Podręcznik konfiguracji sieci Canon 3775c048

Canon 3775c048 to wysoce wydajny podręcznik konfiguracji sieci, który oferuje szczegółowe zasady i procedury konfigurowania sieci korporacyjnych i domowych. Podręcznik ten jest doskonałym wyborem dla wszystkich, którzy potrzebują szybkiego i bezpiecznego dostępu do swoich sieci. Jest on wyposażony w szczegółowe instrukcje dotyczące tworzenia, konfigurowania i zarządzania sieciami Wi-Fi i Ethernet, a także zawiera instrukcje dotyczące obsługi routerów i innych urządzeń sieciowych. Podręcznik zawiera także konfiguracje zabezpieczeń, aby zapewnić bezpieczne i bezproblemowe połączenie, a także wskazówki dotyczące optymalizacji sieci.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik konfiguracji sieci Canon 3775c048

W tym rozdziale opisano, w jaki sposób skonfigurować ustawienia poczty e-mail za pomocą Narzędzia ustawień funkcji wysyłania. Narzędzie ustawień funkcji wysyłania pozwala również rejestrować adresy e-mail w książce adresowej.

Narzędzie ustawień funkcji wysyłania pomoże skonfigurować podstawowe ustawienia wysyłania wiadomości e-mail. Oprócz Narzędzia ustawień funkcji wysyłania, można również użyć Zdalnego interfejsu użytkownika, aby skonfigurować bardziej szczegółowe ustawienia, takie jak uwierzytelnianie POP przed wysłaniem lub szyfrowanie komunikacji. Konfiguracja ustawień komunikacji poczty e-mail/I-faksów

1

Uruchom aplikację Narzędzie konfiguracji funkcji wysyłania.

Za pomocą przeglądarki internetowej

Wprowadź adres „http://<adres IP urządzenia>/sendsupport_login. html” w polu adresu przeglądarki i naciśnij klawisz [ENTER].

Za pomocą DVD-ROM

1

Umieścić dostarczony dysk DVD-ROM w stacji dysków komputera.

Wybierz język i kliknij przycisk [OK], jeżeli wyświetlony zostanie odpowiedni monit.

2

Kliknij [Uruchamianie programów]. canon/USRMA-0835-zz-SS-plPL/contents/images/book_images/pubnumbers/USRMA-0835/b_S168. gif" alt=""/>

Jeśli powyższy ekran nie zostanie wyświetlony, zapoznaj się z sekcją Wyświetlanie ekranu [Instalacja programów/podręczników].

Jeśli zostało wyświetlone okno [Autoodtwarzanie], kliknij polecenie [Uruchom MInst. exe].

3

Kliknij przycisk [Rozpocznij] obok pozycji [Narzędzie konfiguracji funkcji wysyłania].

4

Kliknij przycisk [Dalej].

Aby wyświetlić podręcznik „Podręcznik konfiguracji wysyłania”, kliknij przycisk [Jak skonfigurować]. canon/USRMA-0835-zz-SS-plPL/contents/images/book_images/pubnumbers/USRMA-0835/b_S184. gif" alt=""/>

Jeśli wyświetlone jest poniższe okno

Kliknij przycisk [Tak]. canon/USRMA-0835-zz-SS-plPL/contents/images/book_images/pubnumbers/USRMA-0835/b_S185. gif" alt=""/>

5

Wybierz urządzenie na ekranie [Lista urządzeń] i kliknij przycisk [Dalej]. canon/USRMA-0835-zz-SS-plPL/contents/images/book_images/pubnumbers/USRMA-0835/b_S186. gif" alt=""/>

Jeśli urządzenie nie znajduje się na ekranie [Lista urządzeń]

Kliknij przycisk [Wyszukaj ponownie]. Jeśli to nie rozwiązuje problemu, kliknij element [Wyszukaj wg adresu IP], wprowadź adres IP urządzenia i kliknij przycisk [OK].

6

Potwierdź wprowadzone ustawienia i kliknij przycisk [OK].

2

Kliknij przycisk [Rozpocznij]. canon/USRMA-0835-zz-SS-plPL/contents/images/book_images/pubnumbers/USRMA-0835/b_S187. gif" alt=""/>

Jeśli pojawi się ekran logowania, wprowadź prawidłowy identyfikator i kod PIN w odpowiednich polach tekstowych, a następnie naciśnij przycisk [Zaloguj].

