Podręcznik konfiguracji sprzętu Dell Powervault Nx1950

Podręcznik konfiguracji sprzętu Dell Powervault Nx1950 jest przeznaczony dla administratorów systemów, którzy chcą skonfigurować i zarządzać macierzą dyskową Dell Powervault Nx1950. Podręcznik zawiera wskazówki dotyczące konfiguracji sprzętu, zarządzania macierzą i zarządzania systemem operacyjnym. Podręcznik zawiera informacje dotyczące instalacji i konfiguracji macierzy, zarządzania macierzą, instalacji kontrolera, tworzenia i zarządzania grupami, tworzenia i zarządzania maszynami wirtualnymi, instalacji systemu operacyjnego, tworzenia i zarządzania kopiami zapasowymi i odzyskiwania danych oraz utrzymywania i odświeżania systemu. Podręcznik zawiera również informacje na temat rozwiązywania problemów, zabezpieczeń i zarządzania zasobami systemu.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik konfiguracji sprzętu Dell Powervault Nx1950

Przejdź do treści

Węzeł metra
Instrukcja instalacji sprzętu

Zanim zaczniesz
Review następujące dokumenty:
Specyfikacje techniczne i środowiskowe
- https://topics-cdn. pdf
Instrukcja instalacji szyny Dell EMC
- https://downloads. pdf
Instrukcja instalacji ramienia Dell EMC do zarządzania kablami (CMA)
– Szczegółowe informacje można znaleźć w przewodniku dostępnym w witrynie pomocy technicznej online firmy Dell EMC (https://www. com/support).

 • Sprawdź, czy dostępne są następujące elementy:
  – serwery węzłowe metro–2
  – Zestaw ramienia do zarządzania kablami–1
 • Sprawdź, czy sprzęt jest w pełni przystosowany do środowiska centrum danych.

Zainstaluj serwery węzłów metropolitalnych

 1. Zainstaluj serwery w stelażu, korzystając z Przewodnika instalacji szyn Dell EMC:
  a. Usuń szyny ślizgowe z pudełek i zainstaluj je w dwóch kolejnych lokalizacjach 1U w docelowej szafie serwerowej.
  b. Usuń węzły serwerowe ze skrzynek i zamontuj je na zainstalowanych szynach ślizgowych.
  UWAGA: Zamontuj serwer z dolnym serwisem Dell Tag (czas letni) w górnej pozycji.
 2. Zainstaluj jedną ramkę LCD na każdym serwerze.
 3. Zachowaj optyczne transceivery 10 GbE SFP do instalacji w następnej sekcji.

Zainstaluj zestaw ramienia do zarządzania kablami

 1. Przymocuj wspornik mocujący CMA do wysuwanych szyn serwera dla każdego serwera. plus/wp-content/uploads/2021/10/DELL-Metro-node-Hardware-Cable-Management-1. jpg" sizes="(max-width: 439px) 100vw, 439px" data-ezsrcset="https://manuals. jpg 439w, https://manuals. plus/wp-content/uploads/2021/10/DELL-Metro-node-Hardware-Cable-Management-1-300x260. jpg 300w" alt="Sprzęt węzła Metro firmy DELL — zarządzanie kablami 1" width="439" height="381" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1 srcset" data-ezsrc="https://manuals. jpg 300w"/>
 2. Przymocuj tacę CMA do wysuwanych szyn serwera dla każdego serwera. plus/wp-content/uploads/2021/10/DELL-Metro-node-Hardware-Cable-Management-2. jpg" sizes="(max-width: 507px) 100vw, 507px" data-ezsrcset="https://manuals. jpg 507w, https://manuals. plus/wp-content/uploads/2021/10/DELL-Metro-node-Hardware-Cable-Management-2-300x223. jpg 300w" alt="Sprzęt węzła Metro firmy DELL — zarządzanie kablami 2" width="507" height="377" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1 srcset" data-ezsrc="https://manuals. jpg 300w"/>
 3. Przymocuj wstępnie okablowany zestaw ramienia do zarządzania kablami do zespołu wysuwanej szyny serwera w każdym węźle serwera.
  a. Podłącz wewnętrzny zacisk CMA (1) do lewej wewnętrznej szyny ślizgowej. Podłącz zewnętrzny zacisk CMA (2) do lewej zewnętrznej szyny stałej.
  C. Powtórz dla każdego węzła serwera. plus/wp-content/uploads/2021/10/DELL-Metro-node-Hardware-Cable-Management-3. jpg 707w, https://manuals. plus/wp-content/uploads/2021/10/DELL-Metro-node-Hardware-Cable-Management-3-282x300. jpg 282w" alt="Sprzęt węzła Metro firmy DELL — zarządzanie kablami 3" width="640" height="682" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1 srcset" data-ezsrc="https://manuals. jpg 282w"/>D. Przymocuj pętlę kablową i czerwony kabel serwisowy z boku stelaża za pomocą rzepów. plus/wp-content/uploads/2021/10/DELL-Metro-node-Hardware-CAUTION. jpg" alt="DEMwmQjP5VhJYQzVgRzX877m8qFCcH8JBb" width="31" height="26" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1" data-ezsrc="https://manuals. jpg"/>UWAGA: Upewnij się, że pętla kablowa jest bezpiecznie podparta na stelażu i nie ciągnie za kable w ramionach zarządzających.

