Skrócona instrukcja konserwacji Epson Emp 62

Przedstawiamy skróconą instrukcję konserwacji drukarki Epson EMP 62. Zapewni to jej długoletnią wydajność i zapobiegnie awariom. Przede wszystkim należy zawsze stosować się do instrukcji obsługi i wytycznych producenta. Drukarka powinna być czyszczona regularnie, aby uniknąć zanieczyszczenia i zabezpieczyć komponenty przed uszkodzeniem. Należy zawsze sprawdzać, czy drukarka jest odpowiednio podłączona do źródła zasilania i komputera, a wszystkie komponenty, takie jak kable, są poprawnie podłączone. W przypadku drukarek atramentowych należy regularnie wymieniać pojemniki z atramentem, a w drukarkach laserowych ważne jest, aby wymieniać toner, gdy tylko zacznie się wyczerpywać. Utrzymanie drukarki w odpowiednim stanie może zmniejszyć skutki zużycia części i zapewnić jej długoletnią wydajność.

Ostatnia aktualizacja: Skrócona instrukcja konserwacji Epson Emp 62

Jeśli wydruki są wyblakłe lub brakuje na nich punktów, można rozwiązać te problemy, czyszcząc głowicę drukującą, co zapewnia prawidłowe dostarczanie tuszu przez dysze.

Głowicę drukującą można wyczyścić z poziomu komputera za pomocą programu narzędziowego Head Cleaning (Czyszczenie głowicy) lub z poziomu drukarki za pomocą przycisków.

Zaleca się używanie narzędzia Auto Nozzle Check and Cleaning (Automatyczny test dysz i czyszczenie), które służy do druku specjalnego wzoru testu dysz i automatycznie oczyszcza dysze, jeśli są zatkane.

Uwaga:

Głowicę drukującą należy czyścić tylko w przypadku obniżenia jakości wydruku, na przykład gdy jest on rozmazany, kolory są nieprawidłowe lub ich brakuje.

Aby sprawdzić, czy czyszczenie głowicy drukującej jest konieczne, należy użyć programu narzędziowego Nozzle Check (Test dysz). Pozwala to zaoszczędzić tusz.

Czyszczenie głowicy może nie być możliwe, jeśli tusz jest na wyczerpaniu. Czyszczenie głowicy nie jest możliwe, jeśli brakuje tuszu. Wymień najpierw odpowiedni pojemnik z tuszem.

Korzystanie z narzędzia Auto Nozzle Check and Cleaning (Automatyczny test dysz i czyszczenie) w systemie Windows

Wykonaj poniższe kroki, aby wyczyścić głowicę drukującą za pomocą programu narzędziowego Auto Nozzle Check and Cleaning (Automatyczny test dysz i czyszczenie).

Sprawdź, czy lampki nie sygnalizują błędów i czy przednia pokrywa jest zamknięta.

Upewnij się, że do podajnika arkuszy załadowano papier w formacie A4.

Otwórz oprogramowanie drukarki. com/onlineguides/pl/spr1900/html/files/step_4. gif"/>

Kliknij kartę Maintenance (Konserwacja) a następnie przycisk Auto Nozzle Check and Cleaning (Automatyczny test dysz i czyszczenie). com/onlineguides/pl/spr1900/html/files/step_5. gif"/>

Postępuj według instrukcji wyświetlanych na ekranie. Podczas wykonywania cyklu czyszczenia przez drukarkę lampka zasilania miga. com/onlineguides/pl/spr1900/html/files/mark_ca. gif"/>Przestroga:

W żadnym razie nie należy wyłączać drukarki, zanim lampka zasilania przestanie migać. Może to spowodować uszkodzenie drukarki.

Jeśli nie wystąpiła poprawa jakości, wyłącz drukarkę i poczekaj minimum sześć godzin. Następnie należy uruchomić ponownie test dysz oraz, w razie potrzeby, przeprowadzić czyszczenie głowicy.

Jeśli jakość wydruku nadal nie uległa poprawie, może to oznaczać, że przynajmniej jeden z pojemników z tuszem jest stary lub uszkodzony i konieczna jest jego wymiana.
Patrz sekcja Wymiana pojemnika z tuszem przed jego wyczerpaniem

Jeśli po wymianie pojemników z tuszem nadal występuje problem z jakością wydruku, należy skontaktować się ze sprzedawcą.