3

Kliknij pozycję [Ustawienia wysyłania jako e-mail]. canon/USRMA-0835-zz-SS-plPL/contents/images/book_images/pubnumbers/USRMA-0835/b_S188. gif" alt=""/>

Jeżeli zostanie wyświetlony monit o wprowadzenie kodu PIN do książki adresowej, wprowadź kod PIN do książki adresowej i kliknij przycisk [OK]. canon/USRMA-0835-zz-SS-plPL/contents/SS419_security_224settingapinforaddressbook. html#09030010_010">Ustawienie kodu PIN do książki adresowej

4

Określ wymagane ustawienia. canon/USRMA-0835-zz-SS-plPL/contents/images/book_images/pubnumbers/USRMA-0835/b_S189. gif" alt=""/>

 [Rejestracja]

[Pozycja w Ulubionych]
Za pomocą programu Narzędzie konfiguracji funkcji wysyłania można rejestrować adresy e-mail w menu <Ulubione> książki adresowej. Należy wybrać numer z listy rozwijanej.

[Nazwa pozycji w Ulubionych]
Należy tu wprowadzić nazwę określającą rejestrowanego odbiorcę. Należy wybierać nazwy, które łatwo będzie później odnaleźć w książce adresowej.

 [Ustawienia wysyłania do miejsca docelowego]

[Docelowy adres e-mail]
Należy tu wprowadzić adres e-mail odbiorcy, któremu mają zostać przesłane zeskanowane dokumenty.

 [Ustawienia serwera SMTP]

[Serwer SMTP]
Należy tu wprowadzić nazwę serwera SMTP.

[Uwierzytelnianie SMTP]
W zależności od ustawień uwierzytelniania serwera SMTP należy kliknąć przycisk radiowy [Nieustawiony] lub [Ustawiony]. Jeśli wybrana zostanie opcja [Ustawiony], należy wprowadzić nazwę użytkownika w polu [Nazwa użytkownika] i hasło w polu [Hasło].

Metody uwierzytelniania wysyłania wiadomości e-mail

Aby zapobiec przesyłaniu wiadomości e-mail przez nieuprawnionych do tego użytkowników, urządzenie wyposażono w funkcję obsługi uwierzytelniania SMTP (SMTP AUTH) oraz POP before SMTP. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące wymaganej metody uwierzytelniania, należy skontaktować się z dostawcą Internetu lub administratorem sieci.

5

6

Potwierdź wprowadzone ustawienia i kliknij przycisk [Zarejestruj].

7

Uruchom ponownie urządzenie.

Wyłącz urządzenie, odczekaj co najmniej 10 sekund, a następnie włącz je ponownie. canon/USRMA-0835-zz-SS-plPL/contents/images/book_images/b_style_important1. gif" alt=""/>

Wymagane może być skonfigurowanie dodatkowych ustawień w zależności od używanej aplikacji. Aby uzyskać szczegółowe informacje, należy skontaktować się z dostawcą Internetu lub administratorem sieci.

Informacje na temat włączania szyfrowania TLS dla funkcji e-mail znajdują się w sekcji Konfiguracja ustawień komunikacji poczty e-mail/I-faksów.

Informacje na temat zmiany numerów portów znajdują się w sekcji Zmiana numerów portów.

Konfiguracja połączenia USB (instalacja oprogramowania)

Na tym etapie nie podłączaj kabla USB.

Aby użytkować urządzenie podłączone do komputera, należy zainstalować oprogramowanie ze sterownikami na dysku twardym komputera. Proces instalacji trwa około 20 minut. (Czas instalacji może różnić się w zależności od środowiska komputera i liczby aplikacji, które mają być zainstalowane).

WAŻNE

 • Przed rozpoczęciem instalacji należy zamknąć wszystkie działające aplikacje.
 • Zaloguj się jako administrator (lub jako członek grupy administratorów).
 • Podczas instalacji nie należy się przełączać na inny profil użytkownika.
 • Podczas instalacji może być wymagane połączenie internetowe. Mogą być pobierane opłaty za połączenie internetowe. Skonsultuj się ze swoim dostawcą usług internetowych.
 • Podczas instalacji może być konieczne ponowne uruchomienie komputera. Postępuj zgodnie z instrukcjami i podczas ponownego uruchamiania nie wyjmuj dysku Setup CD-ROM z napędu. Po ponownym uruchomieniu komputera instalacja będzie kontynuowana.
 • Wymagania systemowe opisane są w sekcji „Specyfikacje”.

