Podręcznik komunikacji szeregowej Dewalt Dc234 Xe

Dewalt Dc234 Xe to podręcznik komunikacji szeregowej, który został opracowany, aby ułatwić komunikację między różnymi elementami urządzenia. Podręcznik zawiera szczegółowe informacje na temat protokołów, konfiguracji, wtyczek, interfejsów, narzędzi i wielu innych zagadnień związanych z komunikacją szeregową. Podręcznik oferuje wyczerpującą informację na temat każdego z tych tematów, dzięki czemu użytkownicy będą w stanie w pełni wykorzystać możliwości komunikacji szeregowej. Podręcznik zawiera również szczegółowe instrukcje dotyczące konfiguracji, które pomogą użytkownikom w ustawieniu i utrzymaniu swoich systemów komunikacji szeregowej. Jest to idealne narzędzie dla osób, które chcą zrozumieć i wykorzystać technologię komunikacji szeregowej.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik komunikacji szeregowej Dewalt Dc234 Xe

Z tego artykułu dowiesz się:

 • Co to jest protokół Modbus TCP?
 • Jak wygląda komunikacja po protokole Modbus TCP?
 • Jak wykorzystać protokół Modbus TCP do komunikacji sterownika PLC z układami I/O?
 • Jak skonfigurować układ I/O Modbus TCP?

W tym artykule poznasz podstawowe informacje dotyczącekomunikacji po protokole Modbus TCP.

Modbus TCP jest protokołem z rodziny Modbus z interfejsemTCP, który działa w sieci Ethernetowej. Protokół komunikacji definiuje strukturęprzesyłanych danych, natomiast TCP zapewnia dla niego medium transportuinformacji. Dzięki wykorzystaniu tego protokołu, w łatwy sposób można umieścićdane na serwerze sieciowym oraz wykorzystać je w aplikacjach internetowych.

Kurs programowania PLC od podstaw dla automatyków i elektryków

Podstawy programowania sterowników PLC

 • 1. Wprowadzenie. Jak skonfigurować, podłączyć oraz uruchomić sterownik PLC?
 • 2. Jak tworzyć i edytować projekty w oprogramowaniu Cscape?
 • Programowanie sterownika PLC w języku drabinkowym

 • 3. Jak tworzyć oraz konfigurować bazę zmiennych w środowisku Cscape?
 • 4. Jak korzystać ze styków, cewek i bloków operacji arytmetycznych w programie sterującym?
 • 5. Jak odmierzać czas w programie sterującym i jak konfigurować timery?
 • 6. Jak porównywać wartości i wykorzystać wyniki operacji logicznych?
 • 7. Jak zliczać impulsy i konfigurować liczniki?
 • 8. Jak konwertować typy zmiennych i przemieszczać zmienne w programie?
 • 9. Jak sterować wykonywaniem programu logicznego? Instrukcja skoku warunkowego
 • Programowanie zintegrowanego panelu HMI

 • 10. Jak budować ekrany operatorskie z obiektami do wizualizacji i zadawania wartości zmiennych?
 • 11. Jak umożliwić nawigację między ekranami operatorskimi oraz jak korzystać z gotowych obiektów graficznych w środowisku Cscape?
 • 12. Jak wizualizować zmienne analogowe oraz jak modyfikować ich wartości przy pomocy obiektów dostępnych w oprogramowaniu Cscape?
 • 13. Jak korzystać z obiektu menu?
 • 14. Konfiguracja i obsługa alarmów w sterownikach PLC
 • 15. Kontrolka Data Trend
 • Komunikacja sterowników PLC w sieci szeregowej i Ethernet

 • 16. Komunikacja szeregowa Modbus RTU Master i Slave
 • 17. Komunikacja CsCAN
 • 18. Komunikacja Ethernet Modbus TCP
 • 19. Wysyłanie wiadomości Email w sterowniku PLC
 • Zaawansowane funkcje sterownika PLC

