Podręcznik integracji systemu i usług Emerson Fisher Vs110

Podręcznik integracji systemu i usług Emerson Fisher VS110 oferuje wszechstronny dostęp do kontroli i monitorowania obiektów przemysłowych. Pozwala na zintegrowanie wielu systemów i usług za pomocą zaawansowanych technologii, takich jak protokoły sieciowe, sterowanie ruchem, bezpieczeństwo sieci, sterowanie urządzeniami, sterowanie procesami itp. Podręcznik umożliwia automatyzację systemu i usług przy użyciu wielu przydatnych narzędzi, w tym wykresów, wykresów, raportów i alarmów. Pozwala również na monitorowanie i kontrolę systemu poprzez webowy interfejs użytkownika lub za pośrednictwem innych aplikacji. Podręcznik integracji systemu i usług Emerson Fisher VS110 zapewnia zarówno wygodę, jak i bezpieczeństwo, dzięki czemu można z łatwością monitorować i kontrolować obiekty przemysłowe z dowolnego miejsca.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik integracji systemu i usług Emerson Fisher Vs110

Jesteśmy specjalistami w integrowaniu programów magazynowo-księgowych z systemami naszego autorstwa. Nasze rozwiązania projektujemy z myślą o obecnych i przyszłych wyzwaniach sprzedaży w erze OmniChannel. Wykonujemy integracje z oprogramowaniem dedykowanym na zamówienie, jak również posiadamy gotowe integratory popularnych programów:

 • integracja z Subiekt GT,
 • integracja z Enova,
 • integracja z Symfonia,
 • integracja z Comarch Optima,
 • integracja z Comarch ERP XL,
 • integracja z SAP,
 • integracja z Polka SQL.

Cel i korzyści integracji

Szybki dostęp pracowników do informacji jest jednym z kluczowych czynników wpływających na wysoką jakość obsługi klienta w każdej firmie.Zapewnienie takiej komunikacji jest tym trudniejsze, im więcej punktów styku staramy się jednocześnie obsłużyć. Zgodnie ze strategią OmniChannel musimy zapewnić w każdym z tych punktów spójność doświadczeń, a osiągnąć to można tylko poprzez spójność informacji. Ponadto dzięki integracji możesz zyskać:

 • Czas - skrócenie obsługi zamówień do minimum dzięki automatyzacji obiegu danych i tworzenia dokumentów sprzedażowych.
 • Bezpieczeństwo - podwójna ochrona danych, które są duplikowane z systemu ERP i przechowywane na serwerach w chmurze gdzie tworzona jest ich kopia.
 • Kontrola - realna kontrola nad całą sprzedażą w jednym systemie dzięki cyklicznym raportom wszystkich punktów styku.
 • Bezbłędność - eliminacja występowania błędów, które pojawiają się z powodu ręcznego przepisywania zamówień.
 • Naszym celem jest zapewnienie stałego mostu komunikacyjnego poprzez integrator, który będzie zbierał oraz rozdzielał wybrane informacje automatycznie pomiędzy systemy sprzedaży oraz programy ERP.

  Schemat wymiany danych pomiędzy systemem sprzedaży a ERP

  Na podstawie schematu należy wyróżnić:

 • silnik sklepu internetowego zlokalizowany na serwerach zewnętrznych,
 • serwer bazy danych oraz systemu ERP zlokalizowany w centrali klienta,
 • aplikacja integratora i-systems uruchomiona i działająca na serwerze w centrali klienta z dostępem do sieci internet oraz bazy danych systemu ERP,
 • połączenie salonów firmowych z centralną bazą danych Subiekt za pomocą sieci firmowej VPN.
 • Integrator jest to autorskim program synchroniczny, napisanym w języku. NET. Instalacje przeprowadzamy zdalnie na komputerze z programem magazynowo-księgowym.

  Proces

  Jako twórcy oprogramowania dedykowanego wiemy, że każda firma jest inna i wymaga indywidualnego podejścia. Dlatego dostosowaliśmy proces powstawania integracji tak, by w pełni realizował postawione przed nim zadania.

  Krok 1 - Analiza zakresu integracji, wchodzi w skład analizy przedwdrożeniowej i skupia się na zagadnieniu wymiany danych miedzy posiadanymi systemami. Podczas spotkania nasi specjaliści pytają o zakres oraz kierunek wymienianych informacji, liczbę magazynów, sposób identyfikacji towaru aktualny obieg dokumentów. Wynikiem prac jest wypełniony kwestionariusz, na podstawie którego powstaną propozycję rozwiązań.

  Krok 2 - Modelowanie procesów, nasz zespół na podstawie wyników analizy tworzy dokumentację opisującą wszystkie funkcjonalności dostępne w planowanej integracji. Dokument, jeśli zachodzi taka potrzeba, jest konsultowany z klientem oraz przedstawicielem firmy dostarczającej oprogramowanie ERP. Dzięki temu każda strona umowy ma pełną wiedzę i wpływ na ostateczny zakres specyfikacji jeszcze przed podjęciem prac nad integratorem.

  Krok 3 - Produkcja, w oparciu o zaakceptowaną specyfikację zlecane są prace programistyczne. Przed ostatecznym oddaniem integrator trafia na testy gdzie weryfikuje się poprawność działania wszystkich założonych w specyfikacji funkcjonalności. Elementem kończącym całą pracę nad modułem jest instalacja na komputerze docelowym, połączona ze szkoleniem pracownika odpowiedzialnego za obsługę i kontrolę pracy integratora.

  Po zakończeniu całego procesu, projekt integracji jest na bieżąco aktualizowany w ramach odrębnej usługi supportu. Zakres integracji w każdej chwili może zostać rozwinięty o kolejne elementy.

