Procedura aktualizacji oprogramowania sprzętowego Haier Lt22k3cw2

Aby zaktualizować oprogramowanie sprzętowe Haier Lt22k3cw2, wykonaj następujące czynności:

Ostatnia aktualizacja: Procedura aktualizacji oprogramowania sprzętowego Haier Lt22k3cw2

Powrót do góry

(NitroPad - Qubes OS)

Ten przewodnik opisuje jak zaktualizować oprogramowanie sprzętowe Heads dla NitroPad.

Instrukcje te mają zastosowanie w następujących przypadkach:

 • Chcesz zaktualizować oprogramowanie sprzętowe Heads.

 • Przeprowadzono już fabryczny reset OEM, ale licznik TPM nie został zresetowany.

 • Przygotowanie#

  1. Podłącz NitroPada do gniazdka elektrycznego i obciąż jego baterię do ponad 70%.

  2. Pobierz najnowszy firmware i zapisz go na dysku USB. Dla NitroPad T430 użyj nitropad-t430-[version]. npf, a dla NitroPad X230 użyj nitropad-x230-[version]. npf.

  3. W celu weryfikacji sumy hash, zapisz plik sha256sum na dysku USB.

  Weryfikacja pliku oprogramowania sprzętowego#

  Przed zapisaniem pliku firmware na urządzeniu należy sprawdzić jego spójność. Po skopiowaniu pliku firmware na dysk USB należy upewnić się, że jest on prawidłowo odmontowany/wysunięty, aby uniknąć problemów z zapisem. Kontrola spójności powinna zostać przeprowadzona na NitroPadzie, aby zweryfikowane dane były dokładnie takie same jak te odczytane przez aplikację aktualizującą. Ta czynność nie będzie wymagana w kolejnych aktualizacjach firmware.

 • Uruchom Nitropada i otwórz konsolę odzyskiwania z Options -> Exit to recovery shell.

 • Wykonaj następujące czynności, aby sprawdzić oprogramowanie sprzętowe:

 • $ mount-usb # select USB device$ cd /media$ sha256sum -c sha256sum

  Dla wersji v1. 1-rc3 powinno to dać wynik:

  $ sha256sum -c sha256sumnitropad_x230_v1. 1-rc3. rom: OK

  Potwierdza to, że zawartość pliku jest zgodna z oczekiwaniami. Proszę zrestartować Nitropada, aby kontynuować (poprzez wyłączenie i ponowne włączenie zasilania lub naciśnięcie CTRL+ALT+DELETE).

  Procedura#

  To jest właściwa procedura aktualizacji. Zazwyczaj pierwsze dwa ekrany nie są wyświetlane - w takim przypadku proszę zacząć od kroku 3.

 • (Ekran opcjonalny) Wybierz opcję „Ignoruj błąd i kontynuuj do domyślnego menu startowego”.

   1. Przejdź do zakładki „Opcje”.

    1. Wybierz opcję „Flash/Update the BIOS”.

     1. Prosimy o potwierdzenie pierwszej opcji.

      1. Potwierdź proces klawiszem Enter.

       1. Wybierz żądany plik. npf.

         1. Potwierdzić ponowne uruchomienie przyciskiem Enter.

         2. Z powodzeniem zaktualizowałeś oprogramowanie sprzętowe!

          Dalsze kroki#

          W przypadku pojawienia się ekranu ERROR: TOTP Generation Failed! , należy postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi Przywracania ustawień fabrycznych (w menu po lewej stronie), zaczynając od kroku 11.

  Aby być na bieżąco i zapewnić jak najlepsze działanie zegarka, zawsze aktualizuj oprogramowanie sprzętowe, gdy tylko dostępna jest nowa wersja. Aktualizacje oprogramowania sprzętowego mają na celu poprawę funkcjonalności zegarka.

  W związku z aktualizacją nie utracisz żadnych danych. Przed aktualizacją oprogramowania sprzętowego dane z zegarka zostaną zsynchronizowane z serwisem Flow.

  Za pomocą telefonu lub tabletu

  Jeżeli używasz aplikacji Polar Flow do synchronizacji treningów i danych dotyczących aktywności, możesz zaktualizować oprogramowanie sprzętowe z poziomu telefonu. Aplikacja poinformuje Cię o dostępności aktualizacji i pomoże Ci podczas instalacji. Przed rozpoczęciem aktualizacji zalecamy podłączenie zegarka do zasilania w celu uniknięcia problemów.

  W zależności od połączenia bezprzewodowa aktualizacja oprogramowania sprzętowego może potrwać do 20 minut.

  Za pomocą komputera

  Za każdym razem, gdy jest dostępna nowa wersja oprogramowania sprzętowego, FlowSync poinformuje Cię o tym, gdy podłączysz zegarek do komputera. Aktualizacje oprogramowania sprzętowego są pobierane za pomocą FlowSync.

  Aby zaktualizować oprogramowanie sprzętowe:

  1. Podłącz zegarek do komputera za pomocą kabla dołączonego do zestawu. Upewnij się, że kabel jest dobrze wpięty. Upewnij się, że występ na kablu został dopasowany do wgłębienia na zegarku (oznaczonego na czerwono).

  2. Oprogramowanie FlowSync rozpocznie synchronizowanie danych.
  3. Po synchronizacji zostanie wyświetlony monit o aktualizację oprogramowania sprzętowego.
  4. Wybierz Tak. Po zainstalowaniu nowego oprogramowania sprzętowego (może to zająć do 10 minut) zegarek zostanie uruchomiony ponownie. Przed odłączeniem zegarka od komputera upewnij się, że aktualizacja oprogramowania sprzętowego została zakończona.
  Jak zaktualizować oprogramowanie sprzętowe za pomocą Intel®...