Sprawozdanie z badania Aeg L 79485 Fl

Sprawozdanie z badania Aeg L 79485 Fl to szczegółowy raport dotyczący badania urządzenia Aeg L 79485 Fl. Raport ten obejmuje wyniki testów, wnioski i wskazówki dotyczące użytkowania i konserwacji urządzenia. Badanie obejmowało wszystkie części urządzenia i wykazało, że jest ono w pełni sprawne i gotowe do użycia. W raporcie zawarte są informacje na temat wszystkich działań konserwacyjnych, które zostały wykonane w celu zapewnienia wszechstronnego i bezpiecznego użytkowania urządzenia. Dodatkowo raport zawiera sugestie dotyczące zmian w użytkowaniu i konserwacji urządzenia w przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów.

Ostatnia aktualizacja: Sprawozdanie z badania Aeg L 79485 Fl

Jako że uczę się i ciężko wykonuje te sprawozdania z laborek, to może komuś się one przydadzą i nauczy się z nich cokolwiek (są wysoko ocenione). No i są pokaźnym źródłem wiedzy.

1. Badanie obwodów jednofazowych RLC przy wymuszeniu sinusoidalnym. + SCAN WYKRESÓW

Quote:

Celem ćwiczenia jest zapoznanie z rozkładem napięć, prądów i mocy w obwodach złożonych z rezystorów, cewek i kondensatorów w różnych układach połączeń, a następnie wykonanie koniecznych obliczeń na liczbach zespolonych oraz narysowanie wykresów wektorowych, a także obserwacja i analiza.

2. Zjawisko rezonansu napięć w obwodzie RLC przy wymuszeniu sinusoidalnym i prostokątnym

Quote:

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się ze zjawiskiem rezonansu napięć w obwodzie szeregowym RLC przy wymuszeniu sinusoidalnym i prostokątnym. W ćwiczeniu należy zaobserwować charakterystyki częstotliwościowe przy wymuszeniu sinusoidalnym i prostokątnym, określić dobroć układu rezonansowego, zapoznać się ze zjawiskiem rezonansu dla wielu harmonicznych.

4. Badanie filtrów składowych symetrycznych prądu i napięcia.

Quote:

Celem ćwiczenia jest analiza następstwa faz oraz zapoznanie się z teorią składowych symetrycznych (zerowa, zgodna i przeciwna) oraz metodami pomiarów tych składowych w układach praktycznych.

5. Badanie stanów nieustalonych w obwodach elektrycznych.

Quote:

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z zachowaniem się obwodu szeregowego RC, RL, RLC o parametrach skupionych przy załączaniu i wyłączaniu napięcia stałego, poznanie metod analizy i obserwacji stanów nieustalonych.

6. Badanie zjawiska ferrorezonansuw obwodzie RψC. + SCAN WYKRESÓW

Quote:

Badanie zjawiska ferrorezonansu napięć w obwodzie szeregowym RYC przy stałej częstotliwości napięcia wymuszającego i zmiennej amplitudzie oraz przy stałej amplitudzie napięcia wymuszającego i zmiennej częstotliwości. Zapoznanie się z badanym zjawiskiem umożliwi analiza charakterystyk amplitudowych i częstotliwościowych wyznaczanych eksperymentalnie i teoretycznie.

7. Badanie wybranych elementów i układów z rdzeniami ferromagnetycznymi.

Quote:

Celem ćwiczenia jest badanie dławika jako elementu nieliniowego oraz wyznaczenie jego parametrów zastępczych.

8. Podstawowe czwórniki aktywne i ich zastosowanie. Część 1 - źródła sterowane (odwracające, nieodwracające), żyrator, konwerter ujemnoimpedancyjny (NIC)

Quote:

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi sposobami realizacji czwórników aktywnych bazując na wzmacniaczu operacyjnym mA741, ich własności oraz pomiar podstawowych parametrów. Do przebadania zostały przeznaczone następujące czwórniki: źródła sterowane (ZNSN – odwracające i nieodwracające, ZPSN), żyrator, konwerter ujemnoimpedancyjny ( NIC).

9. Badanie obwodów z prostownikami sterowanymi

Quote:

Celem ćwiczenia było poznanie układów połączeń prostowników sterowanych – prostowanie jednopołówkowe, praca tyrystora przy obciążeniu rezystancyjnym, rezystancyjno-indukcyjnym i pojemnościowym.

10. Część 2 - układ różniczkujący, całkujący i przesównik fazowy

Quote:

Celem ćwiczenia było zapoznanie się z czwórnikami aktywnymi realizowanymi na wzmacniaczu operacyjnym: układem różniczkującym, całkującym i przesuwnikiem fazowym, ich charakterystykami amplitudowymi i fazowymi.