Podłącz kable zestawu CMA do węzłów serwera

Poniższy obraz etykiety mapy portów przedstawia przypisanie portów dla następujących kroków:

 1. Zainstaluj moduły WAN SFP w dwóch portach WAN w każdym węźle. Włóż jeden moduł 10 GbE SFP do portu oznaczonego WAN1 na mapie portów. Włóż jeden moduł 10 GbE SFP do portu oznaczonego WAN2 na mapie portów. Aby upewnić się, że są one dobrze zatrzaśnięte, pociągnij delikatnie każdy z
  Moduły we/wy SFP. Jeśli SFP jest luźny:
  1. Zwolnij zatrzask sprężynowy.
  2. Wciśnij SFP do końca.
  3. Zamknij zatrzask sprężynowy. plus/wp-content/uploads/2021/10/DELL-Metro-node-Hardware-Connect-CMA-1. plus/wp-content/uploads/2021/10/DELL-Metro-node-Hardware-Connect-CMA-1-300x74. jpg 300w" alt="Sprzęt węzła Metro firmy DELL — Connect CMA 1" width="640" height="158" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1 srcset" data-ezsrc="https://manuals. jpg 300w"/>4. Powtórz dla każdego węzła. png" alt="symbol" width="46" height="44" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1" data-ezsrc="https://manuals. png"/>UWAGA: W przypadku lokalnych konfiguracji systemu: a) Zainstaluj moduły SFP WAN w porcie WAN w celu zachowania bezpieczeństwa i/lub potencjalnego użycia w przyszłości, b) Upewnij się, że wtyczki kablowe są na miejscu, aby chronić moduł SFP, gdy nie jest używany.
 2. Podłącz kable LCOM Direct Attach Copper (DAC) do dwóch portów LCOM w każdym węźle. Podłącz czarny kabel oznaczony LCOM1 do portu oznaczonego LCOM1 na mapie portów.
  Powtórz w każdym węźle. Podłącz czarny kabel oznaczony LCOM2 do portu oznaczonego LCOM2 na mapie portów. Sprawdź, czy kable są dobrze osadzone, pociągając lekko za kabel przy każdym połączeniu węzła.
 3. Podłącz kable MGMT Ethernet do dwóch portów MGMT w każdym węźle. Podłącz zielony kabel oznaczony MGMT1 do portu MGMT1, jak pokazano na mapie portów. Powtórz w każdym węźle. Podłącz fioletowy kabel oznaczony MGMT2 do portu MGMT2, jak pokazano na mapie portów. Sprawdź, czy kable są dobrze zatrzaśnięte na każdym połączeniu węzła, pociągając lekko za kabel na każdym połączeniu węzła.
 4. Podłącz kable zasilające AC do zasilaczy w każdym węźle. Podłącz czarny kabel zasilający do zasilacza PSU1/czarnego bloku „Zasilanie AC” na mapie portów. Podłącz szary kabel zasilający do PSU2 / szarego bloku „Zasilanie AC” na mapie portów.
  D. Sprawdź, czy poprowadzenie kabla zasilającego umożliwia swobodne poruszanie się każdego węzła serwera na wysuwanych szynach. jpg"/>UWAGA: Zwiń kabel zasilający i przymocuj go do uchwytu zasilacza za pomocą dołączonego
  Paski na rzepy, jak pokazano na poniższym rysunku. Upewnij się, że pasek podnosi moc
  kabel, aby zapobiec wiązaniu, gdy serwer jest rozszerzany podczas usługi.

