Serwis, części i schematy Haier Uf138pa

Haier UF138PA to nowoczesny serwis, który oferuje szeroki wybór części i schematów do wszystkich modeli urządzeń Haier. Serwis oferuje części zamienne oryginalne oraz zamienniki najwyższej jakości, aby zapewnić wysoką wydajność i niezawodność urządzeń. Oferta obejmuje szeroki wybór części, w tym filtry, zbiorniki, sterowniki, kable, przewody i inne. Serwis UF138PA oferuje również szczegółowe schematy, dzięki czemu łatwo jest identyfikować i wymieniać części w urządzeniach. Wszystkie części i schematy Haier UF138PA są dostarczane przez autoryzowanych sprzedawców.

Ostatnia aktualizacja: Serwis, części i schematy Haier Uf138pa

 1. Manuals
 2. Brands
 3. Beko Manuals
 4. Refrigerator
 5. CS 234030
 6. User manual
 • Contents
 • Table of Contents Troubleshooting Bookmarks

CS 234030

Chłodziarko-Zamrażarka Typu I

Chladnička-Mrazák Typu I

Chladnička-Mraznička Typu I

Refrigerator-Freezer Type I

Related Manuals for Beko CS 234030

Summary of Contents for Beko CS 234030

 • Page 1CS 234030 Chłodziarko-Zamrażarka Typu I Chladnička-Mrazák Typu I Chladnička-Mraznička Typu I Refrigerator-Freezer Type I...
 • Page 3UWAGA! Aby zapewnić normalną pracę tej, wykorzystującej całkowicie przyjazny środowisku (łatwopalny tylko w pewnych warunkach) środek chłodniczy R600, chłodziarko-zamrażarki, należy przestrzegać następujących zasad:  Nie należy blokować swobodnego przepływu powietrza wokół chłodziarko-zamrażarki.  W celu przyśpieszenia rozmrażania nie należy używać żadnych innych urządzeń mechanicznych niż zalecane przez producenta.

