Ważne informacje Honeywell F57b1075rc

Honeywell F57B1075RC to wysoce wydajny sterownik przemysłowy, który jest idealnym rozwiązaniem dla wymagań wysokiej jakości, wielkości i skomplikowanych zastosowań. Urządzenie zapewnia wyjątkowe właściwości sterowania w zakresie zarządzania czasem, kontroli wejść/wyjść, wykrywania temperatury, kontroli silnika, diagnostyki, przetwarzania danych i wiele innych. Sterownik jest również wyposażony w łatwą w obsłudze, intuicyjną aplikację do monitorowania i konfigurowania systemu. Honeywell F57B1075RC może być używany w wielu aplikacjach, w tym w aplikacjach przemysłowych, automatyce, automatyce budynków i zarządzaniu zasobami.

Ostatnia aktualizacja: Ważne informacje Honeywell F57b1075rc

INSTRUKCJA OBSŁUGI

PL

FUNKCJA

Urządzenie IMPACT

PRO INDUSTRIAL wzmacnia

®

dźwięki otoczenia, takie jak głos, dźwięk maszyn i

sygnałów ostrzegawczych do bezpiecznego poziomu,

jednocześnie zapewniając dobrą ochronę słuchu.

Głośne dźwięki impulsowe są skutecznie blokowane

i ograniczone do bezpiecznego poziomu. Unikatowe

mikrofony stereo (3) umożliwiają wykrywanie

kierunku dźwięków otoczenia, zwiększenie zdolności

komunikacyjnych i świadomości otoczenia. Nauszniki

są wyposażone w wejście audio, gniazdo elektryczne

do podłączania odtwarzaczy MP3, telefonów

komórkowych i skanerów radiowych.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Otwarcie komory na baterie (rysunek 1): Ścisnąć

boki pokrywy komory na baterie, a następnie

podważyć ją kciukami ku górze. Włożyć dwie

baterie LR03 1, 5 V typu AAA (załączone). Upewnić

się, że baterie zostały włożone z zachowaniem

właściwej biegunowości + i –. Po włożeniu baterii

zamknąć pokrywę gniazda baterii.

Wyjmowanie baterii (rysunek 1a): Za pomocą

tępego narzędzia delikatnie podważyć baterie w

celu ich wyjęcia z komory.

INSTRUKCJA DOPASOWANIA

1.

Przed korzystaniem z nauszników rozszerzyć

pałąk nagłowny. Nałożyć nauszniki na uszy

w taki sposób, aby pokrętło włączania/

wyłączania znajdowało się po lewej stronie

(rysunek A).

2.

Wyregulować pałąk nagłowny, chowając lub

wysuwając go z p ałąków bocznych ( rysunek B).

3.

Poduszki powinny szczelnie przylegać do

głowy (rysunek C). Aby osiągnąć najlepsze

rezultaty, należy usunąć włosy spod

poduszek. Stopień redukcji hałasu może

zostać zmniejszony przez dowolne elementy

uniemożliwiające

szczelne

poduszek do głowy, takie jak grube oprawki

okularów, czapki itp.

WAŻNE INFORMACJE

Nauszniki powinny być zakładane, regulowane

i konserwowane zgodnie z instrukcjami.

Należy je nosić zawsze podczas pracy

w hałaśliwym otoczeniu.

Należy regularnie sprawdzać wzrokowo stan

użytkowy nauszników.

4.

Do czyszczenia i dezynfekcji nauszników

należy używać mydła i c iepłej wody. Nie można

ich zanurzać w wodzie.

32

5.

Stan użytkowy nauszników, a w szczególności poduszek, może ulec pogorszeniu w

miarę użytkowania. Nauszniki powinny być sprawdzane w regularnych interwałach pod

kątem oznak zużycia, np. p ęknięć lub nieszczelności akustycznej. Dostępne są poduszki

zamienne. Aby wymienić poduszki, wystarczy zdjąć stare i nałożyć nowe. Aby zamówić

nowe nauszniki, należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi zestawu higienicznego.

6.

Zamocowanie osłonek higienicznych na poduszkach może wywierać wpływ na

parametry akustyczne nauszników.

7.

Przed i p o użytkowaniu nauszniki należy przechowywać w c hłodnym i s uchym miejscu.

8.

Pewne substancje chemiczne mogą negatywnie oddziaływać na produkt. Więcej

informacji można uzyskać od producenta.

9.

Nauszniki są wyposażone w moduł tłumienia, którego poziom jest zależny od otoczenia.

Przed użyciem osoba nosząca powinna sprawdzić poprawność działania sprzętu.

W p rzypadku wykrycia nieprawidłowości lub awarii, użytkownik powinien skontaktować

się z producentem w celu uzyskania informacji o konserwacji lub wymianie baterii.