 • 20. Regulator PID
 • 21. Składowanie danych: Data logging
 • 22. Składowanie danych: karta MicroSD
 • 23. Trendy historyczne oraz receptury w programie
 • 24. Setpoint, backup i restore danych oraz generowanie raportów z poziomu sterownika
 • 25. Hasła i zabezpieczenia w programie, ustawienia języka oraz edytor dostępny w narzędziu, opcja autodokumentacji / Dodatkowe ustawienia i możliwości edycji
 • Protokół TCP zapewnia prawidłowy przesył danych, a adres IPodpowiada za przekazanie informacji do właściwego adresata. Protokół TCPodpowiedzialny jest wyłącznie za transport informacji, a Modbus – za ichinterpretację.

  Prostota i niezawodność oraz otwarty standard protokołuModbus TCP sprawiły, że stał się standardem wykorzystywanym w automatyce i jestobecnie jednym z najczęściej wykorzystywanych protokołów w urządzeniachautomatyki przemysłowej.

  Protokół Modbus TCP należy do rodziny klient – serwer. Możebyć wykorzystywany w systemach czasu rzeczywistego do wymiany informacjipomiędzy urządzeniami a ekranami operatorskimi.

  Klient Modbus TCP wspiera następujące sposoby adresowania:

  • Generic Decimal Addressing,
  • General Hexadecimal Addressing,
  • Native Addressing,
  • Modicon PLC 5-Digit Addressing,
  • Modicon PLC 6-Digit Addressing.

  Funkcja generowania adresów umożliwia podłączenie urządzeńinnych firm, które nie obsługują standardowych sposobów adresowania. Wszystkiekonieczne do konfiguracji informacje można uzyskać z plików HELP.

  Konfiguracjaw akcji!

  Aby skonfigurować protokół Modbus TCP Slave, w oknie Hardware Configuration wybierz jeden zportów LAN, np. port LAN2, który będzie używany do komunikacji z modułem I/O.

  W części Resident Protocols wybierz Modbus Slave.

  W celu konfiguracji urządzenia Modbus TCP Master, w części Downloadable Protocols, z rozwijalnejlisty wybierz Modbus Client. Klikającprzycisk Network, przejdź do konfiguracji.

  Ustaw wartość minimalną i maksymalną numeru ID portu. Wartościpowinny zawierać się w przedziale pomiędzy 1024 a 4096.

  Parametr Retriesoznacza ilość prób, jakie urządzenie Master wykona w celu nawiązaniakomunikacji z urządzeniem Slave. W tym przypadku ustaw 2.

  Timeout oznaczaczas, po jakim urządzenie Master zgłosi błąd, jeżeli nie otrzyma odpowiedzi nawysłane zapytanie. W tym przypadku ustaw Timeout na 10000 ms (lub mniejszy, np.3000).

  W sekcji Update Scan konfiguruje się sposób, w jakimaster będzie dokonywał odpytywania. Opcja Automaticpowoduje, że Master samodzielnie, tak często jak to możliwe, będzie wysyłałzapytania do urządzeń Slave. Jeśli nie chcesz generować zbyt dużego ruchu nasieci, zmniejsz parametr Update Interval, aby obniżyć częstotliwośćodpytywania.

  Opcja Manualpozwala skonfigurować zmienną, której zmiana stanu na wysoki będzie powodowaławysyłanie zapytań z urządzenia Master do urządzeń Slave.

  Sekcja Status pozwalana opcjonalne skonfigurowanie rejestru statusowego dla komunikacji Modbus TCP.W polu Register wpisz%R411.

  Po uzupełnieniu pól, zatwierdź przyciskiem OK.