  Page 4: Table Of Contents

  Spis treści Index Bezpieczeństwo przede wszystkim /1 Safety first /26 Podłączenie do zasilania /2 Electrical requirements /27 Instrukcja transportu i ustawienia /2 Transportation instructions /27 Montaż /2 Installation instructions /27 Zapoznaj się z Twoim urządzeniem /3 Getting to know your appliance /28 Porady dotyczące przechowywania żywności /3 Suggested arrangement of food in the appliance /28 Regulacja temperatury;... html? page=8#manual">Page 8: Bezpieczeństwo Przede Wszystkim /1Instrukcja obsługi Gratulujemy dokonania mądrego wyboru BEKO to jedna z wiodących marek sprzętu AGD w Europie. Produkty naszej marki to dla konsumentów w ponad 100 krajach synonim funkcjonalności, niezawodności i przystępnej ceny. Obecnie już ponad 250 milionów użytkowników urządzeń BEKO potwierdza, że był... html? page=9#manual">Page 9: Podłączenie Do Zasilania /2Instrukcja obsługi Podłączenie do zasilania Ustawiając zamrażarkę należy zadbać, aby nie stała na przewodzie zasilającym, co może Urządzenie jest przeznaczone do pracy przy grozić jego uszkodzeniem. zasilaniu 220-240V~50 Hz. Przed  Należy zapewnić łatwy dostęp do wtyczki w podłączeniem urządzenia do sieci należy gniazdku zasilającym. html? page=10#manual">Page 10: Zapoznaj Się Z Twoim Urządzeniem /3Instrukcja obsługi Jeżeli jest to niemożliwe należy zachować Porady dotyczące przechowywania następujące minimalne odległości: żywności - od kuchni 30 mm Aby efekty i higiena przechowywania były - od grzejników 300 mm najlepsze: - od zamrażarek 25 mm  Chłodziarka jest przeznaczona do Należy zapewnić... html? page=11#manual">Page 11: Regulacja Temperatury; Uruchamianie /4Instrukcja obsługi Regulacja temperatury Uruchamianie Chłodziarka Przed uruchomieniem urządzenia należy Temperaturę wnętrza należy regulować wyczyścić jego wnętrze (jak podano w rozdziale pokrętłem termostatu (rys 5). Temperatura "Czyszczenie urządzenia”). Do czyszczenia nie należy używać produktów ściernych i silnych wewnątrz urządzenia może się wahać w zależności od takich warunków jego detergentów. html? page=12#manual">Page 12: Jak Robić Kostki Lodu /5Instrukcja obsługi przekraczać wydajności zamrażania, podanej w raz lub dwa razy w roku); jest to konieczne, gdyż lód jest izolatorem ciepła i powoduje charakterystyce technicznej. Ustawienie termostatu należy wtedy tak wyregulować, aby zmniejszenie wydajności zamrażania, a co za w zamrażarce osiągnąć jak najniższą tym idzie zwiększenie zużycia energii temperaturę, lecz jednocześnie żeby elektrycznej. html? page=13#manual">Page 13: Czyszczenie Urządzenia /6Instrukcja obsługi Czyszczenie urządzenia Zużycie energii Maksymalną ilość przechowywanych mrożonek Czyszczenie wnętrza można osiągnąć nie używając środkowej szuflady Przed rozpoczęciem czyszczenia należy i pokrywy półki górnej umieszczonej w komorze odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej. zamrażania. Zużycie energii przez chłodziarkę Czyszczenie urządzenia zaleca się wykonywać określono przy całkowicie wypełnionej komorze po każdym jego odmrożeniu. html? page=14#manual">Page 14: Dźwięki Wydawane Podczas Pracy /7Instrukcja obsługi  Gdy urządzenie nie jest używane, nie należy W przypadku zauważenia... pozostawiać żywności w zamrażarce.  Nie wolno nigdy dawać dzieciom lodów prosto z Wibracji kratek lub półek: należy sprawdzić,  zamrażarki; niska temperatura może spowodować czy są one wstawione całkowicie do oporu, na urazy. html? page=15#manual">Page 15: Zalecane Ustawienia /8Instrukcja obsługi Rozmieszczenie żywności Półki w komorze zamrażalnika Różne mrożonki, np. mięso, ryby, lody, warzywa, itp. Taca na jajka Jajka Potrawy w garnkach, na talerzach z Półki komory chłodniczej pokrywkami i w zamkniętych pojemnikach Niewielkie zapakowane potrawy lub napoje Balkoniki w drzwiczkach komory chłodniczej (np. html? page=16#manual">Page 16: Odzysk Opakowania /9Instrukcja obsługi Odzysk opakowania UWAGA! To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Ostrzeżenie! Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz Nie należy trzymać opakowań w zasięgu polską Ustawą o zużytym sprzęcie dzieci. Zabawa ze złożonymi kartonami lub elektrycznym i elektronicznym symbolem arkuszami plastykowymi niesie ze sobą przekreślonego kontenera na odpady. html? page=17#manual">Page 17: Bezpečnost Především /10Pokyny pro používání Blahopřejeme k výběru kvalitního spotřebiče BEKO, který je určen pro mnoho let služby. Bezpečnost především! Nezapojujte spotřebič napájecí sítě, dokud neodstraníte všechny obalové a přepravní materiály. • Před zapnutím nechte nejméně 12 hodin stát, aby se usadil olej v kompresoru po přepravě v horizontální... html? page=18#manual">Page 18: Elektrické Požadavky /11Pokyny pro používání Elektrické požadavky 3. Nedodržení výše uvedených pokynů by mohlo vést k poškození spotřebiče, za které Před zasunutím zásuvky do sítě se ujistěte, výrobce nezodpovídá. že napětí a kmitočet na štítku uvnitř 4. Spotřebič je třeba chránit proti dešti, vlhku spotřebiče odpovídají... html? page=19#manual">Page 19: Seznámení S Vaším Spotřebičem /12Pokyny pro používání tak, že jimi otočíte doprava nebo doleva, Nenechte je přijít do kontaktu s vařenými dokud není zajištěn pevný kontakt s podlahou. potravinami, aby nedošlo ke kontaminaci. Z Správným nastavením nožek předejdete bezpečnostních důvodů skladujte syrové přílišným vibracím a hluku (Položka 4). maso jen dva až... html? page=20#manual">Page 20: Mražení Čerstvých Potravin /13Pokyny pro používání Před zahájením provozu Mražení čerstvých potravin Pro dosažení nejlepších výsledků prosím Poslední kontrola Než začnete používat spotřebič, zkontrolujte, dodržujte následující pokyny. Nezmrazujte příliš velké množství najednou. zda: 1. Nožky byly seřízeny pro ideální rovnováhu. Množství potravin se nejlépe uchovává, pokud 2. html? page=21#manual">Page 21: Výměna Vnitřní Žárovky /14Pokyny pro používání Zkontrolujte, zda je hadice neustále umístěná Pokud jste vyměnili žárovku, upevněte kryt koncem v sběrném tácu na kompresoru, aby zpět do původní polohy. Ověřte, zda kryt nedošlo k rozlití vody na elektrickou instalaci řádně zacvakne na místo. nebo zem (položka 7). html? page=22#manual">Page 22: Co Dělat A Co Nedělat /15Pokyny pro používání 12. Ujistěte se, že zvláštní plastová nádoba Ano- Vždy si vybírejte kvalitní čerstvé potraviny na zadní straně spotřebiče, která a před jejich zmrazením se ujistěte, zda jsou zcela čisté. shromažďuje odmraženou vodu, je neustále Ano- Připravte čerstvé potraviny na zmrazení čistá. html? page=23#manual">Page 23: Spotřeba Energie /16Pokyny pro používání Spotřeba energie Informace týkající se hlučnosti a vibrací, které se mohou objevit při Maximální objem pro mražené potraviny provozu spotřebiče dosáhnete bez použití střední přihrádky a krytu horní police v prostoru mrazničky. 1. Provozní hluk se může při provozu zvýšit. Spotřeba energie vašeho spotřebiče je - Aby teplota zůstala na nastavených uváděna za situace, kdy je prostor mrazničky... html? page=24#manual">Page 24: Odstraňování Potíží /17Pokyny pro používání Odstraňování potíží Pokud spotřebič po zapnutí nefunguje, zkontrolujte; • Zda je zásuvka správně zasunutá do sítě a je zapnutý přívod elektrické energie. (Pro kontrolu napětí v zásuvce do ní zapojte další spotřebič) • Zda není vyhozená pojistka/se neaktivoval přerušovač... html? page=25#manual">Page 25: Bezpečnosť Nadovšetko /18Návod na použitie Blahoželáme k Vášmu výberu BEKO kvalitného spotrebiča, navrhnutého tak, aby Vám slúžil veľa rokov. Bezpečnosť nadovšetko! Nezapájajte spotrebič do elektrickej siete, kým nie sú odstránené baliace a ochranné prostriedky. • Nechajte spotrebič stáť minimálne 12 hodiny pred tým, ako ho zapnete, aby sa olej v kompresore usadil,... html? page=26#manual">Page 26: Elektrické Požiadavky /19Návod na použitie Elektrické požiadavky 4. Spotrebič musí byť chránený proti dažďu, vlhkosti a iným poveternostným vplyvom. Pred zasunutím zástrčky do zásuvky v stene Dôležité! sa uistite, že napätie a frekvencia uvedené na • Klaďte dôraz na opatrnosť počas výkonovom štítku zodpovedajú zásobovaniu čistenia/údržby spotrebiča, nedotýkajte sa elektrickou energiou. html? page=27#manual">Page 27: Poznávanie Spotrebiča /20Návod na použitie 5. Odkazujeme na časť „Čistenie a údržba“, 8. Pre maximálnu účinnosť by odnímateľné kde nájdete popis, ako pripraviť spotrebič na poličky nemali byť pokryté papierom, či iným používanie. materiálom, aby sa umožnila voľná cirkulácia chladného vzduchu. Poznávanie spotrebiča 9. html? page=28#manual">Page 28: Skladovanie Zmrazených Potravín /21Návod na použitie Mrazenie čerstvých potravín Pred prevádzkou Dodržiavajte nasledujúce pokyny, aby ste Záverečná kontrola dosiahli najlepšie výsledky. Pred začatím používania spotrebiča Nemrazte príliš veľké množstvo naraz. Kvalita skontrolujte, či: potravín sa najlepšie zachová, keď sa mrazia 1. Sú nohy nastavené do úplného vyrovnania. správne až... html? page=29#manual">Page 29: Výmena Žiarovky Vnútorného Svetla /22Návod na použitie Skontrolujte, či je trubka permanentne Uistite, či je žiarovka pevne zatiahnutá v objímke žiarovky. Zariadenie pripojte k umiestnená koncom v