Podręcznik użytkownika i konserwacji Calex Thermosight Series

Podręcznik użytkownika i konserwacji Calex Thermosight Series to oficjalny przewodnik użytkownika, który zawiera informacje na temat użytkowania i konserwacji dla serii produktów Calex Thermosight. Przewodnik zawiera istotne informacje i wskazówki dotyczące instalacji, konserwacji i konserwacji produktów, w tym szczegóły dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki dotyczące utrzymania produktu w dobrej kondycji. Przewodnik użytkownika jest ważnym narzędziem dla każdego użytkownika produktów Calex Thermosight, ponieważ zapewnia wiedzę potrzebną do zapoznania się z wszelkimi funkcjami i zastosowaniami produktu.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik użytkownika i konserwacji Calex Thermosight Series

1 Podręcznik użytkownika

2 Treść ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 6 Warunki przechowywania, transportu i użytkowania 6 Konserwacja 8 Bezpieczeństwo RF 9 Utylizacja 10 WYGLĄD SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROZPOCZYNANIE PRACY Ładowanie akumulatora 13 Zarządzanie energią 14 Ładowanie plików 15 Gesty 16 Praca z klawiaturą ekranową 17

3 Połączenie z internetem 18 Instalowanie dodatkowych słowników 21 HLAVNÉ MENU Najnowsze wydarzenia 24 Książki 26 Book Store 29 Notatki 30 Słownik 30 Ulubione 31 Aplikacje 31 Kalkulator inżyniera 32 Chess 32 Kalendarz i zegar 32 Solitaire 33 Scribble 33 Sudoku 34 Webbrowser 34 Book Store 36 Zdjęcia 40

4 Dropbox PocketBook 41 Szukanie 43 Pasek stanu 44 Zarządzanie zadaniami 44 CZYTANIE E-BOOKÓW Gesty w trybie czytania 47 Sieci społecznościowe i ReadRate 49 Przewracanie stron 54 Treść 54 Otwórz stronę 55 Zakładki 57 Łącza 57 Szukanie 58 Skalowanie 58 Słownik 60 Notatki 61 Orientacja ekranu 62 Zamykanie e-booka 62

5 KONFIGURACJA Ustawienia osobiste 63 Sieć 65 Zegar 65 Języki/Languages 66 Konta i synchronizacja 66 Dodatkowe ustawienia 69 Oszczędzanie akumulatora 75 O urządzeniu 75 AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW WSPARCIE DLA KLIENTA ZGODNOŚĆ Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI... 83

6 Środki ostrożności Przed rozpoczęciem użytkowania Urządzenia należy uważnie przeczytać ten rozdział. Zastosowanie się do tych wskazówek pozwala długo i bezpiecznie korzystać z Urządzenia. Warunki przechowywania, transportu i użytkowania Urządzenie może działać w temperaturze od 0 do 40 C. Nie należy go wystawiać na działanie zbyt wysokich ani niskich temperatur. Nie należy pozostawiać przewodów w pobliżu źródeł ciepła. Ciepło może spowodować deformację lub uszkodzenie przewodów albo ich izolacji, w wyniku czego może dojść do pożaru lub porażenia prądem elektrycznym. Należy unikać wystawienie urządzenia na: bezpośrednie działanie promieni słonecznych bezpośrednie działanie płomieni lub dymu (z papierosa, zapalniczki lub innego źródła ognia itp. )

7 ŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚ 7 zetknięcie z płynami i wilgocią (nie używaj Urządzenia w deszczu, na ulicy przy zwiększonej wilgotności powietrza, w pobliżu zbiorników wody itp. ) zalanie urządzenia płynami lub przeniknięcie wilgoci działanie silnych pól elektromagnetycznych, ładunków elektrostatycznych oraz sztucznych źródeł promieniowania UV zbyt silnego nacisku na ekran, złącza i przyciski. Nie pozostawiaj Urządzenia na długi czas w słabo wietrzonych pomieszczeniach, np. w samochodzie albo szczelnie zamkniętych pudełkach lub opakowaniu. Nie upuszczaj Urządzenia i nie próbuj go wyginać. Chroń ekran przed kontaktem z przedmiotami, które mogą go porysować lub uszkodzić. W celu odpowiedniej ochrony ekranu zaleca się przechowywanie Urządzenia w pokrowcu ochronnym. Trzymać poza zasięgiem dzieci.

8 ŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚ 8 Konserwacja Nie rozbieraj ani nie modyfikuj czytnika książek. Nie używaj Urządzenia z uszkodzoną baterią ani ładowarką (z uszkodzoną obudową, słabymi stykami, przerwanym przewodem). Jeśli bateria jest uszkodzona (ma pękniętą obudowę, wycieka elektrolit, jest zniekształcona itp. ), powinna zostać wymieniona przez uprawnioną osobę. Używanie domowej roboty lub zmodyfikowanych baterii może spowodować wybuch i uszkodzenie Urządzenia. Do czyszczenia ekranu i obudowy nie należy używać organicznych ani nieorganicznych rozpuszczalników (np. benzoilu itp. ). Do czyszczenia powierzchni Urządzenia należy używać miękkiej szmatki. Aby usunąć zanieczyszczenia, można użyć niewielkiej ilości wody destylowanej. Na ekranie może znajdować się do pięciu uszkodzonych pikseli, które nie są usterką podlegającą gwarancji.

9 ŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚ 9 Pod koniec okresu gwarancyjnego produktu należy skontaktować się z najbliższym autoryzowanym punktem serwisowym w celu sprawdzenia bezpieczeństwa urządzenia. Szczegółowe informacje na temat punktów serwisowych w swoim regionie możesz znaleźć na oficjalnej stronie PocketBook International: Bezpieczeństwo RF To urządzenie wysyła i odbiera fale radiowe i może zakłócać działanie urządzeń radiowych oraz innego sprzętu elektronicznego. Osoby używające osobistych urządzeń medycznych (np. rozrusznika serca albo aparatu słuchowego) powinny zasięgnąć rady lekarza lub producenta, czy urządzenia te mają zabezpieczenia przed zewnętrznymi sygnałami radiowymi. Nie należy korzystać z urządzeń komunikacji bezprzewodowej w miejscach, w których jest to zabronione, np. w samolotach i szpitalach, ponieważ mogą one zakłócać pracę sprzętu lotniczego lub medycznego.

10 ŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚ 11 Utylizacja Niewłaściwa utylizacja tego Urządzenia może mieć negatywny wpływ na środowisko i zdrowie publiczne. Aby uniknąć takich konsekwencji, należy postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi utylizacji. Recykling tych materiałów pomaga chronić zasoby naturalne. Więcej informacji na temat recyklingu można otrzymać u lokalnych służb komunalnych, w zakładzie utylizacji odpadów, sklepie, w którym zakupiono Urządzenie oraz autoryzowanym punkcie serwisowym. Pozbywanie się odpadów elektrycznych i elektronicznych (dyrektywa ma zastosowanie w krajach UE i innych europejskich krajach, w których istnieją osobne systemy usuwania odpadów). W innych krajach baterie należy utylizować zgodnie z lokalnym prawem. Nie należy palić baterii, ponieważ grozi to wybuchem!

11 WYGLĄD 1. Home powrót do strony głównej. 2. Wstecz przechodzi do poprzedniej strony; w trybie nawigacji powoduje przejście do poprzedniego menu lub poprzedniej strony na liście. 3. Naprzód przechodzi do następnej strony. 4. Menu otwiera menu kontekstowe. 5. Port microusb (połączenie czytnika z komputerem, ładowanie baterii). 6. Przycisk On/Off dłuższe przytrzymanie powoduje wyłączenie urządzenia. UWAGA Przyciski można dostosować do swoich potrzeb w menu Ustawienia > Mapowanie przycisków. Działanie przycisków nawigacyjnych i do przewracania stron zależy od orientacji ekranu.

12 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Ekran Procesor Pamięć RAM 6 E Ink Pearl,, 166 dpi, czarno-biały 1000 MHz 256MB Wewnetrzna pamięć flash 4 GB * System operacyjny USB/ Wi-Fi Obsługiwane formaty plików Formaty obrazów Linux MicroUSB Wi-Fi ( b/g/n) Bateria Li-Polymer, 3. 7 V, 1300 mah ** Wymiary Waga PDF, EPUB (włącznie z plikami z zabezpieczeniem DRM); TXT, FB2, FB2. zip, RTF, HTML, HTM, CHM, DJVU, DOC, DOCX, TCR, PRC, TCR, MOBI, ACSM JPEG, BMP, PNG, TIFF 174, 4 114, 6 8, 3 mm 170 gramów * Rzeczywista ilość dostępnej pamięci wewnętrznej może zależeć od konfiguracji oprogramowania urządzenia. ** Czas użytkowania baterii i inne wymienione powyżej wartości mogą się różnić od podanych w zależności od sposobu używania urządzenia, łączności i ustawień.

13 Rozpoczynanie pracy W tym rozdziale dowiesz się, jak przygotować Urządzenie do pracy i poznasz jego główne funkcje sterujące. ŁADOWANIE AKUMULATORA Żeby maksymalnie wydłużyć okres eksploatacji akumulatora, zaleca się, aby pierwsze ładowanie trwało od 8 do 12 godzin i zostało przeprowadzone przy wyłączonym Urządzeniu. Akumulator można naładować z komputera PC za pomocą kabla USB lub z gniazda sieciowego przy użyciu ładowarki (opcjonalnie). Aby naładować akumulator po raz pierwszy: Podłącz Urządzenie do komputera lub ładowarki za pomocą kabla USB. Dioda informacyjna będzie świecić światłem zielonym jak tylko ładowanie się rozpocznie.

14 RRRRRRRRRRRRRRRRRRR 11 Kiedy bateria zostanie w pełni naładowana dioda informacyjna zgaśnie. Teraz możesz odłączyć urządzenie od komputera. Jeśli podczas podłączania do komputera Urządzenie jest włączone, zostanie wyświetlone okno dialogowe, w którym należy wybrać jedną z dwóch opcji: Połączenie z komputerem lub Ładowanie. Ładowanie rozpocznie się tylko wówczas, gdy zostanie wybrany odpowiedni tryb. ZARZĄDZANIE ENERGIĄ Aby wyłączyć urządzenie dłużej przytrzymaj przycisk On/ Off. Dodatkowo możesz ustawić czas, po którym urządzenie zostanie automatycznie wyłączone. W tym celu przejdź do menu (Konfiguracja > Ustawienia osobiste > Wyłącz urządzenie po). Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij przycisk Wł. /Wył. i przytrzymaj go, aż urządzenie się wyłączy. Dodatkowo możesz

15 RRRRRRRRRRRRRRRRRRR 11 ustawić automatyczne blokowanie klawiszy i wyłączanie urządzenia: przejdź do opcji Ustawienia > Dodatkowe ustawienia > System > Zablokuj klawiaturę po lub Ustawienia > Oszczędzanie akumulatora > Wyłącz po, i określ po jakim czasie czuwania ma nastąpić odpowiednio zablokowanie klawiatury lub wyłączenie urządzenia. W przypadku, gdy urządzenie się zawiesi, zrestartuj czytnik naciskając około 10 sekund przycisk On/Off. ŁADOWANIE PLIKÓW Podłącz urządzenie do komputera za pomocą kabla micro-usb. UWAGA Podczas przesyłania plików Urządzenie powinno być włączone. Wyświetli się monit o wybranie trybu USB: Połączenie z komputerem lub Ładowanie. Wybierz Połączenie z komputerem. System operacyjny komputera wykryje pamięć urządzenia jako dysk wymienny. Teraz możesz skopiować pliki z

16 RRRRRRRRRRRRRRRRRRR 11 komputera do pamięci urządzenia przy użyciu Eksploratora lub innego menedżera plików. OSTRZEŻENIE Po zakończeniu kopiowania najpierw bezpiecznie usuń Urządzenie z sytemu, a dopiero potem je odłącz! GESTY UWAGA! Ekran czytnika jest delikatnym urządzeniem. Podczas wykonywania gestów, obsługuj go ostrożnie w celu uniknięcia uszkodzeń. Dotknięcie (Tap). Otwiera wybrany element (książkę, element menu, plik, aplikację) Naciśnij i przytrzymaj. Otwiera menu kontekstowe dla elementu (gdy jest dostępne). Przesuń poziomo. Przesuń palcem po ekranie. Gest służy do zmiany stron w publikacjach, przesuwania obrazów itp

17 RRRRRRRRRRRRRRRRRRR 11 Przesuń pionowo. Przesuń palcem pionowo po ekranie. Gest służy do przewijania list. Skalowanie. Przy pomocy dwóch palców rozciągnij lub skurcz ekran. Czcionka w dokumencie zostanie zwiększona lub zmniejszona. PRACA Z KLAWIATURĄ EKRANOWĄ Klawiatura ekranowa jest używana do wprowadzania tekstu do urządzenia. Aby wprowadzić tekst, użytkownik może korzystać z klawiatury ekranowej. Po kliknięciu na pole tekstowe otworzy się automatycznie, tekst, z którego użytkownik może wprowadzić tekst. W celu zmiany języka wpisywania użyj przycisku bieżącego języka (na rysunku - EN). Dostępne języki można przełączać poprzez stałe naciskanie tego przycisku. Aby wybrać język

18 RRRRRRRRRRRRRRRRRRR 11 klawiatury ekranowej przejdź do: Ustawienia > Języki/Languages > Układy klawiatury. 1. Shift 2. Enter 3. Wymaż cały tekst 4. Backspace 5. Zmiana języka wpisywania tekstu. POŁĄCZENIE Z INTERNETEM Można też wcześniej skonfigurować sieć i ustawić automatyczne połączenie.

