Właściwości i wymiary Epson Pc Ax

Epson PC AX to nowy model komputera stacjonarnego w ofercie firmy Epson. Posiada on wszystkie najnowsze technologie, aby zapewnić użytkownikom wydajność i wygodę. Jego wymiary są bardzo kompaktowe, mierząc zaledwie 11,6 cala szerokości, 6,7 cala głębokości i 14,1 cala wysokości. Jego wygląd jest atrakcyjny i wykończony w srebrnym kolorze. Jego właściwości obejmują szybki procesor Intel Core i5-10400, 8 GB RAM, dysk twardy HDD o pojemności 1 TB, kartę graficzną Nvidia GeForce GTX 1650 i porty do podłączenia zewnętrznych urządzeń. Ponadto, komputer PC AX wyposażony jest w system operacyjny Windows 10 Home, który jest wyposażony w szereg narzędzi i aplikacji do wykonywania codziennych zadań.

Ostatnia aktualizacja: Właściwości i wymiary Epson Pc Ax

Ceowniki UPE – Opis

Ceowniki o stopkach równoległych UPE
Ceowniki, jak sama nazwa wskazuje jest to grupa kształtowników, która swoim przekrojem przypomina literę C. Są to wyroby hutnicze, gięte z metalu lub walcowane i w zależności od temperatury przy wytwarzaniu wyróżniamy zimnogięte lub gorącowalcowane. Przekroje charakteryzują się szerokim wachlarzem wymiarów co sprawia, że są one uniwersalnymi kształtownikami znajdującymi zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu czy budownictwa.
Stosowane oznaczenia to UPE HHH; przy czym
HHH – wysokość przekroju
i zawiera się w przedziale 80 ~ 400
Standardy według: DIN 1026-2: 2002-10;
Tolerancje według DIN 10279: 2000;
Powierzchnia według: EN 10163-3: 2004

Ceowniki UPE – Przekrój, widok profilu
Ceowniki UPE – Wymiary
SymbolWymiaryPole przekrojuCiężar
hbtwtfr1sshidAGmmmmmmmmmmmmmmmmcm2kg/mUPE 808050471016. 86664610. 17. 9UPE 100100554. 57. 51017. 86856512. 59. 82UPE 12012060581220. 031048015. 412. 1UPE 14014065591221. 031229818. 414. 5UPE 160160705. 51222. 0314111721. 717UPE 180180755. 510. 51223. 0315913525. 119. 7UPE 200200806111324. 611781522922. 8UPE 220220856. 5121326. 1119617033. 926. 6UPE 24024090712. 51528. 2921518538. 530. 2UPE 270270957. 513. 51529. 7924321344. 835. 2UPE 3003001009. 5151533. 2927024056. 644. 4UPE 33033010511161837. 5429826267. 853. 2UPE 36036011012171839. 5432629077. 961. 2UPE 40040011513. 5181842. 0436432891. 972. 2
Ceowniki UPE – Własności statyczne
Ceowniki UPE – Symbole i wyjaśnienie

Poniżej znajduje się lista zawierająca wykaz symboli wraz z ich wyjaśnieniem.

Osie
y-y
– oś przekroju poprzecznego
z-z
– oś przekroju poprzecznegoWymiary
h
  wysokość przekroju, [mm]
b – szerokość przekroju, [mm]
tf grubość stopki, [mm]
tw grubość środnika, [mm]
r promień zaokrąglenia naroża, [mm]
r1 promień zaokrąglenia naroża, [mm]
r2 promień zaokrąglenia brzegu, [mm]
d wysokość prostej części środnika, [mm]
A – pole powierzchni przekroju [cm2]
G – ciężar kształtownika na 1, 00 metrze długości [kg/m]

