Ważne informacje o produkcie Bosch 250 Sxo Lp

Bosch 250 Sxo Lp to wysokiej jakości produkt firmy Bosch, który służy do wykonywania wszelkich prac w gospodarstwie domowym. Jest to produkt o wytrzymałej konstrukcji i jest w stanie wytrzymać ciężkie warunki pracy. Posiada on wiele przydatnych funkcji, takich jak automatyczne wyłączanie zasilania po zakończeniu pracy, wyświetlacz LCD, który umożliwia łatwe monitorowanie pracy i czujnik temperatury, który zapewnia bezpieczeństwo. Pracuje on w trybie ciągłym, co oznacza, że może wykonywać prace przez długi okres czasu bez przerwy. Ponadto jest to produkt o bardzo oszczędnym zużyciu energii.

Ostatnia aktualizacja: Ważne informacje o produkcie Bosch 250 Sxo Lp

Jak korzystać?

Naszym celem jest zapewnienie Ci jak najszybszego dostępu do treści zawartych w instrukcji obsługi urządzenia Bosch Appliances 250 SXO LP. Korzystając z podglądu online możesz szybko przejrzeć spis treści i przejść do strony, na której znajdziesz rozwiązanie swojego problemu z Bosch Appliances 250 SXO LP.

Dla Twojej wygody

Jeżeli przeglądanie instrukcji Bosch Appliances 250 SXO LP bezpośrednio na tej stornie nie jest dla Ciebie wygodne, możesz skorzystać z dwóch możliwych rozwiązań:

  • Przeglądanie pełnoekranowe - Aby wygodnie przeglądać instrukcję (bez pobierania jej na komputer) możesz wykorzystać tryp przeglądania pełnoekranowego. Aby uruchomić przeglądanie instrukcji Bosch Appliances 250 SXO LP na pełnym ekranie, użyj przycisku Pełny ekran.
  • Pobranie na komputer - Możesz również pobrać instrukcję Bosch Appliances 250 SXO LP na swój komputer i zachować ją w swoich zbiorach. Jeżeli nie chcesz jednak marnować miejsca na swoim urządzeniu, zawsze możesz pobrać ją w przyszłości z ManualsBase.

Instrukcja obsługi Bosch Appliances 250 SXO LP

Advertisement
Wersja drukowana

Wiele osób woli czytać dokumenty nie na ekranie, lecz w wersji drukowanej. Opcja wydruku instrukcji również została przewidziana i możesz z niej skorzystać klikając w link znajdujący się powyżej - Drukuj instrukcję. Nie musisz drukować całej instrukcji Bosch Appliances 250 SXO LP a jedynie wybrane strony. Szanuj papier.

Streszczenia

Poniżej znajdziesz zajawki treści znajdujących się na kolejnych stronach instrukcji do Bosch Appliances 250 SXO LP. Jeżeli chcesz szybko przejrzeć zawartość stron znajdujących się na kolejnych strinach instrukcji, możesz z nich skorzystać.

30 lat Bosch w Polsce

W Polsce Grupa Bosch jest obecna od 1992 roku. Reprezentują ją cztery spółki: Robert Bosch; Bosch Rexroth; BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego i sia Abrasives Polska. Bosch prowadzi w Polsce działalność w pięciu lokalizacjach: Warszawie, Wrocławiu, Łodzi, Rzeszowie i Goleniowie i zatrudnia ponad 8 500 pracowników (zgodnie ze stanem na 31. 12. 2021).

W 2021 roku Grupa Bosch w Polsce wygenerowała obrót ze sprzedaży na rynku krajowym w wysokości blisko 6, 1 mld zł, a całkowite przychody netto Grupy Bosch w Polsce, z uwzględnieniem sprzedaży spółek nieskonsolidowanych i sprzedaży wewnętrznej, wyniosły blisko 12 mld zł. Od lat jest doceniania w niezależnych rankingach i nagradzana wyróżnieniami w Polsce za swoją wyjątkową kulturę korporacyjną, warunki pracy i możliwości rozwoju, jakie oferuje pracownikom.