19 RRRRRRRRRRRRRRRRRRR 11 W tym celu należy wykonać następujące czynności: 1. Przejdź do menu Ustawienia > Sieć > Dostęp do sieci; 2. Wybierz opcję Wł. dla pola wyboru Dostęp do sieci, aby wyświetlić dodatkowe ustawienia: Automatyczne połączenie, Połączenie z ukrytą siecią oraz lista dostępnych sieci Wi-Fi. UWAGA: jeśli żadna sieć nie jest dostępna lub sygnał jest słaby, zamiast Listy dostępnych sieci wyświetlany jest napis Skanowanie szukanie dostępnych sieci 3. Aby skonfigurować połączenie z ukrytą siecią, otwórz połączenie z ukrytą siecią i wprowadź klucz SSID za pomocą klawiatury ekranowej w polu Nazwa sieci (SSID). Wybierz rodzaj zabezpieczeń z listy: Brak dotyczy sieci bez zabezpieczeń. Proste (WEP) po wybraniu tej opcji należy dodatkowo wybrać Typ uwierzytelniania WEP System otwarty lub Klucz dzielony. Urządzenie nie rozpoznaje typu uwierzytelniania automatycznie.

20 RRRRRRRRRRRRRRRRRRR 22 WPA/WPA2 Enterprise należy podać nazwę użytkownika, hasło oraz domenę (w razie potrzeby). WPA/WPA2 PSK należy podać klucz sieciowy (do 64 znaków). Otwórz Ustawienia zaawansowane. W odpowiedniej sekcji określ czas bezczynności, po którym ma nastąpić rozłączenie. Jeśli ustawienia sieciowe trzeba skonfigurować ręcznie, przejdź do menu Ustawienia zaawansowane i zmień opcję Konfiguracja adresu IP: DHCP pobiera adres IP automatycznie (jeżeli serwer DHCP jest skonfigurowany) Ręcznie (dla zaawansowanych użytkowników) wpisz parametry sieci ręcznie za pomocą klawiatury ekranowej; 7. Jeśli sieć, z którą chcesz nawiązać połączenie ma serwer proxy, jego parametry możesz określić w sekcji Konfiguracja proxy 8. Aby sprawdzić konfigurację sieci i połączyć się z siecią, wróć do sekcji Połączenie z ukrytą siecią i naciśnij przycisk Połącz.

21 RRRRRRRRRRRRRRRRRRR 22 UWAGA Do połączenia z Internetem można użyć połączenia Wi-Fi. Łączem Wi-Fi nie można przesyłać danych. Urządzenie może łączyć się z punktami dostępu Wi-Fi z włączonym filtrowaniem adresów MAC. INSTALOWANIE DODATKOWYCH SŁOWNIKÓW Istnieje możliwość zainstalowania dodatkowych słow- -ników słowniki można kupić w Sklepie Bookland (www. bookland. com). Skopiuj plik z rozszerzeniem. pbi do pamięci wewnętrznej Urządzenia. Odłącz Urządzenie od komputera. Załadowany plik pojawi się w Ostatnich zdarzeniach. Uruchom skopiowany plik jako aplikację i zatwierdź instalację.

22 Hlavné menu W tym rozdziale poznasz podstawowe elementy interfejsu użytkownika Urządzenia. Po włączeniu Urządzenia na ekranie pojawia się Menu główne (jeśli została wybrana odpowiednia opcja w menu Ustawienia > Ustawienia osobiste > Otwórz przy starcie). Aby wrócić do Menu głównego z dowolnej aplikacji, należy nacisnąć przycisk. UWAGA Powrót do Menu głównego poprzez naciśnięcie przycisku nie powoduje zamknięcia aplikacji ani książki, które pozostaną uruchomiona w tle. Do aplikacji można wrócić otwierając listę zadań poprzez dotknięcie ikony na pasku zadań. Menu główne zawiera sekcję Ostatnie zdarzenia i okienko aplikacji. Gdy okienko aplikacji jest zwinięte, wyświetlają się dwa przyciski szybkiego dostępu: Biblioteka i Book Store.

23 HHHHHHHHHHH 22 Menu główne Ostatnie zdarzenia to lista ostatnio otwartych i pobranych książek Filtrowanie zdarzeń Zdarzenia znajomych w ReadRate Ostatnio przeczytana książka Ostatnio pobrane Zwiń Okienko aplikacji Okienko aplikacji

24 HHHHHHHHHHH 22 NAJNOWSZE WYDARZENIA W tej sekcji znajduje się lista ostatnich czynności wykonywanych na urządzeniu, tzn. ostatnio otwieranych książek oraz zdarzeń i rekomendacji Twoich znajomych w ReadRate (szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w części Sieci społecznościowe i ReadRate). Parametry filtrowania można ustawić dotykając znaku znajdującego się w górnym prawym rogu ekranu: Filtrowanie Zdarzenia znajomych w ReadRate Dotknięcie tytułu ostatnio otwartej książki spowoduje otwarcie tej pozycji na stronie, na której zakończono czytanie. Dotknięcie wiadomości dotyczącej ostatnio dodanych książek spowoduje otwarcie Biblioteki z dodanymi książkami. Książki będą posegregowane wg daty utworzenia.

25 HHHHHHHHHHH 22 Biblioteka informacje ogólne Wyjście Wyszukiwarka Menu Przewracaj strony Biblioteki

26 HHHHHHHHHHH 22 KSIĄŻKI Książki to aplikacja menedżera plików. Menu Biblioteki pozwala na grupowanie oraz filtrowanie e-booków znajdujących się w pamięci urządzenia. Menu biblioteki pozwala również na pełnotekstowe wyszukiwanie e-booków. Kryteria filtrowania: Wszystkie Książki wszystkie książki na wybranym nośniku danych zostaną wyświetlone; Obecnie czytanie wyświetlone zostaną książki, w których przeczytana została więcej niż jedna strona; Ulubione zostaną wyświetlone książki dodane do ulubionych. Kryteria grupowania: Folder wg folderów; Autor wg autorów; Seria wg serii; Gatunek wg gatunku;

27 HHHHHHHHHHH 22 Format wg formatu; Daty dodania wg daty dodania. Kryteria sortowania: Nazwy plików; Tytuł; Ostatnio otwarte; Data utworzenia; Seria; Autor. Sortowanie może być rosnące lub malejące. Widok Simple w tym trybie wyświetlane są następujące informacje: Ikona folderu; Tytuł książki i nazwisko autora (jeśli jest znane); Procent przeczytania i status Przeczytane.

28 HHHHHHHHHHH 22 Detailed w tym trybie dodane są miniatury, informacje o formacie i rozmiarze pliku, procent przeczytania oraz ikony stanu: Czytać, Ulubione. Thumbnails w tym trybie wyświetlane są okładka książki, nazwisko autora (jeśli jest znane) i tytuł książki oraz ikona Ulubione. Menu kontekstowe...... otwierane za pomocą ciągłego dotyku...... i pozwala kontynuować wykonywanie działań związane z następnym plikiem i folderem: Otwórz (jeśli przedmiot może być otwierane z alternatywnego programu czytnika Otwórz przy użyciu);

29 HHHHHHHHHHH 22 Informacje krótka informacja o książce/folderu; Oznacz jako przeczytane/nieprzeczytaną; Dodaj do/ Usuń z Ulubionych; Plik operacje na plikach: Zmień nazwę; Przenieś do urządzenia; Usuń. Znajdź pozwala na szybki szukaj według następujących kryteriów: wszystkie książki autora, wg autora lub tytułu, wszystkie książki z serii; Wyjście zamknij Bibliotekę. BOOK STORE Aplikacja Book Store umożliwia szybkie i wygodne pobieranie na urządzenie licencjonowanej treści z portalu Book Store. Wymagane jest połączenie z Internetem.

30 HHHHHHHHHHH 33 NOTATKI W tej sekcji przechowywane są notatki, które możesz tworzyć podczas czytania publikacji. Wybór notatki spowoduje otwarcie spisu treści książki, w której ta notatka została zrobiona. Więcej na temat tworzenia i edycji notatek można przeczytać w sekcji NOTATKI tego podręcznika. SŁOWNIK Aby przetłumaczyć słowo, wprowadź je za pomocą klawiatury ekranowej, a program automatycznie wyszuka znaczenie. Jeśli na czytniku jest zainstalowanych więcej słowników, możesz przełączać się między nimi poprzez menu lub po naciśnięciu klawisza.

31 HHHHHHHHHHH 33 ULUBIONE Ta sekcja prezentuje wybrane książki i dokumenty, które zostały dodane do ulubionych poprzez menu kontekstowe sekcji Biblioteka. Główne funkcje: wyszukiwanie/otwieranie ulubionych książek lub innych dokumentów; zarządzanie zawartoscią sekcji poprzez menu kontekstowe. APLIKACJE W tej sekcji znajdują się gry i dodatkowe programy. Aby zamknąć aplikację, dotknij przycisku lub odpowiedniego elementu menu.

32 HHHHHHHHHHH 33 Kalkulator inżyniera Wybierz aplikację w menu programów lub klikając ikonę widżetu Kalkulatora. Kalkulator umożliwia wykonywanie szerokiej gamy działań matematycznych takich jak: zapisy numeryczne, a także obliczanie funkcji logicznych, stałych i trygonometrycznych. Kalkulator inżyniera może być wykorzystywany do wykonywania bardzo skomplikowanych obliczeń. Chess Klasyczna gra szachowa. Możesz grać zarówno przeciw komputerowi jak i innej osobie. Kalendarz i zegar Otwiera kalendarz z bieżącym miesiącem i zegar. Nawigacja / pozwala na zmianę stron kalendarza. Przycisk przenosi z powrotem do bieżącego miesiąca. Informacje na temat ustawiania daty i godziny znajdują się w rozdziale Zegar podręcznika.

33 HHHHHHHHHHH 33 Solitaire Pasjans. Scribble Jest programem do rysowania. Rysować należy przy użyciu palca. Aby wybrać narzędzie rysowania, wybierz panel sterowania aplikacji: Tekst: wybierz położenie oraz rozmiar pola tekstowego. Tekst wprowadza się za pomocą klawiatury ekranowej Ołówek: narzędzie do rysowania cienkich linii Marker: narzędzie do rysowania grubych linii Gumka: narzędzie do usuwania linii i tekstu Wstecz: anuluje ostatnie działanie Aktualny rysunek/łączna ilość rysunków: zmienia aktualny rysunek Nowy: rozpocznij nowy rysunek Usuń rysunek Zamknij aplikację.

34 HHHHHHHHHHH 33 Aby zachować obraz, kliknij ikonę Nowy obraz. Bieżący obraz zostanie zapisany w folderze Moje obrazy w folderze głównym urządzenia. Sudoku Naciśnij pustą komórkę, aby ją zaznaczyć. Potem w wybranej komórce można wpisać cyfrę, która wg użytkownika powinna się tam znajdować, lub ustawić etykiety sugerowane przez użytkownika cyfry mogą znajdować się w komórce. Cyfry i etykiety należy wybierać z dolnego okienka wyboru. Webbrowser Aplikacja do przeglądania stron internetowych. Po uruchomieniu Przeglądarki urządzenie wyświetli monit o podłączenie się do jednej z dostępnych sieci bezprzewodowych.