Właściwości statyczne
Iy moment bezwładności przekroju względem osi y-y, [cm4]
Wel, y – moduł sprężystości, wskaźnik wytrzymałości przekroju względem osi y-y [cm3]
Wpl, y – moduł plastyczności, wskaźnik oporu plastycznego względem osi y-y [cm3]
iy – promień bezwładności względem osi z-z, [cm]
Avz pole przekroju czynnego przy ścinaniu, [cm2]
Iz moment bezwładności przekroju według osi z-z, [cm4]
Wel, z – moduł sprężystości, wskaźnik wytrzymałości przekroju względem osi y-y [cm3]
Wpl, z– moduł plastyczności, wskaźnik oporu plastycznego względem osi y-y [cm3]
i– promień bezwładności względem osi z-z, [cm]
It – moment bezwładności przekroju przy skręcaniu, [cm3]
Iw – wycinkowy moment bezwładności, [cm6]
ym – odległość od środka ścinania [cm]
ys – odległość od środka ciężkości [cm]

Zastrzeżenie.
Prezentowane dane nie są i nie mogą być traktowane jako kopia jakichkolwiek norm, dlatego też mogą być stosowane wyłącznie w celach dydaktycznych. W przypadku projektowania rzeczywistych urządzeń technicznych konieczne jest uwzględnienie aktualnych norm polskich i europejskich, dostępnych w PKN.

1, 5 razy szybsza łączność Wi-Fi, nawet w zatłoczonych sieciach

Dzięki zastosowaniu technologii Wi-Fi 6 (802. 11ax) rozwiązanie ASUS PCE-AX1800 oferuje nawet 1, 5 razy wyższe prędkości połączeń bezprzewodowych niż w przypadku urządzeń pracujących w standardzie Wi-Fi 5 (802. 11ac). Rewolucyjne połączenie technologii OFDMA i MU-MIMO zapewnia najbardziej wydajne połączenia Wi-Fi dla Twojego komputera.
PCE-AX1800 obsługuje wyłącznie standard PCI-Express x1, należy zainstalować kartę w gnieździe PCI-e x1 na płycie głównej.

Zawsze duża szybkość, nawet w zatłoczonych sieciach

ASUS PCE-AX1800 korzysta z połączenia niezawodnej technologii łączności MU-MIMO oraz innowacyjnej technologii OFDMA w celu efektywnego przydzielania przepustowości i jednoczesnej komunikacji z kilkoma urządzeniami. Dzięki temu zapewnia bardziej płynne połączenia Wi-Fi i najwyższe możliwe do osiągnięcia prędkości dla wszystkich urządzeń*.
*Zastrzeżenie: router i klient muszą obsługiwać technologię MU-MIMO

Natychmiastowe udoskonalenie łączności Bluetooth –
Wyższa szybkość połączeń i lepsza jakość przesyłanego dźwięku

Zainstaluj kartę ASUS PCE-AX1800 w swoim komputerze, aby natychmiastowo wyposażyć go w najnowszą technologię Bluetooth 5. 2. Bluetooth 5. 2 nie tylko umożliwia transfery danych z dwa razy wyższą szybkością i przy cztery razy większym zasięgu niż wcześniej, ale ponadto przedłuża czas pracy na baterię i ulepsza jakość przesyłanego dźwięku.

Najnowsza technologia WPA3
do ochrony sieci

ASUS PCE-AX1800 wykorzystuje najnowszy standard bezpieczeństwa sieci Wi-Fi WPA3, co zapewnia Twojemu komputerowi dodatkowy poziom ochrony przed atakami zewnętrznymi, a Tobie komfort psychiczny podczas korzystania z sieci.

Wszystkie cechy, oraz właściwości fizykochemiczne i technologiczne papieru możemy podzielić na 3 podstawowe grupy:

  • Parametry wymiarowe papieru

  • Drukowność papieru

    Zadrukowalność papieru

Papier jak wiemy z poprzednich artykułów jest swoistego rodzaju materiałem, dlatego też posiada parametry wymiarowe: gramaturę, grubość, gęstość pozorną (wolumen), przezrocze. Właściwości te w znacznym stopniu zależą od wilgotności, dlatego dla powtarzalności wyników badań znormalizowano warunki pomiarów. Badania powinno przeprowadzać się po wcześniejszym sklimatyzowaniu (przechowywaniu) papieru, przez odpowiedni czas w pomieszczeniu o temperaturze 22 – 24 stopnie C i wilgotności względnej powietrza 48 – 52%.