W celu utrzymania jakości wydruku zaleca się regularne drukowanie kilku stron.

Korzystanie z narzędzia Auto Nozzle Check and Cleaning (Automatyczny test dysz i czyszczenie) w systemie Mac OS X

Przejdź do programu narzędziowego drukarki EPSON Printer Utility2.

Wybierz drukarkę, a następnie kliknij przycisk OK w oknie Printer List (Lista drukarek).

Kliknij przycisk Auto Nozzle Check and Cleaning (Automatyczny test dysz i czyszczenie) w oknie dialogowym Utility (Program narzędziowy). com/onlineguides/pl/spr1900/html/files/step_6. gif"/>Używanie programu Head Cleaning (Czyszczenie głowicy) dla systemu Windows

Wykonaj poniższe kroki, aby wyczyścić głowicę drukującą za pomocą programu narzędziowego Head Cleaning (Czyszczenie głowicy).

Upewnij się, że drukarka jest włączona.

Sprawdź, czy żadne lampki nie sygnalizują błędów oraz czy taca CD/DVD nie znajduje się wewnątrz drukarki.

Kliknij prawym przyciskiem myszy znajdującą się na pasku zadań ikonę drukarki, a następnie kliknij polecenie Head Cleaning (Czyszczenie głowicy).

Jeśli ikona drukarki nie jest widoczna, postępuj zgodnie z informacjami dotyczącymi dodawania ikony, zawartymi w następnej sekcji.

Postępuj według instrukcji wyświetlanych na ekranie.

Podczas wykonywania cyklu czyszczenia przez drukarkę lampka zasilania

Nie należy wkładać tacy CD/DVD przed zakończeniem czyszczenia.

Jeśli po cztero- lub pięciokrotnym wyczyszczeniu głowicy drukującej jakość wydruku nie ulega poprawie, należy wyłączyć drukarkę i pozostawić ją przez co najmniej 6 godzin.

Używanie programu Head Cleaning (Czyszczenie głowicy) dla systemu Mac OS X

Kliknij przycisk Head Cleaning (Czyszczenie głowicy) w oknie dialogowym Utility (Program narzędziowy).

Korzystanie z przycisku drukarki

W celu oczyszczenia dysz głowicy przy użyciu przycisków drukarki, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Naciśnij i przytrzymaj przez ponad trzy sekundy przycisk tuszu . com/onlineguides/pl/spr1900/html/images/hj20034h. gif"/>

Drukarka rozpocznie proces czyszczenia głowicy, a lampka zasilania zacznie migać.

Administratorem Danych Osobowych jest TDC - TOP DESIGN CHUDZYŃSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA z siedzibą przy ul. Oliwskiej 166, 80-209 Chwaszczyno (dalej jako „Spółka”). Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: lub korespondencyjnie: ul. Oliwska 166, 80-209 Chwaszczyno. Dane osobowe będą przetwarzane w celu: przekazywania informacji handlowych przez Spółkę, dotyczących oferty Spółki z w formie elektronicznej lub telefonicznej (w zależności od wyboru) bądź w celu udostępnienia danych osobowych firmie kurierskiej w zakresie: imię i nazwisko, adres, numer telefonu w celu realizacji i dostarczenia zamówienia, na podstawie zgody, o której mowa w art. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO). Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, jak też prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne.

Wprowadź poniżej numer seryjny urządzenia, aby znaleźć najnowsze odpowiedzi na często zadawane pytania, sterowniki, podręczniki, oprogramowanie i informacje o gwarancji dla Twojego produktu.

Opcje kontaktu z działem pomocy technicznej firmy Epson można znaleźć na karcie Kontakt po wybraniu produktu.

Szukaj według nazwy produktu

Przykład: L5290, XP-245, WF-4740, DS-560

Szukaj według numeru seryjnego

Skrócona instrukcja konserwacji Epson Emp 62

Bezpośredni link do pobrania Skrócona instrukcja konserwacji Epson Emp 62

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Skrócona instrukcja konserwacji Epson Emp 62