  Wybierz przycisk Devices, aby skonfigurować urządzenia Slave (maksymalnie 64). pl/poradnikautomatyka/wp-content/uploads/2022/03/2_Lan_Modbus_Slave-840x647. pl/poradnikautomatyka/wp-content/uploads/2022/03/2_Lan_Modbus_Slave-768x592. pl/poradnikautomatyka/wp-content/uploads/2022/03/2_Lan_Modbus_Slave. png 867w" sizes="(max-width: 840px) 100vw, 840px"/>

  Aby dodać nowe urządzenie, wybierz Add. pl/poradnikautomatyka/wp-content/uploads/2020/03/Kurs-sterowniki-plc-Horner-APG-18-05. png" alt="" width="516" height="358"/>

  Wpisz nazwę urządzenia, jego adres IP oraz Port ID.Konfigurowanie adresu IP/ ID portu z rejestru pozwala użytkownikom modyfikowaćadres IP/ ID portu podczas wykonywania programu. Aby to zrobić, użytkownikpowinien zmienić tryb pracy sterownika na Idle,a po modyfikacji powrócić do trybu RUN.

  Gdy zaznaczona jest opcja Swap Words on 32-bit data, przenoszone pomiędzy Targetem a OCSemdane, zamieniane są z 16-bitowych na 32-bitowe.

  Device Type pozwala skonfigurować typ adresowania zmiennych.Ustaw adresowanie Modicon na 5 znakach – ModiconPLC 5-Digit Addressing.

  Możesz opcjonalnie uaktywnić rejestr statusowy oraz zaznaczyć opcję Stop on Error lub Retry on Error, w zależności od wymagań procesu. Dla potrzeb tego ćwiczenia rejestr statusowy ustaw jako%R416.

  Ostatnim elementem do skonfigurowania jest zmapowanie zmiennych pochodzących z modułu I/O. Aby to zrobić, przejdź do okna Scan List. pl/poradnikautomatyka/wp-content/uploads/2022/03/3_Lan_Modbus_Slave-840x647. pl/poradnikautomatyka/wp-content/uploads/2022/03/3_Lan_Modbus_Slave-768x592. pl/poradnikautomatyka/wp-content/uploads/2022/03/3_Lan_Modbus_Slave. png 867w" sizes="(max-width: 840px) 100vw, 840px"/>

  W oknie Scan List (Modbus Client) wybierz Add. pl/poradnikautomatyka/wp-content/uploads/2020/03/Kurs-sterowniki-plc-Horner-APG-18-08. png" alt="" width="686" height="423"/>

  Dokładny sposób adresowania zmiennych został wyjaśniony wartykule o protokole Modbus RTU.

  Z listy Device Name wskaż urządzenie Slave, z którego będąpochodziły zmienne. Skonfiguruj Device Register, podając adres 00072, a długośćustaw na cztery.

  W sekcji Localpodaj rejestr sterownika, pod którym będą przechowywane odczytane stany wejść.

  W sekcji Update Type, sposób aktualizacji zmiennych ustaw jako Polled Read. Oznacza to, że sterownik będzie aktualizował stan zmiennych, w interwale czasowym ustawionym w oknie Update Interval. pl/poradnikautomatyka/wp-content/uploads/2020/03/Kurs-sterowniki-plc-Horner-APG-18-09. png" alt="" width="472" height="427"/>

  Analogicznie skonfiguruj mapowanie zmiennych wyjściowych.Wybierz Add i skonfiguruj Device Register na 00086, a długość ustaw na 4.

  podaj rejestr sterownika, z którego będą wystawiane sygnały wyjściowe.

  Sposób aktualizacji zmiennych ustaw jako Polled Read/Write – oznacza to, że sterownik będzie aktualizował stan wyjść w chwili jego zmiany. pl/poradnikautomatyka/wp-content/uploads/2020/03/Kurs-sterowniki-plc-Horner-APG-18-10. png" alt="" width="472" height="427"/>

  Kabel używany do połączenia Modbus TCP to ekranowana lub nieekranowana skrętka Ethernetowa ze złączem RJ-45.


