Podręcznik konserwacji i rozwiązywania problemów Honeywell Ct70

Podręcznik konserwacji i rozwiązywania problemów Honeywell CT70 to profesjonalne narzędzie do konserwacji i naprawy urządzenia Honeywell CT70. Zawiera informacje na temat sprawdzania i czyszczenia komponentów, wymiany elementów i diagnozowania problemów, a także wskazówki dotyczące wykonywania rutynowych czynności konserwacyjnych. Podręcznik jest szczegółowo napisany i zawiera graficzne przykłady, które ułatwiają użytkownikom odczytanie i zrozumienie procedur naprawy i konserwacji. Jest to idealne narzędzie dla osób posiadających Honeywell CT70, ponieważ zapewnia wszystkie niezbędne informacje i instrukcje do prawidłowej konserwacji i naprawy urządzenia.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik konserwacji i rozwiązywania problemów Honeywell Ct70

 • Contents
 • Table of Contents Bookmarks

ThinkPad T400s

Podręcznik obsługi i rozwiązywania

problemów

Related Manuals for Lenovo ThinkPad T400s

Summary of Contents for Lenovo ThinkPad T400s

 • Page 1ThinkPad T400s Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów...
 • Page 2Uwaga o przepisach Podręcznik na temat bezpieczeństwa i gwarancji oraz uwaga o przepisach zostały umieszczone w serwisie WWW. Aby się z nimi zapoznać, przejdź pod adres http://www. lenovo. com/think/support, kliknij odsyłacz ″Troubleshooting″ (Rozwiązywanie problemów), a następnie ″User’s guides and manuals″ (Podręczniki użytkownika).

  Page 3: Table Of Contents

  . 61 Diagnozowanie problemów.. 12 Diagnozowanie problemów z użyciem programu Dodatek C. Opcje i specyfikacje.. 65 Lenovo System Toolbox - PC-Doctor.. 12 Elementy.. 65 Diagnozowanie problemów z użyciem programu Rozmieszczenie złączy. html? page=4#manual">Page 4Avis de conformité à la réglementation d’Industrie Canada. 71 Indeks. 79 Oświadczenie Unii Europejskiej o zgodności z dyrektywą EMC.. 71 Oświadczenie o zgodności z dyrektywą EU-EMC (2004/108/EC) EN 55022, klasa B.. 72 ThinkPad T400s Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów... html? page=5#manual">Page 5: Przeczytaj Zanim ZacznieszNie powinien pozostawać w kontakcie z jakąkolwiek częścią ciała podczas używania. v Nie należy go używać do ogrzewania ciała. Należy chronić komputer przed wilgocią. Aby uniknąć rozlania płynu i niebezpieczeństwa porażenia prądem elektrycznym, należy unikać trzymania płynów w pobliżu komputera. © Copyright Lenovo 2009... html? page=6#manual">Page 6Z komputerem należy obchodzić się delikatnie. Na komputerze, ekranie oraz na urządzeniach zewnętrznych nie wolno kłaść żadnych ciężkich przedmiotów; takich przedmiotów nie wolno też rzucać na komputer, przesuwać ich po nim ani przyciskać ich do komputera. ThinkPad T400s Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów... html? page=7#manual">Page 7Komputer należy przenosić ostrożnie. v Wskazane jest przenoszenie komputera w dobrej gatunkowo torbie z wkładkami ochronnymi, zapewniającej bezpieczeństwo komputera podczas transportu. v Komputera nie wolno wkładać do ciasno upakowanej walizki lub torby. v Przed włożeniem komputera do torby upewnij się, że jest wyłączony, w trybie uśpienia (wstrzymania) (Fn+F4) lub hibernacji (Fn+F12). html? page=8#manual">Page 8

  Page 9: Rozdział 1. Wyszukiwanie Informacji

  Access on-system help. v Z menu Start wybierz kolejno opcje Wszystkie programy i ThinkVantage. Kliknij polecenie Access Help. Podręcznik na temat bezpieczeństwa i gwarancji zawiera ogólne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa oraz pełne Warunki Ograniczonej ® Gwarancji Lenovo © Copyright Lenovo 2009... html? page=10#manual">Page 10: Lenovo System Toolbox2. Wybierz kolejno opcje Wszystkie programy, Lenovo Services, Lenovo System Toolbox. Jeśli na komputerze nie zainstalowano programu Lenovo System Toolbox, przejdź pod adres http://www. com/think/support, kliknij odsyłacz Downloads and drivers (Pliki do pobrania i sterowniki) i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie. html? page=11#manual">Page 11: Wyszukiwanie Informacji Za Pomocą Przycisku Pomocy ThinkvantageWyszukiwanie informacji za pomocą przycisku pomocy ThinkVantage Niebieski przycisk ThinkVantage może być pomocny w różnych sytuacjach, niezależnie od tego, czy komputer działa normalnie czy nie. Naciśnij klawisz ThinkVantage, aby otworzyć ThinkVantage Productivity Center i uzyskać dostęp do ilustrowanych informacji, jak również łatwych do wykonania instrukcji dla osób początkujących i tych, które chcą... html? page=12#manual">Page 12