Podłącz kable zasilające do nadmiarowych źródeł zasilania sieciowego

Podłącz czarny i szary kabel zasilający do oddzielnych źródeł zasilania. jpg"/>UWAGA: Do utrzymania wysokiej dostępności wymagane są nadmiarowe połączenia zasilania. Upewnij się, że szare i czarne przewody są podłączone do oddzielnych zasilaczy.

 1. Podłącz szare kable zasilające do jednostki dystrybucji zasilania A (PDU).
 2. Podłącz czarne kable zasilające do listwy zasilającej B PDU.

Sprawdź połączenia i zasilanie węzła metra

 1. Sprawdź, czy każdy węzeł otrzymuje zasilanie z OBU stref zasilania. Sprawdź, czy uchwyt zasilacza świeci na ZIELONO dla obu zasilaczy w każdym węźle. jpg"/>UWAGA: Jeśli dioda LED PSU nie świeci, sprawdź połączenia kabla zasilającego. Jeśli dioda LED nie świeci na ZIELONO, zapoznaj się z instrukcją instalacji i serwisu PowerEdge R640 () w celu uzyskania dalszych informacji o stanie diody LED zasilacza. plus/wp-content/uploads/2021/10/DELL-Metro-node-Hardware-PSU-LED. jpg" sizes="(max-width: 502px) 100vw, 502px" data-ezsrcset="https://manuals. jpg 502w, https://manuals. plus/wp-content/uploads/2021/10/DELL-Metro-node-Hardware-PSU-LED-300x155. jpg 300w" alt="DEMwmQjP5VhJYQzVgRzX877m8qFCcH8JBb" width="502" height="259" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1 srcset" data-ezsrc="https://manuals. jpg 300w"/>
 2. Włącz oba serwery i sprawdź stan kondycji na przednim lewym panelu. Sprawdź, czy wskaźnik przełącznika zasilania jest ZIELONY (z prawej strony z przodu). Sprawdź, czy nie ma POMARAŃCZOWYCH diod LED stanu zdrowia (lewy przód). plus/wp-content/uploads/2021/10/DELL-Metro-node-Hardware-health-status-2. jpg 997w, https://manuals. plus/wp-content/uploads/2021/10/DELL-Metro-node-Hardware-health-status-2-300x70. plus/wp-content/uploads/2021/10/DELL-Metro-node-Hardware-health-status-2-768x178. jpg 768w" alt="Węzeł DELL Metro Sprzęt — stan zdrowia 2" width="640" height="148" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1 srcset" data-ezsrc="https://manuals. jpg 768w"/>
 3. Sprawdź, czy dioda LED LINK świeci na ZIELONO dla portów MGMT1 i MGMT2. plus/wp-content/uploads/2021/10/DELL-Metro-node-Hardware-health-status-3. jpg" sizes="(max-width: 402px) 100vw, 402px" data-ezsrcset="https://manuals. jpg 402w, https://manuals. plus/wp-content/uploads/2021/10/DELL-Metro-node-Hardware-health-status-3-300x154. jpg 300w" alt="Węzeł DELL Metro Sprzęt — stan zdrowia 3" width="402" height="206" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1 srcset" data-ezsrc="https://manuals. jpg 300w"/>
 4. Sprawdź, czy diody LED LINK świecą na ZIELONO dla portów LCOM1 i LCOM2. plus/wp-content/uploads/2021/10/DELL-Metro-node-Hardware-health-status-4. jpg 662w, https://manuals. plus/wp-content/uploads/2021/10/DELL-Metro-node-Hardware-health-status-4-300x62. jpg 300w" alt="Węzeł DELL Metro Sprzęt — stan zdrowia 4" width="640" height="132" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1 srcset" data-ezsrc="https://manuals. jpg 300w"/>

  Nawiąż połączenia z lokalnymi klientami

  W przypadku poniższych połączeń poprowadź wszystkie kable przez zespół CMA z boku szafy. Zamocuj kable zarówno w CMA, jak i z boku szafki za pomocą rzepów. jpg"/>UWAGA: Wszystkie połączenia węzłów muszą być kierowane przez zestaw CMA, aby zachować wysoką dostępność podczas operacji usługi. Zapewnij odpowiednią długość, aby utrzymać ruchy ramion i zdrowie kabla.