Windows
 • Jeśli podłączyłeś urządzenie za pomocą kabla USB przed zainstalowaniem oprogramowania:

W przypadku systemu Windows 7
(1) Odłącz przewód USB podłączony do komputera.
(2) Przejdź do punktu 1.

W przypadku systemu Windows Vista/XP
Może zostać wyświetlone następujące okno dialogowe.
Gdy okno dialogowe zostanie zamknięte, przejdź do punktu 1.
(2) Kliknij Cancel (Anuluj).
(3) Przejdź do punktu 1.
 • Program Easy-WebPrint EX
Easy-WebPrint EX to program do drukowania stron internetowych, instalowany na komputerze podczas instalacji dostarczonego oprogramowania. Do użytkowania tego programu wymagana jest przeglądarka Internet Explorer 7 lub nowsza. Podczas instalacji wymagane jest połączenie internetowe.

1.

Naciśnij przycisk [ON] (WŁ) (A), aby WYŁĄCZYĆ URZĄDZENIE.Urządzenie może wydawać dźwięki przez około 40 sekund do wyłączenia.

WAŻNE
Nie podłączaj jeszcze przewodu USB do komputera i do urządzenia. Jeśli podłączyłeś już przewód, odłącz go teraz.

2. pl/media/G0080402_tcm125-773924. png" data-aspect="0" width="100%"/>
Uruchom komputer, a następnie włóż dysk [Setup CD-ROM] (Instalacyjny dysk CD-ROM) do napędu CD-ROM.Jeśli korzystasz z systemu Windows, program instalacyjny zostanie uruchomiony automatycznie.

UWAGA
If the program does not start automatically, double-click the CD-ROM icon
w menu Computer (Komputer) lub My Computer (Mój komputer). Po wyświetleniu zawartości dysku CD-ROM
dwukrotnie kliknij plik MSETUP4. EXE.
3.
System Windows XP -> 4
Na ekranie AutoPlay (Autoodtwarzanie) kliknij pozycję Run Msetup4. exe (Uruchom Msetup4. exe), a następnie w oknie dialogowym User Account Control (Kontrola konta użytkownika) kliknij przycisk Yes (Tak) lub Continue (Kontynuuj).
Jeśli okno dialogowe User Account Control (Kontrola konta użytkownika) pojawi się ponownie w następnych czynnościach, kliknij przycisk Yes (Tak) lub Continue (Kontynuuj).
4. pl/media/G0082412_tcm125-773926. png" data-aspect="0" width="100%"/>
Wybierz swoje miejsce zamieszkania i kliknij przycisk [Next] (Dalej).Jeśli pojawi się ekran Select Language (Wybierz język), wybierz język, a następnie kliknij przycisk Next (Dalej).
5. pl/media/G0082413_tcm125-773927. png" data-aspect="0" width="100%"/>
Wybierz kraj lub region, a następnie kliknij przycisk [Next] (Dalej).6. pl/media/G0080404_tcm125-773928. png" data-aspect="0" width="100%"/>
Kliknij opcję [Easy Install] (Łatwa instalacja).Instalowane są sterowniki, oprogramowanie i podręczniki ekranowe.
Aby wybrać określone elementy do zainstalowania, kliknij opcję Custom Install (Instalacja niestandardowa).
7. pl/media/G0080405_tcm125-773929. png" data-aspect="0" width="100%"/>
Kliknij przycisk [Install] (Zainstaluj).8. pl/media/G0080408_tcm125-773930. png" data-aspect="0" width="100%"/>
Wybierz opcję [Use the printer via USB] (Użyj tej drukarki za pośrednictwem połączenia USB), a następnie kliknij przycisk [Next] (Dalej).
Postępuj zgodnie z instrukcjami kontynuowania instalacji oprogramowania wyświetlanymi na ekranie.Ważne informacje dotyczące instalacji

 • Port USB


Po wyświetleniu ekranu [Printer Connection] (Podłączenie drukarki) podłącz urządzenie do komputera za pomocą przewodu USB.Port USB znajduje się po prawej stronie urządzenia.

UWAGA
Można także zastosować dostarczony przewód do konfiguracji bezprzewodowej sieci LAN.

