Rozpocznij Frigidaire Gleh1642ds0

Frigidaire Gleh1642ds0 to nowoczesny model suszarki typu Front Load Washer, który jest wyposażony w najnowsze technologie, w tym technologię suszenia Adaptive Wash Technology. Technologia ta pozwala na dostosowanie programów prania do rodzaju ubrań przez automatyczne dostosowanie procesu suszenia i prania. Suszarka jest również wyposażona w funkcje oszczędzania energii, które pozwalają na zaoszczędzenie czasu i energii. Dodatkowymi funkcjami suszarki są również trwałe, łatwe w utrzymaniu materiały, w tym odporna na zarysowania powierzchnia zewnętrzna i wytrzymałe wewnętrzne akcesoria. Frigidaire Gleh1642ds0 jest doskonałym wyborem dla osób poszukujących nowoczesnego i wydajnego modelu suszarki.

Ostatnia aktualizacja: Rozpocznij Frigidaire Gleh1642ds0

Jeśli występują problemy z komputerem, poniższa tabela może pomóc w wyborze odpowiedniej opcji odzyskiwania.

Zobacz tę sekcję

Usuń zainstalowaną aktualizację systemu Windows

Komputer nie działa dobrze i minął już pewien czas od zainstalowana aplikacji, sterownika lub aktualizacji

Resetowanie ustawień do stanu początkowego

Komputer nie uruchamia się lub nadal się ładuje

Korzystanie z funkcji Naprawa systemu podczas uruchomienia

Nie można uruchomić komputera, nie został utworzony dysk odzyskiwania, a resetowanie ustawień komputera do stanu początkowego nie działa.

Użyj nośnika instalacyjnego, aby ponownie zainstalować system Windows 11

Komputer nie uruchamia się i nie został utworzony dysk odzyskiwania

Przywracanie komputera za pomocą nośnika instalacyjnego

Komputer nie uruchamia się i został utworzony dysk odzyskiwania

Przywracanie lub odzyskiwanie komputera za pomocą dysku odzyskiwania

Chcesz ponownie zainstalować poprzedni system operacyjny

Powrót do poprzedniej wersji systemu Windows

Komputer nie działa dobrze i niedawno została zainstalowana aplikacja.

Przywracanie z punktu przywracania systemu

Podejrzewasz, że Twoje urządzenie zostało zainfekowane

Problem

Komputer nie działa dobrze i niedawno została zainstalowana aktualizacja


Kliknij jedną z poniższych opcji odzyskiwania i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby przywrócić prawidłowe działanie.

Jeśli ostatnio zainstalowano aktualizację systemu Windows, należy odinstalować aktualizację, aby spróbować rozwiązać problem.

 1. Wybierz pozycję Start > Ustawienia > Windows Update > Historia aktualizacji > Odinstaluj aktualizacje .
  Wyświetl historię aktualizacji

 2. Na wyświetlonej liście wybierz aktualizację, którą chcesz usunąć, a następnie wybierz pozycję Odinstaluj.

Ważne: 

 • Jeśli urządzenie zostało zaszyfrowane, do zresetowania komputera będzie potrzebny klucz funkcji BitLocker. Jeśli nie znasz klucza funkcji BitLocker, zobacz Znajdowanie klucza odzyskiwania funkcji BitLocker.

  W trakcie procesu resetowania ekran może być czarny przez dłuższy czas (czasami może wydłużyć się o 15 minut), a urządzenie może podjąć próbę ponownego uruchomienia w tym okresie. Ręczna próba ponownego uruchomienia urządzenia w trakcie tego procesu może spowodować niepowodzenie resetowania. Prosimy o cierpliwość!

Zresetowanie powoduje ponowne zainstalowanie systemu Windows 11, ale umożliwia określenie, czy pliki mają zostać zachowane, czy usunięte, a następnie ponownie instaluje system Windows. Możesz zresetować ustawienia do stanu początkowego w sekcji Ustawienia, na ekranie logowania lub przy użyciu dysku odzyskiwania albo nośnika instalacyjnego.

Resetuj komputer w obszarze Ustawienia

Wybierz pozycję Start > Ustawienia  > System > Odzyskiwanie.
Otwórz ustawienia odzyskiwania

Obok pozycjiResetuj ten komputer wybierz pozycję Resetuj komputer. Następnie wybierz jedną z opcji i/lub ustawień przedstawionych w poniższej tabeli.

Opcja

Opis

Zachowaj moje pliki > Zmień ustawienia > Wstępnie zainstalowane aplikacje Włączone

Ponownie instaluje system Windows 11, zachowując Twoje pliki osobiste.

Usuwa aplikacje zainstalowane przez Ciebie.

Usuwa zmiany wprowadzone w ustawieniach.