  1. Podłącz dostarczone przez klienta kable światłowodowe z sieci SAN typu front-end i back-end do odpowiednich portów węzłów metra na obu dyrektorach. jpg"/>UWAGA: Aby uniknąć uszkodzenia lub zanieczyszczenia, nie dotykaj końców jakiegokolwiek kabla światłowodowego. jpg"/>UWAGA: Użyj nadmiarowych fizycznych łączy Fibre Channel, aby połączyć każdy host z dyrektorami węzła metropolitalnego, a każdego dyrektora węzła metropolitalnego z pamięcią masową zaplecza. Aby zapobiec niedostępności danych, upewnij się, że każdy host w magazynie view ma ścieżki do obu katalogów w klastrze i że konfiguracja wielościeżkowa rozdziela ścieżki równomiernie między katalogami A i B. plus/wp-content/uploads/2021/10/DELL-Metro-node-Hardware-physical-fibre-channel-links. jpg 1002w, https://manuals. plus/wp-content/uploads/2021/10/DELL-Metro-node-Hardware-physical-fibre-channel-links-300x112. plus/wp-content/uploads/2021/10/DELL-Metro-node-Hardware-physical-fibre-channel-links-768x287. jpg 768w" alt="Węzeł DELL Metro Sprzęt — fizyczne łącza Fibre Channel" width="696" height="261" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1 srcset" data-ezsrc="https://manuals. jpg 768w"/>UWAGA: Połączenia światłowodowe na HBA2 są odwrócone w porównaniu z HBA1.
  2. Podłącz port „CUST” węzła metra do sieci IP klienta na obu dyrektorach:

  Nawiąż połączenia z klientami metra

  UWAGA: Ta sekcja dotyczy wyłącznie konfiguracji systemu „metro” z dwoma klastrami. Pomiń tę sekcję w przypadku „lokalnych” konfiguracji systemu.
  W przypadku poniższych połączeń poprowadź wszystkie kable przez zespół CMA z boku szafy. jpg"/>UWAGA: Wszystkie połączenia węzłów muszą przechodzić przez CMA (ramię mechaniczne), aby utrzymać HA podczas operacji serwisowych.

  1. Połącz połączenia IP sieci WAN między klastrami. Upewnij się, że każdy węzeł lub dyrektor ma dwie niezależne ścieżki do każdego węzła lub dyrektora w innym klastrze. Węzeł Metro obsługuje tylko połączenia światłowodowe IP WAN. plus/wp-content/uploads/2021/10/DELL-Metro-node-Hardware-customer-connections-2. jpg 994w, https://manuals. plus/wp-content/uploads/2021/10/DELL-Metro-node-Hardware-customer-connections-2-300x104. plus/wp-content/uploads/2021/10/DELL-Metro-node-Hardware-customer-connections-2-768x267. jpg 768w" alt="Węzeł DELL Metro Sprzęt — połączenia klientów 2" width="640" height="223" ezimgfmt="rs rscb1 src ng ngcb1 srcset" data-ezsrc="https://manuals. jpg 768w"/>

   Następne kroki

   • Aby skonfigurować węzeł metro, przejdź do pulpitu SolVe lub SolVe Online, a następnie postępuj zgodnie ze ścieżką Procedury administracyjne VPLEX → Konfiguracja → Skonfiguruj węzeł metro.
   • Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące usług, konserwacji i rozwiązywania problemów, pobierz pulpit SolVe ze strony SupportZone lub przejdź do SolVe Online (https://solveonline. com/solve/home).

   Szybki lokalizator zasobów

   Aby uzyskać dostęp do dodatkowej dokumentacji i filmów dotyczących węzła metra, zeskanuj kod QRL firmy Dell EMC za pomocą smartfona.

   https://www. com/Storage/Metro_node

   Dell P/N: 6Y7M8 wer. A00
   2020 - 12
   Copyright © 2020 Dell Inc. lub jej podmioty zależne. Wszelkie prawa zastrzeżone.

   Dokumenty / Zasoby

   Referencje

Pobieranie sterowników
Dell Computer PowerVault NX1950


Ręczne kroki aktualizacji sterownika urządzenia PowerVault NX1950:

Podstawowe sterowniki PowerVault NX1950 można uzyskać za pośrednictwem systemu%%os%% lub przeprowadzając aktualizację systemu Windows®. Korzystanie z tych wbudowanych sterowników Ethernet Adapter będzie obsługiwać podstawowe funkcje.Nasze instrukcje dotyczące aktualizacji sterowników firmy Dell Computer zapewniają wszystkie niezbędne kroki.