  W kolejnym artykule z cyklu Kurs programowania PLC od podstaw: Wysyłanie wiadomości email w sterowniku PLC

  • Do czego służą wiadomości email w sterownikach PLC
  • Jak skonfigurować wysyłanie wiadomości email w sterowniku PLC

  O przedmiocie

  Mam do sprzedania młotowiertarkę firmy DeWalt DC234 36V.
  Młotowiertarka jest używana i sprawna.
  Aukcja dotyczy młotowiertarki, ładowarki, dwóch baterii, futerka i walizki.

  • Stan: Używany
  • Marka: DeWaltFunkcyjność: 3-funkcyjny (wiercenie z i bez udaru, podkuwanie)Zasilanie: akumulatoroweNapięcie zasilania: 36 V
  • Dłuto łopatkowe do młota Bosch GSH 27

    Marka: Bosch
   • STAN: NOWY

    Warszawa, Wawer
  Zgłoś naruszenie zasad

  Oferta: 3bd87cd0-8091-4692-96c2-733b90c48d40

  Młotowiertarki

  Z tego artykułu dowiesz się:

  • Co to jest protokół Modbus RTU?
  • Jak wygląda komunikacja po protokole Modbus RTU?
  • Jak przedstawia się architektura sieci Modbus RTU?
  • Jak wykorzystać protokół Modbus RTU do komunikacji sterownika PLC z układami I/O?
  • Jak skonfigurować układ I/O Modbus RTU – SmartMod I/O?

  W poprzednim odcinku dowiedziałaś/eś się co to jest obiekt Trend i jak go konfigurować.

  W tym artykule poznasz podstawowe informacje dotyczącekomunikacji w protokole Modbus RTU oraz poznasz architekturę komunikacji wsieci szeregowej. Zobaczysz, jak w praktyce zastosować układ wejść-wyjśćoddalonych SmartMod oraz jak mapować rejestry w komunikacji Modbus.

  Kurs programowania PLC od podstaw dla automatyków i elektryków

  Podstawy programowania sterowników PLC

 • 1. Wprowadzenie. Jak skonfigurować, podłączyć oraz uruchomić sterownik PLC?
 • 2. Jak tworzyć i edytować projekty w oprogramowaniu Cscape?
 • Programowanie sterownika PLC w języku drabinkowym

 • 3. Jak tworzyć oraz konfigurować bazę zmiennych w środowisku Cscape?
 • 4. Jak korzystać ze styków, cewek i bloków operacji arytmetycznych w programie sterującym?
 • 5. Jak odmierzać czas w programie sterującym i jak konfigurować timery?
 • 6. Jak porównywać wartości i wykorzystać wyniki operacji logicznych?
 • 7. Jak zliczać impulsy i konfigurować liczniki?
 • 8. Jak konwertować typy zmiennych i przemieszczać zmienne w programie?
 • 9. Jak sterować wykonywaniem programu logicznego? Instrukcja skoku warunkowego
 • Programowanie zintegrowanego panelu HMI

 • 10. Jak budować ekrany operatorskie z obiektami do wizualizacji i zadawania wartości zmiennych?
 • 11. Jak umożliwić nawigację między ekranami operatorskimi oraz jak korzystać z gotowych obiektów graficznych w środowisku Cscape?
 • 12. Jak wizualizować zmienne analogowe oraz jak modyfikować ich wartości przy pomocy obiektów dostępnych w oprogramowaniu Cscape?
 • 13. Jak korzystać z obiektu menu?
 • 14. Konfiguracja i obsługa alarmów w sterownikach PLC
 • 15. Kontrolka Data Trend
 • Komunikacja sterowników PLC w sieci szeregowej i Ethernet

 • 16. Komunikacja szeregowa Modbus RTU Master i Slave
 • 17. Komunikacja CsCAN
 • 18. Komunikacja Ethernet Modbus TCP
 • 19. Wysyłanie wiadomości Email w sterowniku PLC
 • Zaawansowane funkcje sterownika PLC