  Page 13: Rozdział 2. Zasady Postępowania Z Notebookiem Thinkpad

  – trzymać komputer i urządzania peryferyjne jak najdalej od takiego urządzenia; – jeśli to tylko możliwe, uziemić komputer w celu ułatwienia rozładowania elektrostatycznego. Uwaga: Nie wszystkie takie urządzenia znacząco zwiększają poziom ładunków elektrostatycznych. html? page=14#manual">Page 14: Z Komputerem Należy Obchodzić Się DelikatnieNie należy obracać komputera do góry nogami kiedy podłączony jest do niego zasilacz. Może to spowodować zniszczenie wtyczki zasilacza. Zarejestruj komputer v Wskazane jest zarejestrowanie zakupionych produktów ThinkPad w firmie Lenovo (w serwisie WWW http://www. com/register). W przypadku zagubienia lub kradzieży komputera pomoże to odpowiednim instytucjom w odzyskaniu utraconego sprzętu. html? page=15#manual">Page 15: Nie Modyfikuj KomputeraPrzy ustawianiu haseł wskazana jest ostrożność v Trzeba pamiętać własne hasła. Jeśli zapomnisz hasła administratora (supervisor) lub hasła do dysku twardego, autoryzowany dostawca usług Lenovo nie będzie mógł go zresetować. Konieczna będzie wymiana płyty systemowej, dysku twardego lub dysku SSD. html? page=16#manual">Page 16: Czyszczenie Klawiatury Komputera1:1. 4. Wyżmij ściereczkę jak najmocniej. 5. Wytrzyj ekran jeszcze raz, uważając, aby ani jedna kropla nie wyciekła na komputer. 6. Ekran można zamknąć dopiero wtedy, gdy będzie zupełnie suchy. html? page=17#manual">Page 17: Rozdział 3. Rozwiązywanie Problemów Z KomputeremSzczegółowe informacje gwarancyjne - patrz Podręcznik na temat bezpieczeństwa i gwarancji. Gwarancja mająca zastosowanie do komputera, w tym okres gwarancji i typ serwisu gwarancyjnego - patrz Dodatek A, “Informacje dotyczące gwarancji”, na stronie 57 i serwis WWW wsparcia Lenovo, http://www. com/CRUs. Warto wiedzieć Jak mogę zapobiec problemom z komputerem? Patrz “Przeczytaj zanim zaczniesz”... html? page=18#manual">Page 18: Opcje I SpecyfikacjeHelp. Podręcznik ten opisuje metody rozwiązywania problemów, gdy niedostępny jest system pomocy elektronicznej Access Help. Patrz też Lenovo System Toolbox. Aplikacja ta to program diagnostyczny pracujący pod kontrolą systemu system operacyjny Windows. Jak mogę skontaktować się z Centrum Wsparcia dla Klientów? Patrz Rozdział... html? page=19#manual">Page 19: Dyski RecoveryKomputer może, choć nie musi być wyposażony w dysk do odtwarzania lub dysk Windows, w zależności od modelu. Wyjaśnienie alternatywnych metod odtwarzania oferowanych przez Lenovo - patrz “Odtwarzanie fabrycznej zawartości dysku” na stronie 38 w niniejszym podręczniku. Uruchamianie programu BIOS Setup Utility Na komputerze jest zainstalowany program o nazwie BIOS Setup Utility, który... html? page=20#manual">Page 20: Diagnozowanie ProblemówJeśli występują problemy z komputerem, można go przetestować z użyciem programu ® System Toolbox PC-Doctor Aby uruchomić program Lenovo System Toolbox - PC-Doctor, wykonaj następujące czynności: 1. Kliknij przycisk Start. 2. Wybierz kolejno opcje Wszystkie programy, Lenovo Services, Lenovo System Toolbox - PC-Doctor. html? page=21#manual">Page 21: Diagnozowanie Problemów Z Użyciem Programu Pc-Doctor Z Obszaru Rescue And RecoveryWyniki Więcej informacji o Lenovo System Toolbox - PC-Doctor, - patrz pomoc dla programu. Uwaga: v Jeśli potrzebujesz pomocy lub chcesz uzyskać więcej informacji o problemie, wybierz jeden z poniższych tematów: – Stan systemu – Bezpieczeństwo systemu – Diagnostyka i narzędzia v Przeprowadzenie niektórych testów może potrwać... html? page=22#manual">Page 223. Kliknij polecenie Lenovo System Toolbox - PC-Doctor. Wybierz opcję Diagnostics and Tools (Diagnostyka i narzędzia). Wybierz opcję Test Hard Drive (Testuj dysk twardy) z sekcji Manage Hard Drive (Zarządzaj dyskiem twardym). Jeśli program diagnostyczny zwróci komunikat o błędzie, skontaktuj się z centrum wsparcia dla Klientów. html? page=23#manual">Page 23: Rozwiązywanie ProblemówKomunikaty o błędach Uwaga: 1. W tabelach x może oznaczać dowolny znak. Przywołana tu wersja Lenovo System Toolbox to Lenovo System Toolbox - PC-Doctor. Komunikat Rozwiązanie 0176: System Security Komunikat jest wyświetlany po usunięciu układu ochrony i... html? page=24#manual">Page 24Następnie należy przetestować pamięć, używając programu PC-Doctor. 0231: System RAM Błąd systemowej pamięci RAM. Przetestuj pamięć komputera, error (Błąd systemowej używając programu Lenovo System Toolbox. Jeśli bezpośrednio przed pamięci RAM) włączeniem komputera został dodany moduł pamięci, reinstaluj go. Następnie należy przetestować pamięć, używając programu PC-Doctor. html? page=25#manual">Page 25Komunikat Rozwiązanie 0232: Extended RAM Błąd rozszerzonej pamięci RAM. Przetestuj pamięć komputera, error (Błąd używając programu Lenovo System Toolbox. Jeśli bezpośrednio przed rozszerzonej pamięci włączeniem komputera zwiększono pamięć, zainstaluj ją ponownie. RAM) Następnie należy przetestować pamięć, używając programu PC-Doctor. 0250: System battery Wyczerpała się... html? page=26#manual">Page 26Jeśli hasło włączenia zasilania zostanie odrzucone, być może zostało ustawione hasło administratora. Wprowadź hasło administratora i naciśnij klawisz Enter. Jeśli nadal pojawia się ten sam komunikat o błędzie, należy oddać komputer do serwisu. html? page=27#manual">Page 27Komunikat Rozwiązanie Pytanie o hasło dysku Ustawione zostało hasło dysku twardegolub dysku SSD. Wprowadź twardego hasło i naciśnij klawisz Enter, aby uruchomić komputer. Hibernation error (Błąd W czasie, gdy komputer znajdował... html? page=28#manual">Page 28Problem z funkcjonowaniem wideo. Należy oddać komputer do dźwiękowy i dwa serwisu. krótkie Cztery cykle czterech Problem z układem zabezpieczającym. Należy oddać komputer do krótkich sygnałów serwisu. dźwiękowych Pięć sygnałów Problem z płytą główną. Należy oddać komputer do serwisu. dźwiękowych ThinkPad T400s Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów... html? page=29#manual">Page 29Jeśli na ekranie wyświetlony jest jeden z poniższych kodów błędu, należy oddać komputer do serwisu: 0175: Bad CRC1, stop POST task (Błędna suma CRC1, zatrzymaj zadanie POST) 0177: Bad SVP data, stop POST task. Checksum of the supervisor password in the EEPROM is not correct. html? page=30#manual">Page 30: Błędy Bez KomunikatówSkorzystaj z obszaru roboczego Rescue and Recovery lub z dysków do odtwarzania, aby przywrócić ustawienia fabryczne systemu. Szczegółowe informacje o przywracaniu ustawień fabrycznych systemu - patrz Rozdział 4, “Opcje odtwarzania”, na stronie 37. 3. Jeśli problem występuje nadal, oddaj komputer do serwisu. html? page=31#manual">Page 31Problem: Ekran wyłącza się przy włączonym komputerze. Rozwiązanie: Włączony jest wygaszacz ekranu lub funkcja zarządzania zasilaniem. Wykonaj jedną z następujących czynności: v Porusz urządzeniem TrackPoint lub naciśnij klawisz, aby wyłączyć wygaszacz ekranu. v Naciśnij przełącznik zasilania aby wyjść z trybu uśpienia lub hibernacji. Problem: Komputer nie reaguje. html? page=32#manual">Page 32: Problemy Z PamięciąLenovo w celu zresetowania hasła. v Jeśli nie pamiętasz hasła do dysku twardego, autoryzowany serwisant Lenovo nie może go zresetować ani odzyskać danych z dysku twardego lub dysku SSD. Musisz oddać komputer do autoryzowanego serwisu lub przedstawiciela handlowego Lenovo w celu wymiany dysku. html? page=33#manual">Page 33: Problemy Z KlawiaturąProblemy z klawiaturą Problem: Nie działają wszystkie lub niektóre klawisze klawiatury. Rozwiązanie: ® Windows Vista 1. Z menu Start wybierz opcję Panel sterowania. Kliknij opcję Sprzęt i dźwięk, a następnie Klawiatura. Wybierz zakładkę Sprzęt. Sprawdź, czy Stan urządzenia we Właściwościach urządzenia to To urządzenie działa poprawnie. html? page=34#manual">Page 34: Problemy Z Trybem Uśpienia Lub HibernacjiNaciśnij klawisze Fn+F7, aby wyświetlić obraz ba ekranie komputera. Uwaga: Jeśli używasz kombinacji klawiszy Fn+F7 do zastosowania schematu wyświetlania, naciśnij klawisze Fn+F7 co najmniej trzykrotnie w ciągu trzech sekund. Jeśli problem występuje nadal, skorzystaj z rozwiązania poniższego problemu. html? page=35#manual">Page 35Problem: Działając z akumulatorem, komputer nie powraca z trybu uśpienia (wstrzymania) lub świeci się kontrolka uśpienia (wstrzymania), a komputer nie działa. Rozwiązanie: System mógł automatycznie wejść w stan uśpienia (wstrzymania) lub hibernacji z powodu wyczerpania akumulatora. 1. Podłącz zasilacz do komputera. html? page=36#manual">Page 36: Problemy Z Ekranem KomputeraFn+Home, aby rozjaśnić ekran. v Jeśli indykator trybu uśpienia jest włączony (świeci na zielono), naciśnij klawisz Fn, aby wyprowadzić komputer z trybu uśpienia. html? page=37#manual">Page 37Problem: Ekran jest nieczytelny lub obraz jest zniekształcony. Rozwiązanie: Upewnij się, że: v Rozdzielczość ekranu i liczba kolorów są ustawione poprawnie. v Sterownik graficzny jest zainstalowany prawidłowo. v Typ monitora jest prawidłowy. Aby sprawdzić te ustawienia, wykonaj następujące czynności: Windows Vista: 1. html? page=38#manual">Page 38Jeśli korzystasz jednocześnie z ekranu komputera i zewnętrznego monitora w trybie kolorów 32-bitowych, zmień gamę kolorów na tryb 16-bitowy. v Jeśli używasz zewnętrznego ekranu o rozdzielczości 1600×1200 lub większej (4:3) albo 1680×1050 (16:10) lub większej, zmniejsz częstotliwość odświeżania lub głębię kolorów. html? page=39#manual">Page 39: Problemy Z AkumulatoremProblemy z akumulatorem Problem: Nie można naładować akumulatora. -lub- Czas działania akumulatora naładowanego do pełna jest krótki. -lub- Akumulatora nie można naładować do pełna metodą ładowania przy wyłączonym komputerze w standardowym czasie ładowania dla danego komputera. Rozwiązanie: Szczegóły - patrz sekcja ″Problem solving″ (Rozwiązywanie problemów) w programie Access Help. html? page=40#manual">Page 40: Problemy Z Dyskiem Twardym Lub Dyskiem SsdRozwiązanie: Dysk twardy lub dysk SSD we wnęce Ultrabay można wymieniać podczas pracy tylko jeśli nie ustawiono hasła dysku. Upewnij się, że hasło dysku twardego lub dysku SSD we wnęce Ultrabay jest wyłączone. html? page=41#manual">Page 41Problem: Nie możesz zmienić ani usunąć hasła dysku twardego w programie BIOS Setup Utility. Rozwiązanie: Hasło dysku twardego można zmienić lub usunąć jedynie jeśli ustawienie używania hasła (Using Passphrase) w programie BIOS Setup Utility - włączone lub wyłączone - jest takie samo, jak podczas ustawiania hasła. Jeśli menu Hard Disk x Password (Hasło dysku twardego x) w programie BIOS Setup Utility jest wyszarzone i niedostępne: 1. html? page=42#manual">Page 42: Problemy Z Czytnikiem Linii PapilarnychWindows nie uruchamia się. Rozwiązanie: Do usunięcia problemu lub zidentyfikowania jego przyczyny użyj obszaru Rescue and Recovery lub dysków odtwarzania. Szczegółowe informacje o Rescue and Recovery - patrz Rozdział 4, “Opcje odtwarzania”, na stronie 37. html? page=43#manual">Page 43Problem: Po uruchomieniu komputera system operacyjny nie uruchamia się z urządzenia, z którego powinien. Rozwiązanie: Urządzenie uruchamiające system operacyjny może nie być wymienione na ″Boot priority order″ (Kolejność startowa) w programie BIOS Setup Utility. Aby sprawdzić, czy urządzenie znajduje się na liście ″Boot priority order″ (Kolejność startowa): 1. html? page=44#manual">Page 44

