Rozwiązywanie problemów Calflex Carimali 21710 Cr

Rozwiązywanie problemów Calflex Carimali 21710 Cr może być skomplikowane, ale istnieje kilka sposobów, aby pomóc. Przede wszystkim należy sprawdzić instrukcję obsługi, aby upewnić się, że sprzęt jest właściwie podłączony i skonfigurowany. Jeśli jest to możliwe, sprawdź, czy wszystkie połączenia są poprawne, zwłaszcza połączenia zasilania i sieciowe. Jeśli dalej pojawiają się problemy, można skontaktować się z producentem lub serwisantem, aby uzyskać pomoc. W przypadku bardziej złożonych problemów może być konieczne wykonanie przeglądu sprzętu przez profesjonalistę.

Ostatnia aktualizacja: Rozwiązywanie problemów Calflex Carimali 21710 Cr

Jeśli próbujesz użyć drukarki i wystąpiły problemy, poniżej przedstawiono rozwiązania typowych problemów z drukarkami.

Przed rozpoczęciem

Rozpocznij od uruchomienia zautomatyzowanego narzędzia do rozwiązywania problemów w aplikacji Uzyskaj pomoc. Aplikacja Uzyskaj pomoc automatycznie uruchamia diagnostykę i podejmuje odpowiednie działania, aby rozwiązać większość problemów z drukarką.

Otwórz aplikację Uzyskaj pomoc

Jeśli aplikacja Uzyskaj pomoc nie może rozwiązać problemu z drukarką, wypróbuj wymienione możliwe rozwiązania: 

Czasami włączenie i wyłączenie zasilania drukarki rozwiązuje problem. Wyłącz drukarkę i odłącz ją od zasilania. Poczekaj 30 sekund, podłącz i włącz drukarkę.

Jeżeli drukarka nadal nie działa, przejdź do kroku 2.

Sprawdź kable (drukarki przewodowej). Upewnij się, że kabel USB drukarki jest prawidłowo podłączony do drukarki i komputera. Jeśli USB nie jest rozpoznane, zobacz Automatyczne diagnozowanie i rozwiązywanie problemów z portami USB w systemie Windows.

Sprawdź połączenie bezprzewodowe (drukarki bezprzewodowej). Wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Upewnij się, że opcja komunikacji bezprzewodowej drukarki jest włączona i dostępna. Wiele drukarek ma przycisk, na którym jest widoczna niebieska ikona połączenia bezprzewodowego, jeśli takie połączenie jest dostępne. Aby dowiedzieć się, gdzie znajduje się ten przycisk drukarki i jak go włączyć, zobacz instrukcje dostarczone z drukarką lub odwiedź witrynę internetową producenta.

 • Uruchom test połączenia bezprzewodowego drukarki. Wiele drukarek ma opcję menu do testowania łączności bezprzewodowej. Przeczytaj instrukcje dostarczone z drukarką lub odwiedź witrynę internetową producenta, aby dowiedzieć się, jak to zrobić.

  Jeśli nadal masz problem, być może komputer nie łączy się z siecią bezprzewodową. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Dlaczego nie mogę się połączyć z Internetem? Aby uzyskać bardziej specjalistyczną pomoc, zobacz Rozwiązywanie problemów z połączeniem sieciowym w systemie Windows.

  Jeśli występują problemy z nawiązaniem połączenia z drukarką Bluetooth, zobacz sekcję Rozwiązywanie problemów z łącznością Bluetooth w systemie Windows.

Uwagi: 

 • Jeśli korzystasz z bezprzewodowych punktów dostępowych, wzmacniaczy sygnału lub kilku routerów bezprzewodowych z osobnymi SSID, upewnij się, że drukarka jest podłączona do tej samej sieci co komputer.

  Jeśli jest wyświetlany stan drukarki „Błąd drukarki”, może to oznaczać problem z samą drukarką. Jeśli te dwa pierwsze kroki nie rozwiązały problemu, sprawdź, czy w drukarce jest mało papieru lub atramentu, i upewnij się, że pokrywa nie jest otwarta, a papier nie jest zacięty.

  Jeżeli drukarka nadal nie działa, przejdź do kroku 3.

  Spróbuj usunąć i ponownie zainstalować drukarkę.

  Usuwanie drukarki

   Kliknij przycisk Start , a następnie wybierz pozycję Ustawienia  > Bluetooth i urządzenia  > Drukarki i skanery .
   Otwórz ustawienia drukarek i skanerów

   Wybierz drukarkę, którą chcesz odinstalować.

   Wybierz przycisk Usuń. Następnie upewnij się, że chcesz usunąć to urządzenie, wybierając pozycję Tak.

  Ponownie zainstaluj drukarkę.

  Jeśli drukarka jest włączona i połączona z siecią, system Windows powinien ją łatwo znaleźć. Dostępne drukarki mogą obejmować wszystkie drukarki w sieci, takie jak drukarki Bluetooth i drukarki bezprzewodowe lub drukarki podłączone do innego komputera i udostępnione w sieci. Do zainstalowania niektórych drukarek może być konieczne zezwolenie. Aby ponownie zainstalować drukarkę, wykonaj następujące czynności:

  Upewnij się, że drukarka została włączona i podłączona do komputera. Następnie wybierz przycisk Dodaj urządzenie (lub Odśwież).

  Poczekaj chwilę, aż system Windows wyszuka drukarki podłączone do urządzenia (lokalnie lub bezprzewodowo). Następnie w systemie Windows zostanie wyświetlona lista drukarek podłączonych do urządzenia. Jeśli na liście znajduje się drukarka, wybierz przycisk Dodaj urządzenie dla drukarki. Jeśli nie widzisz urządzenia na liście, wybierz pozycję Dodaj ręcznie.

  Jeśli korzystasz z bezprzewodowych punktów dostępowych, wzmacniaczy sygnału lub kilku routerów bezprzewodowych z osobnymi SSID, upewnij się, że drukarka jest podłączona do tej samej sieci co komputer, aby można było ją znaleźć i zainstalować.

  Jeśli masz nową drukarkę bezprzewodową, która nie została dodana do sieci domowej, przeczytaj instrukcje dostarczone z drukarką i w witrynie producenta drukarki, aby dowiedzieć się więcej i uzyskać najnowsze oprogramowanie drukarki.

  Porada: Można wydrukować stronę testową, aby upewnić się, że drukarka działa poprawnie. Jeśli po zainstalowaniu drukarka nie działa, sprawdź, czy w witrynie internetowej producenta nie ma informacji na temat rozwiązywania problemów lub aktualizacji sterowników.