 • 20. Regulator PID
 • 21. Składowanie danych: Data logging
 • 22. Składowanie danych: karta MicroSD
 • 23. Trendy historyczne oraz receptury w programie
 • 24. Setpoint, backup i restore danych oraz generowanie raportów z poziomu sterownika
 • 25. Hasła i zabezpieczenia w programie, ustawienia języka oraz edytor dostępny w narzędziu, opcja autodokumentacji / Dodatkowe ustawienia i możliwości edycji
 • Modbus RTU to jeden z najpopularniejszych protokołów komunikacyjnych w systemach automatyki. Jego prostota i niezawodność sprawiły, że jest jednym z najczęściej wykorzystywanych standardów wymiany danych w sieciach szeregowych RS232/485, w przemysłowych systemach sterowania.

  CharakterystykaModbus RTU

  Modbus RTU jest protokołem typu Master – Slave ipozwala na dwukierunkową komunikację do 248 urządzeń, podłączonych w ramach tejsamej sieci.

  • ModbusRTU Master to urządzenie inicjujące komunikację i wysyłające zapytania dourządzeń typu Slave. W sieci Modbus RTU funkcję Master może pełnić tylko jednourządzenie.
  • ModbusRTU Slave to urządzenia odpowiadające na zapytania wysyłane przezurządzenia Master. W sieci Modbus RTU może pracować do 247 urządzeń Slave.

  Przykładowa architektura sieci Modbus RTU

  Urządzenie master komunikuje się z urządzeniami slave w trybie dwuprzewodowego RS-485. W tym celu do wymiany danych wykorzystywane są linie DATA +, DATA – oraz GND. Urządzenie master zarządza siecią tak, aby komunikacja była realizowana w prawidłowy sposób.

  Jeśli urządzenie w dalszym ciągu nie odpowiada, master zgłasza błąd komunikacji z urządzeniem slave, a następnie przechodzi do odpytywania urządzenia o ID 2, które jest następne w kolejce. Po odpytaniu wszystkich urządzeń pracujących w sieci, master rozpoczyna kolejną kolejkę odpytywania.

  HornerSmartMod I/O

  Moduły rozszerzeń SmartMod I/O, to rozwiązanie pozwalającena lokalną rozbudowę sterowników, o obsługę kilkunastu dodatkowych sygnałówwejść-wyjść, w oparciu o komunikację szeregową. Charakteryzują się niewielkimigabarytami, dzięki czemu idealnie nadają się do instalacji w miejscach oograniczonej przestrzeni montażowej.

  Moduły SmartMod I/O komunikują się ze sterownikiem HornerAPG przy pomocy sieci szeregowej, w oparciu o protokół Modbus RTU – w trybiedwuprzewodowego RS485. Wyposażenie modułów w taki interfejs pozwala na ich integracjęz dowolnym urządzeniem Modbus RTU master, nie generując przy tym dodatkowychkosztów, związanych z zakupem dedykowanych interfejsów komunikacyjnych. Wjednej sieci może pracować do 31 urządzeń SmartMod.

  Okablowaniew sieci Modbus RTU

  Prawidłowa komunikacja w sieci Modbus RTU wymagaprzygotowania odpowiedniego kabla. Schemat kabla komunikacyjnego do podłączeniaukładów wejść-wyjść SmartMod I/O ze sterownikiem Horner XL7e prezentujeponiższa grafika.

  W tej aplikacji, komunikacja z układem SmartMod w sterownikuXL7e, realizowana jest na porcie MJ2, w trybie dwuprzewodowego RS-485. Port MJ2sterownika wyprowadzony jest fizycznie na złączu RJ-45, na pinach 1, 2 oraz 6.

  Kabel komunikacyjny wykonaj w następujący sposób:

  • Sygnał D- po stronie układu SmartMod podłącz do Pinu A,
  • natomiast po stronie sterownika – do Pinu 1.
  • Sygnał D+ po stronie układu SmartMod podłącz do Pinu B, natomiast po stronie sterownika – do Pinu 2.
  • Sygnał GND po stronie układu SmartMod podłącz do Pinu C, natomiast po stronie sterownika- do Pinu 6.