Przywraca wszelkie aplikacje zainstalowane przez producenta komputera.

Zachowaj moje pliki > Zmień ustawienia > Wstępnie zainstalowane aplikacje Wyłączone

Usuwa wszelkie aplikacje zainstalowane przez producenta komputera.

Usuń wszystko

Ponownie instaluje system Windows 11, usuwając wszystkie Twoje pliki osobiste.

Uwaga: Pozycja Usuń wszystko > Zmień ustawienia umożliwia skorzystanie z dwóch opcji.

Wymazanie danych Włączone powoduje usunięcie plików i wyczyszczenie dysku. Jeśli planujesz oddać lub sprzedać swój komputer albo przekazać go do recyklingu, użyj tej opcji. Może to zająć od jednej do dwóch godzin, ale utrudni to innym osobom odzyskanie usuniętych przez Ciebie plików.

Wymazanie danych Wyłączone tylko usuwa pliki. Zajmuje to krócej, ale jest mniej bezpieczne.

Funkcja usuwania danych jest skierowana do klientów indywidualnych i nie spełnia rządowych i branżowych standardów usuwania danych.

Resetowanie komputera z poziomu ekranu logowania

Jeśli nie możesz otworzyć ustawień, możesz wykonać resetowanie z poziomu ekranu logowania. Jak to zrobić:

Naciśnij klawisz z logo systemu Windows + L , aby przejść do ekranu logowania. Następnie uruchom ponownie komputer, naciskając klawisz Shift podczas wybierania przycisku Zasilanie > Uruchom ponownie .

Komputer zostanie ponownie uruchomiony w środowisku odzyskiwania systemu Windows (WinRE).

Na ekranie Wybierz opcję zaznacz pozycję Rozwiązywanie problemów > Resetuj ten komputer, a następnie wybierz jedną z opcji z poprzedniej tabeli.

Naprawa systemu podczas uruchomienia pomaga rozwiązać typowe problemy, które mogą uniemożliwiać uruchomienie systemu Windows.

Uwaga: Jeśli masz szyfrowane urządzenie, do włączenia trybu awaryjnego konieczny będzie klucz funkcji BitLocker.

Najpierw uruchom Środowisko odzyskiwania systemu Windows (winRE). Aby to zrobić, należy wielokrotnie włączyć i wyłączyć urządzenie:

Przytrzymaj naciśnięty przycisk zasilania przez 10 sekund, aby wyłączyć urządzenie.

Naciśnij przycisk zasilania ponownie, aby włączyć urządzenie.

Gdy zobaczysz, że system Windows się uruchomił (np. niektóre urządzenia podczas ponownego uruchamiania wyświetlają logo producenta), przytrzymaj przycisk zasilania przez 10 sekund, aby wyłączyć urządzenie.

Podczas ponownego uruchamiania systemu Windows przytrzymaj naciśnięty przycisk zasilania przez 10 sekund, aby wyłączyć urządzenie.

Tym razem zezwól urządzeniu na pełne uruchomienie.

Wybierz pozycję Opcje zaawansowane.

Teraz, gdy jesteś w winRE, na ekranie Wybierz opcję wybierz pozycję Rozwiązywanie problemów > Opcje zaawansowane > Naprawa systemu podczas uruchomienia > Uruchom ponownie.

Ważne: Jeśli masz zaszyfrowane urządzenie, aby je zresetować lub przywrócić, musisz mieć klucz funkcji BitLocker w celu użycia dysku odzyskiwania. com/pl-pl/windows/gdzie-szuka%C4%87-klucza-odzyskiwania-funkcji-bitlocker-fd2b3501-a4b9-61e9-f5e6-2a545ad77b3e">Znajdowanie swojego klucza odzyskiwania funkcji BitLocker.

Jeśli komputer nie uruchamia się, można użyć dysku odzyskiwania, aby przywrócić system z punktu przywracania systemu lub odzyskać komputer. Aby uzyskać informacje na temat tworzenia dysku odzyskiwania na działającym komputerze, zobacz Tworzenie dysku odzyskiwania.

Aby przywrócić lub odzyskać za pomocą dysku odzyskiwania: 

Podłącz dysk odzyskiwania i włącz komputer.

Naciśnij klawisz logo systemu Windows + L , aby przejść do ekranu logowania, a następnie uruchom ponownie komputer, naciskając klawisz Shift podczas wybierania przycisku Zasilanie > Uruchom ponownie .