  Jeśli system nie może zainstalować drukarki automatycznie, możesz zainstalować ją ponownie ręcznie. Po wybraniu pozycji Dodaj ręcznie zostanie wyświetlonych pięć opcji Znajdowania drukarki według innych opcji. Wybierz opcję, która najlepiej odpowiada Twojej sytuacji, a następnie wykonaj podane kroki. Wszystkie te opcje można zastosować do drukarki podłączonej bezprzewodowo lub za pośrednictwem sieci. Jeśli jednak drukarka jest podłączona bezpośrednio do komputera lokalnie, wybierz pozycję Dodaj drukarkę lokalną lub drukarkę sieciową z ustawieniami ręcznymi , a następnie wybierz pozycję Dalej.

  Ponowne instalowanie drukarki lokalnej

  Po wybraniu pozycji Dodaj drukarkę lokalną lub drukarkę sieciową z ustawieniami ręcznymi wykonaj następujące czynności:

  Wybierz pozycję Użyj istniejącego portu, a następnie wybierz port, do którego drukarka jest podłączona. Następnie wybierz pozycję Dalej. Jeśli drukarka jest podłączona przez port USB, wybierz ją z listy. Dostępne są również opcje portów równoległych (LPT) i szeregowych (COM).

  Teraz zostaną wyświetlone opcje instalacji sterownika drukarki. Jeśli drukarka została dostarczona z dyskiem zawierającym sterownik, wybierz pozycję Z dysku. W przeciwnym razie wybierz pozycję Windows Update.

  Poczekaj, aż system Windows zaktualizuje listę drukarek. Następnie wybierz producenta drukarki z lewej kolumny i model drukarki z prawej kolumny. Następnie wybierz pozycję Dalej.

  Uwaga: Jeśli dla danego urządzenia istnieje wiele wersji sterownika, może pojawić się monit o wskazanie wersji, której należy użyć. W większości przypadków należy wybrać pozycję Zamień bieżący sterownik. Jeśli jednak masz pewność, że zainstalowany sterownik jest poprawny, wybierz pozycję Użyj obecnie zainstalowanego sterownika.

  Wpisz nazwę drukarki, a następnie wybierz pozycję Dalej. Ta nazwa jest przeznaczona wyłącznie do użytku osobistego, więc możesz wybrać dowolną nazwę. 

  Wybierz pozycję Nie udostępniaj tej drukarki.  (Jeśli chcesz udostępnić drukarkę innym urządzeniom w sieci, wybierz pozycję Udostępnij tę drukarkę, a następnie wprowadź nazwę i lokalizację). Wybierz pozycję Dalej.

  Wybierz pozycję Drukuj stronę testową, aby potwierdzić, że drukarka działa, a następnie wybierz pozycję Zakończ.

  Jeżeli drukarka nadal nie działa, przejdź do kroku 4.

  Do prawidłowego działania większości drukarek jest wymagany najnowszy sterownik. com/pl-pl/windows/jak-pobra%C4%87-i-zainstalowa%C4%87-najnowsze-sterowniki-drukarki-4ff66446-a2ab-b77f-46f4-a6d3fe4bf661">Jak pobrać i zainstalować najnowsze sterowniki drukarek.

  Jeśli po zainstalowaniu odpowiedniego najnowszego sterownika drukarka nadal nie działa, przejdź do kroku 5.

  Jeśli poprzednie kroki nie rozwiązały problemu, może być konieczne wyczyszczenie plików buforu i ponowne uruchomienie usługi buforu. Bufor wydruku to plik zarządzający procesem drukowania. Aby wyczyścić i zresetować bufor wydruku:

  W polu wyszukiwania na pasku zadań wpisz usługi, a następnie wybierz pozycję Usługi z listy wyników.

  Wybierz kartę Standardy, a następnie kliknij dwukrotnie plik Bufor wydruku na liście usług.

  Wybierz pozycję Zatrzymaj, a następnie wybierz pozycję OK.

  W polu wyszukiwania na pasku zadań wpisz %WINDIR%\system32\spool\printers, wybierz pozycję %WINDIR%\system32\spool\PRINTERS na liście wyników, a następnie usuń wszystkie pliki w folderze.

  Wybierz pozycjeStart, następnie Automatycznie w polu Typ rozruchu i kliknij OK.

  Jeżeli drukarka nadal nie działa, przejdź do kroku 6.

  Jeśli potrzebujesz pomocy przy instalowaniu drukarki w systemie Windows 10, zobacz Instalowanie drukarki w systemie Windows 10.

  Jeśli na komputerze jest zainstalowany system Windows 10 S, niektóre drukarki mogą z nim nie współpracować albo mieć ograniczoną funkcjonalność. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Obsługa urządzeń w systemie Windows 10 S.

  Jeśli brakuje portu USB drukarki, zobacz Brak portu USB drukarki po rozłączeniu drukarki gdy system Windows 10 (w wersji 1903 lub nowszej) był zamknięty.

  Jeśli chcesz uzyskać pomoc dotyczącą skanera, zobacz Instalacja i używanie skanera w systemie Windows 10.

  Jeśli występują problemy z nawiązaniem połączenia z drukarką Bluetooth, zobacz Rozwiązywanie problemów z funkcją Bluetooth w systemie Windows 10: CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

  Kliknij przycisk Start, a następnie wybierz kolejno opcje Ustawienia > Urządzenia > Drukarki i skanery .
  Otwórz ustawienia drukarek i skanerów

  W obszarze Drukarki i skanery znajdź drukarkę, wybierz ją, a następnie wybierz pozycję Usuń urządzenie.

  Konieczne będzie wykonanie różnych czynności w przypadku ponownego instalowania lub dodawania drukarki bezprzewodowej albo lokalnej. Oto odpowiednie procedury.

  Ponowne instalowanie drukarki bezprzewodowej

  Wybierz pozycję Dodaj drukarkę lub skaner. Zaczekaj na zakończenie wyszukiwania pobliskich drukarek, wybierz tę, której chcesz użyć, a następnie wybierz pozycję Dodaj urządzenie.

  Jeśli drukarka jest włączona i połączona z siecią, system Windows powinien ją łatwo znaleźć. Do zainstalowania niektórych drukarek może być konieczne zezwolenie.

  Jeśli chcesz ponownie zainstalować lub dodać drukarkę lokalną, podłącz kabel USB drukarki do dostępnego portu USB na komputerze, a następnie włącz drukarkę.

  Znajdź swoją drukarkę w obszarze Drukarki i skanery.

  Jeśli widzisz drukarkę na liście, oznacza to, że jest zainstalowana.

  Jeśli nie widzisz drukarki na liście, wybierz pozycję Dodaj drukarkę lub skaner. Zaczekaj na zakończenie wyszukiwania dostępnych drukarek, wybierz tę, której chcesz użyć, a następnie wybierz pozycję Dodaj urządzenie.

  Porada: Aby sprawdzić, czy drukarka działa, można wydrukować stronę testową.

  Podłączanie drukarki

  Po podłączeniu drukarki do komputera lub dodaniu nowej drukarki do sieci domowej możesz zazwyczaj od razu rozpocząć drukowanie. System Windows obsługuje większość drukarek i zwykle nie trzeba instalować specjalnego oprogramowania drukarki. W systemach Windows 8. 1 i Windows RT 8. 1 dodatkowe funkcje obsługi i sterowniki drukarek są dostępne w witrynie Windows Update.