  Prawidłowa konfiguracja komunikacji pomiędzy układem SmartMod,a sterownikiem Horner wymaga ustawienia takich samych parametrówkomunikacyjnych na portach obu urządzeń.

  W układach SmartMod, zwarcie zacisków GND oraz INIT powodujeustawienie domyślnych parametrów komunikacyjnych na porcie.

  • ModbusID = 1
  • Baudrate = 9600
  • Parity= None
  • Stop Bits = 1

  Dokładnie takie same parametry ustaw na porciekomunikacyjnym w sterowniku. Pełną konfigurację zobaczysz w dalszej częściartykułu.

  Mapowaniezmiennych w sterowniku PLC

  Prawidłowa obsługa dodatkowych sygnałów I/O, pochodzących zmodułu SmartMod wymaga odpowiedniego zmapowania zmiennych po stroniesterownika.

  Adresy zmiennych w modułach SmartMod możesz odczytać zdokumentacji do danego modułu. W tym przykładzie, dla modułu SmartMod I/O, onumerze katalogowym HE359DIQ512, zmienne dostępne są w następujących obszarachpamięci:

  • sygnały dyskretne wejściowe: w obszarze 00001 do00004,
  • sygnały dyskretne wyjściowe: w obszarze 00017 do00020. pl/poradnikautomatyka/wp-content/uploads/2020/03/Kurs-sterowniki-plc-Horner-APG-16-05. png" alt="" width="720" height="484"/>
   Opis sygnałów w module HE359DIQ512

   Prawidłowe podłączenie sygnałów obiektowych do układów SmartMod przedstawiono na schemacie poniżej. pl/poradnikautomatyka/wp-content/uploads/2020/03/Kurs-sterowniki-plc-Horner-APG-16-06-495x734. png" alt="" width="495" height="734" srcset="https://www. png 495w, https://www. pl/poradnikautomatyka/wp-content/uploads/2020/03/Kurs-sterowniki-plc-Horner-APG-16-06. png 536w" sizes="(max-width: 495px) 100vw, 495px"/>

   Programowaniew akcji!

   Aby utworzyć komunikację z układem SmartMod, w programiesterującym skonfiguruj protokół Modbus RTU. Komunikacja będzie odbywała się naporcie MJ2 sterownika XL7e.

   W tym celu z poziomu menu Program wybierz Protocol Configuration. pl/poradnikautomatyka/wp-content/uploads/2020/03/Kurs-sterowniki-plc-Horner-APG-16-06A. png" alt="" width="413" height="292"/>

   Następnie z rozwijalnej listy MJ2 wskaż protokół Modbus RTU Master i przejdź do jego konfiguracji.

   W oknie NetworkConfig, w sekcji Port Configurationustaw parametry pracy portu szeregowego, zgodnie z domyślnymi parametramikomunikacyjnymi w module SmartMod:

   • Baud Rate – 9600,
   • Parity – none,
   • Stop Bits – 1,
   • Protocol – Modbus RTU.

   Parametr Retriesoznacza ilość prób, jakie urządzenie master będzie wykonywało w celu nawiązaniakomunikacji z urządzeniem slave. Ustaw 2.

   Timeout oznaczaczas, jaki urządzenie master odczeka pomiędzy kolejnymi zapytaniami. Ustaw 10000ms.

   W sekcji Update Scankonfiguruje się sposób, w jaki urządzenie master będzie odpytywać urządzenieslave. Opcja Automatic powoduje, żemaster samodzielnie, tak często jak to możliwe, będzie zaciągał zapytania dourządzeń slave. Jeśli nie chcesz generować dużego obciążenia/? / na sieci, zmieńparametr Update Interval, cospowoduje obniżenie częstotliwości odpytywania.