zbernom podnose na sieťovému napájaniu. Ak svetlo stále nesvieti, kompresore, aby sa zabránilo rozliatiu vody na elektroinštaláciu alebo na podlahu (Položka 7). vymeňte žiarovku so závitom E14, typ 15 Watt B) Priestor mrazničky (Max) a potom ju namontujte. html? page=30#manual">Page 30: Premiestňovanie Dverí /23Návod na použitie Urobte- Potraviny so silnou vôňou alebo tie, 11. Odstránenie mliečneho krytu a zásobníka ktoré môžu vyschnúť, zabaľte do dvier: • Ak chcete odstrániť mliečny kryt, najprv polyetylénových sáčkov alebo hliníkovej fólie zdvihnite kryt do výšky asi jedného palca a alebo ich uložte do vzduchotesnej nádoby. html? page=31#manual">Page 31: Spotreba Energie /24Návod na použitie 3. Rozmrazovanie balíkov vybratých z priečinka Nerobte- Nenechajte rozmrazené potraviny alebo šťavy odkvapkávať na ostatné mrazničky vám odporúčame vykonávať v priečinku chladničky. Pre tento účel umiestnite potraviny. balíček určený na rozmrazenie do nádoby, z Nerobte- Nenechávajte dvere otvorené dlhý čas, pretože to spôsobí... html? page=32#manual">Page 32: Riešenie Problémov /25Návod na použitie Riešenie problémov • Či bolo riadenie teploty nastavené správne. • Či je nová zástrčka správne zapojená, ak ste Ak spotrebič nefunguje, keď je zapnutý, vymenili namontovanú, lisovanú zástrčku. skontrolujte, Ak spotrebič po tom všetkom stále nepracuje, • či je zástrčka správne vložená do zásuvky a či je kontaktujte obchodného zástupcu, od ktorého ste zapnutý... html? page=33#manual">Page 33: Safety First /26Instruction for use Congratulations on your choice of a BEKO Quality Appliance, designed to give you many years of service. Safety first! Do not connect your appliance to the electricity supply until all packing and transit protectors have been removed. html? page=34#manual">Page 34: Electrical Requirements /27Instruction for use 3. Failure to comply with the above Electrical requirements instructions could result in damage to the Before inserting the plug into the wall socket appliance, for which the manufacturer will not make sure that the voltage and the frequency be held liable. html? page=35#manual">Page 35: Getting To Know Your Appliance /28Instruction for use 4. The appliance should be positioned on a 4. Cooked dishes should be stored in airtight smooth surface. The two front feet can be containers. adjusted as required. To ensure that your 5. Fresh wrapped produce can be kept on appliance is standing upright adjust the two the shelf. html? page=36#manual">Page 36: Temperature Control And Adjustment /29Instruction for use 8. Do not load the appliance immediately it is Temperature control and adjustment switched on. Wait until the correct storage Operating temperatures are controlled by the temperature has been reached. We thermostat knob (Item 5) and may be set at recommend checking the temperature with an any position between MIN and MAX (the accurate thermometer (see;... html? page=37#manual">Page 37: Defrosting /30Instruction for use Defrosting Replacing the interior light bulb (Item 10) A) Fridge compartment The fridge compartment defrosts In case that the light bulb is out of function it is automatically. The defrost water runs to the easily to replace. First make sure that the drain tube via a collection container at the refrigerator / freezer is disconnected from the back of the appliance (Item 6). html? page=38#manual">Page 38: Repositioning The Door /31Instruction for use 8. Any dust that gathers on the condenser, For best results, take out of the fridge which is located at the back of the appliance, compartment an hour before eating. Do- Wrap raw meat and poultry loosely in should be removed once a year with a vacuum cleaner. html? page=39#manual">Page 39: Energy Consumption /32Instruction for use Don’t- Store cooked and fresh food together 3. We recommend the thawing of the packets taken out from the freezer compartment be in the same container. They should done in the refrigerator compartment. For this be packaged and stored separately. Don’t- Let defrosting food or food juices drip purpose, the packet which is going to be thawed will be placed in a vessel so that the water... html? page=40#manual">Page 40: TroubleshootingInstruction for use Troubleshooting • That the temperature control has been set If the appliance does not operate when correctly. switched on, check; • That the new plug is wired correctly, if you • That the plug is inserted properly in the have changed the fitted, moulded plug. html? page=42#manual">Page 424572510702/AL PL, CZ, SK, EN... html? page=44#manual">Page 44