35 HHHHHHHHHHH 33 Aby wpisać adres strony internetowej, dotknij paska adresu, wpisz adres za pomocą klawiatury ekranowej, która zostanie wyświetlona, a następnie dotknij przycisku Enter. Aby przejść pod wybrane łącze, dotknij go. Jeśli strona internetowa nie mieści się w całości na ekranie, można ją przewijać: połóż palec na ekranie i przesuń stronę. Można też zmieniać rozmiar strony za pomocą gestów (zsuwanie i rozsuwanie palców). Do pionowego przewijania stron służą przyciski sprzętowe /: przewijają odpowiednio w dół i w górę.

36 HHHHHHHHHHH 33 Przeglądarkę można uruchomić w kilku oknach, a więc można otworzyć nowe okno dla odpowiedniej sekcji menu przeglądarki i mieć na widoku wszystkie otwarte okna. Ponadto w menu przeglądarki można przejrzeć historię odwiedzonych stron, pobrane pliki i ulubione, a także dostosować skalę wyświetlania stron internetowych, obracać ekran oraz konfigurować przeglądarkę w sekcji Ustawienia. W menu Ustawienia można usunąć historię i pliki cookie oraz włączyć i wyłączyć obsługę JavaScriptu i wczytywanie obrazów. Aby zamknąć aplikację, dotknij odpowiedniego elementu menu. Book Store Aplikacja Book Store umożliwia szybkie i wygodne pobieranie na urządzenie licencjonowanej treści z portalu Book Store.

37 HHHHHHHHHHH 33 PocketBook Sync Usługa PocketBook Sync umożliwia pobieranie wybranych w księgarni książek bezpośrednio do swojego Urządzenia (a nawet do wielu urządzeń). Usługa PocketBook Sync jest wygodna, ponieważ umożliwia wybranie książek do pobrania w późniejszym dogodnym czasie. Korzystanie UWAGA: Aby usługa PocketBook Sync działała prawidłowo, należy właściwie ustawić datę i godzinę w Urządzeniu (Ustawienia > Data/ godzina). Aby móc korzystać z usługi PocketBook Sync, należy wykonać kilka prostych czynności:

38 HHHHHHHHHHH 33 Rejestracja 1. Zarejestruj się w portalu Księgarnia. (Przykładowo w serwisie należy dodać swoje Urządzenie do swojego konta wpisując numer seryjny Urządzenia). Uwierzytelnienie w usłudze PocketBook Sync. Wykonaj następujące czynności: Uruchom aplikację PocketBook Sync i kliknij pozycję Autoryzuj lub Zaloguj w ustawieniach PocketBook Sync (Ustawienia Konta i synchronizacja PocketBook Sync). Jeśli połączenie Wi-Fi nie jest włączone, Urządzenie zgłosi prośbę o jego włączenie). Z listy dostawców treści wybierz sklep, w którym masz konto i wpisz swoje dane. Wybieranie i wysyłanie treści do Urządzenia Wybierz książki z Księgarni i wyślij je do Urządzenia (przykładowo w serwisie należy wybrać

39 HHHHHHHHHHH 33 treść w części Pozycje i nacisnąć przycisk Wyślij do PocketBook). Pobieranie treści na Urządzenie Włącz połączenie Wi-Fi w Urządzeniu albo użyj opcji Aktualizuj w aplikacji PocketBook Sync (jeśli połączenie Wi-Fi nie jest aktywne, Urządzenie poprosi o jego włączenie). W ustawieniach PocketBook Sync wybrana jest opcja Automatyczne połączenie, Wi-Fi będzie włączane automatycznie co pół godziny w celu sprawdzenia czy są nowe łącza (pod warunkiem, że Urządzenie nie jest wyłączone ani uśpione). Po ustanowieniu połączenia lista plików do pobrania zostanie automatycznie dodana do kolejki. Jeśli w ustawieniach PocketBook Sync będzie wybrana opcja Automatyczne pobieranie, pobieranie rozpocznie się automatycznie. Jeżeli w ustawieniach PocketBook Sync będzie wybrana opcja Na żądanie, to lista przygotowanych do pobrania na Urządzenie tytułów zostanie wyświetlona

40 HHHHHHHHHHH 44 w sekcji W kolejce. Z listy można wybrać jeden, kilka lub wszystkie elementy, następnie należy nacisnąć przycisk Pobierz (można też usunąć niepotrzebne łącza przy użyciu przycisku Usuń). Lista pobieranych i pobranych plików zostanie wyświetlona w sekcji Pobieranie. Pobrane pliki są przenoszone do folderu pobranych, którego lokalizacja jest określona w ustawieniach PocketBook Sync (domyślnie nazwa tego folderu to Pobrane). Zdjęcia Otwiera Bibliotekę w trybie przeglądania obrazów (pobranych do folderu Zdjęcia). Zdjęcia są otwierane w trybie pełnoekranowym. Aby ustawić zdjęcie jako Logo uruchamiania lub Logo wyłączania, Obrócić je albo przejrzeć Informacje o nim, należy dotknąć obrazu w trybie pełnoekranowym, żeby przejść do trybu edycji i nacisnąć znak menu znajdujący się w górnym prawym rogu ekranu. W trybie

41 HHHHHHHHHHH 44 edycji można powiększać i zmniejszać zdjęcie za pomocą gestów oraz ustawić wybrany obszar jako logo. Dropbox PocketBook Aplikacja DropBox umożliwia pobieranie plików wysłanych do usługi Dropbox z dowolnego komputera lub urządzenia z zainstalowanym klientem Dropbox lub poprzez witrynę internetową Dropbox, na własne urządzenie. Nie trzeba niczego instalować w swoim urządzeniu PocketBook wystarczy tylko się zalogować w usłudze. Jak zacząć korzystać 1. Zarejestruj się w usłudze Dropbox ( dropbox. com); 2. Wprowadź dane swojego konta Dropbox (adres e- -mail i hasło) w urządzeniu PocketBook w sekcji Ustawienia > Konta i synchronizacja > Dropbox > Logowanie, aby zalogować się w Dropbox. (Jeśli połączenie Wi-Fi będzie wyłączone, zostanie wyświetlony monit o jego włączenie);

42 HHHHHHHHHHH Po pomyślnym zalogowaniu w Bibliotece urządzenia zostanie utworzony folder synchronizacji Dropbox PocketBook. Na koncie Dropbox pojawi się katalog Aplikacje > Czytnik PocketBook, który po synchronizacji będzie dostępny na wszystkich urządzeniach z aplikacją Dropbox. APLIKACJA na urządzeniu ma dostęp tylko do plików znajdujących się w folderze Czytnik PocketBook Jak synchronizować Automatycznie: 1. Pliki dodane do folderu Aplikacje > Czytnik PocketBook i folderu synchronizacji na urządzeniu są automatycznie synchronizowane, jeśli włączone jest połączenie internetowe. Wszystkie synchronizowane pliki zostaną pobrane do folderu synchronizacji w Bibliotece (domyślnie jest to folder Dropbox PocketBook, ale można go zmienić w sekcji Ustawienia > Konta i synchronizacja > Dropbox > Folder synchronizacji).

43 HHHHHHHHHHH 44 Ręcznie: 1. Aby zsynchronizować całą zawartość folderów synchronizacji, należy w Ustawieniach wybrać opcję Konta i synchronizacja > Dropbox > Synchronizuj pliki lub w Bibliotece wybrać Synchronizuj pliki w menu kontekstowym folderu synchronizacji. Po synchronizacji wszystkie pobrane pliki będą także dostępne w folderze synchronizacji w Bibliotece urządzenia. SZUKANIE Gdy wybierzesz ten element, zostanie wyświetlona klawiatura ekranowa, przy użyciu której można wpisać szukaną frazę część nazwy pliku, tytuł książki albo nazwisko autora. Gdy wpiszesz frazę Biblioteka, zostaną wyświetlone wyniki wyszukiwania.

44 HHHHHHHHHHH 44 PASEK STANU Pasek stanu znajduje się na dole ekranu i wyświetla przez krótki czas informacje systemowe. Data i godzina PocketBook Sync Dotknij, aby otworzyć listę zadań Wi-Fi jest podłączone, dotknij, aby zobaczyć informacje Stan baterii ZARZĄDZANIE ZADANIAMI Oprogramowanie urządzenia jest wielozadaniowe, tzn. umożliwia przełączanie się między aplikacjami bez konieczności ich zamykania. Między aplikacjami można przełączać: się naciskając przycisk poprzez wywołanie menedżera zadań naciskając i przytrzymując przycisk.

45 HHHHHHHHHHH 44 Oprócz przełączania się między zadaniami umożliwia zamknięcie wybranej aplikacji: dotknij obok aplikacji na liście. Inne klawisze: Zablokuj Urządzenie Otwórz przeglądarkę Zrób zrzut ekranu Wyłącz urządzenie. UWAGA Powrót do Menu głównego poprzez naciśnięcie przycisku nie powoduje zamknięcia aplikacji, która pozostanie uruchomiona w tle. Powoduje to m. in., że procent przeczytania wyświetlany w Bibliotece nie zmieni się po wyjściu z książki poprzez naciśnięcie przycisku. Aby całkowicie zamknąć aplikację, dotknij lewego górnego rogu ekranu, naciśnij i przytrzymaj przycisk lub odpowiedni element menu aplikacji.

46 CZYTANIE E-BOOKÓW W tym rozdziale dowiesz się jak czytać książki elektroniczne i nauczysz się dostosowywać oprogramowanie czytnika do swoich potrzeb. Urządzenie obsługuje następujące formaty plików: PDF, EPUB (wliczając pliki z zabezpieczeniem Adobe DRM); FB2, FB2. ZIP, DOC, DOCX, TXT, DjVU, RTF, HTML, HTM, CHM, TCR, PRC, MOBI, ACSM. Aby otworzyć książkę, dotknij jej tytułu w sekcji Ostatnio otwierane lub Biblioteka. Jeśli książka była już wcześniej otwierana, to teraz otworzy się na ostatnio czytanej stronie. W niektórych formatach książek (np. fb2 i epub) po otwarciu książki oprogramowanie czytnika liczy strony wówczas w pasku stanu zamiast liczby stron wyświetlany jest symbol. Podczas liczenia stron niektóre funkcje są niedostępne. Aby otworzyć menu czytania dotknij palcem środkowej części ekranu.

47 CCCCCCCCCCCCCCCCC 44 Zamknij książkę GESTY W TRYBIE CZYTANIA Dodaj do zakładek Otwórz menu czytania Naciśnięcie środka ekranu powoduje pojawienie się menu czytania.

48 CCCCCCCCCCCCCCCCC 44 Graficzne menu czytania Wyjdź z książki Tytuł książki Wyszukiwarka Dodaj do zakładek Rozwiń menu czytania Zawartość Przewracanie stron Otwórz menu ReadRate

49 CCCCCCCCCCCCCCCCC 44 SIECI SPOŁECZNOŚCIOWE I READRATE Teraz w swoim urządzeniu Pocketbook możesz korzystać z sieci społecznościowych: udostępniaj cytaty z książek, dodawaj komentarze, pochwal się, co czytasz lub przeczytałeś(-aś) oraz pokaż co lubisz, a czego nie. ReadRate umożliwia także śledzenie, co dzieje się u znajomych oraz pobieranie informacji o najpopularniejszych książkach. Aby opublikować informacje w sieci społecznościowej, musisz mieć połączenie z Internetem. Aby otworzyć menu ReadRate, dotknij ikony w menu czytania.