 • Informacje wymagane do rejestracji
Rejestracja
Jeśli numer seryjny nie został automatycznie wyświetlony na ekranie rejestracji, wprowadź numer seryjny umieszczony wewnątrz urządzenia (jak na ilustracji).

WAŻNE
Po włączeniu zasilania, uchwyt kasety FINE przesunie się, jeśli moduł skanera (pokrywa drukarki) (B) jest otwarty.

 • Jeśli pojawia się ekran [Extended Survey Program] (Program rozszerzonej ankiety)


Aby wyrazić zgodę na program [Extended Survey Program] (Program rozszerzonej ankiety), kliknij przycisk [Agree] (Zgadzam się).
Jeśli klikniesz przycisk Do not agree (Nie zgadzam się), program Extended Survey Program (Program rozszerzonej ankiety) nie zostanie zainstalowany(Nie ma to wpływu na funkcjonalność urządzenia).

9. pl/media/G0080418_tcm125-773934. png" data-aspect="0" width="100%"/>
Kliknij przycisk [Exit] (Zakończ), aby zakończyć instalację.W przypadku systemu Macintosh
Przed pierwszym skanowaniem przy użyciu pulpitu sterowania urządzenia wymagane jest ponowne uruchomienie komputera.10. pl/media/G0080422_tcm125-773935. png" data-aspect="0" width="100%"/>W przypadku systemu Windows
Zostanie otwarte menu Solution EX (Rozwiązanie EX).
W przypadku systemu Macintosh
Menu Solution EX (Rozwiązanie EX) jest uruchamianie przez kliknięcie przycisku OK w oknie dialogowym Canon Solution Menu EX (Menu EX rozwiązań firmy Canon).
Wyjmij dysk Setup CD-ROM z napędu CD-ROM i schowaj go w bezpiecznym miejscu.
Przyciski wyświetlane w menu [Solution EX] (Rozwiązanie EX) mogą się różnić w zależności od kraju lub regionu zakupu.

Macintosh

Urządzenie może wydawać dźwięki przez około 40 sekund do wyłączenia.

WAŻNE

Dwukrotnie kliknij ikonę Setup (Instalacja) w folderze dysku CD-ROM, aby przejść do następnego ekranu.Wprowadź nazwę i hasło administratora, a następnie kliknij przycisk OK. pl/media/G0080429_tcm125-773940. png" data-aspect="0" width="100%"/>
Jeśli folder dysku CD-ROM nie otworzy się automatycznie, kliknij dwukrotnie ikonę CD-ROMna pulpicie. pl/media/G0080430_tcm125-773941. png" data-aspect="0" width="100%"/>
Jeśli nazwa lub hasło administratora nie są znane, kliknij przycisk [Help] (Pomoc), a następnie postępuj zgodnie z wyświetlonymi instrukcjami.PIXMA iX6850 — konfiguracja połączenia bezprzewodowego - Canon Poland

 • Metoda połączenia WPS
 • Standardowa metoda połączenia dla systemu Windows
 • Standardowa metoda połączenia dla systemu Mac
 • Przywracanie ustawień fabrycznych

Metoda połączenia WPS

Przed użyciem metody opartej na przycisku WPS należy spełnić pewne warunki:

 • Punkt dostępu musi mieć fizyczny przycisk WPS.
  Zapoznaj się z instrukcją obsługi urządzenia, aby uzyskać szczegółowe informacje.
  Jeśli przycisk WPS nie jest dostępny, postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi w części Standardowa metoda połączenia.
 • Sieć musi być zabezpieczona za pomocą protokołu WPA (Wi-Fi Protected Access) lub WPA2. Większość punktów dostępu z funkcją WPS korzysta z tego protokołu.

 • Krok 1

  1. Upewnij się, że drukarka jest włączona.

  2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk [Wi-Fi] z przodu drukarki, aż biała lampka zasilania błyśnie raz, a następnie zwolnij go.

  Krok 2

  1. Upewnij się, że przycisk zacznie migać na niebiesko, a następnie przejdź do punktu dostępu i naciśnij przycisk [WPS] w ciągu 2 minut.
  Dokładniejsze informacje na temat korzystania z przycisku WPS można znaleźć w instrukcji obsługi punktu dostępu.

  Podczas wyszukiwania punktu dostępu lub podłączania do niego niebieska lampka sieci Wi-Fi w drukarce będzie migać. Gdy drukarka nawiąże prawidłowe połączenie z siecią bezprzewodową, niebieska lampka przestanie migać i będzie świecić w sposób ciągły.