Programista: Dell Computer
Kategoria: Karta sieciowa
Oznaczenie: PowerVault NX1950
Systemy operacyjne: Windows XP, Vista, 7, 8, 10, 11

Zainstaluj produkty opcjonalne - DriverDoc (Solvusoft) | EULA | Polityka prywatności | Warunki | Odinstaluj

Automatyczna aktualizacja sterowników PowerVault NX1950:

Sugestia: Jeśli nie masz doświadczenia w ręcznej aktualizacji sterowników Dell Computer typu Karta sieciowa, zalecamy pobranie narzędzia DriverDoc [DriverDoc - Produkt Solvusoft] do aktualizacji sterowników PowerVault NX1950. DriverDoc automatycznie pobiera i aktualizuje sterownik PowerVault NX1950, zapewniając, że instalujesz odpowiednią wersję dla swojego systemu operacyjnego.

Ponadto DriverDoc nie tylko gwarantuje, że twoje sterowniki typu Karta sieciowa pozostają aktualne, ale dzięki bazie ponad 2 150 000 sterowników (baza danych jest aktualizowana codziennie), program aktualizuje również sterowniki innych urządzeń na komputerze.


Zainstaluj produkty opcjonalne - DriverDoc (Solvusoft) | Odinstaluj


Częste pytania dotyczące aktualizacji PowerVault NX1950


Sterowniki PowerVault NX1950 działają na jakich systemach operacyjnych?

PowerVault NX1950 posiada obecnie sterowniki urządzeń dla Windows.

Dlaczego ludzie nie aktualizują sterowników PowerVault NX1950?

Większość ludzi obawia się, że spowodują awarię komputera lub błąd, jeśli zaktualizują sterowniki urządzeń PowerVault NX1950. org/Question">

Jaki jest powód aktualizacji sterowników PowerVault NX1950?

Odblokowanie nowych funkcji sprzętu, optymalizacja kompatybilności i ogólny wzrost wydajności to korzyści płynące ze zaktualizowania sterowników PowerVault NX1950. Główne zagrożenia płynące z instalacji błędnych sterowników Karta sieciowa to awarie oprogramowania, spadek wydajności i niestabilność komputera. org/Question">

Czy możesz wyjaśnić, co robią sterowniki Karta sieciowa Dell Computer?

Te niewielkie programy zwane sterownikami urządzeń zapewniają urządzeniom PowerVault NX1950 możliwość bezpośredniej komunikacji z systemem operacyjnym użytkownika.Problemy z aktualizacjami sterowników

Błędy PowerVault NX1950 mogą być związane z uszkodzonymi lub przestarzałymi sterownikami urządzeń. Gdy system operacyjny, od którego zależy urządzenie, otrzyma aktualizację, sterowniki mogą nagle przestać z nim pracować. Użytkownicy Karta sieciowa mają nadzieję, ponieważ zazwyczaj mogą rozwiązać problem, aktualizując sterowniki urządzeń.

Znalezienie właściwego sterownika Karta sieciowa bezpośrednio na stronie producenta dla twojego sprzętu może wydawać się daremne. Pomimo doświadczenia w lokalizowaniu, instalowaniu i ręcznym uaktualnianiu sterowników PowerVault NX1950, zadanie będzie czasochłonne i bardzo uciążliwe. Problemy można pogorszyć tylko wtedy, gdy zainstalujesz niewłaściwy sterownik dla sprzętu.

Generalnie zaleca się używanie oprogramowania sterownika, ponieważ aktualizacje mogą być czasochłonne i złożone. Narzędzie do aktualizacji sterowników zapewnia prawidłowe wersje sterowników dla sprzętu, a także tworzy kopię zapasową bieżących sterowników przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian. Utrzymanie kopii zapasowej sterownika zapewnia bezpieczeństwo, że można przywrócić dowolny sterownik do poprzedniej wersji (jeśli to konieczne).3 najpopularniejsze sterownika do Dell Computer PowerVault NX1950 (747 Modele)


 • 1450 (D1450U)


 • 265d2


 • 2K 1 06


(Reklama)

Zaktualizuj sterowniki PowerVault NX1950 jednym kliknięciem w DriverDoc:Darmowe pobieranie PDF Podręcznik Instalacji dla Dell Microsoft Windows Unified Data Storage Server 2003 (PowerVault NX 1950) Oprogramowanie

Popularność:

760 wyświetleniaPrzelicz strony:60 stronyTyp pliku:PDFRozmiar pliku:4. 08 Mb

Podręcznik konfiguracji sprzętu Dell Powervault Nx1950

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik konfiguracji sprzętu Dell Powervault Nx1950

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik konfiguracji sprzętu Dell Powervault Nx1950