Podręcznik funkcji i sterowania Frigidaire Ffhs2611lq0

Frigidaire Ffhs2611lq0 jest wysokiej jakości urządzeniem, które oferuje kompleksowe sterowanie i funkcje, dzięki którym możesz kontrolować temperaturę w swoim domu. Posiada on wiele zaawansowanych funkcji, w tym czujnik wilgotności i automatyczne zarządzanie temperaturą, które pomagają utrzymać optymalny poziom wilgotności i temperatury. Posiada także funkcję odmrażania i zapobiega gromadzeniu się szronu na wewnętrznych ściankach urządzenia. Podręcznik funkcji i sterowania Frigidaire Ffhs2611lq0 jest dostępny w sieci, aby pomóc użytkownikom w pełni wykorzystać potencjał tego urządzenia i uzyskać jak najlepsze rezultaty.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik funkcji i sterowania Frigidaire Ffhs2611lq0

Jako przełącznika możesz używać ekranu iPhone’a, aparatu, mikrofonu lub tyłu iPhone’a. Możesz także dodać zewnętrzny przełącznik wspomagający.

Przed dodaniem przełącznika zewnętrznego podłącz go do iPhone’a, postępując zgodnie z instrukcjami dołączonymi do przełącznika. Jeśli przełącznik łączy się przez Bluetooth, połącz go w parę z iPhone’em — włącz przełącznik, a następnie przejdź do Ustawień , stuknij w Bluetooth, włącz Bluetooth, stuknij w nazwę przełącznika, a następnie postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

 1. Przejdź do Ustawień i stuknij w Dostępność > Sterowanie przełącznikami > Przełączniki.

 2. Stuknij w Dodaj nowy przełącznik, a następnie wybierz dowolną z następujących opcji:

  • Zewnętrzne: Wybierz przełącznik obsługujący Bluetooth lub oznaczony logo Made For iPhone (MFi), podłączany przez złącze Lightning iPhone’a.

  • Ekran: Aby aktywować przełącznik, stuknij w ekran iPhone’a.

  • Aparat: Ustaw się przodem do aparatu i porusz głową w lewo lub w prawo.

  • Stuknięcie w tył: Stuknij dwukrotnie lub trzykrotnie w tył iPhone’a.

  • Dźwięk: Wydawaj dźwięki dźwięczne i bezdźwięczne, takie jak „u” lub „pyp”.

 3. Przypisz do przełącznika czynność.

  Aby funkcja Sterowanie przełącznikami działała prawidłowo, musisz przypisać jeden przełącznik do czynności czynność Zaznacz rzecz, a drugi do czynności Przejdź do następnej rzeczy.

Dzięki funkcji Sterowanie przełącznikami możesz zaznaczać rzeczy na ekranie, używając następujących metod:

 • Skanowanie rzeczy: Fokus jest przenoszony (ręcznie lub automatycznie) między rzeczami do momentu zaznaczenia jednej z nich. Jest do domyślna metoda skanowania.

 • Skanowanie punktów: Możesz wybierać rzeczy na ekranie, uściślając ich położenie za pomocą „celownika”.

 • Śledzenie głowy: (na iPadach z Face ID) Możesz sterować ruchem wskaźnika na ekranie, poruszając głową. Możesz także wykonywać czynności, używając mimiki.

Po zaznaczeniu rzeczy możesz wybrać czynność (na przykład stuknięcie, przeciągnięcie lub zsunięcie palców) w menu skanera.

Korzystanie ze skanowania rzeczy

W przypadku skanowania rzeczy fokus jest przenoszony między rzeczami wyświetlanymi na ekranie.

 1. W trybie Automatyczne możesz obserwować zmiany fokusu lub ich słuchać. W trybie Ręczne przeniesienie fokusu wymaga aktywowania czynności Przejdź do następnej rzeczy.

 2. Gdy fokus znajduje się na żądanej rzeczy, aktywuj przełącznik Zaznacz rzecz.

 3. Wybierz w menu skanera czynność, na przykład:

  • Stuknij

  • Gesty

  • Przewiń

  • Narzędzia multimediów

  • Więcej (kropki na dole menu; aby wyświetlić więcej opcji)

  • Początek (aby wrócić do ekranu początkowego)

  • Urządzenie (aby użyć innych czynności dotyczących sprzętu)

  • Ustawienia (aby zmienić zachowanie sterowania przełącznikami)

  Czynności dostępne w menu skanera zależą od zaznaczonej rzeczy.

Aby zamknąć menu skanera bez wybierania czynności, aktywuj przełącznik, gdy oryginalna czynność jest wyróżniona, a wszystkie ikony w menu skanera są wyszarzone.

Korzystanie ze skanowania punktów

Skanowanie punktów pozwala wybierać rzeczy na ekranie, uściślając ich położenie za pomocą „celownika”.

 1. Zaznacz rzecz, używając skanowania rzeczy.

 2. W menu skanera wybierz Kursor sunący.

 3. Aby ustawić pionowy „celownik”, wykonaj następujące czynności:

  • Aktywuj przełącznik Zaznacz rzecz, gdy żądana rzecz znajdzie się w szerokim pionowym pasie skanowania.

  • Aktywuj przełącznik ponownie, gdy żądana rzecz znajdzie się na wąskiej pionowej linii.