  Aby zainstalować drukarkę

  W większości przypadków zainstalowanie drukarki wymaga jedynie podłączenia jej do komputera. Po prostu podłącz kabel USB drukarki do dostępnego portu USB w komputerze i włącz drukarkę.

  W przypadku drukarek bezprzewodowych z systemem Windows 8. 1:

  Uwaga: Jeśli masz nową drukarkę bezprzewodową, która nie została jeszcze dodana do sieci domowej, przeczytaj instrukcje dostarczone z drukarką, aby uzyskać informacje na temat jej dodawania. Aby dowiedzieć się więcej i uzyskać najnowsze oprogramowanie drukarki, odwiedź witrynę internetową jej producenta.

  Szybko przesuń od prawej krawędzi ekranu do środka, naciśnij pozycję Ustawienia, a następnie naciśnij pozycję Zmień ustawienia komputera. (Jeśli używasz myszy, wskaż prawy dolny róg ekranu, przesuń wskaźnik myszy w górę, wybierz pozycję Ustawienia, a następnie pozycję Zmień ustawienia komputera).

  Naciśnij lub kliknij pozycję Komputer i urządzenia, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Urządzenia. Jeśli drukarka jest zainstalowana, powinna zostać wyświetlona w obszarze Drukarki.

  Jeśli nie widzisz swojej drukarki, naciśnij lub kliknij pozycję Dodaj urządzenie, a następnie wybierz drukarkę do zainstalowania.

  Aby zainstalować (dodać) drukarkę lokalną

  Kliknij przycisk Start , a następnie w menu Start kliknij pozycję Urządzenia i drukarki.

  Kliknij pozycję Dodaj drukarkę.

  W kreatorze dodawania drukarki kliknij pozycję Dodaj drukarkę lokalną.

  Na stronie Wybierz port drukarki upewnij się, że są wybrane przycisk Użyj istniejącego portu i zalecany port drukarki, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Na stronie Zainstaluj sterownik drukarki wybierz producenta i model drukarki, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Jeśli danej drukarki nie ma na liście, kliknij pozycję Windows Update, a następnie zaczekaj, aż system Windows wyszuka dodatkowe sterowniki.

  Jeśli żadne sterowniki nie są dostępne i masz instalacyjny dysk CD, kliknij pozycję Z dysku, a następnie przejdź do folderu, w którym znajduje się sterownik drukarki. (Aby uzyskać dodatkową pomoc, zajrzyj do podręcznika obsługi drukarki).

  Wykonaj pozostałe kroki w kreatorze, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

  Aby zainstalować drukarkę sieciową, bezprzewodową lub Bluetooth

  Aby dodać drukarkę sieciową w biurze, zwykle trzeba znać nazwę tej drukarki. Jeśli nie możesz jej znaleźć, skontaktuj się z administratorem sieci.

  Kliknij przycisk Start, a następnie w menu Start kliknij pozycję Urządzenia i drukarki.

  W kreatorze dodawania drukarki kliknij pozycję Dodaj drukarkę sieciową, bezprzewodową lub Bluetooth.

  Na liście dostępnych drukarek zaznacz tę, której chcesz użyć, a następnie kliknij przycisk Dalej. (Jeśli komputer jest połączony z siecią, na liście są wyświetlone tylko te drukarki, które znajdują się w usłudze Active Directory Twojej domeny).

  Jeśli zostanie wyświetlony odpowiedni monit, zainstaluj sterownik drukarki na komputerze, klikając pozycję Zainstaluj sterownik. Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.

  Porada: Dostępne drukarki mogą obejmować wszystkie drukarki w sieci, takie jak drukarki Bluetooth i drukarki bezprzewodowe lub drukarki podłączone do innego komputera i udostępnione w sieci. Aby sprawdzić, czy drukarka działa, można wydrukować stronę testową.

  Uwaga: Po zainstalowaniu drukarki można włączyć automatyczne aktualizacje sterowników systemu Windows 7, aby jej oprogramowanie było zawsze aktualne.

  Rozwiązywanie problemów z drukarką

  Po pierwsze — sprawdzanie sprzętu

  Upewnij się, że kabel zasilania drukarki został podłączony do gniazdka elektrycznego oraz że przełącznik zasilania drukarki jest włączony. Jeśli korzystasz z drukarki udostępnionej lub drukarki w sieci, upewnij się, że wszystkie niezbędne komputery i routery są włączone. Jeśli drukarka lub inne urządzenie jest podłączone do listwy przeciwprzepięciowej lub zapasowego zasilacza, upewnij się, że ten sprzęt także jest podłączony i włączony.

  W przypadku drukarki przewodowej upewnij się, że kabel drukarki jest prawidłowo podłączony do drukarki i komputera.

  W przypadku drukarki bezprzewodowej sprawdź połączenie bezprzewodowe. Upewnij się, że opcja komunikacji bezprzewodowej drukarki jest włączona i dostępna. Wiele drukarek jest wyposażonych w przycisk, na którym jest wyświetlana niebieska ikona sieci bezprzewodowej, gdy opcja komunikacji bezprzewodowej jest dostępna.

  Następnie uruchom test połączenia bezprzewodowego drukarki. Jeśli poprzednie kroki nie rozwiązały problemu, sprawdź drukarkę pod kątem niskiej ilości papieru lub pisma odręcznego i upewnij się, że klawiatura nie jest otwarta, a papier nie jest zacięty.

  Korzystanie z narzędzia do rozwiązywania problemów

  Automatyczne narzędzie do rozwiązywania problemów umożliwia znajdowanie i automatyczne rozwiązywanie niektórych problemów związanych z komputerem. Narzędzie do rozwiązywania problemów z drukowaniem umożliwia rozwiązywanie problemów dotyczących instalowania i podłączania drukarki.

  Aktualizowanie sterowników

  Do prawidłowego działania większości drukarek jest wymagane oprogramowanie sterowników. Jeśli niedawno uaktualniono system Windows do nowej wersji, możliwe, że obecny sterownik drukarki jest przeznaczony dla poprzedniej wersji systemu Windows. Jeśli w ostatnim czasie wystąpiły awarie zasilania, infekcje wirusowe lub inne problemy z komputerem, sterowniki mogły zostać uszkodzone. Pobranie i zainstalowanie najnowszego sterownika dla danej drukarki może rozwiązać problemy tego typu.

  Oto trzy sposoby znalezienia i zainstalowania sterownika:

  Użycie usługi Windows Update. W usłudze Windows Update może być dostępna zaktualizowana wersja sterownika drukarki.

  Zainstalowanie oprogramowania od producenta drukarki. Jeśli drukarka została dostarczona z dyskiem, może on zawierać oprogramowanie instalujące sterownik drukarki.