Na ekranie Wybierz opcję, wybierz pozycję Rozwiązywanie problemów, a następnie wybierz jedną z dwóch poniższych opcji. (Jeśli nie widać pozycji Wybierz opcję, może to oznaczać, że dany komputer nie został skonfigurowany do rozruchu z dysku. Sprawdź, czy w witrynie internetowej producenta komputera są informacje na temat zmiany kolejności rozruchu komputera. )

Aby przywrócić system z użyciem punktu przywracania systemu, wybierz pozycję Opcje zaawansowane > Przywracanie systemu. Nie wpłynie to na osobiste pliki, ale spowoduje usunięcie niedawno zainstalowanych aplikacji, sterowników i aktualizacji, które mogą być przyczyną problemów z Twoim komputerem.

Aby ponownie zainstalować system Windows 11, wybierz pozycję Opcje zaawansowane Odzyskiwanie z dysku. Spowoduje to usunięcie plików osobistych, zainstalowanych aplikacji i sterowników oraz zmian wprowadzonych w ustawieniach.

Przez ograniczony czas po uaktualnieniu do systemu Windows 11 możesz wrócić do poprzedniej wersji systemu Windows, wybierając pozycję Start > Ustawienia > System > Odzyskiwanie . Następnie, aby Wrócić do poprzedniej wersji , wybierz pozycję Wróć. Ta operacja umożliwia zachowanie plików osobistych, ale spowoduje usunięcie aplikacji i sterowników zainstalowanych po uaktualnieniu, a także wszelkich zmian wprowadzonych w ustawieniach. W większości przypadków do poprzedniej wersji systemu można wrócić w ciągu 10 dni. 
Otwórz ustawienia odzyskiwania

Konieczne warunki, aby wrócić do poprzedniej wersji systemu:

Zachowaj wszystkie elementy w folderach windows. old i $windows. ~bt po uaktualnieniu.

Usunięcie wszelkich kont użytkowników dodanych po uaktualnieniu.

Przygotuj dysk USB użyty podczas uaktualniania systemu do wersji Windows 11 (jeśli był używany).

Uwagi: 

Opcja w Ustawieniach umożliwiająca powrót do poprzedniej wersji systemu Windows jest dostępna tylko przez ograniczony czas po uaktualnieniu.

Aplikacje dodane, usunięte lub zaktualizowane po uaktualnieniu mogą nie być dostępne lub działać poprawnie po powrocie do poprzedniej wersji systemu Windows.

Informacje dla niejawnych testerów systemu Windows

Jeśli jesteś niejawnym testerem i bieżąca kompilacja w wersji zapoznawczej nie działa, wybierz pozycję Start > Ustawienia > System > Odzyskiwanie . Następnie, aby Wrócić do poprzedniej wersji , wybierz pozycję Wróć. Nie spowoduje to usunięcia plików osobistych, ale usunie niedawno zainstalowane aplikacje i sterowniki oraz przywróci domyślne wartości ustawień.

Powrót do wcześniejszej kompilacji nie spowoduje usunięcia Cię z niejawnego programu testów. Gdy będzie dostępna kolejna kompilacja w wersji preview, zostanie ona zainstalowana na Twoim komputerze.

Ta opcja przywraca stan komputera do wcześniejszego punktu w czasie (punktu przywracania systemu). Punkty przywracania systemu są tworzone, kiedy instalujesz nową aplikację, sterownik lub aktualizację, a także kiedy ręcznie tworzysz punkt przywracania. Przywracanie nie ma wpływu na pliki osobiste, ale powoduje usunięcie aplikacji, sterowników i aktualizacji zainstalowanych po utworzeniu danego punktu przywracania.

W polu wyszukiwania na pasku zadań wpisz panel sterowania, a następnie wybierz go z listy wyników

W polu wyszukiwania Panelu sterowania wpisz tekst odzyskiwanie.

Wybierz kolejno pozycje Odzyskiwanie Otwórz przywracanie systemu.

W polu Przywracanie plików systemowych i ustawień wybierz pozycję Dalej.

Na liście wyników wybierz punkt przywracania, którego chcesz użyć, a następnie wybierz Skanuj w poszukiwaniu zależnych programów.

Jeśli nie widzisz punktu przywracania, którego chcesz użyć, zaznacz pole Pokaż więcej punktów przywracania, aby wyświetlić więcej punktów przywracania.

Jeśli nie widać żadnych punktów przywracania, może to oznaczać, że ochrona systemu nie została włączona. Można to sprawdzić w następujący sposób:

  W polu wyszukiwania na pasku zadań wpisz panel sterowania, a następnie wybierz go z listy wyników.

  Wybierz pozycję Odzyskiwanie > Konfiguruj przywracanie systemu > Konfiguruj i zobacz, czy została wybrana opcja Włącz ochronę systemu.

  Jeśli opcja Włącz ochronę systemu nie jest wybrana, ochrona systemu nie jest włączona i nie ma żadnych punktów przywracania. W tym scenariuszu nie można przywrócić stanu komputera za pomocą punktu przywracania i trzeba użyć innych opcji przywracania wymienionych na tej stronie.