10. Ostrzeżenie: w miarę wyczerpywania się baterii pogorszeniu może ulec odbiór radia

i g łośność dźwięku. Zazwyczaj na jednym zestawie baterii w t rybie pracy ciągłej można

pracować przez 350 godzin.

11. Sygnał wyjściowy obwodu wzmacniającego odgłosy otoczenia, w który wyposażony jest

niniejszy środek ochrony słuchu, nie przekracza wartości stanowiącej zagrożenie dla słuchu.

12. Ostrzeżenie: jeżeli poziom hałasu zewnętrznego jest relatywnie niski, poziom

odgłosów słyszanych przez nauszniki może przekroczyć rzeczywisty poziom odgłosów

zewnętrznych (wzmocnienie). Patrz wykres „Charakterystyka wzmocnienia dźwięku"

na następnej stronie.

13. Aby oszacować efektywność tłumienia dźwięku przez te nauszniki, należy również

wziąć pod uwagę dodatkowy hałas generowany przez poziom wzmocnienia dźwięku.

Obliczony poziom hałasu A (przy założonych nausznikach) w trybie pasywnym nie

powinien przekraczać 82 dB(A).

14. Osłona zabezpieczająca mikrofon przed odgłosami wiatru powinna być utrzymywana

w czystości i wymieniana w razie potrzeby.

15. Niniejsze nauszniki przeciwhałasowe są wyposażone w elektryczne wejście audio.

się z producentem w celu uzyskania niezbędnych informacji.

16. Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń może spowodować znaczne pogorszenie

skuteczności ochrony słuchu i funkcji zapewnianych przez nauszniki.

17. Nauszniki są wyposażone w moduł tłumienia, którego poziom jest zależny od otoczenia.

18. Nauszniki słuchu są wyposażone w funkcję podłączenia audio urządzeń

przyleganie

multimedialnych.

19. Nauszniki zapewniają ograniczenie poziomu ciśnienia akustycznego sygnału audio oraz

ograniczenie sygnału audio urządzeń multimedialnych do 82 d B(A) skuteczne dla ucha.

20. Nauszniki do uszu należy używać w celu ochrony przed hałasem; zamierzone użycie

nauszniki do uszu polega wyłącznie na ochronie słuchu, zatyczki nie powinny być

wykorzystywane w żadnym innym celu.

21. WYCHODZENIE Z UŻYCIA

Podczas magazynowania produktów w magazynach w warunkach kontrolowanych

wszystkie poliuretanowe i termoplastyczne środki ochrony słuchu produkcji Honeywell

pozostaną w dobrym stanie w całym okresie trwałości. Brak jest rozpadu substancji

chemicznych przy ekspozycji na światło ultrafioletowe.

Dotyczy nauszniki do uszu: Wilgotność mniejsza niż 80%, Temperatura od 0⁰C do 55⁰C.

22. Deklarację zgodności UE można pobrać z https://doc. honeywellsafety. com

Ważne informacje o cukrzycy typu 1. Podzielone są na informacje ogólne, informacje na temat objawów hipoglikemii i hiperglikemii oraz sytuacji związanych z ratowaniem życia. Każdy opiekun, nauczyciel, przedszkolanka, babcia i dziadek powinni tę jednokartkową pigułkę otrzymać i bardzo dokładnie przeczytać.

Ważne informacje o cukrzycy – WERSJA DO DRUKU

1. Cukrzyca typu 1 u dzieci – choroba związana z brakiem insuliny. Insulina musi być podawana z zewnątrz.

 • Podana insulina obniża poziom cukru we krwi (glikemię).
 • Posiłek czy słodki napój (np. sok) podwyższa poziom cukru.
 • Cukier mierzymy glukometrem lub za pomocą sensora. Prawidłowy (bezpieczny) poziom: 80-140 mg/dl.
 • Hipoglikemię (niski poziom cukru) rozpoznajemy przy glikemii poniżej 70 mg/dl.
 1. Stan zagrożenia wymagający reakcji to zbyt niski poziom cukru. Najczęstsze objawy, które mogą towarzyszyć zbyt niskiemu poziomowi cukru to:
 • Bladość, zimne poty/nadmierna potliwość, drżenie rąk, osłabienie.
 • Nietypowe zachowanie: zmiana zachowania, niepokój, brak zdolności jasnego myślenia, niewytłumaczalny smutek, agresja, niestosowna wesołkowatość, problemy z mową.
 • Ból głowy, głód, zawroty głowy, szerokie źrenice.
 • Później następuje utrata przytomności, drgawki, stan zagrożenia życia.
 • Każde dziecko ma swoje indywidualne objawy zbyt niskiego poziomu cukru – należy dowiedzieć się, jakie objawy ma dane dziecko. Prawie zawsze potrafi je rozpoznać i zgłosić.