  Samodzielne pobranie i zainstalowanie sterownika. Sterownik można wyszukać w witrynie internetowej producenta. To rozwiązanie warto wypróbować, jeśli usługa Windows Update nie może znaleźć odpowiedniego sterownika, a drukarka nie została dostarczona z oprogramowaniem instalującym sterownik.

  Wsparcie techniczne systemu Windows 7 skończyło się 14 stycznia 2020 r. Pomoc techniczna i aktualizacje oprogramowania z witryny Windows Update, które pomagają chronić komputer, nie są już dostępne dla systemu Windows 7. Firma Microsoft zdecydowanie zaleca przejście do systemu Windows 11.

  Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji i dowiedzieć się, co to oznacza dla Ciebie.

  Powiązane tematy

  Dowiedz się, jak zainstalować drukarkę w systemie Windows.

  Dowiedz się, jak pobrać i zainstalować najnowsze sterowniki drukarek.

  Dowiedz się, jak ustawić drukarkę domyślną w systemie Windows. com/windows/view-the-print-queue-71505b3a-ba6b-14b2-b7f9-fd6204675ab5" target="_blank">wyświetlić kolejkę drukarki w systemie Windows.

  Jeśli występuje problem ze zmianą stanu drukarki w trybie offline, przejdź do tematu Rozwiązywanie problemów z drukarkami w trybie offline.

 • Rozwiązywanie problemów z przepływami pulpitów - Power Automate | Microsoft LearnPrzejdź do głównej zawartości

  Ta przeglądarka nie jest już obsługiwana.

  Przejdź na przeglądarkę Microsoft Edge, aby korzystać z najnowszych funkcji, aktualizacji zabezpieczeń i pomocy technicznej.

  • Artykuł
  • Czas czytania: 17 min

  Aby otworzyć narzędzie do rozwiązywania problemów Power Automate:

  1. Otwórz uruchomienie maszyny Power Automate
  2. Wybierz Rozwiązywanie problemów
  3. Wybierz Uruchom narzędzie do rozwiązywania problemów

  Uwaga

  Musisz mieć uprawnienia administratora, aby otworzyć narzędzie do rozwiązywania problemów ze środowiska uruchomieniowego maszyny Power Automate.

  Rozwiązywanie problemów z logowaniem i wylogowywaniem

  Power Automate w celu pozyskiwania tokenów i uwierzytelniania użytkowników używany jest plik msalcache. bin3.

  Jeśli napotkasz błędy podczas logowania lub wylogowywania, spróbuj usunąć wszystkie zapisane tokeny, usuwając ten plik. Aby usunąć plik, przejdź do strony C:\Users\Username\AppData\Local\Microsoft\Power Automate Desktop\Cache.

  Jeśli Power Automate został zainstalowany na innym dysku, zastąp C literą odpowiedniego dysku. Zastąp także nazwę użytkownika nazwą folderu użytkownika.

  Po usunięciu pliku msalcache. bin3 uruchom ponownie usługę Power Automate i zaloguj się do swojego konta.

  Zaloguj się za pomocą Menedżera kont internetowych (WAM)

  Domyślnie Power Automate dla komputerów stacjonarnych używa klienta Internet Explorer w celu ułatwienia uwierzytelniania użytkowników. Jeśli podczas logowania wystąpią błędy, spróbuj ustawić uwierzytelnianie użytkowników za pomocą Menedżera kont internetowych (WAM).

  WAM umożliwia logowanie się przy użyciu kont już zarejestrowanych w systemie Windows bez konieczności podawania haseł. Więcej informacji na temat WAM można znaleźć w tym artykule.

  Aby włączyć funkcję WAM pulpitów Power Automate, zmodyfikuj odpowiedni wpis rejestru.

  Rozwiązywanie problemów z połączeniem między składnikami programu Power Automate

  W niektórych przypadkach program Power Automate może wyświetlić błąd wskazujący, że nie można nawiązać połączenia między jego składnikami.

  Przyczyną tego błędu może być inny proces uruchamiający serwer potoków nazwanych na tym samym komputerze. Ten proces prawdopodobnie działa z podwyższonymi prawami przy użyciu punktu końcowego hosta lokalnego. W rezultacie blokuje innym aplikacjom korzystanie z punktu końcowego.

  Aby określić, czy inny proces rzeczywiście stanowi problem:

  • Zamknij program Power Automate i użyj Menedżera zadań systemu Windows, aby upewnić się, że jego proces nie jest nadal uruchomiony.

  • Pobierz Sysinternals Suite.

  • Wyodrębnij plik zip do folderu na pulpicie.

  • Uruchom sesję wiersza polecenia jako Administrator.

  • Przejdź do folderu, w którym wyodrębnino pliki Sysinternals.

  • Uruchom następujące polecenie:

   handle net. pipe

   Uruchomienie tego polecenia powinno wyświetlić listę procesów, które używają nazwanych potoków oraz adres, którego nasłuchują. com/pl-pl/power-automate/desktop-flows/media/troubleshoot/command-prompt. png" alt="Zrzut ekranu przedstawiający wyniki polecenia handle net. pipe. " data-linktype="relative-path"/>

  • Określ, czy istnieje proces wyświetlający ciąg EbmV0LnBpcGU6Ly8rLw==.

  • Jeśli taki proces istnieje, zatrzymaj proces zidentyfikowany w poprzednim kroku i spróbuj ponownie uruchomić program Power Automate.

   Jako stałą poprawkę możesz zatrzymać proces powodujący problem. Alternatywnie, jeśli jest to proces wewnętrzny, możesz go zmienić, aby używał bardziej szczegółowego punktu końcowego, takiego jak net. pipe://localhost/something.

   Jeśli żadna z powyższych opcji nie jest możliwa, określ pliki wykonywalne programu Power Automate do uruchamiania jako administrator. Jednak to rozwiązanie może nie rozwiązać problemu we wszystkich przypadkach i spowoduje wyświetlenie monitu UAC za każdym razem.

   Zmień konto usługi lokalnej

   Usługa UIFlowService używa konta wirtualnego NT SERVICE\UIFlowService. To konto musi mieć możliwość wykonania akcji „Logowanie jako usługa” w celu pomyślnego uruchomienia.

   W większości środowisk nie jest wymagana zmiana konfiguracji domyślnej. Jeśli firma ma ograniczenia, można poprosić administratora domeny o przyznanie kontu NT SERVICE\UIFlowService prawa do akcji Logowanie jako usługa lub w tym miejscu zmienić konto na dozwolone.