  Potwierdzenie ustawień sieci

  Aby sprawdzić, czy drukarka jest prawidłowo podłączona do sieci bezprzewodowej, można wydrukować ustawienia sieciowe drukarki:

  1. Upewnij się, że drukarka jest włączona. Załaduj arkusz zwykłego papieru formatu A4 lub Letter.

  3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk [Resume/Cancel/Wznów/anuluj], aż biała lampka zasilania błyśnie 6 razy, a następnie zwolnij go. Zostanie wydrukowana strona informacji o sieci.

  Podczas analizowania wydruku sprawdź, czy parametr „Connection” (Połączenie) wykazuje wartość „Active” (Aktywne) i czy identyfikator SSID (identyfikator zestawu usług — nazwa sieci bezprzewodowej) wskazuje poprawną nazwę sieci bezprzewodowej.

  Na tym kończy się procedura konfiguracji połączenia WPS.

  Teraz należy zainstalować oprogramowanie, które pozwoli wykorzystać możliwości drukarki PIXMA iX6850.

  Jeśli nie masz instalacyjnej płyty CD, którą dołączono do produktu, pobierz podręczniki i oprogramowanie.

  Jeśli mimo wykonania instrukcji podanych w tym dokumencie nie można skonfigurować sieci bezprzewodowej, należy skontaktować się z nami w celu uzyskania dodatkowej pomocy.

  Standardowa metoda połączenia – wyłącznie dla użytkowników systemu Windows

  1. Włóż płytę CD dostarczoną z drukarką i uruchom program instalacyjny.

  Jeśli płyta „Setup CD-ROM” nie zostanie uruchomiona automatycznie, włóż płytę CD-ROM do komputera jeszcze raz i kliknij pozycję [Mój komputer], wybierz napęd CD-ROM i kliknij dwukrotnie plik [MSETUP4. EXE].

  Użytkownicy systemu Windows 8 — kliknij dwukrotnie ikonę [Canon_IJ]. Gdy otworzy się okno wyboru, kliknij dwukrotnie plik [MSETUP4.

  Jeśli nie masz instalacyjnej płyty CD, którą dołączono do produktu, pobierz [Next/Dalej].

  3. Wybierz kolejno opcje [Network Connection] (Połączenie sieciowe) i [Wireless Connection] (Połączenie bezprzewodowe). pl/media/image2_tcm125-1145658. png" data-aspect="0" width="100%"/>

  4. Sprawdź, czy drukarka jest włączona. Upewnij się, że biała lampka zasilania świeci się, a następnie kliknij przycisk [Next] (Dalej). pl/media/image3_tcm125-1145650. png" data-aspect="0" width="100%"/>

  5. Kliknij pozycję [Connect to the network] (Podłącz do sieci). pl/media/image4_tcm125-1145609. png" data-aspect="0" width="100%"/>

  6. Kliknij opcję [Cableless setup] (Konfiguracja bezkablowa). pl/media/image5_tcm125-1145603. png" data-aspect="0" width="100%"/>

  7. Gdy zostanie wyświetlony poniższy ekran, naciśnij i przytrzymaj przycisk [Wi-Fi] (A) na drukarce, aż biała lampka zasilania błyśnie 2 razy, a następnie zwolnij go po drugim błyśnięciu i kliknij przycisk [Next] (Dalej). pl/media/image6_tcm125-1145618. png" data-aspect="0" width="100%"/>

  8. Upewnij się, że niebieska lampka sieci Wi-Fi miga szybko, a biała lampka zasilania świeci. Następnie kliknij przycisk [Next] (Dalej). pl/media/image7_tcm125-1145632. png" data-aspect="0" width="100%"/>

  Zostanie wyświetlony poniższy ekran:

  9. Gdy pojawi się poniższy ekran, wybierz region, a następnie kliknij przycisk [Next] (Dalej). pl/media/image9_tcm125-1145674. jpeg" data-aspect="0" width="100%"/>

  10. Gdy pojawi się poniższy ekran, wybierz język, a następnie kliknij przycisk [Next] (Dalej). pl/media/image10_tcm125-1145620. jpeg" data-aspect="0" width="100%"/>