  Page 45: Copyright Lenovo

  Więcej informacji o używaniu opcji Rescue and Recovery - patrz sekcja ″Problem solving″ (Rozwiązywanie problemów) w programie Access Help. Dysk SSD Dzięki zaawansowanym technologiom Lenovo możemy zaoferować optymalną konstrukcję systemów. Wybrane modele wyposażono w dysk SSD do przechowywania danych. Ta nowoczesna technologia pozwala na budowanie lżejszych, mniejszych i szybszych notebooków. html? page=46#manual">Page 46: Odtwarzanie Fabrycznej Zawartości DyskuThinkVantage głównego menu Windows. Kompletna kopia zapasowa wszystkich plików i programów zainstalowanych fabrycznie przez Lenovo na komputerze znajduje się na ukrytym obszarze, czyli partycji, dysku twardego. Jednak, chociaż kopia zapasowa jest ukryta, to zajmuje miejsce na dysku. W związku z tym łączna pojemność... html? page=47#manual">Page 47: Odzyskiwanie Danych4. Kliknij opcję Full Restore i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Odtwarzanie fabrycznej zawartości dysku z użyciem dysków do odtwarzania Jeśli do komputera dołączono zestaw dysków do odtwarzania lub jeśli dyski takie utworzono lub nabyto, możesz odtworzyć fabryczną zawartość dysku, używając dysków zgodnie z następującą... html? page=48#manual">Page 48