11. Projektowanie sekcji bikwadratowej filtrów aktywnych

Quote:

Celem ćwiczenia było zapoznanie się z podstawowymi filtrami elektrycznymi o charakterystyce dolno-, środkowo- i górnoprzepustowej, charakterystykami częstotliwościowymi filtrów, projektowaniem filtrów w strukturze KHN o zadanych parametrach częstotliwościowych oraz pomiarem dobroci i częstotliwości krytycznej.

Premium

To jest dokument premium. Niektóre dokumenty na Studocu są premium. Przejdź na wersję premium, aby odblokować.

Chcesz uzyskać pełny dostęp? Wykup pakiet Premium i odblokuj wszystkie strony:8

 • Uzyskaj dostęp do wszystkich dokumentów

 • Pytania do naszych ekspertów Nowy

POLITECHNIKA POZNAŃSKA

Wydział Elektryczny

Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej

Zakład Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej

Przedmiot: Laboratorium Elektrotechniki i elektroniki

Ćwiczenie nr: 2

Temat: Badanie układów i prostowników

Rok akademicki: 20

20/2021 Wykonawca: Data

Kierunek: ZiIP

Wykonania

Oddania

Studia: stacjonarne Alicja Rybczyńska

ćwiczenia sprawozdania

Rok studiów: III 18. 12. 2020 02. 2020

Semestr: V

Nr grupy: ZP1 Ocena:

Uwagi:

1. Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia jest poznanie zasady działania i właściwości układów prostownikowych i filtrujących.

2. Wiadomości teoretyczne

Dioda prostownicza

Dioda przeznaczona głównie do prostowania prądu przemiennego, jej główną cechą jest możliwość

przewodzenia prądu o dużym natężeniu. Głównymi parametrami diod prostowniczych jest maksymalne

dopuszczalne napięcie wsteczne (napięcie pomiędzy anodą i katodą w stanie zatkania) i maksymalny

prąd przewodzenia, parametry te określają możliwość użycia diody w konkretnym zastosowaniu. Innymi

parametrami ważnymi w tego rodzaju zastosowaniach jest maksymalny prąd chwilowy (określający

odporność na przeciążenia), maksymalna moc tracona na diodzie, czas odzyskiwania zdolności

zaworowej (wyznacza maksymalną częstotliwość prądu prostowanego).

Prostowniki

Prostownik jest to układ umożliwiający przepływ prądu jednokierunkowego przez odbiornik w sytuacji

gdy źródło wytwarza napięcie przemienne. Najprostszym prostownikiem jest prostownik

jednopołówkowy (1- fazowy prosty), wykorzystujący jedną diodę prostowniczą. Schemat takiego

prostownika wraz z przebiegami prądu odbiornika i napięcia źródła przedstawiono na rys. 1

Dlaczego treść niniejszej strony jest nieostra?

To dokument dla subskrybentów wersji Premium. Zostań subskrybentem wersji Premium, aby przeczytać cały dokument.

Please add exception to AdBlock for elektroda. pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Thank you very much for proposing a new subject! After verifying you will receive points!

Tremolo 22 Sep 2009 20:41 585916

 • #151fisz91Level 10  

  #151

  Mam sprawozdanie z 2 klasy technikum elektronicznego Badanie tranzystora bipolarnego cz. 2

 • #152krzykrol#152

  Sprawozdania z badanie adhezji fazy ciekłej do fazy stałej, badanie rezystywności materiałów przewodzących w zależności od temperatury, zależności przenikalności elektrycznej i współczynnika strat tg δ Dielektryków jonowych od temperatury

 • #153kubczykFreeLevel 12  #153

  Wrzucam jedno sprawozdanko - pomiary oscyloskopem

 • #154Kisiel PlLevel 11  #154

  Badanie tranzystora polowego FET
  - dzisiaj napisane, jeszcze nie wiem na jaką ocenę

 • #155PrzemasBB

  User under supervision

 • #156fudżiLevel 1  #156

  Przykładowe rozwiązania i kryteria oceniania ZADANIA PRAKTYCZNEGO 3Z książki:Egzamin zawodowy Technik elektronik
  Autorzy Wilczak J., Malita D., Brzózka P. i inni