   Opcja Manual pozwalaskonfigurować zmienną, której zmiana stanu na „wysoki” będzie powodowaławysyłanie zapytań z urządzenia master do slave.

   Sekcja Status powala na opcjonalne skonfigurowanie adresu statusowego dla komunikacji Modbus.

   Okno Devices umożliwiadodawanie urządzeń slave. Po wciśnięciu przycisku Add zobaczysz kolejne okno, wktórym dodasz I/O SmartMod. W oknie podaj nazwę urządzenia slave jako SmartModoraz ustaw jego adres ID na 1.

   W sekcji Device Optionsmożesz skonfigurować typ urządzenia slave, sposób w jaki adresowane są w nimzmienne oraz funkcje protokołu Modbus, które obsługuje podczas komunikacji.

   Device Typ pozwala skonfigurować typ adresacji zmiennych:

   • Modicon na 5 znakach,
   • Modicon na 6 znakach,
   • Adresację native.

   Parametr Mode pozwala określić, które funkcje obsługuje urządzenie:

   • wszystkie funkcje,
   • Tylko funkcje 5/6,
   • Tylko funkcje 15/16.

   Sekcja Status umożliwiaustawienie opcjonalnego adresu statusu komunikacji z urządzeniem slave orazsposobu zachowania w chwili, gdy pojawia się błąd komunikacji.

   W tym przypadku typ urządzenia skonfiguruj jako Modicon PLC 5-Digit Addressing, obsługujący wszystkie funkcje Modbus.

   W zakładce Scan List,zgodnie z dokumentacją, dokonaj mapowania zmiennych w sterowniku pochodzących zmodułu SmartMod.

   Wybierz ADD i z listy DeviceName wskaż wcześniej dodane urządzenie slave. W polu Device register ustaw adres 00001, a w polu Length wpisz 4.

   W sekcji Localpodaj rejestr sterownika%M16, w którymbędą przechowywane stany wejść, odczytane z modułu SmartMod.

   W sekcji Update Type sposób aktualizacji zmiennych ustaw jako Polled Read. Oznacza to, że sterownik w każdym cyklu będzie aktualizował stan zmiennych. pl/poradnikautomatyka/wp-content/uploads/2020/03/Kurs-sterowniki-plc-Horner-APG-16-10. png" alt="" width="484" height="427"/>

   Analogicznie skonfiguruj mapowanie zmiennych wyjściowych.Wybierz Add i ustaw Device Register na 00017, a długość (Length) na 4.

   podaj rejestr sterownika%m32, z którego będziesz wystawiać sygnały wyjściowedo modułu SmartMod.

   Sposób aktualizacji zmiennych ustaw jako Polled Read/Write. Oznacza to, że sterownik będzie aktualizował stan wyjść na module SmartMod – w chwili, gdy zmieni się ich stan. pl/poradnikautomatyka/wp-content/uploads/2020/03/Kurs-sterowniki-plc-Horner-APG-16-11. png" alt="" width="484" height="427"/>

   Rozbudowaaplikacji o dodatkowy ekran operatorski

   Teraz rozbudujesz aplikację o ekran operatorski, na którym będąwizualizowane stany sygnałów wejściowych i wyjściowych, pochodzących z modułu SmartMod.

   W tym celu utwórz kolejny ekran operatorski. Zgodnie ze sposobem pokazanym w poprzednich artykułach, umieść na nim 4 lampki i 4 przełączniki. pl/poradnikautomatyka/wp-content/uploads/2020/03/Kurs-sterowniki-plc-Horner-APG-16-12-840x517. png" alt="" width="840" height="517" srcset="https://www. pl/poradnikautomatyka/wp-content/uploads/2020/03/Kurs-sterowniki-plc-Horner-APG-16-12-768x473. pl/poradnikautomatyka/wp-content/uploads/2020/03/Kurs-sterowniki-plc-Horner-APG-16-12. png 902w" sizes="(max-width: 840px) 100vw, 840px"/>