50 CCCCCCCCCCCCCCCCC 55 Aktualnie czytane, Przeczytane, Polub, Przestań lubić 1. Dotknij jednej z tych opcji (Aktualnie czytane, Przeczytane, Polub lub Przestań lubić). Wprowadź dane (adres i hasło) jednego ze swoich kont: w sieciach społecznościowych lub w Book Store. Zostanie utworzony profil w ReadRate, z którym będzie można połączyć konta innych portali społecznościowych. Po uwierzytelnieniu zostanie wyświetlone okno:

51 CCCCCCCCCCCCCCCCC Wybierz media społecznościowe, do których chcesz wysyłać wiadomości: Facebook, Vkontakte, Odnoklassniki, Twitter ikony wybranych portali zostaną wizualnie podniesione. Jeśli wybrana sieć społecznościowa nie była do tej pory połączona z Twoim profilem w ReadRate, zostanie wyświetlona propozycja, aby to zrobić. Potwierdź swój wybór dotykając przycisku OK. Wszystkie działania są domyślnie wyświetlane w profilu ReadRate i w wiadomościach wybranych sieci społecznościowych. Po włączeniu stanów Aktualnie czytane, Przeczytane, Polub lub Przestań lubić, ich ikony staną się kolorowe,, and.

52 CCCCCCCCCCCCCCCCC 55 Udostępnianie cytatów Aby udostępnić cytat z książki: 1. Gdy naciśniesz i przytrzymasz ekran na otwartej książce, pojawi się możliwość zaznaczenia tekstu. Zaznacz cytat i dotknij ikony Udostępnij. Po tym zostanie wykonany scenariusz Aktualnie czytane, Przeczytane, Polub, Przestań lubić, zaczynając od 2. elementu. Wszystkie działania znajomych w ReadRate są wyświetlane w sekcji Ostatnie zdarzenia w urządzeniu:

53 CCCCCCCCCCCCCCCCC Możesz Usunąć lub Otworzyć zdarzenie. Gdy je otworzysz, zostaną wyświetlone wszystkie nowe działania znajomych w ReadRate. Aby usunąć z ReadRate informacje o swoich kontach w portalach społecznościowych, przejdź do sekcji Ustawienia > Konta i synchronizacja > ReadRate > Usuń autoryzację ReadRate w swoim urządzeniu PocketBook. Jeśli chcesz tymczasowo wyłączyć funkcję ReadRate, wybierz ustawienie Wył. w sekcji Ustawienia > Konta i synchronizacja > ReadRate > Stan ReadRate. Wszystkie opcje ReadRate zostaną ukryte i będą nieaktywne.

54 CCCCCCCCCCCCCCCCC 55 PRZEWRACANIE STRON Aby przewrócić stronę przesuń poziomo palcem po ekranie lub naciśnij /. TREŚĆ Jeśli książka zawiera spis treści, można go otworzyć za pomocą odpowiedniej pozycji w menu czytania. W sekcji treści znajdują się trzy wstawki: Sekcje (tytuły rozdziałów książki); Zakładki (robione podczas czytania); Notatki (graficzne lub tekstowe). Jeśli nie ma treści, zakładek ani notatek, wstawka jest pusta. Jeśli spis treści jest wielopoziomowy, pozycje wyższych poziomów są oznaczone znakiem +. Aby je rozwinąć,

55 CCCCCCCCCCCCCCCCC 55 należy dotknąć tego znaku. + zamieni się w - dotknij tego znaku, aby zwinąć pozycję. Aby otworzyć zawartość menu, dotknij ekranu i przytrzymaj na nim palec przez chwilę albo naciśnij przycisk. Przy użyciu menu można otworzyć pozycję treści albo edytować lub usunąć notatki i zakładki. Dodatkowo można rozwijać i zwijać wszystkie pozycje w spisie treści. OTWÓRZ STRONĘ Jest kilka sposobów na przejście do konkretnej strony: poprzez przesunięcie suwaka paska postępu w menu czytania. Przyciski < i > służą do bardziej precyzyjnej nawigacji pozwalają przejść odpowiednio do poprzedniej i następnej strony;

56 CCCCCCCCCCCCCCCCC 55 poprzez naciśnięcie suwaka, co powoduje otwarcie okna dialogowego, w którym można wpisać numer wybranej strony; poprzez naciśnięcie numeru bieżącej strony w menu czytania, co powoduje otwarcie okna dialogowego, w którym można wpisać numer wybranej strony; poprzez naciśnięcie numeru bieżącej strony na pasku stanu, co powoduje otwarcie okna dialogowego, w którym można wpisać numer wybranej strony lub przewinąć do wybranego miejsca i przeglądać miniatury ostatnio otwartych stron. Nazwa rozdziału jest wyświetlana pod paskiem przewijania. W sekcji Ostatnio otwierane wyświetlane są miniatury czterech ostatnio otwartych stron.

57 CCCCCCCCCCCCCCCCC 55 ZAKŁADKI Aby utworzyć zakładkę, dotknij prawego górnego rogu ekranu. Pojawi się symbol zagiętej kartki. Aby usunąć zakładkę, dotknij tego symbolu i potwierdź chęć usunięcia zakładki. Zakładki można także usuwać i dodawać za pomocą odpowiednich elementów menu czytania. Wszystkie zakładki są wyświetlane w treści książki. ŁĄCZA Aby przejść do przypisu lub pod zewnętrzny adres, dotknij, żeby włączyć tryb łączy. Aby wyłączyć ten tryb, dotknij lewego górnego rogu ekranu. Jeśli łącze prowadzi do strony internetowej, zostanie ona otwarta w standardowej przeglądarce urządzenia. Aby wrócić do czytania, naciśnij przycisk Zamknij w Menu przeglądarki.

58 CCCCCCCCCCCCCCCCC 55 SZUKANIE Gdy wybierzesz ten element, zostanie wyświetlona klawiatura ekranowa, przy użyciu której można wpisać szukaną frazę część nazwy pliku, tytuł książki albo nazwisko autora. SKALOWANIE W przypadku plików tekstowych (epub, txt, FB2) aby zwiększyć lub zmniejszyć rozmiar użyj gestu skalowania (przy pomocy dwóch palców uszczypnij ekran). Rozmiar można zmieniać także poprzez pionowe przesuwanie palcem po prawej krawędzi ekranu. Menu Ustawienia oferuje więcej możliwości, aby dostosować czcionkę do indywidualnych wymagan.

59 CCCCCCCCCCCCCCCCC 55 W formatach PDF i DJVU masz jedynie możliwość wielkości całej strony (w przypadku trybu reflow dla PDF można również skalować rozmiar czcionki). Z menu powiększenie możesz wybrać: normalny skalowanie pojedynczej strony; kolumnowy dla publikacji z układem kolumnowym; reflow tekst zostaje automatycznie przeskalowany do szerokości ekranu. W trybie Reflow niektóre obrazki i tabele mogą zostać nieprawidłowo wyświetlone; dopasuj szerokość strona zostaje przeskalowana do szerokości ekranu; Przycinanie marginesów można zmniejszyć wysokość i szerokość marginesów. W sekcji Tryb menu czytania rozwiń naciśnięciem przycisku menu Przycinanie marginesów: automatyczny marginesy będą obcinane automatycznie

60 CCCCCCCCCCCCCCCCC 66 ręczny szerokość i wysokość marginesów można ustawić za pomocą przycisków strzałek. Po wybraniu obszaru obcięcia, zdefiniuj ustawienia obcinania: dla wszystkich stron, nieparzystych stron, parzystych stron lub tylko dla bieżącej strony. Potwierdź swój wybór klikając Obcinaj marginesy. Jeśli obcinanie marginesów jest zastosowane do bieżącej strony, zamiast sygnatury zminimalizowanego widoku wyświetlone jest Obcinanie marginesów (auto) lub Obcinanie marginesów (ręczne). Aby wyłączyć obcinanie marginesów, zaznacz pole wyboru wył. SŁOWNIK Dotknij wyrazu i nie cofaj palca, aby otworzyć okienko, w którym można będzie poszukać tłumaczenia w jednym z zainstalowanych słowników i wyszukiwarce Google. Po wybraniu pozycji Słownik zostanie wyświetlone okno z

61 CCCCCCCCCCCCCCCCC 66 definicją zaznaczonego słowa. Dostępne są następująca narzędzia: Wyświetl listę słów/ Powrót do tłumaczenia słowa Przyklej to okno do górnej/dolnej krawędzi ekranu Klawiatura Zmień słownik NOTATKI Notatki umożliwiają dodanie opisu do wybranego fragmentu tekstu, zaznaczenie wybranego fragmentu tekstu a także odręcznie notowanie na wybranych stronach publikacji Narzędzia:

62 CCCCCCCCCCCCCCCCC 66 Marker zaznacza fragment tekstu Ołówek służy do wykonywania odręcznych notatek Gumka usuwa zaznaczenie markerem i notatki wykonane ołówkien Zrzut ekranu wykonuje zrzut ekranu fragmentu tekstu Spis treści otwiera spis treści. Pomoc otwiera okno pomocy. Zatvorenie režimu poznámok. ORIENTACJA EKRANU Aby zmienić orientację ekranu wybierz orientacja z menu kontekstowego. ZAMYKANIE E-BOOKA Aby zamknąć książkę naciśnij lewy górny róg ekranu.

63 KONFIGURACJA W tym rozdziale nauczysz się dostosowywać interfejs i funkcje oprogramowania Urządzenia do swoich potrzeb. Aby skonfigurować Urządzenie, wybierz sekcję Ustawienia w menu głównym. Wszystkie zmiany zostaną zastosowane po wyjściu z tej sekcji. Jeśli po zdefiniowaniu nowych ustawień wystąpią jakiekolwiek problemy, będzie można uruchomić Urządzenie w trybie bezpiecznym z ustawieniami fabrycznymi. Aby uruchomić urządzenie w trybie bezpiecznym, należy podczas jego uruchamiania nacisnąć i przytrzymać przycisk. USTAWIENIA OSOBISTE Otwórz podczas uruchamiania ostatnio czytanej książki lub menu głównego.

64 KKKKKKKKKKKK 66 Logo wyłączania obraz ten będzie wyświetlany po wyłączeniu Urządzenia. Można ustawić okładkę ostatnio otwartej książki ustawiając okładka książki. UWAGA Jako logo można także ustawić własny obraz z aplikacji Zdjęcia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w sekcji Zdjęcia. Czcionka. Aby użyć własnej czcionki, należy skopiować jej plik do folderu system/fonts w pamięci wewnętrznej UWAGA! Folder system jest domyślnie ukryty. Aby stał się widoczny, trzeba zmienić odpowiednie ustawienia w komputerze. Temat. jest ustawiony domyślnie. Jeśli chcesz zmienić motyw, pobierz plik w formacie. pbt do folderu system/ themes. Mapowanie przycisków. W tej sekcji można zmienić mapowanie przycisków sprzętowych. Aby zmienić działanie przycisku, zaznacz go na liście i wybierz funkcję z listy.

65 KKKKKKKKKKKK 66 SIEĆ W tej sekcji można ustawić parametry połączeń sieciowych: Dostęp do sieci wł. lub wył. Po włączeniu dostępu do sieci pojawiają się następujące ustawienia: Automatyczne połączenie wł. Łączenie z ukrytymi sieciami więcej informacji na ten temat znajduje się w części Połączenie z internetem. Dostępne sieci lista dostępnych sieci. Wybierz jedną z nich, aby wyświetlić listę parametrów tego połączenia: nazwa sieci (SSID), siła sygnału, typ zabezpieczeń, adres IP, maska sieciowa, brama główna oraz DNS. UWAGA: jeśli zamiast Dostępnych sieci wyświetlony jest napis Skanowanie, oznacza to, że urządzenie szuka dostępnych sieci. ZEGAR W tej sekcji można ustawić datę, godzinę, strefę czasową i format godziny.

66 KKKKKKKKKKKK 66 JĘZYKI/LANGUAGES Język/Language Umożliwia wybranie języka interfejsu Urządzenia. Układy klawiatury W tej sekcji można wybrać do trzech układów klawiatury. Konfiguracja słowników. w tej sekcji można usunąć słowniki z listy używanej podczas tłumaczenia lub w aplikacji Słownik. KONTA I SYNCHRONIZACJA PocketBook Sync W usłudze PocketBook Sync dostępne są następujące ustawienia: Status PocketBook Sync: Wł. lub Wył. Usługa jest automatycznie włączana przy uwierzytelnianiu. Jeśli planujesz nie używać jej przez długi czas, możesz ją wyłączyć, aby odciążyć Urządzenie.