  Page 49: Rozdział 5. Modernizacja I Wymiana Urządzeń

  1. Wyłącz komputer lub przełącz go w tryb hibernacji. Następnie odłącz zasilacz i wszystkie kable od komputera. Zamknij ekran i odwróć komputer. Otwórz zatrzask akumulatora, przesuwając go w lewo 1. Trzymając otwarty zatrzask, wyjmij akumulator 2. html? page=50#manual">Page 50: Modernizacja Dysku Twardego Lub Dysku SsdPrzed przystąpieniem do wymiany dysku twardego lub SSD przeczytaj Podręcznik na temat bezpieczeństwa i gwarancji. Dysk SSD lub dysk twardy można zastąpić nowym zgodnie z poniższą procedurą. Nowy dysk można nabyć od reselera lub przedstawiciela handlowego Lenovo. html? page=51#manual">Page 51Uwaga: v Dysk wymieniać należy jedynie w przypadku modernizacji lub naprawy. Złącza i gniazda napędów nie nadają się do częstych wymian. v Rescue and Recovery i program Product Recovery nie są zainstalowane na opcjonalnym napędzie. Uwaga: Postępowanie z dyskiem twardym lub dyskiem SSD v Dysku nie wolno upuszczać... html? page=52#manual">Page 524. Wykręć wkręt ( 1) zabezpieczający pokrywę gniazda napędu. Następnie otwórz i zdejmij pokrywę ( 2). Wyjmij napęd, ciągnąc za zaczep. Włóż napęd do wnęki, a następnie mocno dociśnij. html? page=53#manual">Page 53: Wymiana Pamięci7. Włóż ( 1) i zamontuj pokrywę gniazda napędu ( 2). Następnie wkręć wkręt ( 3). 8. Włóż akumulator na miejsce. 9. Odwróć z powrotem komputer. Podłącz zasilacz i wszystkie kable do komputera. Wymiana pamięci Ważne: Przed wymianą pamięci przeczytaj Podręcznik na temat bezpieczeństwa i gwarancji. Zwiększenie wielkości pamięci jest efektywnym sposobem na przyśpieszenie działania programów. html? page=54#manual">Page 54W tym celu zwolnij zatrzaski ( 1) na obu krawędziach gniazda jednocześnie i wyciągnij moduł SO-DIMM ( 2). Schowaj stary moduł SO-DIMM na wypadek użycia w przyszłości. html? page=55#manual">Page 557. Trzymając moduł SO-DIMM naciętą krawędzią w kierunku gniazda, zdecydowanym ruchem wsuń moduł do gniazda pod kątem około 20 stopni ( 1), a następnie pochyl go w dół, aż zaskoczy na miejsce ( 2). Uwaga: Jeśli instalujesz moduł pamięci tylko w jednym z dwóch gniazd, zainstaluj go w tym oznaczonym jako 0. html? page=56#manual">Page 56Aby upewnić się, że moduł SO-DIMM został zainstalowany poprawnie: 1. Włącz komputer. Kiedy zostanie wyświetlone logo ThinkPad, natychmiast naciśnij klawisz F1, aby uruchomić program BIOS Setup Utility. Pozycja “Installed memory” podaje łączną wielkość pamięci zainstalowanej w komputerze. html? page=57#manual">Page 57: Rozdział 6. Pomoc I Obsługa Serwisowa(numery telefonów - patrz “Ogólnoświatowa lista telefonów” na stronie 51). Usługa może być odpłatna. Uzyskiwanie pomocy w sieci WWW W serwisie Lenovo w sieci WWW można znaleźć aktualne informacje o notebookach ThinkPad i wsparciu dla nich. Strona główna Personal Computing znajduje się pod adresem: http://www. com/think. html? page=58#manual">Page 58Naprawa sprzętu Lenovo - jeśli przyczyną problemu jest sprzęt podlegający gwarancji Lenovo, dostępny jest przeszkolony personel, który zapewnia odpowiedni zakres serwisu. v Zarządzanie zmianami serwisowymi - sporadycznie mogą wystąpić zmiany, których wprowadzenie jest wymagane po sprzedaży produktu. Lenovo lub reseler autoryzowany przez Lenovo zapewni wprowadzenie wybranych zmian serwisowych (Engineering Changes - EC), które mają... html? page=59#manual">Page 59: Uzyskiwanie Pomocy Na Całym ŚwiecieKlientów i godzin pracy jest zamieszczona w serwisie wsparcia pod adresem http://www. com/support/phone. Jeśli nie ma tam numeru dla danego kraju lub regionu, należy skontaktować się z reselerem Lenovo lub przedstawicielem Lenovo ds. marketingu. Uzyskiwanie pomocy na całym świecie Osoby czasowo lub na stałe wyjeżdżające z komputerem za granicę... html? page=60#manual">Page 602871-5399 (Makau) Komputery multimedialne PC do użytku domowego: 0800-336 (Makau) (kantoński, angielski i mandaryński) Kolumbia 1-800-912-3021 (hiszpański) Kostaryka 0-800-011-1029 (hiszpański) Chorwacja 0800-0426 Cypr +357-22-841100 Czechy +420-2-7213-1316 Dania 7010-5150 (serwis gwarancyjny i wsparcie) (duński) ThinkPad T400s Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów... html? page=61#manual">Page 61Kraj lub region Numer telefonu Dominikana 1-866-434-2080 (hiszpański) Ekwador 1-800-426911 (hiszpański) Egipt +202-35362525 Salwador 800-6264 (hiszpański) Estonia +372 66 00 800 +372 6776793 Finlandia +358-800-1-4260 (serwis gwarancyjny i wsparcie) (fiński) Francja Sprzęt: 0810-631-213 (serwis gwarancyjny i wsparcie) Oprogramowanie: 0810-631-020 (serwis gwarancyjny i wsparcie) (francuski) Niemcy 0180 5 - 00 46 18 (niemiecki) Page 62(Lenovo centrum wsparcia dla Klientów - połączenie bezpłatne) (hiszpański) Peru 0-800-50-866 (hiszpański) Filipiny 1800-1601-0033 (tylko połączenia lokalne) +603 8315 6858 (DID) (angielski i filipiński) Polska +48-22-878-6999 (polski) Portugalia +351 21 892 7046 (portugalski) ThinkPad T400s Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów... html? page=63#manual">Page 63Kraj lub region Numer telefonu Rumunia +4-021-224-4015 Rosja Moskwa: +7 (495) 258 6300 Połączenie bezpłatne: 8 800 200 6300 (rosyjski) Singapur 800 6011 343 (tylko połączenia lokalne) +603 8315 6856 (DID) (angielski) Słowacja +421-2-4954-5555 Słowenia +386-1-200-50-60 (słoweński) Hiszpania 91-714-7983 0901-100-000 (hiszpański) Sri Lanka +9411 2493547... html? page=64#manual">Page 64