  • Wybierz pozycję Zmień konto
  • Wybierz pozycję To konto
  • Podaj nowe konto, na przykład: DOMAIN\AlexJohnson
  • Podaj hasło do tego konta i wybierz opcję Konfiguruj
  • Rozwiązywanie problemów z przebiegami przepływów pulpitów

  • Jeśli nienadzorowany przepływ pulpitu zakończy się niepowodzeniem z komunikatem wskazującym, że nie można utworzyć nowej sesji, wykonaj następujące kroki, aby rozwiązać ten problem:

  • W systemie Windows 10 lub Windows 11 upewnij się, że na komputerze docelowym nie ma zablokowanej lub odblokowanej aktywnej sesji użytkownika.

  • W systemie Windows Server (2016, 2019 lub 2022) upewnij się, że nie osiągnięto skonfigurowanej dla urządzenia maksymalnej liczby aktywnych sesji użytkownika. Przepływu pulpitu można uruchomić tylko, jeśli można utworzyć nowe sesje.

  • Jeśli stan bramy ma wartość offline, upewnij się, że urządzenie jest włączone i połączone z Internetem. Więcej informacji na temat rozwiązywania problemów z bramami danych znajduje się w artykule Rozwiązywanie problemów z lokalną bramą danych.

  • Jeśli stan bramy ma wartość online, spróbuj wykonać następujące czynności:

  • Upewnij się, że aplikacja Power Automate w wersji klasycznej i usługi przepływów pulpitu są uruchomione na urządzeniu.

  • Uruchom ponownie usługę na urządzeniu.

   Gromadzenie dzienników komputerów

   Istnieje kilka dzienników, które można zebrać na temat konfiguracji komputera, i dzienników usługowych. W tym celu wybierz łącze Eksportowanie dzienników w narzędziu Rozwiązywania problemów. com/pl-pl/power-automate/desktop-flows/media/troubleshoot/power-automate-machine-logs. png" alt="Zrzut ekranu dzienników maszyny. " data-linktype="relative-path"/>

   Ten plik jest zapisywany na pulpicie jako plik ZIP.

   Rozwiąż problemy z agentem Power Automate w przypadku wirtualnych pulpitów

   Jeśli podczas uruchamiania agenta Power Automate na pulpitach wirtualnych wystąpią błędy, należy wykonać następujące kroki:

  • Zamknij sesję RDP lub Citrix.
  • Upewnij się, że masz zainstalowaną poprawną wersję programu Power Automate na pulpicie.
  • Połącz się ponownie z pulpitem wirtualnym RDP lub Citrix.
  • Uruchom ponownie agenta Power Automate dla pulpitów wirtualnych.
  • Jeśli agent dla komputerów wirtualnych nie może komunikować się z usługą Power Automate dla komputerów stacjonarnych, agent zostanie zamknięty. Jeśli masz pewność, że zainstalowano poprawną wersję Power Automate dla komputerów stacjonarnych, która obsługuje automatyzację interfejsu użytkownika na pulpitach wirtualnych, wypróbuj następujące kroki naprawcze:

  • Otwórz PowerShell

  • Przejdź do odpowiedniego katalogu za pomocą następującego polecenia:

   cd "C:\Program Files (x86)\Power Automate Desktop\RDP\DVCPlugin\x64"
  • Uruchom następujące dwa polecenia:

   regsvr32 /u. \Microsoft. Flow. RPA. Desktop. UIAutomation. RDP. DVC. Plugin. dll
   regsvr32. dll"

   Rozwiązywanie problemów z brakującą lokalną bramą danych

   Następujące przyczyny mogą spowodować, że użytkownik nie lokalny klienta na liście wyświetlanej w portalu Power Automate.

  • Brama może być zainstalowana w regionie innym niż region usługi Power Automate. Aby rozwiązać ten problem, odinstaluj bramę z urządzenia, a następnie zainstaluj ją ponownie, wybierając prawidłowy region usługi Power Automate.
  • Brama została usunięta przez jej właściciela.
  • Rozwiązywanie problemów z hostowaną maszyną

   W tej sekcji przedstawiono sugestie dotyczące rozwiązywania problemów z hostowaną maszyną.

   Błędy maszyny hostowanej

  • Błędy związane z obrazem maszyny wirtualnej używanym na maszynie hostowanej
  • Błędy związane z połączeniem sieciowym używanym na maszynie hostowanej
  • Błędy ustanawiania maszyny hostowanej:

   Kod błęduKrótkie podsumowanieopisWięcej informacji
   joinDomainFailedSprawdź i zaktualizuj poświadczenia domeny usługi Active Directory dla lokalnego połączenia sieciowego, a następnie ponów próbę. Dołączanie do domeny (%AdDomainName%) zakończyło się niepowodzeniem. Podczas ustanawiania%brandName% jest wyzwalane przyłączanie do domeny usługi Active Directory dla domeny%AdDomainName%. Ta akcja nie powiodła się. Możliwe przyczyny tego problemu to: nieprawidłowe poświadczenia przyłączania do domeny, niewystarczający dostęp do domeny/kontrolera domeny przy użyciu zdefiniowanej sieci wirtualnej lub wewnętrzne problemy z systemem DNS. Upewnij się, że przyłączanie do domeny usługi AD zakończyło się pomyślnie, i ponów ustanawianie. Rozwiązywanie problemów podczas przyłączanie komputerów do domenydomainJoin_AccountQuotaExceededTo konto domeny przekroczyło maksymalną liczbę kont komputera, które można utworzyć w tej domenie. Przekroczono maksymalną liczbę kont przyłączania do domeny. Użytkownik%DomainJoinUser% przekroczył maksymalną liczbę kont komputera, które można przyłączyć do tej domeny. Zwiększ limit lub podaj inne konto użytkownika przyłączania do domeny i ponów próbę ustanawiania. com/pl-pl/troubleshoot/windows-server/identity/default-workstation-numbers-join-domain" data-linktype="absolute-path">Domyślny limit liczby stacji roboczychdomainJoin_AccountLockedOutTo konto domeny jest obecnie zablokowane i nie można go używać do przyłączania do domeny. Konto przyłączania do domeny jest zablokowane. Użytkownik%DomainJoinUser% jest obecnie zablokowany. Upewnij się, że użytkownik nie jest zablokowany, ponów próbę ustanawiania. com/pl-pl/services-hub/health/remediation-steps-ad/set-the-account-lockout-threshold-to-the-recommended-value" data-linktype="absolute-path">Ustawianie progu blokowania konta na zalecaną wartośćdomainJoin_AccountNameOrPasswordIncorrectTa nazwa lub hasło konta domeny są niepoprawne. Nieprawidłowe hasło konta przyłączania do domeny. Podane hasło użytkownika%DomainJoinUser% jest niepoprawne. Zaktualizuj hasło w skojarzonym lokalnym połączeniu sieciowym i ponów próbę ustanawiania. com/pl-pl/windows-365/enterprise/edit-azure-network-connection" data-linktype="absolute-path">Edytowanie połączenia sieciowego platformy AzuredomainJoin_DomainNotExistOrCouldNotBeContactedOkreślona domena nie istnieje lub nie można się z nią skontaktować. Określona domena nie istnieje albo nie można się z nią skontaktować. Podczas przyłączania do domeny%domainName% nie można było się z nią skontaktować. Upewnij się, że podana nazwa domeny jest poprawna i dostępna do przyłączenia do domeny w sieci wirtualnej dostarczonej przez lokalne połączanie sieciowe. domainJoin_AlreadyCloudDomainJoinedPodany obraz niestandardowy jest już przyłączony do domeny. Podany obraz niestandardowy jest już przyłączony do domeny. Wybrany obraz niestandardowy mógł nie zostać poprawnie przygotowany do użycia w systemie, ponieważ wygląda na to, że jest już członkiem domeny. Przed przekazaniem do systemu Windows 365 upewnij się, że obraz niestandardowy jest pomyślnie usunięty z domeny i prawidłowo przygotowany do użycia w systemie. com/pl-pl/windows-hardware/manufacture/desktop/sysprep--system-preparation--overview" data-linktype="absolute-path">Omówienie narzędzia Sysprep (Przygotowanie systemu)domainJoin_AccountDisabledTo konto domeny jest obecnie wyłączone i nie można go używać do przyłączania do domenyKonto przyłączania do domeny jest wyłączone. Konto użytkownika%DomainJoinUser% jest wyłączone. Włącz konto w usłudze Active Directory i ponów próbę ustanawiania. domainJoin_NetworkConnectivityIssueNie można skontaktować się z lokalizacją domeny sieciowej. Nie możesz skontaktować się z lokalizacją domeny sieciowej. Upewnij się, że komputery w chmurze mogą używać lokalnych serwerów DNS do rozwiązywania typów przyłączania do domeny platformy Azure lub domeny hybrydowej usługi Azure AD oraz że połączenia nie są ograniczone do tych typów przyłączania do domeny. com/pl-pl/windows-365/enterprise/requirements-network? tabs=enterprise%2Cent" data-linktype="absolute-path">Wymagania dotyczące sieciintuneEnrollFailedNie można ukończyć rejestracji MEM tego komputera w chmurze. Sprawdź ustawienia zasad MEM i spróbuj ponownie. Jeśli to nie zadziała, skontaktuj się z działem pomocy technicznej klienta. Rejestracja MDM w usłudze Intune nie powiodła się. Podczas ustanawiania%brandName% następuje rejestracja MDM w usłudze Intune. Możliwe przyczyny tego problemu to: zablokowanie rejestracji w systemie Windows w usłudze Intune, nie można skontaktować się z punktami końcowymi usługi Intune w sieci wirtualnej lub dzierżawca usługi Intune nie ma dobrej kondycji. Upewnij się, że rejestracja MDM w usłudze Intune zakończyła się pomyślnie, i ponów ustanawianie. com/pl-pl/troubleshoot/mem/intune/device-enrollment/troubleshoot-windows-enrollment-errors" data-linktype="absolute-path">Rozwiązywanie problemów z błędami rejestracji w systemie WindowsintuneEnroll_BlockedByEnrollmentRestrictionDla tego użytkownika/dzierżawcy istnieją ograniczenia rejestracji w usłudze Intune, które powodują niepowodzenie rejestracji MDM. Upewnij się, że rejestracji w systemie Windows jest dozwolona w dzierżawcy usługi Intune. Występuje ograniczenie blokujące rejestrację w usłudze Intune. Dla tego użytkownika/dzierżawcy istnieją ograniczenia rejestracji w usłudze Intune, które powodują niepowodzenie rejestracji MDM. com/pl-pl/windows-365/enterprise/provisioning-errors#intune-enrollment-failed" data-linktype="absolute-path">Rejestracja w usłudze Intune nie powiodła sięintuneEnroll_BlockedByGroupPolicyOrConfigMgrZasady grupy (ConfigMgr) blokuje rejestrację w usłudze intune. Błąd ten może powodować instalacja klienta ConfigMgr na komputerze w chmurze przed zakończeniem ustanawiania. Upewnij się, że urządzenie może pomyślnie przeprowadzić rejestrację MDM w usłudze Intune, opóźniając instalację klienta ConfigMgr do momentu ukończenia ustanawiania. Rejestracja w usłudze Intune została zablokowana. Zasady grupy (ConfigMgr) blokuje rejestrację w usłudze intune. Błąd ten może powodować instalacja klienta ConfigMgr na%brandName% przed zakończeniem ustanawiania. com/pl-pl/mem/intune/enrollment/windows-enroll#configure-automatic-mdm-enrollment" data-linktype="absolute-path">Konfigurowanie automatycznej rejestracji MDMintuneEnroll_InvalidIntuneSubscriptionOrLicenseNiepowodzenie procesu rejestracji z powodu braku licencji użytkownika/urządzenia lub użycia wygasłej licencji. Upewnij się, że dzierżawca usługi Intune jest w dobrej kondycji, a subskrypcja i licencje są prawidłowe. Rejestracja w usłudze Intune nie powiodła się z powodu błędu licencjonowania w usłudze Intune. Niepowodzenie procesu rejestracji z powodu braku licencji użytkownika/urządzenia lub użycia wygasłej licencji. com/pl-pl/mem/intune/fundamentals/licenses" data-linktype="absolute-path">Licencjonowanie usługi Microsoft IntuneintuneEnroll_NetworkConnectivityIssueRejestracja w usłudze Intune nie powiodło się z powodu problemów z połączeniami DNS lub połączeniami sieciowymi. Rejestracja w usłudze Intune nie powiodło się z powodu awarii połączeń DNS lub połączeń sieciowych. Nie można prawidłowo rozwiązać punktów końcowych rejestracji w usłudze Intune, co powoduje niepowodzenie rejestracji. Upewnij się, że komputery w chmurze mogą używać lokalnych serwerów DNS do rozwiązywania nazw domeny usługi Intune oraz że połączenia nie są ograniczone do tych punktów końcowych. com/pl-pl/windows-365/enterprise/requirements-network" data-linktype="absolute-path">Wymagania dotyczące sieciintuneEnroll_MdmDiscoveryUrlMisconfiguredRejestracja w usłudze Intune jest wymagana do ustanawiania komputera w chmurze. Upewnij się, że adresy URL odnajdowania MDM są poprawnie skonfigurowane. Rejestracja w usłudze Intune nie powiodła się z powodu nieprawidłowego adresu URL odnajdowania MDM. Rejestracja w usłudze Intune jest wymagana do ustanawiania%brandName%. intuneEnroll_DelayedEffectivenessOfIntuneLicenseLicencja usługi Intune jest niedostępnaRejestracja w usłudze Intune nie powiodła się, ponieważ licencja jest dostępna. Prawidłowa licencja usługi Intune jest wymagana do rejestracji MDM. Upewnij się, że licencja jest przypisana poprawnie i dostępna dla użytkowników usługi Intune, i ponów próbę ustanawiania. com/pl-pl/mem/intune/fundamentals/licenses-assign" data-linktype="absolute-path">Przypisywanie licencji do użytkowników umożliwiające im rejestrację urządzeń w usłudze IntuneintuneEnroll_TenantUnderAccountMoveKonserwacja dzierżawcy