67 KKKKKKKKKKKK 66 Ustanawianie połączenia: Automatycznie (połączenie będzie ustanawiane automatycznie co pół godziny w celu sprawdzenia czy są dostępne nowe łącza (pod warunkiem, że urządzenie nie jest wyłączone ani uśpione)) lub Ręcznie (połączenie będzie ustanawiane przy aktualizacji listy plików do pobrania lub wyborze połączenia sieciowego). Pobieranie poprzez Wi-Fi: Na żądanie (najpierw trzeba przetworzyć listę) lub Automatycznie (wszystkie nowe pliki są pobierane automatycznie). Folder pobierania: Lokalizacja pliku. Domyślnie tworzony jest folder o nazwie Pobieranie. Można wybrać inny folder albo utworzyć nowy w wewnętrznej pamięci. Logowanie/wyjście: Jeśli użytkownik nie jest uwierzytelniony w aplikacji, zostanie wyświetlona strona z listą księgarni, w których można dokonać uwierzytelnienia. Jeśli użytkownik jest uwierzytelniony, to może się wylogować z PocketBook Sync. Informacje o usłudze.

68 KKKKKKKKKKKK 66 Dropbox W usłudze Dropbox dostępne są następujące ustawienia: Logowanie/wyjście: Jeśli użytkownik nie jest uwierzytelniony w aplikacji, wprowadź dane konta Dropbox, aby się zalogować. Jeśli użytkownik jest uwierzytelniony, to może się wylogować z Dropbox. Synchronizuj teraz: Pliki w folderze synchronizacji i katalogu na urządzeniu Pocketbook zostaną zsynchronizowane. Przed synchronizacją plików sprawdź, czy urządzenie jest połączone z Internetem i właściwym kontem Dropbox Autosync: Włączanie i wyłączanie automatycznej synchronizacji. Usługa jest włączana automatycznie w momencie uwierzytelnienia, więc Dropbox automatycznie zsynchronizuje pliki, jeśli będzie włączone połączenie Wi- Fi. Można wyłączyć automatyczną synchronizację, aby zoptymalizować produktywność urządzenia. Folder synchronizacji: lokalizacja zsynchronizowanych plików. Pliki można też przenieść do folderu synchronizacji, jeśli mają być synchronizowane z

69 KKKKKKKKKKKK 66 katalogiem Pocketbook reader. Domyślnie tworzony jest folder o nazwie Dropbox PocketBook. Można wybrać inny folder albo utworzyć nowy w wewnętrznej pamięci Urządzenia. ReadRate W tej sekcji można Usunąć autoryzację ReadRate. Po jej usunięciu, wszystkie pliki zdarzeń z ReadRate zostają skasowane. Więcej informacji na temat ReadRate znajduje się w sekcji SIECI SPOŁECZNOŚCIOWE I READRATE. Adobe DRM Usuń autoryzację Adobe DRM. Po jej usunięciu wszystkie dokumenty z zabezpieczeniem DRM staną się niedostępne. DODATKOWE USTAWIENIA Profile użytkowników Tutaj można skonfigurować do 6 profili użytkownika (pięć można zapisać w wewnętrznej pamięci). Każdy

70 KKKKKKKKKKKK 77 profil zawiera indywidualne statusy książek, informacje o ostatnio otwieranych książkach, zakładki, notatki, ulubione i wstępnie zdefiniowane ustawienia sieciowe. Aby dodać nowy profil, otwórz odpowiedni element. Wyświetli się monit o określenie miejsca zapisu oraz wpisanie nazwy za pomocą klawiatury ekranowej. Gdy to zrobisz, w profilu zostaną zapisane bieżące wymienione powyżej parametry. Aby aktywować profil, należy go otworzyć. W menu kontekstowym profilu można zmienić awatar, skopiować profil do nowego profilu, zmienić nazwę profilu oraz usunąć profil. System Formatowanie pamięci wewnętrznej ta funkcja usuwa wszystkie dane oprócz plików systemowych; OSTRZEŻENIE! Aby usunąć wszystkie dane z Urządzenia, należy używać wyłącznie tej opcji. Nie należy formatować pamięci wewnętrznej Urządzenia z poziomu komputera.

71 KKKKKKKKKKKK 77 Kopia zapasowa i odzyskiwanie Ustawienia fabryczne powoduje przywrócenie ustawień fabrycznych i usunięcie ustawień użytkownika. Inne dane (np. książki i zdjęcia) nie zostaną utracone; Przywróć konfigurację umożliwia wybranie pliku konfiguracyjnego do przywrócenia z listy; Biblioteka Ta sekcja jest przeznaczona do optymalizacji bazy danych Biblioteki. Aktualizacja danych Biblioteki ustawienia parametrów aktualizacji bazy danych Biblioteki: Wył. baza danych nie będzie aktualizowana; Raz baza danych będzie aktualizowana po zamknięciu sekcji Konfiguracja, a po dokonaniu aktualizacji parametr zostanie ustawiony na Wył. ; Automatycznie baza danych będzie aktualizowana po każdym otwarciu Biblioteki i skopiowaniu lub usunięciu książki.

72 KKKKKKKKKKKK 77 Optymalizuj bazę danych usuwa stare wpisy z bazy danych. Aby wykonać optymalizację, ustaw ten parametr na Raz i zamknij Ustawienia. Po dokonaniu optymalizacji parametr zostanie ustawiony na Wył. Aktualizacja oprogramowania Urządzenie będzie szukać aktualizacji w następującej kolejności: pamięć wewnętrzna oraz Internet. Zablokuj urządzenie po ustaw czas bezczynności, po upływie którego urządzenie ma zostać zablokowane: wył., 5 min, 10 min. Usuwanie pakietów usuwa słowniki. Zaznacz elementy do odinstalowania, naciśnij przycisk Wstecz, aby wyjść z sekcji i potwierdź chęć usunięcia w oknie dialogowym; Tryb USB set how the Device handles USB connection by default: PC link, charge or ask user

73 KKKKKKKKKKKK 77 Prywatność Zabezpieczanie konfiguracji hasłem w tej sekcji można ustawić hasło do zabezpieczenia swoich ustawień. Wybierz sekcję Ustaw hasło i wpisz hasło za pomocą klawiatury ekranowej. Od tej pory, aby zmienić cokolwiek w sekcji Ustawień, trzeba będzie podać hasło. Hasło można usunąć lub zmienić za pomocą odpowiedniego elementu menu. Aby to zrobić, trzeba będzie podać aktualne hasło. Diagnostyka i użytkowanie Oprogramowanie to dostarcza firmie PocketBook informacji o niektórych czynnościach wykonywanych przez użytkownika na Urządzeniu, dzięki którym firma może dalej doskonalić Urządzenie i świadczone usługi. Numer seryjny i inne dane pozwalające zidentyfikować użytkownika nie są zapisywane. Opcję gromadzenia statystyk można wyłączyć w sekcji Diagnostyka i użytkowanie. Renderowanie tekstu dobra jakość albo wysoka prędkość.

74 KKKKKKKKKKKK 77 Całkowite odświeżanie strony pozwala wybrać jaka część strony ma zostać zaktualizowana, zanim nastąpi aktualizacja całego ekranu. Zawsze daje najlepszą jakość, ale zużywa najwięcej energii. Mniejsza częstotliwość może spowodować, że na ekranie pozostaną artefakty z poprzednich stron. Wyświetlaj ostrzeżenie, jeśli plik jest za duży gdy to ustawienie jest włączone, Urządzenie wyświetla powiadomienia o próbach otwarcia plików większych niż 25 MB. Ustawienia okienka trybu czytania okienko, które jest wyświetlane na dole ekranu w trybie czytania można dostosować do własnych potrzeb, włączając różne bloki informacji: Bieżąca strona, Data i godzina, Tytuł książki, Poziom naładowania baterii, Wielozadaniowość, Wi-Fi. UWAGA Można wybrać maksymalnie cztery bloki.

75 KKKKKKKKKKKK 77 Tryb demonstracyjny Włącza tryb demonstracyjny w urządzeniu. Aby włączyć tryb demonstracyjny, zaznacz opcję Wł. w elemencie Tryb demonstracyjny. OSZCZĘDZANIE AKUMULATORA Tutaj można ustawić parametry, które pomagają zaoszczędzić naładowania akumulatora: Poziom naładowania baterii, Wskaźnik LED wskaźnik LED można wyłączyć wybierając opcję Wył. w tej sekcji. Wyłącz urządzenie po ustaw czas bezczynności, po upływie którego urządzenie ma zostać wyłączone: 10, 20, 30 lub 60 min. O URZĄDZENIU Wyświetlą się następujące informacje o urządzeniu:

76 KKKKKKKKKKKK 77 Model Urządzenia (model, numer seryjny, platforma sprzętowa, adres MAC Wi-Fi), Pamięć (pamięć operacyjna, ilość ogółem i dostępna ilość pamięci wewnętrznej) Oprogramowanie Wersja oprogramowania, Automatyczna aktualizacja włączyć/wyłączyć automatyczne sprawdzenie aktualizacji Informacje prawne licencji i informacje o aplikacji innych firm, używane urządzenie.

77 Aktualizacja oprogramowania UWAGA! Aktualizacja oprogramowania to poważna operacja, podczas której na urządzeniu jest instalowana najnowsza wersja systemu. W przypadku, nieprawidłowego wykonania operacji, urządzenie może ulec uszkodzeniu I wymagać naprawy w autoryzowanym centrum serwisowym. Aby poprawnie wykonać aktualizację zastosuj się do instrukcji poniżej. Istnieją 2 sposoby aktualizacji oprogramowania urządzenia. Aktualizacja automatyczna Aby rozpocząć automatyczną aktualizację oprogramowania wybierz Ustawienia > Dodatkowe ustawienia > System > Aktualizacja oprogramowania. Urządzenie rozpocznie sprawdzanie dostępnych źródeł aktualizacji w następującej kolejności: 1. Pamięć wewnętrzna 2. Internet.

78 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 77 W przypadku połączenia internetowego, urządzenie poprosi o połączenie z dostępnymi sieciami bezprzewodowymi. Aktualizacja ręczna 1. Wejdź na stronę Wybierz swój kraj 2. Kliknij przycisk Support w menu na górze strony. Wybierz swój model urządzenia. Pobierz najnowszą wersję Firmware na swój komputer. Rozpakuj zawartość archiwum, plik: SWUPDA- TE. BIN należy skopiować do folderu głównego pamięci wewnętrznej. Wyłącz PocketBooka poprzez dłuższe naciśnięcie klawisza Włącz/Wyłącz. Przytrzymaj jednocześnie klawisze W przód i W tył. 7. Podczas ładowania system przytrzymaj jednocześnie klawisze W przód i W tył aż na ekranie nie pojawi się komunikat Firmware update 8. Podczas aktualizacji urządzenie zostanie parokrotnie zrestartowane.

79 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Wykonaj instrukcjami w formie zdjęć: podłącz zasilanie do urządzenia za pomocą kabla USB, Naciśnij środkowy klawisz. MOŻLIWE USTERKI ORAZ ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW USTERKA Urządzenie nie włącza się lub włącza się, ale pokazuje się tylko logo Książka nie otwiera się pojawia sie wiadomość książka jest prawdopodobnie zabezpieczona lub uszkodzona, lub nic się nie dzieje. Możliwy powód Rozładowana bateria Książka jest uszkodzona Książka html otwiera się Pliki HTML zawierają element ale jest wyświetlana nieprawidłowo. Na przykład nietekstowe (ramki, skrypty Java, występują puste strony, brakuje niektórych części obiekty flash) tekstu itp. Książka otwiera się, lecz różne symbole jak np. Znaki zapytania są wyświetlane zamiast polskich liter Nieprawidłowe kodowanie Rozwiązanie Naładuj baterię Jeśli książka została pobrana ze sklepu on-line spróbuj pobrać ją ponownie. Gdy książka otwiera się na komputerze, a na czytniku nie, zapisz książkę w innym formacie. Zapisz książkę w formacie TXT Zmień kodowanie w sekcji Ustawienia menu szybkiego dostępu.