  1. Co należy robić, gdy dziecko czuje, że ma niski cukier:
  2. Jeżeli dziecko zgłosi na lekcji złe samopoczucie, nie wolno czekać do jej zakończenia, ani wysłać dziecka samego do pielęgniarki.
  3. Powinno usiąść, nie przemieszczać się – nie wolno zostawiać dziecka samego.
  4. Zmierzyć poziom cukru glukometrem (jeżeli nie ma przy sobie glukometru – to należy zareagować tak, jakby miało niski poziom cukru).
  5. W przypadku cukru poniżej 70 mg/dl dziecko powinno zjeść 2 kostki dextrozy, wypić 1 torebkę płynnej glukozy. Cukier podniesie też 100 ml soku, woda z cukrem – 2 łyżeczki na pół szklanki lub cukierek typu: fresh&fruits, krówka lub 2 cukierki nimm2 – ale nie jest to zalecane.
  6. Zmierzyć kontrolnie poziom cukru po 15 minutach. Jeśli nadal jest niski, po raz drugi należy dziecku podać węglowodany proste.
  7. Przy cukrze 60-70 mg/dl można przyspieszyć posiłek, lub podać kostkę dextrozy, pół opakowania płynnej glukozy. Po opanowaniu niedocukrzenia warto wykonać telefon do rodzica.
   1. Co należy robić w przypadku utraty przytomności:
   2. Bezwzględnie wstrzyknąć glukagon – podajemy w którykolwiek duży mięsień uda lub w pośladek – lek znajduje się u pielęgniarki (powinien także być w świetlicy i ewentualnie tam, gdzie dziecko spędza dużo czasu i jest łatwy dostęp do leku).
   3. Ułożyć w pozycji bocznej bezpiecznej, bo lek może wywołać mdłości i wymioty.
   4. Zadzwonić po pogotowie – 112 – oraz do rodzica.
   5. Zmierzyć poziom cukru glukometrem.
   6. Po wybudzeniu dziecka podać glukozę lub dextrozę.
   7. Nie wolno podawać nic doustnie, bo dziecko mogłoby się zachłysnąć.
    1. Hiperglikemia – to podwyższony poziom cukru, ponad 160 mg/dl nie stanowi zagrożenia życia, wymaga reakcji najczęściej powyżej 200 mg/dl, po kontakcie dziecka z rodzicem.
    2. Wysiłek fizyczny jest bardzo ważny, ale intensywne ćwiczenia mogą znacznie obniżyć poziom cukru, dlatego należy:
    3. Zmierzyć poziom cukru przed ćwieczeniami.
    4. Jeżeli poniżej 70 mg/dl – postępujemy jak w hipoglikemii, nie wolno ćwiczyć.
    5. Jeżeli poniżej 150 mg/dl – dziecko powinno zjeść przed ćwiczeniami – wg zaleceń rodziców.
    6. Cukier 150-220 mg/dl – dziecko może ćwiczyć.
    7. Jeżeli cukier jest wyższy niż 220 mg/dl – dziecko może ćwiczyć dopiero po podaniu korekty (dodatkowej insuliny), według uzgodnienia z rodzicem.
    8. Jeżeli cukier jest wyższy niż 270 mg/dl – dziecko musi zrobić korektę wg zaleceń. Gdy wysoka glikemia się utrzymuje, może być konieczne np. sprawdzenie ketonów we krwi przez rodziców. Nie wolno ćwiczyć, gdy ketony są dodatnie.
    9. Gdy wysiłek jest intensywny i długotrwały dziecko powinno zmierzyć się w trakcie oraz coś zjeść, według wcześniejszych wskazówek rodziców.
    10. Każde dziecko indywidualnie reaguje na wysiłek fizyczny – bywają sytuacje (szczególnie wysiłek beztlenowy np. ćwiczenia na siłowni), gdy cukier rośnie.

     Dziecko musi zawsze mieć przy sobie płynną glukozę, dextrozę, ewentualnie sok lub cukier! Musi mieć możliwość: zmierzenia cukru, zjedzenia posiłku i skontaktowania się z rodzicem.

     Materiał przygotowany przez Fundację Słodziaki we współpracy z dr n. med. Martą Wysocką-Mincewicz.

  Strony dostępne w domenie www. gov. pl mogą zawierać adresy skrzynek mailowych. Użytkownik korzystający z odnośnika będącego adresem e-mail zgadza się na przetwarzanie jego danych (adres e-mail oraz dobrowolnie podanych danych w wiadomości) w celu przesłania odpowiedzi na przesłane pytania.Szczegóły przetwarzania danych przez każdą z jednostek znajdują się w ich politykach przetwarzania danych osobowych.

  Wszystkie treści publikowane w serwisie są udostępniane na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych 3. 0 Polska (CC BY-NC-ND 3. 0 PL), o ile nie jest to stwierdzone inaczej.

  Ważne informacje Honeywell F57b1075rc

  Bezpośredni link do pobrania Ważne informacje Honeywell F57b1075rc

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Ważne informacje Honeywell F57b1075rc