Drukowność papieru to zespół cech fizykochemicznych i technologicznych wpływających na jakość odbitki drukarskiej. W uproszczeniu można powiedzieć, że na papierze o dobrej drukowności uzyskamy odbitkę drukarską z dokładnym odtworzeniem elementów drukujących formy drukowej pod względem kształtu, umiejscowienia, pokrycia farbą i pożądanej barwie.

Zadrukowalność papieru to zespół właściwości fizykochemicznych i technologicznych papieru wpływający na przebieg procesu drukowania przy pełnej prędkości maszyny drukującej. Głównie zależy od właściwości wytrzymałościowych papieru.

Na szczęście klient drukarni nie musi znać wszystkich tych cech i właściwości papieru, ale obowiązkowo powinien coś wiedzieć o parametrach wymiarowych papieru i kilku innych ciekawych parametrach.

Gramatura

Jest to masa jednego metra kwadratowego papieru wyrażana w gramach na metr kwadratowy (g/m2). Gramatury są znormalizowane, a do celów poligraficznych najczęściej wykorzystywany jest zakres od 40 do 450 g/m2.

Grubość

Jest to odległość pomiędzy dwiema przeciwległymi powierzchniami arkusza, wyrażana w milimetrach. Parametr określa się mikrometrem na płaszczyźnie 2 cm2 przy nacisku 98, 1 kPa.

Gęstość pozorna

Jest to masa 1 cm3 papieru. Wyraża się ją w gramach na cm3. Nazywa się ją gęstością pozorną, gdyż papier nie jest jednorodny i zawiera powietrze. Charakteryzuje ona zawartość struktury papieru, która znacznie wpływa na jego właściwości wytrzymałościowe, optyczne, dielektryczne, oraz chłonność cieczy.

Wolumen papieru (odwrotność gęstości pozornej)

Jest to objętość jednego grama masy wytworu papierniczego, określonego za pomocą grubości wytworu papierniczego i jego gramatury, opisana za pomocą wzoru matematycznego:

gdzie:

V – wolumen papieru wyrażony w cm3/g
g – gramatura wytworu papierniczego wyrażona w g/m2
D – grubość wytworu papierniczego wyrażona w μm

Wolumen zależy od wewnętrznej struktury papieru oraz od sposobu wykończenia jej powierzchni. Papiery o wolumenie większym od 1, 3 są nazywane papierami objętościowymi, stosuje się je głównie do produkcji książek, które pomimo małej ilości stron mają wyglądać na pokaźne produkcje.

Białość

To pożądana estetyczna właściwość dla papierów drukowych i papierów do pisania. Mieści się w przedziale od 65% (papier gazetowy) do 93% (papier powlekany). Jest to białość względna, a określa się ją przez porównanie ilości światła odbitego w postaci rozproszonej od powierzchni papieru i od powierzchni wzorca tj. tlenku magnezu (MgO), którego białość przyjmuje się za 100%.

Barwa papieru

Jest właściwością użytkową zależną od specyficznej zdolności pochłaniania fal świetlnych o ściśle określonej długości i równoczesnego odbijania pozostałych fal światła.

Nieprzezroczystość

Jest to pożądana cecha papierów, które mają być zadrukowane dwustronnie. Nieprzezroczystość wpływa na nieprześwitywalność zadrukowanej odwrotnej strony kartki. Zwiększa to czytelność i estetykę wydruku. Nieprzezroczystość rośnie wraz z zawartością wypełniaczy, barwników w papierze, a także drobnej frakcji półproduktów włóknistych.