80 Rozwiązywanie problemów Usterka Możliwa przyczyna Rozwiązanie Urządzenie nie włącza się lub włącza się, ale cały czas widać tylko logo Książka nie otwiera się pojawia się napis Książka jest prawdopodobnie uszkodzona lub chroniona lub nic się nie dzieje Książka w formacie HTML otwiera się, ale wyświetla się niepoprawnie. Na przykład strony są puste, brakuje fragmentów tekstu itd. Książka otwiera się, ale zamiast liter widoczne są różne symbole, takie jak znaki zapytania itp. Brak reakcji na naciskanie przycisków Niski poziom naładowania baterii Książka jest uszkodzona Pliki HTML mogą zawierać elementy nietekstowe (ramki, skrypty JAVA, elementy Flash) Nieprawidłowe kodowanie Czasami (np. podczas pobierania uszkodzonych lub zbyt dużych książek) Urządzenie może się zawiesić Naładuj baterię Jeśli książka została pobrana ze sklepu internetowego, spróbuj pobrać ją jeszcze raz. Jeśli plik da się otworzyć na komputerze, a nie da się otworzyć w Urządzeniu, zapisz książkę w innym formacie (TXT, DOC, PDF). Zapisz stronę w formacie TXT Przełącz na tryb czytania, wybierz Ustawienia i zmień kodowanie Zamknij zawieszoną aplikację naciskając i przytrzymując przez około dwie sekundy przycisk Wstecz.

Jeśli kolory są drukowane nieprawidłowo albo wydruki są rozmyte lub niezadowalające (np. linie proste są drukowane krzywo), należy wykonać poniższą procedurę konserwacji.

Ważne

 • Nie należy przecierać ani płukać głowicy drukującej, ani zbiorników z atramentem. Mogłoby to spowodować problemy z głowicą drukującą i zbiornikami z atramentem.

Uwaga

 • Upewnij się, że usunięto pomarańczową taśmę ochronną ze zbiornika z atramentem. canon/ij/webmanual/Manual/All/TS8000%20series/PL/UG/screens/o_main010. jpg" alt=""/>

 • Otwórz moduł skanera/pokrywę i upewnij się, że lampka na zbiorniku z atramentem świeci się. Jeśli lampki migają lub są zgaszone, podejmij odpowiednie czynności.

 • Sprawdzanie stanu atramentu za pomocą lampek atramentu
 • Podniesienie jakości wydruku w ustawieniach sterownika drukarki może poprawić jakość wydruku.

  W przypadku systemu Windows:

 • Zmiana jakości wydruku oraz korekta danych obrazu
 • W przypadku systemu Mac OS:

 • Zmiana jakości wydruku oraz korekta danych obrazu
 • Gdy wydruki są zamazane lub nierówne:

   Czynność 1 Wydrukuj test wzoru dysz głowicy drukującej.

   Za pomocą drukarki

  1. Drukowanie deseniu testu dysz
  2. Za pomocą komputera

  3. Drukowanie wzoru sprawdzania dysz
  4. Drukowanie wzoru sprawdzania dysz
  5. Czynność 2 Przeanalizuj wzór testu dysz.

   Jeśli nie są drukowane linie lub wzór zawiera poziome białe smugi:

   Czynność 3 Wyczyść głowicę drukującą. canon/ij/webmanual/Manual/All/TS8000%20series/PL/UG/bg-maintenance1400. html">Czyszczenie głowicy drukującej

  6. Czyszczenie głowic drukujących
  7. Czyszczenie głowic drukujących
  8. Po przeprowadzeniu procedury czyszczenia głowicy drukującej wydrukuj i przeanalizuj wzór testu dysz: Czynność 1

   Jeśli problem nie ustąpił po dwukrotnym wykonaniu czynności 1-3:

   Czynność 4 Przeprowadź dokładne czyszczenie głowicy drukującej. canon/ij/webmanual/Manual/All/TS8000%20series/PL/UG/bg-maintenance1500. html">Dokładne czyszczenie głowicy drukującej

  Jeśli wykonanie procedury do punktu 4 nie rozwiązało problemu, wyłącz zasilanie i po 24 godzinach ponownie przeprowadź dokładne czyszczenie głowicy drukującej.

  Jeżeli problem nadal nie zostanie rozwiązany, głowica drukująca może być uszkodzona. Skontaktuj się z centrum serwisowym.

  Jeśli wydruki są nierówne, na przykład linie proste są drukowane krzywo:

  Czynność Wyrównaj głowicę drukującą. canon/ij/webmanual/Manual/All/TS8000%20series/PL/UG/UG-pd_alignment. html">Wyrównywanie głowicy drukującej

 • Wyrównywanie pozycji Głowica drukująca
 • Wyrównywanie pozycji Głowica drukująca
 • Pierwsze kroki

  Zanim zaczniesz używać swojego nowego iPhone’a, skonfiguruj kilka podstawowych funkcji.

  Podstawowa konfiguracja

  Personalizacja

  Twój iPhone może odzwierciedlać Twój osobisty styl i preferencje. Umieść ulubione zdjęcia na zablokowanym ekranie, dodaj widżety do ekranu początkowego, zmień wielkość tekstu i nie tylko. com/pl-pl/guide/iphone/iphefb3daa42/16. 0">Personalizowanie iPhone’a

  Świetne zdjęcia

  Dzięki iPhone’owi możesz uchwycić chwilę w dowolnym miejscu. Dowiedz się, jak szybko robić zdjęcia i nagrywać wideo, a także korzystać z innych funkcji aparatu iPhone’a. com/pl-pl/guide/iphone/iph9bbc8619e/16. 0">Robienie świetnych zdjęć i wideo

  Utrzymywanie kontaktu

  iPhone ułatwia utrzymywanie kontaktu z ważnymi dla Ciebie osobami. Dodaj je do swoich kontaktów, aby mieć ich dane zawsze pod ręką. Możesz kontaktować się z nimi przy użyciu wiadomości, połączeń telefonicznych oraz połączeń FaceTime. com/pl-pl/guide/iphone/iph41060df75/16. 0">Pozostawanie w kontakcie z rodziną i znajomymi

  W rodzinie

  Chmura rodzinna pozwala wspólnie z członkami rodziny korzystać z zakupów w aplikacjach, a także udostępniać wzajemnie swoje położenie i dane dotyczące zdrowia. Możesz także skonfigurować nadzór rodzicielski, aby zarządzać sposobem korzystania z urządzeń przez dzieci. com/pl-pl/guide/iphone/iph023f98729/16. 0">Udostępnianie funkcji w rodzinie

  Codzienne czynności

  Dowiedz się, jak przy użyciu aplikacji na iPhonie uzyskiwać trasę do najczęściej odwiedzanych miejsc, płacić za kawę, otrzymywać przypomnienia o ważnych zadaniach, a nawet zamykać automatycznie drzwi, gdy wychodzisz z domu. com/pl-pl/guide/iphone/iph556acc36f/16. 0#iph21a3cd849" "="">Używanie iPhone’a do codziennych czynności

  Aby przeglądać Podręcznik użytkownika iPhone’a, kliknij w Spis treści u góry strony, albo wpisz słowo lub frazę w polu wyszukiwania. Możesz także pobrać podręcznik z Apple Books (jeśli jest dostępny w Twoim regionie).