  Jeśli opcja Włącz ochronę systemu jest wybrana, przejdź do kroku 6.

  Zobaczysz listę elementów, które zostaną usunięte, jeśli usuniesz ten punkt przywracania. Jeżeli zgadzasz się na usunięcie elementów, wybierz kolejno pozycje Zamknij > Dalej > Zakończ.

  Komputer nie działa dobrze, a niedawno została zainstalowana aktualizacja.

  Usuń zainstalowaną aktualizację systemu Windows

  Komputer nie działa dobrze i minął już pewien czas od zainstalowana aplikacji lub zmiany ustawień systemowych.

  Resetowanie ustawień do stanu początkowegoKorzystanie z funkcji Naprawa systemu podczas uruchomieniaPonowne instalowanie systemu Windows 10 za pomocą nośnika instalacyjnego

  Komputer nie uruchamia się, a nie został utworzony dysk odzyskiwania.

  Przywracanie komputera za pomocą nośnika instalacyjnego

  Komputer nie uruchamia się, a został utworzony dysk odzyskiwania.

  Przywracanie lub odzyskiwanie komputera za pomocą dysku odzyskiwania

  Chcesz ponownie zainstalować poprzedni system operacyjny.

  Powrót do poprzedniej wersji systemu Windows

  Komputer nie działa dobrze, a niedawno została zainstalowana aplikacja.

  Przywracanie z punktu przywracania systemu

  Podejrzewasz, że Twoje urządzenie zostało zainfekowane.

  Wybierz przycisk Start , a następnie kolejno pozycje Ustawienia  Aktualizacje i zabezpieczenia   Windows Update  > Wyświetl historię aktualizacji > Odinstaluj aktualizacje.
  Wyświetlanie ustawień historii aktualizacji

  Kliknij prawym przyciskiem aktualizację, którą chcesz usunąć, a następnie wybierz pozycję Odinstaluj.

  Zresetowanie powoduje ponowne zainstalowanie systemu Windows 10, ale umożliwia określenie, czy pliki mają zostać zachowane, czy usunięte, a następnie ponownie instaluje system Windows.

  Wybierz przycisk Start , a następnie kolejno pozycje Ustawienia  Aktualizacje i zabezpieczenia > Odzyskiwanie .
  Otwórz ustawienia odzyskiwania

  W obszarze Resetuj ustawienia do stanu początkowegowybierz pozycję Rozpocznij i skorzystaj z opcji i/lub ustawień w tabeli poniżej.

  Ponownie instaluje system Windows 10, zachowując Twoje pliki osobiste.

  Ponownie instaluje system Windows 10, usuwając wszystkie Twoje pliki osobiste.

  Uwaga: Pozycja Usuń wszystko > Zmień ustawienia umożliwia skorzystanie z dwóch opcji.

  Wymazanie danych Włączone powoduje usunięcie plików i wyczyszczenie dysku.

  Naciśnij klawisz logo systemu Windows + L, aby przejść do ekranu logowania, a następnie uruchom ponownie komputer, naciskając klawisz Shift podczas wybierania przycisku Zasilanie  > Uruchom ponownie w prawym dolnym rogu ekranu.

  Na ekranie Wybierz opcję wskaż pozycję Rozwiązywanie problemów > Resetuj ten komputer, a następnie wybierz jedną z opcji z poprzedniej tabeli. " loading="lazy"/>

  Teraz, gdy jesteś w winRE, na ekranie Wybierz opcję wybierz pozycję Rozwiązywanie problemów > Opcje zaawansowane > Naprawa systemu podczas uruchomienia > Uruchom ponownie. " loading="lazy"/>

  Aby przywrócić system z użyciem punktu przywracania systemu, wybierz Opcje zaawansowane > Przywracanie systemu.

  Aby ponownie zainstalować system Windows 10, wybierz Opcje zaawansowaneOdzyskiwanie z dysku.

  Przez ograniczony czas po uaktualnieniu do systemu Windows 10 możesz wrócić do poprzedniej wersji systemu Windows, wybierając przycisk Start , wybierając pozycję Ustawienia > Aktualizacje i zabezpieczenia > Odzyskiwanie , a następnie wybierając pozycję Rozpocznij w obszarze Wróć do poprzedniej wersji systemu Windows 10. Ta operacja umożliwia zachowanie plików osobistych, ale spowoduje usunięcie aplikacji i sterowników zainstalowanych po uaktualnieniu, a także wszelkich zmian wprowadzonych w ustawieniach. W większości przypadków do poprzedniej wersji systemu można wrócić w ciągu 10 dni. 
  Otwórz ustawienia odzyskiwania

  Pamiętaj, jakiego hasła używano do logowania się do systemu Windows 7 lub Windows 8. 1 (jeśli używano).