   Utwórz nowe zmienne wejściowe i podłącz je pod obiekt lampek. Zmienną o adresie%M16 nazwij Smartmod_IN0. pl/poradnikautomatyka/wp-content/uploads/2020/03/Kurs-sterowniki-plc-Horner-APG-16-13. png" alt="" width="478" height="394"/>

   Lampkę z podłączoną zmienną%M16 opisz jako Wejscie IN0. pl/poradnikautomatyka/wp-content/uploads/2020/03/Kurs-sterowniki-plc-Horner-APG-16-14. png" alt="" width="440" height="297"/>

   Analogicznie postępuj, tworząc kolejne trzy zmiennewejściowe:%M17, %M18 i%M19.

   Po utworzeniu zmiennych wejściowych, utwórz nowe zmienne wyjściowe i podłącz je pod obiekt przełącznika. Jako pierwszą utwórz zmienną o nazwie SmartMod_OUT0 i adresie%M32. pl/poradnikautomatyka/wp-content/uploads/2020/03/Kurs-sterowniki-plc-Horner-APG-16-15. png" alt="" width="473" height="555"/>

   Obiekt „Switch” opisz jako Wyjscie OUT0. Aby to zrobić, skorzystaj z pola Legend. pl/poradnikautomatyka/wp-content/uploads/2020/03/Kurs-sterowniki-plc-Horner-APG-16-16. png" alt="" width="440" height="297"/>wyjściowe:%M33, %M34, %M35.

   Umieść na ekranie także pole tekstowe o nazwie SmartMod I/O oraz przycisk Screen Jump i skonfiguruj go jako Simulate ESC. pl/poradnikautomatyka/wp-content/uploads/2020/03/Kurs-sterowniki-plc-Horner-APG-16-17-840x513. png" alt="" width="840" height="513" srcset="https://www. pl/poradnikautomatyka/wp-content/uploads/2020/03/Kurs-sterowniki-plc-Horner-APG-16-17-768x469. pl/poradnikautomatyka/wp-content/uploads/2020/03/Kurs-sterowniki-plc-Horner-APG-16-17. png 903w" sizes="(max-width: 840px) 100vw, 840px"/>

   Ten ekran operatorski będzie wywoływany z poziomu ekranu pierwszego. W tym celu na ekranie numer 1 dodaj obiekt Screen Jump. Ekranem docelowym będzie ekran numer 9. Zaznacz opcję Allow Escape. pl/poradnikautomatyka/wp-content/uploads/2020/03/Kurs-sterowniki-plc-Horner-APG-16-18-840x513. pl/poradnikautomatyka/wp-content/uploads/2020/03/Kurs-sterowniki-plc-Horner-APG-16-18-768x469. pl/poradnikautomatyka/wp-content/uploads/2020/03/Kurs-sterowniki-plc-Horner-APG-16-18. png 904w" sizes="(max-width: 840px) 100vw, 840px"/>

   Tak przygotowany program wgraj do sterownika.

   Podłącz zasilanie do układu SmartMod i kabel komunikacyjny pomiędzy sterownikiem a modułem. Z poziomu ekranu 9 wysteruj wyjścia modułu.


   W kolejnym artykule z cyklu Kurs programowania PLC od podstaw: Komunikacja w sieci CsCAN

   • Co to jest protokół CsCAN i jak wygląda komunikacja w tym protokole?
   • Jak wygląda architektura w sieci CsCAN?
   • Jak połączyć układ SmartStix ze sterownikiem Horner XL7e?
   • Jak skonfigurować odczyt zmiennych z modułu SmartStix w sterowniku XL7e?

  Podręcznik komunikacji szeregowej Dewalt Dc234 Xe

  Bezpośredni link do pobrania Podręcznik komunikacji szeregowej Dewalt Dc234 Xe

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Podręcznik komunikacji szeregowej Dewalt Dc234 Xe