  Page 65: Dodatek A. Informacje Dotyczące Gwarancji

  Niniejszy Dodatek zawiera informacje o okresie gwarancyjnym oraz typie serwisu gwarancyjnego dla produktu Lenovo w Twoim kraju lub regionie. Warunki Ograniczonej GwarancjiLenovo mającej zastosowanie do Twojego produktu sprzętowego Lenovo - patrz Rozdział 3, ″Informacje gwarancyjne″, w Podręczniku na temat bezpieczeństwa i gwarancji dołączonym do Twojego produktu sprzętowego Lenovo. html? page=66#manual">Page 66: Typy SerwisuDostawca Usług dostarczy Klientowi części CRU do zainstalowania. Informacje na temat części CRU oraz instrukcje dotyczące wymiany są wysyłane wraz z produktem i dostępne w Lenovo na żądanie w dowolnym momencie. Części CRU łatwe do zainstalowania przez Klienta zwane są częściami CRU do samodzielnego montażu;... html? page=67#manual">Page 67Usług. W przypadku wysłania produktu do serwisu pocztą, produkt zostanie zwrócony do Klienta na koszt Lenovo, chyba że Dostawca Usług określi inny tryb postępowania. Product Exchange Service W ramach Product Exchange Service Lenovo dostarczy produkt przeznaczony na wymianę do lokalizacji Klienta. Klient ponosi odpowiedzialność za zainstalowanie i sprawdzenie działania produktu. html? page=68#manual">Page 68

  Page 69: Dodatek B. Części Wymieniane Przez Klienta (Cru)

  Odpowiedzialność za wymianę wszystkich części CRU do samodzielnego montażu spoczywa na Kliencie. Części CRU objęte usługą opcjonalną mogą wyjmować lub instalować Klienci lub - w okresie gwarancyjnym - pracownicy serwisu Lenovo. Notebooki Lenovo zawierają zarówno części CRU do samodzielnego montażu, jak i objęte usługą... html? page=70#manual">Page 70“Ogólnoświatowa lista telefonów” na stronie 51. Uwaga: Należy używać jedynie części komputerowych dostarczanych przez Lenovo. Informacje gwarancyjne o częściach CRU dla danego typu komputera - patrz Rozdział 3, Informacje gwarancyjne w Podręczniku na temat bezpieczeństwa i gwarancji. html? page=71#manual">Page 71Podręcznik obsługi i Instrukcje Access Elektroniczny rozwiązywania instalowania Help podręcznik problemów konserwacji sprzętu Urządzenie Ultrabay Części CRU objęte usługą opcjonalną Podpórka pod nadgarstki Dodatek B. Części wymieniane przez klienta (CRU) Page 72

  Page 73: Dodatek C. Opcje I Specyfikacje

  Przycisk wyciszania głośnika v Przycisk wyciszania mikrofonu Interfejs v Złącze monitora zewnętrznego v Złącze DisplayPort v Złącze audio combo v 2 złącza USB v 1 złącze USB/eSATA v Złącze sieci Ethernet RJ45 v Wnęka napędów Ultrabay Slim © Copyright Lenovo 2009... html? page=74#manual">Page 74: Rozmieszczenie ZłączyZintegrowany WiMax (w wybranych modelach) Opcje zabezpieczające v Czytnik odcisków palców (w niektórych modelach) Rozmieszczenie złączy Widok z tyłu Gniazdo zasilające Złącze monitora Złącze Ethernet Złącze USB Złącze combo USB/eSATA Złącze DisplayPort ThinkPad T400s Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów... html? page=75#manual">Page 75Widok z prawej Przełącznik komunikacji bezprzewodowej Gniazdo linki zabezpieczającej Widok z lewej Złącze USB Złącze audio combo Widok z dołu Złącze dokowania Dodatek C. Opcje i specyfikacje... html? page=76#manual">Page 76: Parametry TechniczneZakres napięcia wejściowego: 100-240 V, 50 do 60 Hz Akumulator v Litowy – Napięcie znamionowe: 10, 8 V – Pojemność: 4, 0 AH Czas pracy bez ładowania v Pozostałą moc baterii pokazuje wskaźnik na pasku zadań. html? page=77#manual">Page 77: Dodatek D. UwagiLenovo może posiadać patenty lub złożone wnioski patentowe na towary i usługi, o których mowa w niniejszej publikacji. Przedstawienie niniejszej publikacji nie daje żadnych uprawnień... html? page=78#manual">Page 78: Uwaga O Klasyfikacji EksportowejMożna go reeksportować z wyjątkiem krajów objętych embargiem wymienionych na liście EAR E1. Uwagi dotyczące emisji promieniowania elektromagnetycznego The following information refers to ThinkPad T400s, machine type 2801, 2808, 2809, 2815, 2823, 2824 i 2825. Federal Communications Commission (FCC) Statement This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. html? page=79#manual">Page 79: Industry Canada Class B Emission Compliance StatementProperly shielded and grounded cables and connectors must be used in order to meet FCC emission limits. Proper cables and connectors are available from Lenovo authorized dealers. Lenovo is not responsible for any radio or television interference caused by using other than recommended cables or connectors or by unauthorized changes or modifications to this equipment. html? page=80#manual">Page 80: Oświadczenie O Zgodności Z Dyrektywą Eu-Emc (2004/108/Ec) En 55022, Klasa BEN 55022 Klasse B ein. Um dieses sicherzustellen, sind die Geräte wie in den Handbüchern beschrieben zu installieren und zu betreiben. Des Weiteren dürfen auch nur von der Lenovo empfohlene Kabel angeschlossen werden. Lenovo übernimmt keine Verantwortung für die Einhaltung der Schutzanforderungen, wenn das Produkt ohne Zustimmung der Lenovo verändert bzw. html? page=81#manual">Page 81: Japanese Vcci Class B StatementMuszą korzystać ze struktury zbierania odpadów, umożliwiającej zbieranie, przetwarzanie wtórne i odzyskiwanie WEEE oraz minimalizowanie potencjalnego wpływu urządzeń EEE na środowisko i zdrowie człowieka w związku z obecnością substancji niebezpiecznych. Dodatkowe informacje o WEEE znajdują się pod adresem http://www. com/lenovo/environment. Dodatek D. Uwagi... html? page=82#manual">Page 82: Notice For Users In The U. s. aWięcej informacji o programie ENERGY STAR znaleźć można w serwisie WWW: http://www. energystar. gov Lenovo zachęca do efektywnego korzystania z energii elektrycznej na codzień. Aby w tym pomóc, firma Lenovo fabrycznie skonfigurowała następujące opcje zarządzania zasilaniem, włączające się, kiedy komputer pozostaje nieaktywny przez określoną ilość... html? page=83#manual">Page 83Windows. ® Funkcja Wake on LAN jest włączona, gdy komputer Lenovo opuszcza fabrykę. Ustawienie nie zmienia się nawet kiedy komputer jest w trybie uśpienia lub wstrzymania. Jeśli opcja Wake on LAN nie musi być włączona, gdy komputer jest w trybie uśpienia lub wstrzymania, możesz zmniejszyć... html? page=84#manual">Page 84: Uwaga O PrzepisachUwaga o przepisach Najnowsza uwaga o przepisach została umieszczona w serwisie WWW. Aby się z nią zapoznać, przejdź pod adres http://www. html? page=85#manual">Page 85: Znaki TowaroweZnaki towarowe Następujące nazwy są znakami towarowymi Lenovo w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach: ® Lenovo ® Rescue and Recovery ® ThinkLight ® ThinkPad ® ThinkVantage ® TrackPoint Ultrabay ® UltraNav Wake on LAN jest zastrzeżonym znakiem towarowym International Business Machines Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach. html? page=86#manual">Page 86