Grupa Bosch jest wiodącym globalnym dostawcą technologii i usług. Zatrudnia ponad 402, 600 pracowników na całym świecie (wg danych na 31. W 2021 roku firma wygenerowała na świecie obrót w wysokości 78, 7 mld euro. Bosch prowadzi działalność w czterech sektorach: Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods oraz Energy and Building Technology. Jako wiodące przedsiębiorstwo IoT, firma oferuje innowacyjne rozwiązania dla inteligentnych domów, Przemysłu 4. 0 i zintegrowanej w sieci mobilności. Bosch dąży do tego, aby mobilność była zrównoważona, bezpieczna i fascynująca. Wykorzystuje swoją wiedzę w zakresie czujników, oprogramowania i usług, a także własną chmurę IoT, aby oferować klientom połączone rozwiązania z jednego źródła. Strategicznym celem Grupy Bosch jest ułatwianie życia poprzez produkty i rozwiązania, wyposażone w sztuczną inteligencję (AI), albo opracowane lub wyprodukowane z jej pomocą. Bosch tworzy technologię, która jest „bliżej nas”. Grupę reprezentuje spółka Robert Bosch GmbH oraz ok. 440 spółek zależnych i regionalnych w około 60 krajach. Z uwzględnieniem dystrybutorów i partnerów serwisowych, Bosch prowadzi sprzedaż, produkcję i działalność badawczo-rozwojową niemal we wszystkich krajach świata. W swoich 400 lokalizacjach na świecie, Bosch osiągnął neutralność klimatyczną w obszarze własnych emisji w 2020 roku. Podstawą rozwoju przedsiębiorstwa jest innowacyjność. Firma zatrudnia 76 100 pracowników w działach badań i rozwoju w 129 ośrodkach R&D na całym świecie, w tym ponad 38 000 ekspertów IT.

5

główne lokalizacje w Polsce

12

mld zł całkowita sprzedaż netto

4 spółki

Robert Bosch,

BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego,

Bosch Rexroth,

sia Abrasives Polska

Informacje nt. kierownictwa spółek Grupy Bosch w Polsce.

Rafał Rudziński

Prezes Zarządu Robert Bosch Sp.
Reprezentant Grupy Bosch w Polsce

Kontakt:
Robert Bosch Sp.
ul. Jutrzenki 105
PL-02-231 Warszawa
Tel: + 48 (22) 715 42 01

Piotr Pyzio

Dyrektor Zakładu (WwP/PM)

Kontakt:
Robert Bosch Sp.
Wrocławska 43
PL-55-095 Mirków
Tel: + 48 (71) 79 82 578

Thomas Ilkow

Dyrektor Generalny Bosch Rexroth Sp z o.

Kontakt:
Bosch Rexroth Sp. Jutrzenki 102/104
PL-02-230 Warszawa
Tel: +48 (22) 738 19 44

Konrad Pokutycki

Prezes Zarządu BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp.

Kontakt:
BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp.
Al. Jerozolimskie 183
PL-02-222 Warszawa
Tel: +48 (22) 57 27 611

Historia

W 1886 roku Robert Bosch założył w Stuttgarcie „Warsztat mechaniki precyzyjnej i elektrotechniki”. Były to narodziny ogólnoświatowej dzisiaj firmy. Od samego początku firmę charakteryzowały siła innowacyjności i zaangażowanie społeczne.

Ponosimy odpowiedzialność

Zrównoważony rozwój oznacza dla nas zabezpieczenie długoterminowego sukcesu firmy przy jednoczesnej ochronie zasobów naturalnych, od których zależą obecne i przyszłe pokolenia. Ekologia jest więc napędową innowacji. Jednocześnie wykazujemy szczególnie wysoki poziom korporacyjnej odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw – zarówno wewnątrz firmy, jak i poza nią. com/media/global/sustainability/strategy/values_and_responsibility/stefan-hartung_res_640x360. com/media/global/sustainability/strategy/values_and_responsibility/stefan-hartung_res_1280x720. com/media/global/sustainability/strategy/values_and_responsibility/stefan-hartung_res_992x558. com/media/global/sustainability/strategy/values_and_responsibility/stefan-hartung_res_1984x1116. com/media/global/sustainability/strategy/values_and_responsibility/stefan-hartung_res_800x450. com/media/global/sustainability/strategy/values_and_responsibility/stefan-hartung_res_1600x900. jpg 2x" width="1600" height="900" alt="Stefan Hartung" srcset="https://assets. jpg 2x"/>

Zgodność

Zgodność jest integralną częścią wartości naszej firmy. Dzięki zasadom ujętym w kodeksie obowiązującym na całym świecie chronimy naszych współpracowników i firmę oraz naszych klientów i partnerów.