 4. Powtórz te czynności dla „celownika” poziomego.

 5. Wybierz czynność w menu skanera.

Aby powrócić do skanowania rzeczy, wybierz w menu skanera Tryb rzeczy.

Korzystanie ze śledzenia głowy

Na iPadach z Face ID możesz sterować ruchem wskaźnika na ekranie, poruszając głową.

 1. Przejdź do Ustawień  i stuknij w Dostępność > Sterowanie przełącznikami > Śledzenie głowy.

 2. Włącz Śledzenie głowy, a następnie wykonaj dowolne z następujących czynności:

  • Przypisywanie czynności do mimiki: Wybierz czynności, które mają być wykonywane, gdy się uśmiechniesz, otworzysz usta, wystawisz język lub uniesiesz brwi.

  • Wybieranie trybu śledzenia ruchów głowy: Stuknij w Tryb śledzenia, a następnie wybierz Zgodnie z kierunkiem twarzy, Gdy skierujesz twarz w stronę krawędzi lub Względem głowy.

  • Zmienianie szybkości wskaźnika: Stuknij w  lub w .

Po skonfigurowaniu funkcji Sterowanie przełącznikami możesz zaznaczać rzeczy na ekranie, używając następujących metod:

 • Skanowanie rzeczy: Fokus jest przenoszony (ręcznie lub automatycznie) między rzeczami do momentu zaznaczenia jednej z nich. Jest do domyślna metoda skanowania.

 • Skanowanie punktów: Możesz wybierać rzeczy na ekranie, uściślając ich położenie za pomocą „celownika”.

 • Śledzenie głowy: Możesz sterować ruchem wskaźnika na ekranie, poruszając głową. Możesz także wykonywać czynności, używając mimiki.

Po zaznaczeniu rzeczy możesz wybrać czynność (na przykład stuknięcie, przeciągnięcie lub zsunięcie palców) w menu skanera.

Korzystanie ze skanowania rzeczy

W przypadku skanowania rzeczy fokus jest przenoszony między rzeczami wyświetlanymi na ekranie.

 1. W trybie Automatyczne możesz obserwować zmiany fokusu lub ich słuchać. W trybie Ręczne przeniesienie fokusu wymaga aktywowania czynności Przejdź do następnej rzeczy.

 2. Gdy fokus znajduje się na żądanej rzeczy, aktywuj przełącznik Zaznacz rzecz.

 3. Wybierz w menu skanera czynność, na przykład:

  • Stuknij

  • Gesty

  • Przewiń

  • Narzędzia multimediów

  • Więcej (kropki na dole menu; aby wyświetlić więcej opcji)

  • Początek (aby wrócić do ekranu początkowego)

  • Urządzenie (aby użyć innych czynności dotyczących sprzętu)

  • Kursor sunący (aby użyć skanowania punktów)

  • Śledzenie głowy (aby sterować wskaźnikiem, poruszając głową)

  • Ustawienia (aby zmienić zachowanie sterowania przełącznikami)

  Czynności dostępne w menu skanera zależą od zaznaczonej rzeczy.

Aby zamknąć menu skanera bez wybierania czynności, aktywuj przełącznik, gdy oryginalna czynność jest wyróżniona, a wszystkie ikony w menu skanera są wyszarzone.

Korzystanie ze skanowania punktów

Skanowanie punktów pozwala wybierać rzeczy na ekranie, uściślając ich położenie za pomocą „celownika”.

 1. Zaznacz rzecz, używając skanowania rzeczy.

 2. W menu skanera wybierz Kursor sunący.

 3. Aby ustawić pionowy „celownik”, wykonaj następujące czynności:

  • Aktywuj przełącznik Zaznacz rzecz, gdy żądana rzecz znajdzie się w szerokim pionowym pasie skanowania.

  • Aktywuj przełącznik ponownie, gdy żądana rzecz znajdzie się na wąskiej pionowej linii.

 4. Powtórz te czynności dla „celownika” poziomego.

 5. Wybierz czynność w menu skanera.

Aby powrócić do skanowania rzeczy, wybierz w menu skanera Tryb rzeczy.

Korzystanie ze śledzenia głowy

Możesz sterować ruchem wskaźnika na ekranie, poruszając głową.

 1. Przejdź do Ustawień  i stuknij w Dostępność > Sterowanie przełącznikami > Przełączniki, a następnie upewnij się, że masz skonfigurowane przełączniki.

 2. Przejdź do Ustawień i stuknij w Dostępność > Sterowanie przełącznikami > Śledzenie głowy, a następnie włącz Śledzenie głowy.

 3. Wykonaj dowolne z następujących czynności:

  • Przypisywanie czynności do mimiki: Wybierz czynności, które mają być wykonywane, gdy się uśmiechniesz, otworzysz usta, wystawisz język lub uniesiesz brwi.

  • Wybieranie trybu śledzenia ruchów głowy: Stuknij w Tryb śledzenia, a następnie wybierz Zgodnie z kierunkiem twarzy, Gdy skierujesz twarz w stronę krawędzi lub Względem głowy.

  • Zmienianie szybkości wskaźnika: Stuknij w  lub w .

 4. Włącz Sterowanie przełącznikami i przełącz na tryb śledzenia głowy w menu skanera.

Podręcznik funkcji i sterowania Frigidaire Ffhs2611lq0

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik funkcji i sterowania Frigidaire Ffhs2611lq0

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik funkcji i sterowania Frigidaire Ffhs2611lq0