  Page 87: Indeks

  15 diagnozowanie przenoszenie komputera 6 system 13 przycisk ThinkVantage 1, 3 urządzenie pamięci masowej 13 Lenovo System Toolbox 2 diagnozowanie problemów System Toolbox - PC-Doctor 12 rejestrowanie komputera 6 dysk SSD 37 Rescue and Recovery 3, 13, 37 modernizacja urządzeń... html? page=88#manual">Page 88Uwaga o przepisach 76 ważne instrukcje v ważne wskazówki 5 wskazówki, ważne 5 wymiana urządzeń 41 wyszukiwanie informacji 1 zasady postępowania z komputerem 5 Zasilacz rozwiązywanie problemów 31 zawartość fabryczna odtwarzanie 38 znaki towarowe 77 ThinkPad T400s Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów...

  Możemy twoi personel przeszkolony w naszym zakładzie, oferujemy również pomoc zdalną do montażu na miejscu, albo nawet wysłać naszą technikiem do miejsca docelowego w

  Wir können Ihr Personal erhalten ausgebildet in unserer Fabrik, bieten wir auch Fernunterstützung Ihrer Vor-Ort-Installation an oder sogar schicken unseren Techniker zur Dürrfleckenkrankheit unter Ihre Einladung,

  Również szczegółowo opisane konserwacji i naprawy samochodu znajduje się lista możliwych problemów i wskazówki dotyczące ich

  rozwiązywania,

  a

  także wskazówki w zakresie demontażu

  i

  montażu, regulacji

  i

  napraw zespołów

  i

  mechanizmów pojazdu MITSUBISHI.

  Auch im Detail beschrieben durchfhrung der technischen Wartung und

  der

  Reparatur

  des

  Fahrzeugs, Liste beschreibt mögliche Fehler und Tipps für

  deren

  Beseitigung,

  sowie Hinweise zur Durchführung

  der

  Demontage

  und

  Montage, Einstellung

  und

  Reparatur von Baugruppen

  und

  Mechanismen

  des

  Autos von MITSUBISHI.

  ponieważ Fluke ConnectTM bezproblemowo współpracuje z szeroką gamą przyrządów Fluke, a diagnozowanie

  i rozwiązywanie problemów

  staje się łatwiejsze niż kiedykolwiek przedtem.

  da Fluke ConnectTM nahtlos mit einer breiten Palette an Fluke Werkzeugen kompatibel ist, um

  die

  Diagnose

  und

  Problemlösung so einfach wie nie zu machen.

  Przeznaczenie/ Administrowanie

  i

  ochrona firmy i strony internetowej rozwiązywanie problemów z oprogramowaniem, analiza danych, testowanie,

  konserwacja

  systemu, wsparcie IT, przechowywanie danych.

  Zweck/Aktivität: Zur Verwaltung

  und

  zum Schutz unserer Geschäftstätigkeit und dieser Website inklusive Fehlerbehebung, Datenanalyse, Tests, Systemwartung, technische Unterstützung, Berichterstattung

  und

  Datenhosting.

  Aby bezpiecznie korzystać z urządzenia,

  przeczytaj instrukcję obsługi i„Codzienna konserwacja i metody

  rozwiązywania problemów

  z działem ptasim”.

  Um das Gerät sicher zu verwenden,

  lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung

  und

  die„Täglichen Wartungs- und Fehlerbehebungsmethoden für Vogelkanonen“.

  dzięki czemu personel może skupić się na swojej pracy, a nie na drukarkach.

  und

  Unternehmen können sich auf

  die

  Arbeit konzentrieren statt auf

  die

  Druckerverwaltung.

  By uzyskać więcej informacji na temat rozwiązywania i unikania drobnych problemów, zapoznaj się ze wskazówkami dotyczącymi

  konserwacji.

  Weitere Informationen zum Beheben und Vermeiden solcher kleineren Probleme finden Sie in den Wartungstipps.

  W przypadku konserwacji nie ma nic wielkiego, ponieważ dostawcy pamięci w chmurze zajmują się wszystkimi aktualizacjami i

  rozwiązywaniem 

  problemów, które wystąpiły.

  Für die Wartung ist es nicht eine große Sache, da Cloud-Storage-Anbieter mit allen Upgrades umgehen und alle Probleme,

  die

  auftreten,

  Rutynowa działalność: w tym między innymi zarządzanie rezerwacjami, weryfikacja klientów,

  wsparcie techniczne,

  konserwacja

  sieci, rozwiązywanie problemów, wewnętrzne kwestie administracyjne, wewnętrzne zasady i procedury oraz tworzenie wewnętrznych sprawozdań.

  Tagesgeschäft: Einschließlich aber nicht beschränkt auf die Verwaltung von Buchungen,

  Kundenverifizierung, technischen Support, Netzwerkwartung, Fehlerbehebung, interne administrative Angelegenheiten, interne Richtlinien und Prozeduren

  und

  Erstellung interner Berichte.

  W czasie stażu uczniowie zapoznają się m. in. z systemem statystyk, wizualizacji i ocen wyników wydajnościowych produkcji,

  sposobami

  rozwiązywania problemów

  wg. metody PDCA, zasadami sterowania liniami technologicznymi oraz układami pneumatycznymi

  i

  elektrycznymi, a także podstawami systemu zarządzania całym przedsiębiorstwem. Dodatkowo będą uczestniczyć w procesach diagnozowania

  i

  rozpoznawania symptomów potencjalnych awarii oraz czynnościach serwisowych, w ramach okresowych konserwacji maszyn.

  Während

  des

  Praktikums erhalten

  die

  Schüler u. a. Einblick in

  das

  System für Statistiken, Visualisierung und Beurteilung

  der

  Produktionsleistungsdaten, in

  Problemlösungsarten mit

  der

  PDCA-Methode, in

  die

  Grundlagen

  der

  Steuerung von Fertigungslinien

  und

  pneumatischen bzw. elektrischen Anlagen sowie in

  die

  Grundlagen eines kompletten Betriebsmanagementsystems. Außerdem werden Sie in

  die

  Prozesse

  zur

  Diagnose

  und

  Identifikation

  der

  Symptome potenzieller Störungen sowie in die regelmäßigen Wartungsarbeiten zur Instandhaltung von Maschinen eingebunden.