Powyższą zgodę można wycofać w każdym czasie, poprzez złożenie BSH oświadczenia w tym przedmiocie, w szczególności poprzez skorzystanie z linku „wypisz się” podawanym w przesyłanych do Państwa komunikatach marketingowych, poprzez kontakt na adres pocztowy BSH, tj. : Al. Jerozolimskie 183, 02-222 Warszawa lub na adres: Data-Protection-PL@bshg. com. Wycofanie zgody będzie miało skutek w odniesieniu do komunikatów przyszłych, nie zaś komunikatów marketingowych wysyłanych przed wycofaniem zgody.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

[Administrator danych] Informujemy, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez firmę BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Al. Jerozolimskie 183, 02-222 Warszawa („BSH”).

[Podstawa podania danych] Podanie danych jest dobrowolne, lecz jest konieczne do pełnej i prawidłowej realizacji przez BSH działań, w związku z którymi udostępniają Państwo swoje dane osobowe.

[Cel i podstawa prawna przetwarzania] [Profilowanie] Przetwarzanie Państwa danych osobowych przez BSH jest zgodne z prawem, ponieważ jest niezbędne w celu realizacji dla Państwa przez BSH działań, w związku z którymi udostępniają Państwa swoje dane osobowe (tj. wykonywania praw i obowiązków wynikających z regulaminu danego działania BSH) oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez BSH obejmujących: rozpatrywanie reklamacji, przetwarzanie w celach analitycznych i statystycznych, a także marketing bezpośredni towarów lub usług własnych BSH (jeżeli wyrazili Państwo również ww. zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, przetwarzanie danych będzie odbywało się również w tym celu) oraz profilowanie dotyczące Państwa preferencji w odniesieniu do sprzętu gospodarstwa domowego tak, aby trafiały do Państwa informacje oraz treści marketingowe, które mogą Państwa zainteresować. Dokonywane przez nas profilowanie stanowi formę zautomatyzowanego przetwarzania Państwa danych osobowych i polega wyłącznie na analizie oraz wykorzystywaniu tych danych w celu lepszego dostosowywania przesyłanych Państwu informacji oraz treści marketingowych, a przez to prezentowania Państwu lepiej dopasowanych i zoptymalizowanych treści dotyczących produktów i usług, które potencjalnie mogą Państwa zainteresować. W ramach profilowania możemy łączyć i przetwarzać Państwa dane osobowe. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowią, odpowiednio, art. 6 ust. 1 lit. b lub f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - określanego mianem „RODO”.

[Okres przetwarzania] Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji przez BSH działań, w związku z którymi udostępnili Państwo swoje dane osobowe, okres rozpatrywania reklamacji dotyczących tych działań, do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń związanych z tymi działaniami, a w zakresie przetwarzania danych w celach marketingowych, analitycznych i statystycznych oraz w celu profilowania - do czasu zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tych celach.

[Państwa prawa] Zgodnie z zasadami określonymi w mających zastosowanie przepisach o ochronie danych osobowych i w przewidzianym w nich zakresie, przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Mają Państwo również prawo w każdym czasie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych w celach marketingowych, statystycznych i analitycznych oraz wobec profilowania.

[Organ ochrony danych osobowych] Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi w związku z dokonywanym przez nas przetwarzaniem do organu sprawującego w Polsce nadzór nad ochroną danych osobowych (do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

[Dane kontaktowe] Jeżeli będą Państwo chcieli zrealizować swoje prawa w odniesieniu do danych osobowych prosimy o wypełnienie formularza pod adresem https://datarequest. com/pl/form? c=pl. Jeżeli będą mieli Państwo pytania dotyczące przetwarzania danych, prosimy o kontakt z powołanym przez BSH inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail:

[Odbiorcy danych] Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być w szczególności podmioty kapitałowo i organizacyjnie powiązane z BSH, stanowiące m. in. spółki dominujące i spółki zależne lub spółki powiązane w stosunku do BSH, które mają siedziby w Państwach Członkowskich Unii Europejskiej, a także zewnętrzni dostawcy usług (np. podmioty świadczące usługi IT, usługi w zakresie call center), księgowi i biegli rewidenci, prawnicy, organy administracji oraz sądy.

Ważne informacje o produkcie Bosch 250 Sxo Lp

Bezpośredni link do pobrania Ważne informacje o produkcie Bosch 250 Sxo Lp

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Ważne informacje o produkcie Bosch 250 Sxo Lp