  Przygotuj nośnik USB użyty podczas uaktualniania systemu do wersji Windows 10 (jeśli był używany).

  Opcja powrotu do wcześniejszej wersji systemu Windows w Ustawieniach jest dostępna tylko przez jakiś czas po uaktualnieniu.

  Jeśli wrócisz do systemu Windows 8. 1, niektóre aplikacje dostarczone z systemem Windows, takie jak Poczta i Kontakty, mogą przestać działać. Aby naprawić te aplikacje, zainstaluj je ponownie ze sklepu Microsoft Store.

  Jeśli jesteś niejawnym testerem i bieżąca kompilacja w wersji zapoznawczej nie działa, wybierz przycisk Start , a następnie kolejno pozycje Ustawienia  > Aktualizacje i zabezpieczenia  > Odzyskiwanie . Następnie wybierz pozycję Rozpocznij w obszarze Wróć do poprzedniej wersji systemu Windows 10.

  Wybierz kolejno pozycje Odzyskiwanie > Otwórz przywracanie systemu.

  W polu Przywracanie plików systemowych i ustawień wybierz opcję Dalej.

  Wybierz pozycję Odzyskiwanie > Konfiguruj przywracanie systemu > Konfiguruj i zobacz, czy została wybrana opcjaWłącz ochronę systemu.

  Jeśli opcja Włącz ochronę systemu nie została wybrana, ochrona systemu nie jest włączona i nie ma żadnych punktów przywracania.

  Jeśli opcja Włącz ochronę systemu jest wybrana, przejdź do kroku 6. Jeżeli zgadzasz się na usunięcie elementów, wybierz kolejno pozycje Zamknij > Dalej > Zakończ.

  Jeśli występują problemy z komputerem:

  Odśwież komputer: powoduje ponowne zainstalowanie systemu Windows przy zachowaniu plików i ustawień użytkownika. Pozwala także zachować aplikacje dostarczone z komputerem i aplikacje zainstalowane z Microsoft Store.

  Zresetowanie ustawień do stanu początkowego: spowoduje ponowne zainstalowanie systemu Windows, jednak z usunięciem plików osobistych, ustawień i aplikacji — z wyjątkiem aplikacji dostarczonych z komputerem.

  Przywracanie komputera do wcześniejszego stanu to sposób na cofnięcie ostatnio wprowadzonych zmian w systemie.

  Jeśli masz problemy z uruchomieniem (rozruchem) komputera, zobacz Ustawienia uruchamiania systemu Windows (w tym tryb awaryjny) i przejdź do sekcji „Przechodzenie do ustawień uruchamiania systemu Windows w środowisku odzyskiwania systemu Windows”. Komputer można odświeżyć, zresetować jego ustawienia do stanu początkowego albo przywrócić go do wcześniejszego stanu za pomocą środowiska odzyskiwania systemu Windows.

  Jeśli chcesz wykonać kopię zapasową plików osobistych i przywrócić je za pomocą historii plików, zobacz Tworzenie kopii zapasowych i przywracanie w systemie Windows.

  Przed rozpoczęciem odświeżania komputera lub resetowania jego ustawień do stanu początkowego

  Jeśli zaczniesz odświeżać komputer lub resetować jego ustawienia do stanu początkowego, operacja ta zostanie w większości przypadków ukończona automatycznie. Jeśli jednak system Windows będzie potrzebował brakujących plików, pojawi się monit o włożenie nośnika odzyskiwania (zazwyczaj dysku DVD lub napędu przenośnego). W takim przypadku mogą być potrzebne różne rzeczy, zależnie od komputera.

  Jeśli komputer został dostarczony z systemem Windows 8. 1 lub Windows RT 8. 1, będą potrzebne dyski lub napęd przenośny dostarczony z komputerem. Sprawdź informacje dołączone do komputera, aby ustalić, czy producent komputera wyposażył go w ten dysk lub nośnik. W niektórych sytuacjach użytkownik tworzy ten dysk lub nośnik podczas pierwszej konfiguracji komputera.

  Jeśli nie takiego dysku ani nośnika, możesz utworzyć je samodzielnie. Potrzebujesz do tego dysku flash USB o pojemności co najmniej 16 GB. Posiadanie dysku odzyskiwania może ułatwić rozwiązanie problemów z komputerem nawet wtedy, gdy komputer się nie uruchamia. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie dysku odzyskiwania USB.

  Jeśli przeprowadzono uaktualnienie komputera do systemu Windows 8. 1 za pomocą dysku DVD, użyj tego dysku. Jeśli nie masz nośnika instalacyjnego z systemem Windows 8. 1, skontaktuj się z pomocą techniczną firmy Microsoft.