 • #157szajboos1

 • #158czarnysmok#158

  Układy elektroniczne pwr zadania egzamin

 • #159#159

  układy elektroniczne 1 pytania na egzamin z rozwiązaniami Kukawa

 • #160#160

  układy elektroniczne 1 pytania na egzamin z rozwiązaniami (1 termin) Kukawa

 • #161#161

  Wzmacniacz oparty na tranzystorach bipolarnych PWR Mydlik

 • #162

 • #163#163

  Telekomunikacja laborka pwr

 • #164#164

  Ściągi z miernictwa, central, itp... elektronika pwr

 • #165#165

  Telekomunikacja 1 koło pwr ściągi i materiały z wykładu

 • #166domelcLevel 23  #166

  Prowadzony zeszyt - Układy analogowe - 2 klasa technikum - RCEZ Biłgoraj
  Kopiowanie i umieszczanie na innych serwisach/serwerach zabronione!Trzeba pobrać part1 i part2.Tematy zajęć:1. Zapoznanie z programem nauczania i wymaganiami na stopnie szkolne.
  2. Przypomnienie zakresu wiadomości z diody prostowniczej.
  3. Przypomnienie zakresu wiadomości z diody stabilizacyjnej.
  4. Schemat blokowy zasilacza.
  5. Prostownik jednopołówkowy.
  6. Prostownik dwupołówkowy w układzie Graetz’a.
  7. Prostownik dwupołówkowy z transformatorem z dzielonym uzwojeniem.
  8. Układy prostownicze – rozwiązywanie zadań.
  9. Prostownik jednopołówkowy z filtrem pojemnościowym.
  10. Prostowniki dwupołówkowe z filtrem pojemnościowym.
  11. Układy prostownicze – rozwiązywanie zadań.
  12. Sprawność i tętnienia w układach prostowniczych.
  13. Prostownik napięcia symetrycznego.
  14. Stabilizator parametryczny.
  15. Projektowanie stabilizatora parametrycznego.
  16. Stabilizator wtórnikowy.
  17. Stabilizator kompensacyjny – schemat i funkcje poszczególnych elementów.
  18. Zabezpieczenie od zwarć i przeciążeń w stabilizatorze kompensacyjnym.
  19. Stabilizator impulsowy.
  20. Stabilizatory scalone o ustalonym napięciu wyjściowym.
  21. Stabilizatory scalone o regulowanym napięciu wyjściowym.
  22. Podstawowe elementy i charakterystyki stabilizatorów.
  23. Przypomnienie wiadomości o tranzystorze bipolarnym.
  24. Ćwiczenia w polaryzacji tranzystora za pomocą dwóch źródeł napięcia.
  25. Układy polaryzacji bipolarnych wzmacniaczy tranzystorowych.
  26. Pojęcie punktu pracy tranzystora w układzie wzmacniacza – ćwiczenia w wyznaczaniu współrzędnych punktów pracy.
  27. Stabilizacja termiczna punktu pracy tranzystora w układzie wzmacniacza.
  28. Wzmacniacz napięcia w układzie wspólnego emitera.
  29. Podstawowe parametry wzmacniacza napięcia.
  30. Pojęcie sprzężenia zwrotnego. Rodzaje sprzężeń.
  31. Wpływ sprzężenia zwrotnego.
  32. Wpływ częstotliwości na pracę wzmacniacza.
  33. Wzmacniacze napięcia wielostopniowe.
  34. Wzmacniacze napięcia w układzie WC i WB.
  35. Wzmacniacze unipolarne.
  36. Klasy pracy wzmacniaczy.
  37. Wzmacniacz komplementarny w klasie B.
  38. Komplementarny wzmacniacz mocy w klasie AB.
  39. Rozwiązywanie zadań z zakresu wzmacniacza mocy.
  40. Wzmacniacze mocy – mostkowe.
  41. Podstawowe parametry i charakterystyki ze wzmacniacza mocy.
  42. Wzmacniacze selektywne. Metody uzyskiwania selektywności i podstawowe parametry.
  43. Układy wzmacniaczy selektywnych.
  44. Wzmacniacze prądu stałego. Problemy ze wzmacnianiem sygnałów stałych. Idea wzmacniacza różnicowego.
  45. Układy pracy wzmacniacza różnicowego.
  46. Podstawowe parametry wzmacniacza różnicowego.
  47. Wyznaczanie przebiegów wyjściowych we wzmacniaczu.
  48. Metody poprawy parametrów wzmacniacza różnicowego.Podgląd:

  Attachments:

  • ANALOGOWE. rarDownload(32. 8 MB) Punkty: 1 for the user(33 MB)
 • #167

 • #168

 • #169Radzio M. Level 34  

 • #170

 • #171byzsla#171

  Sprawozdania. Nie są one zbyt ambitne, ale wystarczające na zaliczenie (lepszych nie dam, bo jak ktoś chce się kształcić pod elektryka to niech się wysili)
  1. Pomiary w obwodach prądu stałego
  2. Pomiary mocy i energii czynnej w obwodach jednofazowych.
  3. Łączenie, rozruch, właściwości silników asynchronicznych klatkowych

 • #172

 • #173lipek86Level 21  

 • #174*snake*Level 2  

 • #175#175

  Skalowanie woltomierza magnetoelektrycznego jako omomierza szeregowego.

 • #176resort25#176

  Badanie transformatora+wykresy+wnioski

 • #177menus20#177

  Witam.
  Wrzucam przykładowy projekt sterowania przejazdem kolejowym plc.

 • #178masterjabol

 • #179Ventran

 • Helpful post

  #180#180

Sprawozdanie z badania Aeg L 79485 Fl

Bezpośredni link do pobrania Sprawozdanie z badania Aeg L 79485 Fl

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Sprawozdanie z badania Aeg L 79485 Fl