Wytrzymałość

Istotna dla papierów mapowych i pakowych, a także gazetowych drukowanych na szybkich maszynach zwojowych. Do pomiarów wytrzymałościowych wykorzystuje się zrywarki, aparaty Elmendorfa. Obciążenie zrywające wzdłuż włókien jest większe o 50-100% niż w kierunku poprzecznym. Wydłużenie w kierunku poprzecznym jest o ok. 2—4% większe niż w kierunku wzdłużnym. Odporność na przedarcie jest dobra, jeżeli siła wymagana do przedarcia wynosi ok. 1-2 N. Odporność w kierunku poprzecznym jest większa niż w kierunku wzdłużnym. Zwiększenie odporności na naddarcie uzyskuje się przez dodanie do papieru kauczuku syntetycznego.

Stabilność wymiarowa

To podatność na duże odkształcenia liniowe pod wpływem zmian wilgotności powietrza. Pod wpływem zwiększenia wilgotności następuję zwiększenie wymiarów liniowych, natomiast przy wysuszeniu papieru następuje zmniejszenie wymiarów liniowych. Jest to cecha, która wpływa na pasowanie kolorów.

Stopień zaklejenia

Określa podatność papieru na zwilżanie i odporność na przenikanie cieczy. Dobry papier powinien przyjmować farbę bez rozlewania się na powierzchni. Stopień zaklejenia jest podawany w milimetrach i oznacza szerokość paska wykonanego specjalną farbą, który jeszcze się nie rozlewa.

Skłonność do pylenia

Cecha istotna dla papierów drukowych, szczególnie offsetowych i dla offsetu bezwodnego. Wyraża się łatwością odrywania się od powierzchni papieru drobnych cząstek wypełniacza i fragmentów włókien pod wpływem tarcia i zginania. Pył z papieru może osiadać na formie lub na obciągu, zmuszając do częstego ich mycia i zniekształcając druk. Obniża to szybkość drukowania.

Połysk papieru

To właściwość powierzchni wytworu papierniczego charakteryzująca jej zdolność do kierunkowego odbijania przez nią światła. Połysk zależy od stosunku światła odbitego kierunkowo od powierzchni do światła odbitego w sposób rozproszony. Im więcej światła odbitego w sposób kierunkowy, tym większy jest połysk. Jest to cecha istotna dla papierów ilustracyjnych, wydruków reklamowych itp.

Polub i udostępnij

Właściwości i wymiary Epson Pc Ax

Bezpośredni link do pobrania Właściwości i wymiary Epson Pc Ax

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Właściwości i wymiary Epson Pc Ax

SymbolOś y-yOś z-zIyWel, yWpl, yiyAvzIzWel, zWpl, z izItIwysymcm4 cm3cm3cmcm2cm4cm3cm3cmcm4cm6cmcmUPE 80107. 226. 831. 223. 264. 0425. 9814. 281. 591. 462201. 823. 71UPE 100206. 8641. 3748. 014. 065. 3438. 310. 6319. 341. 752. 015301. 93. 92UPE 120363. 560. 5870. 324. 857. 1755. 7925. 892. 8911101. 984. 12UPE 14060085. 6398. 845. 78. 2478. 818. 1833. 212. 064. 042190
2. 174. 54UPE 160911. 06113. 88131. 616. 4810. 03106. 8222. 5841. 492. 225. 239502. 76UPE 1801350150. 38172. 997. 3411. 2143. 728. 5552. 32. 396. 9968002. 465. 19UPE 2001910190. 93220. 098. 1113. 49187. 2934. 563. 272. 548. 89109902. 555. 41UPE 2202680243. 85281. 488. 8915. 824742. 578. 252. 6912. 05176102. 75. 7UPE 2403600299. 89346. 889. 6618. 76310. 9350. 0892. 182. 8415. 13264202. 795. 91UPE 2705250389. 22451. 0810. 2240160. 69111. 652. 9919. 91435502. 896. 14UPE 3007820521. 54613. 3511. 7530. 29537. 6575. 58136. 573. 0831. 52726602. 886. 03UPE 33011010667. 12791. 8912. 7438. 81681. 4689. 66156. 1745. 181117802. 896UPE 36014830823. 63982. 3413. 7945. 61843. 69105. 07177. 843. 2958. 491664402. 976. 11UPE 400209801050126015. 156. 21044. 72122. 57191. 413. 3779. 132589902. 06