  11. Gdy pojawi się poniższy ekran, wybierz oprogramowanie, które chcesz zainstalować, a następnie kliknij przycisk [Next] (Dalej). Jeżeli nie masz pewności, które oprogramowanie chcesz zainstalować, nie szkodzi, ponieważ zawsze możesz je odinstalować później. pl/media/image11_tcm125-1145635. png" data-aspect="0" width="100%"/>

  12. Gdy pojawi się poniższy ekran, kliknij przycisk [Yes] (Tak), aby zaakceptować umowę licencyjną użytkownika końcowego. pl/media/image12_tcm125-1145601. jpeg" data-aspect="0" width="100%"/>

  13. Gdy pojawi się poniższy ekran, kliknij przycisk [Next] (Dalej). pl/media/image13_tcm125-1145597. png" data-aspect="0" width="100%"/>

  Jeśli podczas instalacji zostanie wyświetlony następujący ekran, kliknij pozycję [Redetect/Rozpoznaj ponownie], aby wyszukać drukarkę ponownie.
  W przypadku niektórych konfiguracji sieci wykrycie drukarki przez oprogramowanie może potrwać około minuty. Procedura może wymagać kilkukrotnego kliknięcia przycisku ponownego rozpoznawania. pl/media/image14_tcm125-1145625. png" data-aspect="0" width="100%"/>

  Jeśli nie można wykryć drukarki w sieci, w celu sprawdzenia, czy drukarka jest prawidłowo podłączona do sieci bezprzewodowej, można wydrukować ustawienia sieciowe drukarki:

  • Upewnij się, że drukarka jest włączona.

  • Załaduj arkusz zwykłego papieru formatu A4 lub Letter.

  • Naciśnij i przytrzymaj przycisk [Resume/Cancel] (Wznów/anuluj), aż biała lampka zasilania błyśnie 6 razy, a następnie zwolnij go. Zostanie wydrukowana strona konfiguracji sieci. pl/media/Network%20Configuration%20Page_tcm125-1145612. png" data-aspect="0" width="100%"/>

  Nazwa sieci (SSID) powinna być widoczna w polu 1, a drukarka powinna otrzymać adres IP wyświetlony w polu 2.

  W przypadku problemów z dostępnością powyższych ustawień na wydruku, należy ponownie uruchomić proces instalacji.

  14. Po zakończeniu konfiguracji bezprzewodowej zostanie wyświetlony następujący ekran, informujący o modelu drukarki i nazwie (SSID) sieci bezprzewodowej. pl/media/image17_tcm125-1145624. png" data-aspect="0" width="100%"/>

  Kliknij przycisk [Complete/Zakończ].

  15. Gdy zostanie wyświetlony następujący ekran, kliknij przycisk [Next] (Dalej). pl/media/image18_tcm125-1145640. png" data-aspect="0" width="100%"/>

  16. pl/media/image19_tcm125-1145629. png" data-aspect="0" width="100%"/>

  17. Jeśli chcesz zarejestrować drukarkę teraz, kliknij [Next] (Dalej). Możesz także zarejestrować ją później za pomocą oprogramowania Quick Menu — w takim przypadku kliknij przycisk [Cancel] (Anuluj). pl/media/image20_tcm125-1145617. gif" data-aspect="0" width="100%"/>

  18. Jeśli chcesz wziąć udział w programie Extended Survey Program, kliknij przycisk [Agree] (Zgadzam się).
  W przeciwnym razie kliknij przycisk [Do not agree/Nie zgadzam się]. pl/media/image21_tcm125-1145626. gif" data-aspect="0" width="100%"/>

  19. Kliknij przycisk [Exit] (Zakończ), aby dokończyć instalację. pl/media/image22_tcm125-1145606. png" data-aspect="0" width="100%"/>

  Na tym kończy się procedura konfiguracji w systemie Windows.

  Standardowa metoda połączenia – wyłącznie dla użytkowników systemu Mac

  Przed rozpoczęciem należy pobrać oprogramowanie instalacyjne.