  Zakres integracji

  Podstawowy zakres pełnej integracji można pobrać TU.

  Wyróżniamy kilka grup informacji poddawanych synchronizacji:

 • Informacji o produktach (Tworzenie kartotek, Dostępność, Ceny, Rabaty, Promocje, Stany)
 • Informacji o kontrahentach (Salda, Promocje, Limity, Rabaty, Historia zamówień)
 • Dokumentów sprzedażowych (Rezerwacje, Zapytania ofertowe, Potwierdzenia zapłaty, Faktury, Rezerwacje, Paragony)
 • Wiele magazynów (Podział zamówień na magazyny, Planowane dostępności, Przesunięcia)
 • Raporty sprzedaży - możliwość tworzenia raportów sprzedaży. Integracja danych różnych punktów styku umożliwia bieżącą weryfikację planów sprzedażowych oraz bardzo szybkie wyszukiwanie nierentownych obszarów działalności.
 • UWAGA!

  O tym jakie dane będą mogły być wymieniane decydują możliwości posiadanego oprogramowania ERP. Ostateczny zakres jest ustalany w 2 kroku procesu.

  Standardowy proces realizacji zamówienia wygląda następująco. Po złożeniu zamówienia poprzez dowolny punkt styku (sklep internetowy, platforma B2B, e-dok). Zamówienie pojawia się w panelu i-systems, następnie w ramach cyklicznej synchronizacji przeprowadzanej przez integrator zamówienie zostanie automatycznie odwzorowane w systemie ERP dokumentem ZK(zamówienie klienta). W przypadku, jeśli klient nie istnieje w bazie programu ERP, tworzona jest odpowiednia kartoteka. W chwili opłacenia zamówienia system sam zmieni status zamówienia i poinformuje ERP o dokonanej płatności oraz utworzy odpowiednie dokumenty sprzedaży, paragon lub fakturę w zależności, od tego jakiego dokumentu oczekiwał klient.

  Funkcjonalności OmniChannel

  Integracja spełnia wymagania nowoczesnej strategi sprzedaży OmniChannel.
  Jeśli oprogramowanie ERP na to pozwala realizujemy takie funkcjonalności jak:

 • rezerwacje
 • zwroty
 • reklamacje
 • odbiory w punktach
 • Obsługa zamówień w salonach

  Proces obsługi zamówień z odbiorem osobistym w salonie firmowym zakłada wygenerowanie przez integrator dokumentu MM (przesunięcie między-magazynowe). Dokumenty takie dostępne są w wybranych systemach ERP.
  W ramach realizacji zamówienia z odbiorem osobistym przyjęta została zasada, że zamówiony towar jest przesuwany z magazynu sklepu internetowego na magazyn salonu. Realizacja innej ścieżki obsługi dokumentów (np. bez przesuwania towarów na magazyn sklepu) będzie możliwa z poziomu systemu ERP oraz zaplecza sklepu za pomocą ustawienia odpowiednich statusów zamówień.

  Schemat poglądowy realizacji zamówienia z odbiorem osobistym Subiekt GT

  W ramach schematu wyróżniono następujące procesy:

 • Wybór przez klienta salonu firmowego - w ramach procesu rejestracji zamówienia klient będzie miał możliwość wskazania salonu firmowego w którym chce odebrać zamówiony produkt.
 • W systemie i-systems zarejestrowane zostanie nowe zamówienie z formą dostawy „Odbiór osobisty”.
 • Zamówienie zostanie odwzorowane z rezerwacją na magazynie sklepu internetowego.
 • Po kompletacji produktów, pracownik zmienia status zamówienia na wysłane do salonu.
 • Dla zamówień o statusie „wysłane do salonu”, aplikacja integrator wygeneruje w systemie ERP dokumenty MM, które przesuną towar z magazynu sklepu internetowego na magazyn salonu firmowego, dodatkowo w ramach procesu dla zamówienia klienta zdjęta zostanie rezerwacja.
 • Dokument finalny realizujący zamówienie wystawiony zostanie w salonie firmowym w trakcie odbioru przez klienta.
 • Integracja kilku różnych systemów ERP

  Wymianę danych na bazie integratora możemy stosować również do łączenia kilku systemów ERP. Takie integracje spełniają swoją rolę w kontroli dystrybucji lub integracji partnerów biznesowych w system raportowania.

  Tagi

  integracja z ERP

  systemy ERP

  zintegrowane oprogramowanie dedykowane

  kontrola dystrybucji

  integracja oprogramowania B2B

  Aby uzyskać dostęp do zasobów wymienionych powyżej (i nie tylko), w tym do oprogramowania układowego i sekcji często zadawanych pytań, wyszukaj swój produkt poniżej lub wybierz jedną z naszych popularnych grup produktów.

  Po wyświetleniu strony produktu skorzystaj z kart w celu przechodzenia między poszczególnymi rodzajami zawartości.

  W celu uzyskania wsparcia możesz również przejrzeć nasze strony dotyczące pomocy technicznej dla klientów indywidualnych.

  Kontakt

  Skontaktuj się z nami telefonicznie lub pocztą e-mail, aby uzyskać pomoc techniczną

  Numer seryjny

  Tutaj dowiesz się, jak znaleźć numer seryjny produktu B2B.

  Recyklingu

  Więcej informacji o programie recyklingu kaset firmy Canon

  Podręcznik integracji i obsługi systemu Intel® Server Board...
  Podręcznik integracji systemu i usług Emerson Fisher Vs110

  Bezpośredni link do pobrania Podręcznik integracji systemu i usług Emerson Fisher Vs110

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Podręcznik integracji systemu i usług Emerson Fisher Vs110