w usłudze IntuneKonserwacja dzierżawcy w usłudze Intune. Dzierżawca usługi Intune jest przenoszony między jednostkami skalowania. Ustanawianie nie może nastąpić, dopóki nie zakończy się konserwacja. Skontaktuj się z pomocą techniczną, aby uzyskać więcej informacji. noEnoughIpAddressOkreślona podsieć nie ma dostępnych odpowiednich adresów IP. Zaktualizuj lub dostosuj ustawienia sieci i spróbuj ponownie. Określona podsieć nie ma dostępnych odpowiednich adresów IP. Nie można alokować adresu IP podczas ustanawiania%brandName%. Upewnij się, że wybrana podsieć ma wystarczające dostępne adresy IP, i ponów próbę ustanawiania. com/pl-pl/azure/virtual-network/virtual-network-manage-subnet" data-linktype="absolute-path">Dodawanie, zmienianie lub usuwanie podsieci sieci wirtualnejuserNotFoundUżytkownik nie istnieje. Nie możemy ustanowić tego komputera w chmurze. Użytkownik%userName% nie istnieje. Konto użytkownika%userName% nie istnieje w momencie ustanawiania. Ten problem był prawdopodobnie spowodowany przez usunięcie użytkownika. Upewnij się, że użytkownik istnieje i jest przypisany do prawidłowych zasad ustanawiania, a następnie ponów próbę. com/pl-pl/azure/active-directory/fundamentals/add-users-azure-active-directory" data-linktype="absolute-path">Dodawanie lub usuwanie użytkowników przy użyciu usługi Azure Active DirectorylicenseNotFoundUżytkownik nie ma już wymaganej licencji na oprogramowanie Deschutes. Skontaktuj się z administratorem licencjonowania i spróbuj ponownie po przypisaniu licencji. Użytkownik%userName% nie ma prawidłowej licencji. Upewnij się, że użytkownik ma przypisaną prawidłową licencję%brandName%, i ponów próbę ustanawiania. com/pl-pl/azure/active-directory/fundamentals/license-users-groups" data-linktype="absolute-path">Przypisywanie lub usuwanie licencji w portalu usługi Azure Active DirectoryrequestDisallowedByPolicyZasady nie zezwalają na tworzenie obszaru roboczego. Zasady platformy Azure zablokowały ustanawianie. Zasady platformy Azure zablokowały ustanawianie%brandName% w ramach subskrypcji Azure. Upewnij się, że nie ma zasad platformy Azure blokujących%brandName% przed tworzeniem zasobów w zdefiniowanej subskrypcji/grupie zasobów. com/pl-pl/azure/governance/policy/overview" data-linktype="absolute-path">Co to jest usługa Azure Policy? canaryCheckUnpassSprawdzanie wersji canary zakończyło się niepowodzeniem. Sprawdź stan walidacji wersji canary i upewnij się, że wszystkie ustawienia spełniają kryteria ustanawiania. Lokalne połączenie lokalny sieciowe nie jest w dobrej kondycji. Lokalne połączenie sieciowe skojarzone z zasadami ustanawiania nie jest w dobrej kondycji. Przejdź do lokalnego połączenia sieciowego, rozwiąż problem z nieudanym sprawdzaniem i ponów próbę ustanawiania. com/pl-pl/windows-365/enterprise/provisioning-errors" data-linktype="absolute-path">Rozwiązywanie problemów związanych z błędami ustanawianiaimageDiskSizeOverMatchWybrany rozmiar obrazu jest większy niż rozmiar dysku ustanawianego komputera w chmurze. Wybrany rozmiar obrazu jest większy niż rozmiar dysku ustanawianego%brandName%. Podany obraz niestandardowy musi mieć ten sam lub mniejszy rozmiar niż rozmiar ustanawianego dysku. Użytkownicy mogą mieć przypisany więcej niż jeden rozmiar%brandName%, więc należy się upewnić, że przekazany obraz niestandardowy jest na tyle mały, aby można go było używać dla wszystkich%brandName% ustanawianych przy użyciu tych zasad ustanawiania. com/pl-pl/windows-365/enterprise/device-images" data-linktype="absolute-path">Omówienie obrazów urządzeńinternalErrorNapotkaliśmy błąd usługi. Skontaktuj się z działem pomocy technicznej klienta, aby uzyskać rozwiązanie. Wystąpił nieznany błąd. Napotkaliśmy błąd usługi. Ponów próbę ustanowienia i skontaktuj się z działem pomocy technicznej, jeśli problem będzie się powtarzać. com/pl-pl/mem/get-support#access-help-and-support" data-linktype="absolute-path">Uzyskiwanie dostępu do Pomocy i obsługi technicznejuserNotAvailableInLocalADUżytkownik nie istnieje w lokalnej usłudze Active Directory. Użytkownik przypisany do komputera w chmurze nie istnieje w lokalnej usłudze Active Directory. Upewnij się, że użytkownik jest przypisany do komputera w chmurze, ma konto lokalnej usługi Active Directory i konto użytkownika Azure AD w chmurze oraz dopasowania nazwy UPN. com/pl-pl/azure/active-directory/hybrid/concept-azure-ad-connect-sync-user-and-contacts" data-linktype="absolute-path">Azure AD Synchronizacja między połączeniami: informacje o użytkownikach, grupach i kontaktachCpuOrRamNotFitImageOSSpecyfikacja komputera w chmurze nie spełnia minimalnych wymagań dotyczących systemu Windows 11. Wybrana specyfikacja komputera w chmurze nie spełnia minimalnych wymagań systemu Windows 11. Przypisz licencję na sprzęt spełniający wymagania systemu Windows 11 lub zaktualizuj zasady ustanawiania przy użyciu obsługiwanego obrazu systemu Windows 10. imageNotSupportTPMWybrany obraz nie jest gotowy do użycia na komputerach w chmurze z włączoną obsługą interfejsu UEFI. Obrazy niestandardowe należy skonfigurować jako dwa obrazy, które są skonfigurowane do obsługi interfejsu UEFI. Zaktualizuj niestandardowy obraz i ponów próbę ustanawiania. imageNotSupportedWarningWybrany obraz nie istnieje w cyklu życia pomocy technicznej systemu Windows i może nie otrzymywać aktualizacji. Obraz systemu Windows poza okresem świadczenia pomocy technicznej. Wybrany obraz systemu Windows jest poza cyklem pomocy technicznej systemu Windows. Ten problem może powodować brak aktualizacji systemu Windows. Ustanawianie tego obrazu zostanie zakończone, ale w przyszłości zostanie zablokowane. Zaktualizuj zasady ustanawiania za pomocą obrazu systemu Windows w ramach obsługiwanego cyklu życia. imageNotSupportedFailWybrany obraz jest poza cyklem pomocy technicznej systemu Windows i nie można go używać. Wybrany obraz systemu Windows jest poza cyklem pomocy technicznej systemu Windows i nie można go używać. Ustanawianie przy użyciu tego obrazu nie powiedzie się. Zaktualizuj zasady ustanawiania za pomocą obrazu systemu Windows w ramach obsługiwanego cyklu życia i ponów próbę ustanawiania. endpointCheckFailedPodczas ustanawiania nie można skontaktować się z wymaganymi adresami URL. Upewnij się, że wszystkie wymagane adresy URL są dozwolone przez zapory i serwery proxy. Podczas ustanawiania nie można skontaktować się z wymaganymi adresami URL Windows 365. Aby zapoznać się z listą wymaganych adresów URL, należy zapoznać się z odpowiednią dokumentacją. scriptDownloadFailedPodczas ustanawiania nie można skontaktować się z wymaganymi adresami URL. Podczas ustanawiania nie można skontaktować się z wymaganymi adresami URL. cmdAgentMSIDownloadFailedrdAgentPackageDownloadFailedPodczas ustanawiania nie można skontaktować się z wymaganymi adresami URL WVD. Podczas ustanawiania nie można skontaktować się z wymaganymi adresami URL WVD. AzureADUser_ResourceNotFoundNie znaleziono konta użytkownika usługi Azure Active Directory. Użytkownik%userName% nie istnieje w usłudze Azure AD. Upewnij się, że użytkownik istnieje i jest przypisany do prawidłowych zasad ustanawiania, i ponów próbę. CreateNic_ReadOnlyDisabledSubscriptionTa subskrypcja platformy Azure jest wyłączona. Wybrana subskrypcja platformy Azure jest wyłączona. Upewnij się, że subskrypcja platformy Azure jest włączona i dostępna do ustanawiania. com/pl-pl/azure/cost-management-billing/manage/subscription-disabled" data-linktype="absolute-path">Ponowne aktywowanie wyłączonej subskrypcji platformy AzureCreateNic_ResourceGroupNotFoundWybrana grupa zasobów platformy Azure jest nieprawidłowa lub nie można jej znaleźć. Wybrana grupa zasobów platformy Azure jest nieprawidłowa lub nie można jej znaleźć. Upewnij się, że wybrana grupa zasobów platformy Azure jest dostępna do ustanawiania zasobów. Alternatywnie można zaktualizować połączenie sieci platformy Azure za pomocą innej grupy zasobów. com/pl-pl/azure/role-based-access-control/quickstart-assign-role-user-portal" data-linktype="absolute-path">Samouczek: udzielanie użytkownikowi dostępu do zasobów platformy Azure przy użyciu witryny Azure PortalCreateNic_ArmAuthorizationFailedWindows 365 nie ma wystarczających uprawnień platformy Azure. Windows 365 nie ma wystarczających uprawnień platformy Azure. Usługa Windows 365 nie ma autoryzacji do wykonywania akcji w subskrypcji platformy Azure. com/pl-pl/azure/role-based-access-control/role-assignments-portal-subscription-admin" data-linktype="absolute-path">Przypisywanie użytkownika jako administratora subskrypcji platformy Azure