  Nasi profesjonalnie wyszkoleni inżynierowie usług technicznych są gotowi pomóc pod każdym względem- od instalacji produktu

  i 

  konserwacji zapobiegawczej po

  rozwiązywanie problemów 

  i naprawę urządzeń.

  Unsere professionell ausgebildeten Servicetechniker helfen Ihnen bei jedem Schritt, von

  der

  Produktinstallation über die vorbeugende Wartung bis hin zur Problemlösung und Reparatur.

  Intelektualna funkcja zapisywania historycznych awarii

  i

  wskazówki dotyczące

  rozwiązywania problemów

  ułatwiają

  i

  ułatwiają obsługę i konserwację.

  Die intellectualized historische Ausfallaufzeichnungsfunktions-

  und

  -anleitungso f Störungssuche macht einfacheres und einfaches Betriebstechnik.

  Zintegrowana funkcja historycznego zapisu awarii

  i

  wskazówki dotyczące

  rozwiązywania problemów

  ułatwiają

  i

  ułatwiają obsługę und einfaches

  Ładowanie papieru, zmienianie ustawień drukarki,

  konserwacja

  drukarki i kaset drukujących oraz rozwiązywanie

  problemów

  dotyczących drukarki.

  Enthält Informationen zum Einlegen von Papier, zum Ändern der Druckereinstellungen, zur Wartung des Druckers und der Druckkassetten sowie Lösungen für Druckerprobleme.

  Podczas niektórych działań związanych z

  rozwiązywaniem problemów

  lub konserwacją może być konieczne zatrzymanie i ponowne uruchomienie usługi klastrowania w węźle klastra.

  Möglicherweise müssen Sie den Clusterdienst auf einem Clusterknoten während einiger Problembehandlungs- oder Wartungsvorgänge beenden und neu starten.

  Przeszukaj nasze często zadawane pytania,

  aby znaleźć odpowiedzi dotyczące specyfikacji modelu, konserwacji rutynowej, napraw lub

  rozwiązywania problemów.

  In unseren FAQs finden Sie Antworten zu Modellspezifikationen, routinemäßiger Wartung, Reparaturen und Fehlerbehebung.

  Ujawnienie: Ten post może zawierać linki partnerskie, co oznacza, że ​​po kliknięciu linków i dokonaniu zakupu otrzymujemy prowizję bez dodatkowych kosztów

  Wkurzacze robotów Roomba to inteligentne urządzenia, które automatycznie czyszczą dom. Dlatego może być dość mylące, gdy te urządzenia nie zachowują się tak mądrze. Na przykład, dlaczego twój Roomba nie miałby zacząć sprzątać, nawet jeśli aktywnie porusza się po twoim domu?

  Po pierwsze, Roomba może nie zacząć czyszczyć, ponieważ wykonuje bieg mapowania, aby zrozumieć układ domu. Poza tym pełny pojemnik, zatkane szczotki lub ekstraktory, a usterka oprogramowania może również uniemożliwić uruchomieniu urządzenia. Aby to naprawić, pozwól Roomba ukończyć przebieg mapowania, wyczyścić kosz i pędzle oraz pamiętaj o aktualizacji oprogramowania urządzenia, jeśli to możliwe.

  Roomba, która odmawia rozpoczęcia czyszczenia, na pierwszy rzut oka może być dość mylący. Mimo to nie ma się czym martwić. Zamiast tego ten przewodnik poprowadzi Cię przez najbardziej prawdopodobne powody i jak je naprawić.

  Dlaczego moja Roomba nie zacznie sprzątać?

  Twój Roomba nie zacznie sprzątać, jeśli jest w mapowaniu, ma pełny kosz, cierpi na zatykanie lub problemy z oprogramowaniem. Na szczęście rozwiązanie któregokolwiek z tych problemów jest dość proste.

  W tej części zanurza się w każdej z tych prawdopodobnych przyczyn i ich indywidualnych rozwiązań.

  Roomba jest na mapowaniu

  Co to jest: Twoja jednostka Roomba ma unikalną funkcję o nazwie A Mapping Run. Roomba odkryje Twój dom, aby zrozumieć jego układ, gdy funkcja jest aktywna. W rezultacie Roomba może lepiej zaplanować swoje sesje czyszczące i działać wydajniej, aby oczyścić przestrzeń.

  Problem: Kiedy Twój Roomba wykonuje przebieg mapowania, jego silnik próżniowy jest wyłączony w celu oszczędzania zasilania baterii. W ten sposób Roomba może odkryć więcej miejsca w domu bez powrotu do bazy domowej, aby się ładować.

  Innymi słowy, zobaczysz, że Twój Roomba będzie się poruszać, mimo że nigdy nie zaczyna się czyszczyć.

  Jak to rozwiązać: Najlepszą rzeczą możesz zrobić, gdy Twój Roomba wykonuje mapowanie, jest pozwolenie mu kontynuować nieprzerwane. W ten sposób Roomba może spędzać mniej czasu na mapowaniu przestrzeni, które będzie czyściła.

  Przypuśćmy, że przypisałeś swoje Roomba do czyszczenia przestrzeni, która jest większa niż średnia. W takim przypadku ukończenie przebiegu mapowania zajmie dużo czasu. Roomba może być konieczne doładowanie w połowie, zanim kontynuuje resztę mapowania.

  W każdym razie musisz pozwolić Roomba działać bez żadnych przerw.

  Im szybciej Roomba zakończy mapowanie, tym szybciej zacznie czyszczyć podłogi.

  Połącz się z technologią naprawy urządzenia

  kliknij tutaj, aby użyć chatbox, aby porozmawiać z jednym z naszych techników.
  Brak połączeń usługowych. Brak spotkań.

  Czytaj: Roomba ciągle mówi czyste ekstraktory gruzu – Przewodnik po rozwiązywaniu problemów

  Roomba ma pełny kosz

  Co to jest: Kiedy Roomba czyści podłogi, jej pędzle i ekstraktory zbierają kurz i zanieczyszczenia. Następnie wszystko zebrane jest zdeponowane wewnątrz pokładowego kosza, gdzie pozostanie w obszarze.

  Możesz szybko wyczyścić kosz, usuwając go z Roomba i opróżniając jego zawartość do śmieci.

  Problem: próżnia Robot Roomba oferuje dużą wygodę, ponieważ automatycznie czyści dom. Niestety oznacza to również, że trudno jest śledzić, ile pyłu lub zanieczyszczeń podnosi podczas czyszczenia.

  Kiedy ten pokładowy kosz na pokład, Roomba zatrzyma swoje działania czyszczące. Nie zacznie się ponownie czyszczyć, dopóki nie opróżniesz kosza.

  Jak to rozwiązać: Aby rozwiązać ten problem, usuń kosz z pokoju. Następnie pamiętaj, aby opróżnić cały kurz i gruz w środku.

