji integrującej System Informatyczny Lasów Państwowych z tatrzańskim GIS-em w celu prezentacji danych dotyczących zabiegów ochronnych w lasach TPN, przygotowania zestawień mas drewna związanych z przebudową drzewostanów i zabiegami sanitarnymi, monitoringiem gradacji kornika;
 • budowa aplikacji dla turystów umożliwiającej zgłaszanie obserwacji przyrodniczych, uszkodzeń infrastruktury i rejestracji przebytych tras (monitoring turystyczny);
 • stworzenie bazy metadanych.
 • Strona używa cookies (ciasteczek). Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianach ustawień. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Polityka prywatności

  Na stronie znajdują się materiały, które powstały ze środków Unii Europejskiej w ramachEuropejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007−2013 oraz ProgramOperacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014−2020)

  Podręcznik dla służb terenowych Cabasse Zef13

  Bezpośredni link do pobrania Podręcznik dla służb terenowych Cabasse Zef13

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Podręcznik dla służb terenowych Cabasse Zef13