  1. Gdy pojawi się ekran początkowy, kliknij przycisk [Next] (Dalej). pl/media/image23_tcm125-1145615. png" data-aspect="0" width="100%"/>

  2. Może pojawić się prośba o wpisanie hasła w celu kontynuacji instalacji. Wpisz hasło i kliknij przycisk [Install Helper/Asystent instalacji]. pl/media/image24_tcm125-1145634. png" data-aspect="0" width="100%"/>

  3. Kliknij przycisk [Next/Dalej]. pl/media/image25_tcm125-1145608. pl/media/image26_tcm125-1145614. Sprawdź, czy drukarka jest włączona, a biała lampka zasilania jest oznaczona tak jak poniżej, a następnie kliknij przycisk [Next] (Dalej). pl/media/image3_tcm125-1145638. Jeśli zostanie wyświetlony poniższy ekran, wybierz opcję [Open] (Otwórz). pl/media/image27_tcm125-1145623. pl/media/image28_tcm125-1145644. Gdy pojawi się poniższy ekran, kliknij przycisk [Cableless Setup] (Konfiguracja bezkablowa). pl/media/image29_tcm125-1145647. png" data-aspect="0" width="100%"/>

  9. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby włączyć bezkablową konfigurację w drukarce. pl/media/image30_tcm125-1145600. png" data-aspect="0" width="100%"/>

  10. Zostanie wyświetlony następujący komunikat:

  11. Po wyświetleniu następującego komunikatu kliknij opcję [Allow] (Zezwalaj). pl/media/image32_tcm125-1145619. pl/media/image33_tcm125-1145628. png" data-aspect="0" width="100%"/>

  13. Gdy pojawi się poniższy ekran, wybierz kraj zamieszkania, a następnie kliknij przycisk [Next] (Dalej). pl/media/image34_tcm125-1145627. png" data-aspect="0" width="100%"/>

  14. pl/media/image35_tcm125-1145631. png" data-aspect="0" width="100%"/>

  15. pl/media/image36_tcm125-1145621. Oprogramowanie zostanie pobrane i zainstalowane. pl/media/image37_tcm125-1145598. jpeg" data-aspect="0" width="100%"/>

  17. Gdy zostanie wyświetlony następujący ekran, kliknij przycisk [Add Printer] (Dodaj drukarkę). pl/media/image38_tcm125-1145633. png" data-aspect="0" width="100%"/>

  18. Gdy zostanie wyświetlony następujący ekran, wybierz wersję aplikacji [Canon IJ Network] swojej drukarki, a następnie kliknij przycisk [Add] (Dodaj). pl/media/image39_tcm125-1145605. png" data-aspect="0" width="100%"/>

  19. Na chwilę zostanie wyświetlony poniższy ekran. pl/media/image40_tcm125-1145630. jpeg" data-aspect="0" width="100%"/>

  20. pl/media/image41_tcm125-1145639. png" data-aspect="0" width="100%"/>

  21. pl/media/image42_tcm125-1145637. png" data-aspect="0" width="100%"/>

  22. pl/media/image43_tcm125-1145610. png" data-aspect="0" width="100%"/>

  23. pl/media/image44_tcm125-1145643. png" data-aspect="0" width="100%"/>

  24. W przeciwnym razie kliknij przycisk [Do not agree/Nie zgadzam się]. pl/media/image45_tcm125-1145613. png" data-aspect="0" width="100%"/>

  25. pl/media/image46_tcm125-1145641. png" data-aspect="0" width="100%"/>

  Na tym kończy się procedura konfiguracji w systemie Mac.

  Przywracanie ustawień sieciowych do domyślnych ustawień fabrycznych

  W razie konieczności przywrócenia fabrycznych ustawień sieciowych, na przykład w przypadku zmiany punktu dostępu, można to zrobić, postępując zgodnie z następującymi instrukcjami:

  Należy pamiętać, że proces inicjalizacji usuwa z urządzenia wszystkie ustawienia sieciowe, więc drukowanie lub skanowanie z komputera za pośrednictwem sieci będzie niemożliwe do czasu, aż drukarka zostanie ponownie skonfigurowana przy użyciu nowych ustawień sieciowych. Naciśnij i przytrzymaj przycisk [RESUME/CANCEL/WZNÓW/ANULUJ], aż biała lampka zasilania błyśnie 9 razy. Zwolnij przycisk [RESUME/CANCEL/WZNÓW/ANULUJ].

  Ustawienia sieciowe zostały zresetowane do domyślnych ustawień fabrycznych.

  Jeśli mimo wykonania instrukcji podanych w tym dokumencie nie można przeprowadzić tej procedury, należy lub

  Podręcznik konfiguracji sieci Canon 3775c048

  Bezpośredni link do pobrania Podręcznik konfiguracji sieci Canon 3775c048

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Podręcznik konfiguracji sieci Canon 3775c048