  Przed umieszczeniem kosza z powrotem do Roomba musisz użyć suchej szmatki, aby wytrzeć pełne czujniki i porty. Istnieje 6 wewnętrznych i zewnętrznych czujników i portów, które wymagają twojej uwagi.

  Jeśli te czujniki pozostaną brudne, Roomba błędnie pomyślą, że kosz jest nadal pełny. To zapobiegnie wznowieniu próżni regularnych działań czyszczących.

  Możesz zapoznać się z instrukcją obsługi, aby uzyskać pomoc w identyfikacji i zlokalizowaniu każdego z tych pełnych czujników bin.

  pędzle lub ekstraktory Roomba są zatkane

  Co to jest: Każda jednostka Roomba polega na kilku szczotkach i ekstraktorach do czyszczenia podłogi. Gdy przechodzi nad podłogą, części te obracają się, aby pobudzić i zebrać kurz, gruz i inne małe obiekty na jego ścieżce.

  Tak długo, jak obracają się szczotki i ekstraktory, Roomba nie będzie miał problemów z wykonywaniem działań czyszczących.

  Problem: wirujące szczotki i ekstraktory Roomba nie mają problemów z rozwiązywaniem luźnych pyłu i cząstek gruzu.

  Niestety długie pasma pyłu i włosów owijają się wokół tych części. W dłuższym okresie pasma te będą tworzyć gromadzenie się, które pogarszają się z czasem.

  Kiedy nagromadzenie staje się wystarczająco poważne, pędzle i ekstraktory wcale się nie odwrócą. To uniemożliwia Roomba uruchomienie nowych cykli czyszczenia.

  Jak to rozwiązać: będziesz musiał usunąć wszystkie szczotki i ekstraktory Roomba z urządzenia. Możesz zacząć od odkręcenia szczotki narożnej, aby usunąć go z Roomba.

  Następnie wyjmij szczotki lub ekstraktory, które znajdują się w module czyszczącej głowicy na środku spodu Roomba.

  Po pierwsze, spróbuj ręcznie usunąć jak najwięcej brudu z tych szczotek i ekstraktorów. Potrzebujesz ostrza lub nożyczek, aby przeciąć nagromadzenie owinięte wokół tych części.

  Podczas przecinania uważaj, aby nie wycinać włosie ani gumowych płetw na szczotkach lub ekstraktorach.

  Po usunięciu wszystkich zabudowanych pyłu i zanieczyszczeń daj każdą część ostatnie wycieranie i ponownie je ponownie do pokonania.

  Czytaj: Dlaczego Roomba nie jest opróżnianie?

  Roomba ma problemy z oprogramowaniem

  Co to jest: próżnia Robot Roomba jest inteligentnym urządzeniem. polega na częściach elektronicznych i oprogramowaniu pokładowym, aby zrozumieć układ domu i zaplanować najbardziej wydajne trasy czyszczące.

  Czasami będziesz musiał zaktualizować oprogramowanie Roomba, aby rozwiązać poprzednie znane problemy i utrzymywać je tak wydajnie, jak to możliwe.

  Problem: Podobnie jak każde inne urządzenie inteligentne, które możesz posiadać, Twój Roomba może cierpieć z powodu usterki oprogramowania, która zapobiega prawidłowym działaniu. W takim przypadku usterka oprogramowania może uniemożliwić Roomba zacząć czyszczyć dom, jak zwykle.

  Jak to rozwiązać: Aby wyczyścić wszelkie możliwe usterki oprogramowania, ponownie uruchom pokój. Możesz usunąć baterię pokładową na 2 minuty przed włożeniem jej z powrotem. Robienie tego pozwoli Roomba zresetować się. com/wp-content/uploads/repair/545444850. jpg"/>

  Po zrobieniu tego sprawdź, czy nie pobrałeś aktualizacji oprogramowania. Aktualizacje oprogramowania naprawiają wszelkie znane problemy, które mogą powodować problemy dla twojego Roomba.

  Aktualizacje te obejmują również ulepszenia oprogramowania, które zapobiegają przyszłym problemom.

  Czytaj: Czy akumulatory Roomba muszą zostać wymienione?

  Często zadawane pytania (FAQ)

  Oto kilka dodatkowych pytań, które może być pomocne podczas rozwiązywania problemów z Roomba.

  Dlaczego moja Roomba nie obudzi się?

  Twój Roomba nie obudzi się, jeśli bateria nie jest ładowana lub zawiodła. Najpierw Sprawdź, czy podstawa domowa otrzymuje moc z gniazda ściennego. bez tego nie może naładować baterii Roomba po zadokowaniu. Oprócz tego sprawdź baterię Roomba. stare lub uszkodzone baterie nie przechowują zasilania, więc musisz je wymienić.

  Jak zresetować mój Roomba?

  Możesz zresetować Roomba przez jazdę na rowerze mocy, co skutecznie oznacza ją wyłączenie, a następnie ponownie. Jednak musisz usunąć źródło zasilania Roomba na kilka minut, aby to zrobić skutecznie.

  Zacznij od położenia Roomba do góry nogami, aby usunąć jej dolną pokrywę. Następnie wyciągnij baterię i odłóż ją na co najmniej 2 minuty. W tym czasie każda moc w Roomba rozprasza się, usuwając pamięć i resetując całe urządzenie.

  Następnie wsuń baterię z powrotem i wymień dolną pokrywę. Wreszcie proces resetowania jest zakończony.

  czy jest przycisk resetowania w Roomba?

  Nie, na Roomba nie ma dedykowanego przycisku resetowania. Możesz jednak zresetować go, naciskając i przytrzymując czysty przycisk przez 20 sekund. Zwolnij przycisk po tym czasie. Będziesz wiedział, że zrobiłeś to poprawnie, jeśli zobaczysz biały pierścień światła wokół pokrywki wirującej zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

  Jak ręcznie zaczynasz Roomba?

  próżnia Roomba zwykle zaczyna automatycznie czyszczyć. Możesz jednak rozpocząć go ręcznie, naciskając raz czyste przycisk, aby go obudzić i jeszcze raz, aby rozpocząć nowy cykl czyszczenia.

  Czytaj: Dlaczego bateria mojego Roomba nie ładuje się?

  Ile lat trwa Roomba?

  Dobrze utrzymana Roomba będzie trwać od 2-6 lat. Jednak bateria Roomba potrwa od 1 do 2 lat. Gdy Twoja Roomba i jej bateria starzeją się, możesz oczekiwać, że pojawią się więcej problemów. Regularne czyszczenie i konserwacja opóźni te problemy i zmaksymalizuje użyteczną żywotność Roomba.

  Czytaj: Dlaczego boczny szczotka próżniowa Roomba nie wiruje? – Podręcznik rozwiązywania problemów

Podręcznik konserwacji i rozwiązywania problemów Honeywell Ct70

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik konserwacji i rozwiązywania problemów Honeywell Ct70

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik konserwacji i rozwiązywania problemów Honeywell Ct70