   Niepowodzenia przebiegów przepływu

  • Uwierzytelnianie na poziomie sieci (NLA) nie jest wyłączone

   Uwierzytelnianie na poziomie sieci (NLA) musi być wyłączone w przypadku przebiegów nienadzorowanych. Jeśli na komputerze z włączoną obsługą usługi NLA jest wyzwalany nienadzorowany przebieg przepływu, mogą zostać wyświetlone następujące szczegóły błędu:

   Nie można utworzyć nienadzorowanej sesji przy użyciu tych poświadczeń. Upewnij, że w ustawieniach zdalnych jest wyłączone uwierzytelnianie na poziomie sieci (NLA), jeśli używasz poświadczeń usługi AAD.

  • Istnieje aktywna sesja

   Gdy sesja ponownego użycia jest wyłączona, na maszynie docelowej nie powinna działać żadna aktywna sesja użytkownika. Jeśli na komputerze z aktywną sesją użytkownika jest wyzwalany nienadzorowany przebieg przepływu, mogą zostać wyświetlone następujące szczegóły błędu:

   Nie znaleziono maszyny, na której można by uruchomić przepływ pulpitu. Przerywanie wykonywania. Błąd występuje podczas łączenia z maszynami: na maszynie docelowej znajduje się sesja użytkownika. Nie można wykonać nienadzorowanego przebiegu pulpitu.

   Aby rozwiązać ten problem, otwórz Menedżera zadań i przejdź do karty Użytkownicy. W tym miejscu należy zakończyć wszystkie inne sesje użytkowników z wyjątkiem bieżącej sesji, a następnie wylogować się z maszyny. com/pl-pl/power-automate/desktop-flows/media/troubleshoot/task-manager-sessions. png" alt="Zrzut ekranu przedstawiający kartę Użytkownicy w Menedżerze zadań. " data-linktype="relative-path"/>

   Uzyskiwanie pomocy lub przesyłanie prośby o pomoc techniczną

   Jeśli potrzebujesz pomocy, użyj naszych opcji samodzielnej pomocy lub skontaktuj się z działem pomocy technicznej.

   Samopomoc

  • Przejdź do Power Automatewitryny pomocy technicznej.
  • Przejdź do kategorii Samodzielna pomoc i wybierz jedną z dostępnych opcji samodzielnej pomocy.
  • Kontakt z działem pomocy technicznej

  • Wybierz pozycję Skontaktuj się z pomocą techniczną w kategorii Poproś o pomoc.
  • Wprowadź Przepływy pulpitu w polu Typ problemu i wypełnij inne pola informacjami o problemie.
  • Wybierz Zobacz rozwiązania.
  • Ważne

   Poniższe oświadczenie może ulec zmianie.

   Oferujemy pełną pomoc techniczną dla wszystkich wersji aplikacji klasycznej Power Automate wydanych w ciągu roku od najnowszego publicznego wydania produktu. W przypadku wydań produktu sprzed roku od najnowszego wydania obsługiwane są tylko problemy z poziomem ważności Krytyczny i Ważność A. Poprawki produktu są zawsze dodawane do najnowszej wersji.

   Aby uzyskać więcej informacji o różnych poziomach, przejdź do omówienia pomocy technicznej. Aby wyświetlić obecnie obsługiwane wersje, przejdź do tematu Wydane wersje aplikacji klasycznej Power Automate.

  Dodatkowe zasoby

  Rozwiązywanie problemów Calflex Carimali 21710 Cr

  Bezpośredni link do pobrania Rozwiązywanie problemów Calflex Carimali 21710 Cr

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Rozwiązywanie problemów Calflex Carimali 21710 Cr