  This manual is also suitable for:

  Csa29030

  Lodówki - najlepsze propozycje

  Opis produktu

  Beko CS 234030 X to dwudrzwiowa lodówka z zamrażarką na dole w kolorze stalowym. Przeznaczona jest do dużych gospodarstw domowych. Wyposażona jest w opcję zmiany kierunku otwierania drzwi. Wnętrze lodówki zostało wykonane w kolorze białym. Półki wykonane są ze szkła. Klasa energetyczna chłodziarki to A++, a poziom zużycia energii plasuje ją jako lodówkę bardzo ekonomiczną. Dzięki doskonałej klasie zamrażania czas przechowywania produktów wynosi nawet 12 miesięcy. Lodówka posiada sterowanie mechaniczne. Użytkowanie lodówki znacznie ułatwia opcja automatycznego odszraniania, która praktycznie eliminuje konieczność jej rozmrażania.

  Najważniejsze parametry

  ProducentBeko
  Klasa energetycznaA++
  Rodzajdolny zamrażalnik
  Pojemność chłodziarki197 l
  Pojemność zamrażarki95 l
  Pojemność całkowita340 l
  Zużycie energii0, 57 kWh/24h
  Zdolność zamrażania5 kg/24h
  Poziom hałasu39 dB
  KolorInox
  Wymiary185x60x60 cm

  Specyfikacja szczegółowa

  Właściwości urządzenia

  Klasa klimatyczna:

  brak danych

  Rodzaj lodówki:

  dwudrzwiowa, zamrażarka na dole

  Opcja drzwi dwustronnych:

  tak

  System domykania drzwi:

  brak danych

  Pojemność

  Całkowita pojemność brutto:

  340

  Pojemność netto chłodziarki:

  197

  Pojemność netto zamrażarki:

  95

  Zasilanie

  Zużycie energii na dobę:

  0. 57

  Właściwości chłodzenia

  Technologia chłodzenia chłodziarki:

  brak danych

  Technologia chłodzenia zamrażarki:

  brak danych

  Automatyczne rozmrażanie chłodziarki:

  tak

  Praca bezszronowa:

  brak danych

  Wnętrze

  Równomierny przepływ powietrza:

  nie

  Liczba półek/szuflad w lodówce:

  5

  Liczba półek/szuflad w zamrażarce:

  3

  Sterowanie

  Sposób sterowania:

  mechaniczne

  Lista programów:

  brak danych

  Inne informacje

  Dołączone akcesoria:

  Pojemnik na warzywa i owoce

  Zawartość opakowania:

  Instrukcja obsługi w języku polskim

  Strona producenta:

  http://www. beko. com. pl/CS, 234030, X, 1019. html

  Ogólna ocena

  na podstawie 1 głosu klienta

  1 opinia o produkcie

  • K

   , 24 grudnia 2016

   Część oryginalna.

  Nie działa No Frost w lodówce

  lodówka (chłodziarko - zamrażarka) nie działa? Nie panikuj! Dowiedz się, co jest przyczyną problemu. Przekonaj się, że domowa naprawa wcale nie jest trudna. Służymy dobrą radą i jesteśmy chętni do pomocy w rozwiązaniu awarii. Jesteśmy po to, żeby Ci pomóc.

  Zobacz rozwiązanie

Serwis, części i schematy Haier Uf138pa

Bezpośredni link do pobrania Serwis, części i schematy Haier Uf138pa

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Serwis, części i schematy Haier Uf138pa