  Odświeżanie, resetowanie lub przywracanie

  Kliknij dowolne z poniższych łączy, aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje.

  Jeśli komputer nie działa tak dobrze jak wcześniej i nie wiesz, dlaczego tak się dzieje, możesz go odświeżyć przy zachowaniu wszystkich plików osobistych i niezmienionych ustawień.

  Uwaga: Jeśli komputer został uaktualniony z systemu Windows 8 do Windows 8. 1 i ma on partycję odzyskiwania systemu Windows 8, odświeżenie go spowoduje przywrócenie systemu Windows 8. Po ukończeniu odświeżania konieczne będzie uaktualnienie do systemu Windows 8. 1.

  Ostrzeżenie: Aplikacje zainstalowane z witryn internetowych i dysków DVD zostaną usunięte. Aplikacje dostarczone z komputerem i zainstalowane z Microsoft Store zostaną ponownie zainstalowane. Po odświeżeniu komputera system Windows umieści na pulpicie listę usuniętych aplikacji.

  Aby odświeżyć komputer

  Szybko przesuń od prawej krawędzi ekranu do środka, naciśnij pozycję Ustawienia, a następnie naciśnij pozycję Zmień ustawienia komputera.
  (Jeśli używasz myszy, wskaż prawy górny róg ekranu, przesuń wskaźnik myszy w dół, wybierz pozycję Ustawienia, a następnie wybierz Zmień ustawienia komputera. )

  Naciśnij lub wybierz pozycję Aktualizacje i odzyskiwanie, a następnie naciśnij lub wybierz pozycję Odzyskiwanie.

  W obszarze Odśwież komputer z zachowaniem istniejących plików naciśnij lub wybierz pozycję Rozpocznij.

  Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

  W przypadku pozbywania się komputera, oddawania go lub rozpoczynania z nim pracy od nowa można całkowicie zresetować ustawienia do stanu początkowego. To spowoduje usunięcie wszystkich elementów i ponowne zainstalowanie systemu Windows. 1 i ma on partycję odzyskiwania systemu Windows 8, zresetowanie ustawień do stanu początkowego spowoduje przywrócenie systemu Windows 8. Po ukończeniu resetowania konieczne będzie uaktualnienie do systemu Windows 8.

  Ostrzeżenie: Wszystkie pliki osobiste zostaną usunięte, a ustawienia zostaną zresetowane. Wszystkie aplikacje zainstalowane przez użytkownika zostaną usunięte. Tylko aplikacje dostarczone z komputerem zostaną ponownie zainstalowane.

  Aby zresetować ustawienia do stanu początkowego

  W obszarze Usuń wszystko i zainstaluj ponownie system Windows naciśnij lub wybierz pozycję Rozpocznij.

  Uwaga: Zostanie wyświetlony monit z pytaniem o to, czy dane mają zostać usunięte szybko, czy dokładnie. W przypadku wybrania szybkiego usuwania danych część danych będzie można odzyskać przy użyciu specjalnego oprogramowania. W przypadku wybrania dokładnego usuwania danych proces ten będzie trwał dłużej, ale po jego zakończeniu możliwość odzyskania danych będzie znacznie mniej prawdopodobna.

  Jeśli uważasz, że przyczyną problemów z komputerem może być niedawno zainstalowana aplikacja lub sterownik, możesz przywrócić system Windows do stanu z wcześniejszego punktu w czasie, czyli tzw. punktu przywracania. Przywracanie systemu nie powoduje zmian w plikach osobistych, ale może spowodować usunięcie niedawno zainstalowanych aplikacji i sterowników.

  Przywracanie systemu nie jest dostępne w systemie Windows RT 8.

  System Windows automatycznie tworzy punkt przywracania po zainstalowaniu aplikacji klasycznej i nowych aktualizacji systemu Windows, jeśli ostatni punkt przywracania jest starszy niż 7 dni. Punkt przywracania można też utworzyć ręcznie w dowolnym momencie.

  Aby przywrócić komputer do stanu z wcześniejszego punktu w czasie

  Szybko przesuń od prawej krawędzi do środka ekranu, a następnie naciśnij panel Szukaj.
  (Jeśli używasz myszy, wskaż prawy górny róg ekranu, przesuń wskaźnik myszy w dół, a następnie wybierz pozycję Wyszukaj. )

  Wpisz tekst Panel sterowania w polu wyszukiwania, a następnie naciśnij lub wybierz pozycję Panel sterowania.

  Wpisz tekst Odzyskiwanie w polu wyszukiwania panelu sterowania, a następnie naciśnij lub wybierz pozycję Odzyskiwanie.

  Naciśnij lub wybierz pozycję Otwórz przywracanie systemu i postępuj zgodnie z instrukcjami.

  Jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy w odświeżeniu, resetowaniu lub przywróceniu komputera, wejdź na strony społeczności dotyczące naprawiania i odzyskiwania na forum systemu Windows, aby znaleźć rozwiązania problemów, z którymi zetknęli się inni użytkownicy.

Darmowy Rejestrator Ekranu Online Apowersoft

Wystarczy jedno kliknięcie, by nagrywać bez ograniczeń!

Bezpłatne nagrywanie online

Rozpocznij nowy film

Please download the application

Pobierz wersję na komputer, aby uzyskać dostep do więcej funkcji.

Przycinanie wideo

Wideo do pliku GIF

Przycinanie Klipu Wideo

Wyodrębnianie dźwięku

Zmiana prędkości wideo

Prześlij do chmury

Korzyści

 • Łatwo udostępniaj filmy
 • Współpracuj z zespołem
 • Oszczędzaj lokalną pamięć masową
 • Zapisuj filmy w dowolnym czasie

FAQ

FAQ

1. Please click to convert videos into Mp4 if the downloaded ones are played in balck screen.

2. You can only preview the video for 3s, please click to convert videos into Mp4 and play the entire video.

3. How to check videos that are uploaded to cloud space?

Film nie zostanie zapisany, jeśli wrócisz teraz do głównego panelu.

Zatrzymaj nagrywanie

Kontynuuj nagrywanie

Nie można wykryć kamery w systemie.

OK

Nie można wykryć urządzenia wejściowego dźwięku w systemie

OK

Pobierz wersję na komputer, aby uzyskać dostep do więcej funkcji.

Przepraszamy, obecna wersja systemu Mac nie obsługuje nagrywania dźwięku systemu online. Należy pobrać wersję na komputer. Dziękuję za zrozumienie.

Przepraszamy, przeglądarka nie obsługuje nagrywania online. Wypróbuj inną (proponowany Chrome) lub pobierz wersję na komputer.

Zezwól na odpowiednie uprawnienia systemowe na pasku nawigacyjnym.

Kliknij tutaj, aby autoryzować

Oto przykład Chrome

OK

Please select "Share system audio" to record the screen with sound.

Oto przykład Chrome

OK

Przesyłanie wideo. Nie zamykaj tej strony.

Przesyłanie nie powiodło się, spróbuj ponownie.

Pamięć w chmurze jest pełna, uaktualnij konto lub zwolnij miejsce.

Wyczyść pamięć

Uaktualnij pamięć

Osiągnięto limit bezpłatnego miejsca na filmy, zwiększ miejsce na film lub usuń go.

Udziel pozwolenia na nagrywanie ekranu i spróbuj ponownie.

Krok pierwszy: Wybierz element, który chcesz nagrać, np. „Ekran”, „Okno” lub „Tab”.

Krok drugi: Kliknij „Udostępnij dźwięk systemowy”.

Krok trzeci: Kliknij „Udostępnij” i rozpocznij nagrywanie.

It's suggested to use the desktop version for recording longer than 30mins, for you may fail to save extra long recordings online directly.

Pobierz za darmo

Our Chrome extensionis now available

Add to Chrome

Poradnik Użytkownika

Aplikacja nie wymaga instalacji appletu Java, ale konieczna jest instalacja launchera programu przy pierwszym jego uruchomieniu. Możesz potem nagrywać ekran online bez ograniczeń.

 • Krok 1

  Kliknij „Rozpocznij Nagrywanie”, by aktywować internetowy rejestrator ekranu.

 • Krok 2

  Dostosuj tryb nagrywania i obszar ekranu, a następnie rozpocznij nagrywanie.

 • Krok 3

  Zapisz film na dysku lokalnym lub prześlij go do przestrzeni w chmurze.

Nagrywanie Ekranu Jednym Przyciskiem

To oprogramowanie do nagrywania ekranu działa całkowicie z poziomu przeglądarki, więc nie musisz pobierać specjalnego oprogramowania do projekcji ekranu na swój komputer. Zamiast tego, wystarczy tylko otworzyć internetowy rejestrator ekranu w przeglądarce.

Formaty Zapisu

Eksportuj filmy w formatach MP4, WMV, AVI, FLV, MPEG, VOB, ASF, GIF

Zastosowania

Nagrywanie wszelkich czynności wykonywanych na ekranie, włącznie ze stream’em wideo, filmami instruktażowymi, czatem na żywo i wieloma innymi.
 • Super-łatwe Nagrywanie

  Wystarczy tylko jedno kliknięcie, aby szybko stworzyć własny, profesjonalny klip wideo: filmik instruktażowy, wykład, czy zabawną kompilację. Program Rejestrator Ekranu Online Apowersoft został zaprojektowany z myślą o elastyczności i pozwoli ci przechwycić zawartość ekranu z łatwością.