  Podręcznik użytkownika iPhone’a

  • Witaj
   • Podstawowa konfiguracjaPersonalizowanie iPhone’aRobienie świetnych zdjęć i wideoPozostawanie w kontakcie z rodziną i znajomymiUdostępnianie funkcji w rodzinieUżywanie iPhone’a do codziennych czynności
    Obsługiwane modeleiPhone 8iPhone 8 PlusiPhone XiPhone XRiPhone XSiPhone XS MaxiPhone 11iPhone 11 ProiPhone 11 Pro MaxiPhone SE (2. generacji)iPhone 12 miniiPhone 12iPhone 12 ProiPhone 12 Pro MaxiPhone 13 miniiPhone 13iPhone 13 ProiPhone 13 Pro MaxiPhone SE (3. generacji)iPhone 14iPhone 14 PlusiPhone 14 ProiPhone 14 Pro MaxNowości w systemie iOS 16
     Włączanie i konfigurowanie iPhone’aBudzenie i odblokowywanieKonfigurowanie usługi sieci komórkowejUżywanie dwóch kart SIMŁączenie z Internetem
      Ustawienia Apple IDWłączanie lub wyłączanie funkcji iCloudSubskrybowanie iCloud+Znajdowanie ustawieńKonfigurowanie kont poczty email, kontaktów i kalendarzyZnaczenie ikon na pasku statusu
       Ładowanie bateriiWyświetlanie procentu naładowania bateriiSprawdzanie kondycji i danych użycia bateriiPobieranie podręcznika użytkownika lub oznaczanie go zakładką
         Podstawowe gestyPoznaj gesty używane na modelach iPhone’a z Face IDRegulowanie głośności
          Otwieranie aplikacjiZnajdowanie aplikacji w bibliotece aplikacjiPrzełączanie między otwartymi aplikacjamiZamykanie i ponowne otwieranie aplikacji
           Dyktowanie tekstuPisanie przy użyciu klawiatury ekranowejZaznaczanie i edycja tekstuKorzystanie z predykcji tekstuKorzystanie z zastępowania tekstuDodawanie i zmiana klawiaturWielozadaniowość przy użyciu obrazu w obrazieUzyskiwanie dostępu do funkcji z zablokowanego ekranuWyświetlanie aktywności w polu Dynamic IslandWykonywanie szybkich czynnościWyszukiwanie z ekranu początkowego lub zablokowanego ekranuWysyłanie rzeczy przy użyciu funkcji AirDropRobienie zrzutu lub nagrywanie ekranu
            Rysowanie w aplikacjachDodawanie tekstu, kształtów i podpisówPrzybliżanie lub powiększanie w oznaczeniachUzyskiwanie informacji o iPhonieWyświetlanie lub zmiana ustawień danych sieci komórkowejPodróżowanie z iPhone’em
             Zmienianie dźwięków i wibracjiPersonalizowanie zablokowanego ekranu iPhone’aZmienianie tapetyZmienianie jasności i balansu kolorówPrzedłużanie czasu, przez który ekran iPhone’a pozostaje włączonyPowiększanie zawartości ekranuZmienianie nazwy iPhone’aZmienianie daty i czasuZmienianie języka i regionu
              Porządkowanie aplikacji w folderachDodawanie widżetów do ekranu początkowegoPrzenoszenie aplikacji i widżetów na ekranie początkowymUsuwanie aplikacjiKorzystanie z centrum sterowania oraz dostosowywanie goZmienianie lub blokowanie orientacji ekranu
               Wyświetlanie powiadomień oraz reagowanie na nieZmienianie ustawień powiadomieńKonfigurowanie trybu skupieniaDopuszczanie lub wyciszanie powiadomień w trybie skupieniaWłączanie lub wyłączanie trybu skupieniaSkupienie się podczas prowadzenia pojazdu
                 Pobieranie aplikacji
                  Subskrybowanie Apple ArcadePobieranie gierGranie ze znajomymi w Game CenterŁączenie kontrolera do gierUżywanie wycinków aplikacjiZarządzanie zakupami, subskrypcjami, ustawieniami i ograniczeniamiInstalowanie czcionek i zarządzanie nimi
                   Kupowanie książek i książek audioCzytanie książekDodawanie adnotacji do książekDostęp do książek na innych urządzeniach AppleSłuchanie książek audioUstawianie celów czytelniczychPorządkowanie książekCzytanie dokumentów PDFKalkulator
                    Tworzenie i edytowanie wydarzeń w aplikacji KalendarzWysyłanie zaproszeńOdpowiadanie na zaproszeniaZmienianie sposobu wyświetlania wydarzeńWyszukiwanie wydarzeńDostosowywanie kalendarzaŚledzenie wydarzeńKorzystanie z wielu kalendarzyUżywanie kalendarza świątUdostępnianie kalendarzy iCloud
                      Podstawy używania aparatu Ustawianie aparatuStosowanie stylów fotograficznychRobienie zdjęć Live PhotoRobienie zdjęć w trybie SeriaRobienie selfieRobienie zdjęć panoramicznychRobienie zdjęć i nagrywanie wideo w trybie makroRobienie zdjęć portretowychRobienie zdjęć w trybie nocnymRobienie zdjęć Apple ProRAWZmienianie głośności migawkiZmienianie ustawień HDRNagrywanie wideoNagrywanie wideo ProResNagrywanie wideo w trybie filmowymZmienianie ustawień nagrywania wideoZachowywanie ustawień aparatuZmienianie zaawansowanych ustawień aparatuWyświetlanie, udostępnianie i drukowanie zdjęćUżywanie funkcji Tekst na żywoSkanowanie kodu QR
                       Wyświetlanie zegarów świataUstawianie alarmuKorzystanie z minutnika lub stoperaKompas
                        Dodawanie i używanie danych kontaktowychEdytowanie kontaktówDodawanie własnych danych kontaktowychKorzystanie z innych kont kontaktówKorzystanie z kontaktów w aplikacji TelefonŁączenie lub ukrywanie powielonych kontaktów
                         Konfigurowanie FaceTimeWykonywanie i odbieranie połączeńTworzenie łącza FaceTimeRobienie zdjęcia Live PhotoWłączanie funkcji Podpisy na żywo podczas połączenia FaceTimeUżywanie innych aplikacji podczas połączeniaWykonywanie grupowego połączenia FaceTimeWyświetlanie uczestników jako siatkiWspólne oglądanie, słuchanie i granie przy użyciu SharePlayUdostępnianie ekranuPrzekazywanie połączenia FaceTime na inne urządzenieZmienianie ustawień wideo Zmienianie ustawień dźwiękuDodawanie efektów aparatuOpuszczanie połączenia lub przełączanie na WiadomościBlokowanie wybranych dzwoniących
                          Podłączanie urządzeń zewnętrznych lub łączenie z serweramiWyświetlanie i modyfikowanie plików i folderówPorządkowanie plików i folderówWysyłanie plikówKonfigurowanie iCloud DriveUdostępnianie plików i folderów w iCloud Drive
                            Udostępnianie swojego położeniaWysyłanie położenia przez łącze satelitarneDodawanie lub usuwanie znajomegoLokalizowanie znajomegoOtrzymywanie powiadomień o zmianie położenia znajomychPowiadamianie znajomego o zmianie swojego położenia
                             Dodawanie iPhone’aDodawanie portfela z MagSafe do iPhone’aPowiadamianie o pozostawieniu urządzeniaLokalizowanie urządzeniaOznaczanie urządzenia jako utraconegoWymazywanie urządzeniaUsuwanie urządzenia
                              Dodawanie AirTagaDodawanie przedmiotu innej firmyPowiadamianie o pozostawieniu przedmiotuLokalizowanie przedmiotuOznaczanie przedmiotu jako utraconegoUsuwanie przedmiotuDostosowywanie ustawień mapy
                               Wprowadzenie do aplikacji FitnessŚledzenie dziennej aktywnościWyświetlanie historii aktywności, trendów i nagródSynchronizowanie aplikacji treningowej innej firmyDostosowywanie powiadomień z aplikacji FitnessUdostępnianie swojej aktywności
                                Subskrybowanie Apple Fitness+Przeglądanie treningów i sesji medytacji Apple Fitness+Rozpoczynanie treningu Apple Fitness+Zmienianie zawartości ekranu podczas treningu lub sesji medytacji Apple Fitness+Pobieranie treningu lub sesji medytacji Apple Fitness+
                                 Pierwsze kroki w aplikacji FreeformTworzenie tablicy FreeformUżywanie swoich tablic Freeform ze wszystkich posiadanych urządzeń
                                  RysunkiLinie i kształtyNaklejkiPola tekstoweZdjęcia i wideoSkany, łącza i inne plikiDostępne opisyStosowanie spójnych stylówRozmieszczanie rzeczy na tablicyWyszukiwanie rzeczy na tablicy FreeformUdostępnianie i współpracaUsuwanie tablic
                                   Wprowadzenie do aplikacji ZdrowieWypełnianie szczegółów dotyczących zdrowia
                                    Wprowadzenie do danych w aplikacji ZdrowieWyświetlanie danych zdrowotnychUdostępnianie swoich danych zdrowotnychWyświetlanie danych dotyczących zdrowia udostępnianych przez innych
                                     Pobieranie rekordów danych zdrowotnychWyświetlanie rekordów danych zdrowotnychKontrolowanie swojej stabilności chodu
                                      Rejestrowanie miesiączkiWyświetlanie przewidywań miesiączki i historii cyklu
                                       Śledzenie przyjmowanych lekówWyświetlanie dodatkowych informacji o lekach
                                        Konfigurowanie harmonogramu trybu skupienia SenWyłączanie alarmów i usuwanie harmonogramów snuDodawanie lub zmiana harmonogramu snuWłączanie lub wyłączanie trybu skupienia SenZmienianie czasu relaksu, celu Sen i innych ustawieńWyświetlanie swojej historii snu
                                         Używanie funkcji związanych z głośnością słuchawekSprawdzanie poziomu głośności słuchawekRejestrowanie się jako dawca organówTworzenie backupu danych aplikacji Zdrowie
                                          Wprowadzenie do aplikacji DomKonwertowanie na nową architekturę aplikacji DomKonfigurowanie akcesoriówSterowanie akcesoriamiSterowanie akcesoriami w domu za pomocą SiriKonfigurowanie HomePodaZdalne sterowanie domemTworzenie i używanie scenTworzenie automatyzacjiKonfigurowanie kamerRozpoznawanie twarzyOtwieranie drzwi przy użyciu klucza do domuKonfigurowanie routeraZapraszanie innych do sterowania akcesoriamiDodawanie kolejnych domów
                                           Uzyskiwanie muzyki, filmów i programów TVPobieranie dzwonkówZarządzanie kupionymi rzeczami i ustawieniami
                                            Powiększanie przedmiotówTworzenie aktywnościZmienianie ustawień
                                             Wykrywanie osób w pobliżuWykrywanie drzwi w pobliżuUzyskiwanie opisów obrazu otoczeniaKonfigurowanie skrótów funkcji Tryb wykrywania
                                               Dodawanie i usuwanie kont emailKonfigurowanie niestandardowej domeny emailSprawdzanie wiadomości email
                                                Wysyłanie wiadomości emailCofanie wysyłki wiadomości emailOdpowiadanie na wiadomości email i przesyłanie ich dalejZachowywanie wersji roboczej wiadomości email
                                                 Dodawanie załączników do wiadomości emailPobieranie załączników wiadomości emailDodawanie adnotacji do wiadomości emailKonfigurowanie powiadomień dotyczących wiadomości emailWyszukiwanie wiadomości emailOrganizowanie wiadomości email w skrzynkach pocztowych
                                                  Oznaczanie wiadomości email flagąFiltrowanie wiadomości email
                                                   Korzystanie z funkcji Ukryj mój adres emailUżywanie funkcji Ochrona prywatności w aplikacji PocztaZmiana ustawień wiadomości emailUsuwanie i odzyskiwanie usuniętych wiadomości emailDodawanie widżetu Poczta do ekranu początkowegoDrukowanie wiadomości email
                                                    Wyświetlanie map
                                                     Wyszukiwanie miejscZnajdowanie pobliskich atrakcji, restauracji i usługUzyskiwanie informacji o miejscachOznaczanie miejscUdostępnianie miejscOcenianie miejscZachowywanie ulubionych miejscPoznawanie nowych miejsc przy użyciu przewodnikówPorządkowanie miejsc w swoich przewodnikach Uzyskiwanie informacji o ruchu drogowym i pogodzieUsuwanie ważnych miejscZnajdowanie ustawień Map
                                                      Uzyskiwanie trasy przy użyciu Siri, Map i widżetu MapyWybieranie innych opcji trasy
                                                       Udostępnianie szacowanego czasu przybyciaZnajdowanie przystanków na trasieWyświetlanie przeglądu trasy lub listy skrętówZmienianie ustawień wskazówek mówionychKonfigurowanie tras dla pojazdów elektrycznychUzyskiwanie trasy przejazdu samochodemZnajdowanie zaparkowanego samochoduZgłaszanie zdarzeń drogowychUzyskiwanie trasy przejazdu roweremUzyskiwanie trasy przejścia pieszoUzyskiwanie trasy przejazdu transportem publicznymUsuwanie ostatnich tras
                                                        Używanie funkcji Rozejrzyj sięWycieczki FlyoverZamawianie przejazdów
                                                         MiarkaWyświetlanie i zachowywanie pomiarówMierzenie wzrostuUżywanie poziomicy
                                                          Konfigurowanie WiadomościWysyłanie i odbieranie wiadomościCofanie i edycja wiadomościŚledzenie wiadomości i rozmówRozpoczynanie rozmowy grupowejDodawanie zdjęć i wideoWysyłanie i odbieranie zawartościWspólne oglądanie, słuchanie i granie przy użyciu funkcji SharePlayWspółpraca nad projektamiAnimowanie wiadomościUżywanie aplikacji obsługujących iMessageUżywanie MemojiWysyłanie efektu Digital TouchWysyłanie, odbieranie i proszenie o płatności przy użyciu Apple CashZmienianie powiadomieńBlokowanie, filtrowanie i zgłaszanie wiadomościUsuwanie wiadomości
                                                           Pobieranie muzykiWyświetlanie albumów, playlist i innych rzeczyOdtwarzanie muzykiDodawanie muzyki do kolejkiSłuchanie stacji radiowych
                                                            Subskrybowanie Apple MusicSłuchanie muzyki w formacie LosslessSłuchanie muzyki w formacie Dolby AtmosFunkcja Apple Music SingZnajdowanie nowej muzykiDodawanie muzyki i słuchanie jej poza sieciąUzyskiwanie spersonalizowanych rekomendacjiWyszukiwanie muzykiTworzenie playlistSprawdzanie, czego słuchają znajomiUżywanie Siri do odtwarzania muzykiSłuchanie muzyki jako subskrybent Apple Music VoiceZmienianie brzmienia muzyki
                                                             Pierwsze kroki w aplikacji NewsUżywanie widżetów aplikacji NewsWyświetlanie publikacji wybranych specjalnie dla CiebieCzytanie publikacjiObserwowanie ulubionych zespołów sportowych w grupie My SportsSłuchanie Apple News Today
                                                              Subskrybowanie Apple News+Przeglądanie i czytanie publikacji i wydań Apple News+Pobieranie wydań Apple News+Słuchanie publikacji w wersji audioWyszukiwanie publikacjiZachowywanie publikacjiSubskrybowanie kanałów
                                                               Pierwsze kroki w aplikacji NotatkiDodawanie lub usuwanie kontTworzenie i formatowanie notatekRysowanie lub pisanieSkanowanie tekstu i dokumentówDodawanie zdjęć, wideo i innych rzeczyTworzenie szybkich notatekWyszukiwanie notatekPorządkowanie w folderachPorządkowanie przy użyciu tagówUżywanie folderów inteligentnychBlokowanie notatekZmienianie ustawień aplikacji Notatki