 • Nagrywanie Dowolnych Treści na Ekranie

  W przeciwieństwie do wielu innych programów do nagrywania ekranu, ten rejestrator ekranu online nie ogranicza czasu nagrywania i rodzaju nagrywanych przez ciebie treści. Możesz swobodnie nagrywać całe odcinki seriali, czy wykłady dla ich późniejszego wykorzystania.

 • Elastyczne Przechwytywanie Ekranu

  Możesz nagrywać zawartość ekranu z określonego obszaru lub całości ekranu. Jeśli chcesz, możesz nawet nagrywać okno kamerki internetowej.

Wiele Metod Nagrywania Filmów

Oprócz możliwości jednoczesnego nagrywania ekranu ze ścieżką audio, aplikacja umożliwia również latwe dodanie obrazu z kamerki do filmu, by uatrakcyjnić twoje filmiki instruktażowe lub inne. Ścieżka wideo zarówno z ekranu, jak i z kamery zostanie nagrana poprawnie.

 • Jednoczesne Przechwytywanie Obrazu i Dźwięku

  To oprogramowanie do nagrywania ekranu pozwoli ci jednocześnie przechwytywać ścieżkę wideo i audio. Możesz w ten sposób nagrywać dowolone czynności na ekranie komputera i połączyć je ze ścieżką dźwiękową z komputera lub mikrofonu. Ta specjalna funkcja jest kolejnym powodem, który czyni ten rejestrator ekranu najlepszym dostępnym rozwiązaniem.

 • Wstaw Kamerkę Internetową w trakcie Nagrywania

  Przedstawiany rejestrator ekranu pozwoli ci nawet nagrać obraz z kilku kamerek internetowych naraz w trakcie korzystania z popularnych komunikatorów, takich jak Skype, GoToMeeting i innych. W dodatku, możesz też zmodyfikować rozmiar obrazu z kamery, by zadbać o każdy szczegół filmu.

Edycja Projekcji Ekranu w Czasie Rzeczywistym

Zwiększ czytelność swojego filmiku instruktażowego dodając do niego w czasie rzeczywistym linie, tekst, odnośniki, wyróżnienia i inne.

 • Twórz Przypisy w trakcie Nagrywania

  Ten internetowy rejestrator ekranu umożliwia dodawanie kolorów, kształtów, notatek i różnego rodzaju ikon i strzałek bezpośrednio w trakcie nagrywania przy użyciu wygodnego paska narzędzi. W ten sposób możesz stworzyć profesjonalny, wysokiej jakości film, który natychmiast możesz zamieścić na swojej stronie internetowej.

 • Wiele Formatów Zapisu

  Wystarczy tylko kilka kliknięć, by wyeksportować nagrany film w dowolnym z wielu dostępnych formatów. Dzięki temu, możesz łatwo zamieścić swój film w Internecie, oglądać go na urządzeniach mobilnych, zapisać go na dysku komputera, itd.

Łatwy Zapis i Udostępnianie Filmów

Po ukończeniu projekcji ekranu, możesz skorzystać z możliwości zapisania filmu na dysku lokalnych, lub przesłać go do przestrzeni w chmurze. W tym drugim przypadku, będziesz mógł wygodnie udostępnić film swoim znajomym, czy współpracownikom zamieszczając link na wybranym portalu społecznościowym, czy poprzez inne kanały.

 • Przechowywanie Filmów na Dysku Lokalnym

  Po ukończeniu nagrywania, zostaniesz przekierowany do wyboru opcji zapisu pliku na dysku lokalnym. Po wybraniu pożądanego formatu zapisu, otrzymasz bezpiecznie wysokiej jakości film, który zapisany zostanie na dysku twojego komputera.

 • Przesyłaj Filmy do Przestrzeni w Chmurze

  Jeśli wolisz zapisać swoje nagranie w chmurze, by łatwo udostępniać je znajomym w Internecie, to możesz wygodnie przesłać swoje nagranie na platformy takie jak YouTube, Vimeo, itp. To doskonały sposób na przechowywanie i zarządzanie kolekcją twoich filmów. Dzięki temu możesz szybko udostępnić swój plik za pomocą zaledwie paru kliknięć.

chat

new

Wsparcie

Udostępnij

Recenzji

Do góry

Click below to install

Ta strona korzysta z plików cookie, które są niezbędne do działania podstawowych funkcji strony. Inne pliki cookie zostaną umieszczone tylko za Twoją zgodą. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce plików cookie

Rozpocznij Frigidaire Gleh1642ds0

Bezpośredni link do pobrania Rozpocznij Frigidaire Gleh1642ds0

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Rozpocznij Frigidaire Gleh1642ds0