                                                                Wykonywanie połączeniaOdbieranie lub odrzucanie połączeń przychodzącychOpcje dostępne w czasie trwania połączeniaSprawdzanie poczty głosowejWybieranie dzwonków i wibracjiWykonywanie połączeń przez Wi‑FiKonfigurowanie przekazywania połączeń i połączeń oczekującychUnikanie niechcianych połączeń
                                                                 Wyświetlanie zdjęćOdtwarzanie wideo i pokazów slajdówUsuwanie lub ukrywanie zdjęć i wideoEdytowanie zdjęć i wideoPrzycinanie długości wideo i korygowanie zwolnionego tempaEdycja wideo w trybie filmowymEdycja zdjęć Live PhotoEdycja zdjęć portretowychUżywanie albumów ze zdjęciamiEdycja i porządkowanie albumówFiltrowanie i sortowanie zdjęć i wideo w albumachPowielanie i kopiowanie zdjęć i wideoZnajdowanie i usuwanie powielonych zdjęć i wideoWyszukiwanie zdjęćZnajdowanie i identyfikowanie osób w aplikacji ZdjęciaPrzeglądanie zdjęć według miejscUdostępnianie zdjęć i wideoWyświetlanie udostępnionych Ci zdjęć i wideoUżywanie funkcji Tekst na żywo do interakcji z zawartością zdjęcia lub wideoUżywanie wyszukiwania wizualnego do identyfikowania obiektów na zdjęciachWyodrębnianie obiektu z tła zdjęciaOglądanie wspomnieńPersonalizowanie wspomnieńZarządzanie wspomnieniami i polecanymi zdjęciami
                                                                  Korzystanie z funkcji Zdjęcia w iCloudUżywanie albumów udostępnianych w iCloudKonfigurowanie udostępnianej biblioteki zdjęć w iCloud lub dołączanie do niejDodawanie zawartości do udostępnianej biblioteki zdjęć w iCloudKorzystanie z udostępnianej biblioteki zdjęć w iCloudImportowanie zdjęć i wideoDrukowanie zdjęć
                                                                   Znajdowanie podcastówSłuchanie podcastówObserwowanie ulubionych podcastówPorządkowanie biblioteki podcastówPobieranie, zachowywanie lub udostępnianie podcastówSubskrybowanie podcastówZmienianie ustawień pobierania
                                                                    Konfigurowanie kontDodawanie pozycji do listyEdycja i zarządzanie listąWyszukiwanie i porządkowanie listPraca z szablonamiUżywanie list inteligentnychZmienianie ustawień aplikacji PrzypomnieniaDrukowanie przypomnień
                                                                     Przeglądanie InternetuDostosowywanie ustawień SafariZmienianie układuWyszukiwanie witryn
                                                                      Otwieranie i zamykanie kartPorządkowanie kartWyświetlanie swoich kart Safari z innego urządzenia AppleUdostępnianie grup kartOznaczanie witryn jako ulubionychZachowywanie stron na liście CzytelniaZnajdowanie udostępnionych Ci łączyDodawanie oznaczeń do strony www i zachowywanie jej jako pliku PDFAutomatyczne wypełnianie formularzyPobieranie rozszerzeńUkrywanie reklam i innych elementów stron rozpraszających uwagęWymazywanie pamięci podręcznej
                                                                       Przeglądanie prywatneUżywanie kluczy w SafariSkróty
                                                                        Sprawdzanie notowań giełdowychZarządzanie wieloma listami obserwowanychCzytanie aktualności biznesowychDodawanie dat publikacji wyników finansowych do kalendarzaDodawanie widżetu Giełda do ekranu początkowegoPorady
                                                                         Tłumaczenie tekstu, głosu i rozmówTłumaczenie tekstu w aplikacjachTłumaczenie przy użyciu widoku aparatu
                                                                          Łączenie aplikacji i dodawanie dostawcy TVSubskrybowanie Apple TV+ i kanałów Apple TVUzyskiwanie seriali, filmów i innych rzeczyOglądanie relacji z wydarzeń sportowychSterowanie odtwarzaniemWspólne oglądanie podczas sesji SharePlayZarządzanie biblioteką
                                                                           Rejestrowanie nagraniaOdtwarzanieEdytowanie lub usuwanie nagraniaUaktualnianie nagrańPorządkowanie nagrańWyszukiwanie nagrania lub zmiana jego nazwyUdostępnianie nagraniaPowielanie nagrania
                                                                            Przechowywanie kart w aplikacji PortfelKonfigurowanie Apple PayUżywanie Apple Pay do dokonywania płatności zbliżeniowychUżywanie Apple Pay w aplikacjach, wycinkach aplikacji i w SafariUżywanie karty Apple CashUżywanie karty Apple CardZarządzanie kartami płatniczymi i transakcjamiPłacenie w środkach transportu publicznegoUżywanie kluczy cyfrowychUżywanie prawa jazdy lub stanowego dokumentu tożsamościUżywanie legitymacji studenckichKarta konta AppleDodawanie i używanie kartZarządzanie kartamiUżywanie kart szczepień przeciw COVID‑19
                                                                             Sprawdzanie pogodySprawdzanie pogody w innych miejscachWyświetlanie map pogodowychZarządzanie powiadomieniami o pogodzieDodawanie widżetu Pogoda do ekranu początkowegoZnaczenie ikon pogody
                                                                              Używanie SiriPoznawanie możliwości SiriInformowanie Siri o sobieOgłaszanie połączeń i powiadomień przez SiriDodawanie skrótów SiriInformacje o sugestiach SiriKorzystanie z Siri w samochodzieZmienianie ustawień Siri
                                                                               Kontaktowanie się ze służbami ratowniczymiUżywanie funkcji Alarmowe SOS (łącze satelitarne)Konfigurowanie i wyświetlanie karty medycznejZarządzanie wykrywaniem wypadkówZerowanie ustawień prywatności i ochrony w nagłych wypadkach
                                                                                Konfigurowanie chmury rodzinnejDodawanie członków Chmury rodzinnejUsuwanie członków Chmury rodzinnejUdostępnianie subskrypcjiUdostępnianie zakupówUdostępnianie położenia rodzinie i lokalizowanie zgubionych urządzeńKonfigurowanie karty Apple Cash w rodzinie oraz Apple Card w rodzinieKonfigurowanie nadzoru rodzicielskiegoKonfigurowanie urządzenia dziecka
                                                                                 Wyświetlanie podsumowania funkcji Czas przed ekranemKonfigurowanie funkcji Czas przed ekranem dla siebieKonfigurowanie funkcji Czas przed ekranem dla członka rodzinyWyświetlanie raportu dotyczącego użycia swojego urządzenia
                                                                                  Przewód do ładowaniaZasilaczeŁadowarki i baterie zewnętrzne MagSafeEtui i futerały MagSafeŁadowarki bezprzewodowe z oznaczeniem „Qi‑Certified”
                                                                                   Używanie słuchawek AirPodsUżywanie słuchawek EarPodsApple Watch
                                                                                    Bezprzewodowe przesyłanie strumieniowe wideo i zdjęć do Apple TV lub telewizora inteligentnegoPodłączanie wyświetlacza przy użyciu kablaHomePod i inne głośniki bezprzewodowe
                                                                                     Łączenie klawiatury Magic Keyboard w paręWprowadzanie liter ze znakami diakrytycznymiPrzełączanie klawiaturUżywanie skrótówWybieranie zamiennego układu klawiszyZmienianie opcji dotyczących wspomagania pisaniaZewnętrzne urządzenia pamięci masowejAkcesoria BluetoothDrukarki
                                                                                      Udostępnianie połączenia z InternetemUmożliwianie połączeń telefonicznych na iPadzie, iPodzie touch oraz MacuUżywanie iPhone’a jako kamery internetowejPrzekazywanie zadań między urządzeniamiBezprzewodowe strumieniowanie wideo, zdjęć i dźwięku do MacaWycinanie, kopiowanie i wklejanie między iPhone’em i innymi urządzeniamiPodłączanie iPhone’a do komputera przy użyciu przewodu
                                                                                       Wprowadzenie do przesyłania plikówPrzesyłanie plików przez email, wiadomości lub AirDropAutomatyczne uaktualnianie plików przy użyciu iCloudPrzesyłanie plików przy użyciu zewnętrznego urządzenia pamięci masowejUżywanie serwera plików do przesłania plików między iPhone’em a komputeremUdostępnianie plików przy użyciu usługi przechowywania w chmurzeSynchronizowanie lub przesyłanie plików przy użyciu Findera lub iTunes
                                                                                        CarPlay — wprowadzenieŁączenie z CarPlayUżywanie narzędzi pojazduUzyskiwanie wskazówek „krok po kroku”Zmienianie widoku mapyWykonywanie połączeń telefonicznychWyświetlanie kalendarzaWysyłanie i odbieranie wiadomości tekstowychOgłaszanie przychodzących wiadomości tekstowychOdtwarzanie podcastówOdtwarzanie książek audioSłuchanie wiadomości Apple NewsSterowanie domemUżywanie innych aplikacji z CarPlayZmienianie ułożenia ikon na ekranie początkowym CarPlayZmienianie ustawień CarPlay
                                                                                         Pierwsze kroki z funkcjami dostępności
                                                                                           Włączanie VoiceOver i ćwiczenie gestówZmienianie ustawień VoiceOverNauka gestów VoiceOverObsługa iPhone’a przy użyciu gestów VoiceOverSterowanie funkcją VoiceOver przy użyciu pokrętłaKorzystanie z klawiatury ekranowejPisanie palcemUżywanie VoiceOver za pomocą klawiatury zewnętrznej AppleKorzystanie z monitora brajlowskiegoPisanie brajlem na ekranieDostosowywanie gestów i skrótów klawiszowychUżywanie VoiceOver z urządzeniem wskazującymEksplorowanie obrazków i wideo przy użyciu VoiceOverKorzystanie z funkcji VoiceOver w aplikacjachZoom (powiększanie zawartości ekranu)Ekran i wielkość tekstuRuchZawartość mówionaAudiodeskrypcja
                                                                                            AssistiveTouchUdogodnienia dotykuStuknięcie w tyłŁatwy dostępOdbieranie audio połączeńWibracjaFace ID i wykrywanie uwagi
                                                                                             Konfigurowanie funkcji Sterowanie przełącznikamiKorzystanie z funkcji Sterowanie przełącznikamiSterowanie głosowePrzycisk boczny lub przycisk PoczątekApple TV RemoteSterowanie wskaźnikiemKlawiaturyAirPodsKlonowanie Apple Watch
                                                                                              Aparaty słuchoweLive ListenRozpoznawanie dźwiękuRTT oraz TTYDźwięk mono, wyrównanie oraz redukcja hałasu otoczeniaMiganie diody przy alertachDźwięk słuchawekDźwięki tłaNapisyTranskrypcje wiadomości interkomuPodpisy na żywo (beta)
                                                                                               Dostęp nadzorowanySiriSkróty dostępnościUstawienia według aplikacji
                                                                                                Używanie wbudowanych funkcji ochrony bezpieczeństwa i prywatności
                                                                                                 Ustawianie koduKonfigurowanie Face IDKonfigurowanie Touch IDKontrolowanie dostępu do informacji na zablokowanym ekranieDbaj o bezpieczeństwo swojego Apple ID
                                                                                                  Logowanie się przy użyciu kluczyLogowanie się, używając konta AppleAutomatyczne wypełnianie silnych hasełZmienianie słabych lub zagrożonych hasełWyświetlanie haseł i informacji powiązanych z nimiBezpieczne udostępnianie kluczy i haseł przy użyciu AirDropZapewnianie dostępu do kluczy i haseł na wszystkich swoich urządzeniachAutomatyczne wypełnianie kodów weryfikacyjnychAutomatyczne wypełnianie kodów odebranych w wiadomościach SMSZmniejszanie liczby weryfikacji CAPTCHA podczas logowania na iPhonieZarządzanie uwierzytelnianiem dwupoziomowym Apple IDUżywanie kluczy bezpieczeństwa
                                                                                                   Zarządzanie udostępnianiem informacji przy użyciu funkcji Kontrola bezpieczeństwaKontrolowanie uprawnień aplikacji do śledzeniaKontrolowanie udostępniania danych dotyczących lokalizacjiKontrolowanie dostępu aplikacji do danychKontrolowanie sposobu dostarczania reklam przez AppleKontrolowanie dostępu do funkcji sprzętowychTworzenie adresów funkcji Ukryj mój adres email i zarządzanie nimiBezpieczne przeglądanie sieci dzięki funkcji Przekazywanie prywatne iCloudUżywanie prywatnego adresu sieciowego Używanie funkcji Zaawansowana ochrona danychTryb blokady
                                                                                                    Włączanie lub wyłączanie iPhone’aWymuszanie ponownego uruchomienia iPhone’aUaktualnianie systemu iOSTworzenie backupu iPhone’aPrzywracanie ustawień domyślnych iPhone’aOdtwarzanie całej zawartości z backupuPrzywracanie kupionych i usuniętych rzeczySprzedawanie, oddawanie lub wymiana iPhone’a w rozliczeniuWymazywanie iPhone’aInstalowanie lub usuwanie profilów konfiguracji
                                                                                                     Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwaWażne informacje o obsłudzeZnajdowanie dodatkowych zasobów związanych z oprogramowaniem i usługamiOświadczenie o zgodności z wymogami FCCOświadczenie o zgodności ze standardami ISED CanadaInformacje dotyczące transmisji ultraszerokopasmowejInformacje o urządzeniu laserowym klasy 1Apple a środowisko naturalneInformacje o recyklingu i pozbywaniu się sprzętuPrawa autorskie

                                                                                                     Ograniczenie liczby znaków:250

                                                                                                     Maksymalna liczba znaków to 250.

                                                                                                     Dziękujemy za komentarz.

  Podręcznik użytkownika i konserwacji Calex Thermosight Series

  Bezpośredni link do pobrania Podręcznik użytkownika i konserwacji Calex Thermosight Series

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Podręcznik użytkownika i konserwacji Calex Thermosight Series