Zmiana ustawień karty Canon Imageclass Lbp6230dn

Jeśli posiadasz drukarkę Canon Imageclass Lbp6230dn, możesz dostosować ustawienia karty do swoich potrzeb. Możesz zmienić ustawienia wydajności, trybu oszczędzania energii, jakości wydruku, ustawień sieci i wielu innych. Zmiany ustawień można wykonać z poziomu panelu sterowania drukarki lub za pośrednictwem konfiguracji sieciowej. Możesz także zmienić ustawienia wydajności, takie jak szybkość wydruku, jakość wydruku i wielkość wydruku. Możesz również włączyć lub wyłączyć funkcje oszczędzania energii, aby zaoszczędzić koszty i zmniejszyć zużycie energii.

Ostatnia aktualizacja: Zmiana ustawień karty Canon Imageclass Lbp6230dn

Zdjęcia są automatycznie oznaczane kolejnymi numerami (0001–9999) i zapisywane w folderach, z których każdy może pomieścić maksymalnie 2000 zdjęć. Numery folderów mogą być również tworzone oddzielnie na podstawie daty wykonania.

WAŻNE

 • Numery folderów są przypisywane na podstawie daty ustawionej w aparacie. Najpierw należy sprawdzić poprawność daty i godziny.

Zmiana sposobu przypisywania numerów plików przez aparat

Według domyślnych ustawień aparatu zdjęcia są numerowane w kolejności ich wykonania. Można zmienić sposób przypisywania numerów plików przez aparat.
Procedura zmiany metody numeracji plików została opisana poniżej.

1. Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć aparat.

2. Naciśnij przycisk [MENU].

3. Przesuń dźwignię zmiany ogniskowej, aby wybrać kartę [ ].
Użyj przycisków [] i [], aby wybrać opcję [], aby wybrać opcję [File Numbering] (Numery plików), a następnie naciśnij przycisk [

4. Użyj przycisków [], aby wybrać opcję [Continous] (Ciągłe) albo [Auto Reset] (Automatyczne resetowanie). pl/media/G0211027_tcm125-1273631. gif" data-aspect="0" width="100%"/>

Szczegółowe informacje o poszczególnych opcjach ustawień zostały przedstawione poniżej.
NarastającoObrazy są numerowane kolejno (aż do wykonania/zapisania zdjęcia 9999), nawet jeśli zmienisz kartę pamięci.
Auto Reset (Automatyczne resetowanie)Numeracja obrazów jest zerowana do wartości 0001 w przypadku wymiany kart pamięci lub utworzenia nowego folderu.

5. Po wybraniu opcji naciśnij przycisk [MENU].

UWAGA

 • Niezależnie od opcji wybranej dla tego ustawienia zdjęcia na nowo włożonej karcie mogą być numerowane od numeru następującego po ostatnim numerze. Aby rozpocząć zapisywanie zdjęć od 0001, użyj pustej (lub sformatowanej) karty pamięci.

Przechowywanie obrazów według daty

Zamiast zapisywać obrazy w folderach tworzonych w każdym miesiącu można włączyć w aparacie tworzenie folderów dla każdego dnia, w którym wykonywano zdjęcia.

Użyj przycisków [], aby wybrać pozycję [Create Folder] (Utwórz folder), a następnie naciśnij przycisk [], aby wybrać pozycję [Daily] (Codziennie) lub [Monthly] (Co miesiąc). pl/media/G0211029_tcm125-1273633. gif" data-aspect="0" width="100%"/>

5.

Wszystkie ustawienia z listy dotyczące drukarki są opatrzone krótkim opisem. Ustawienia domyślne oznaczone są przy pomocy znaku .

Gwiazdka (*)

Ustawienia oznaczone symbolem „*1” są dostępne tylko po zamontowaniu dodatkowej szuflady na papier (szuflada 2).

Ustawienia oznaczone symbolem „*2” są dostępne tylko w modelu MF729Cx / MF728Cdw / MF724Cdw.

Ustawienia oznaczone symbolem „*3” są dostępne tylko w modelu MF729Cx.

Priorytet ustawień

Ustawienia skonfigurowane w danej aplikacji lub w sterowniku drukarki są nadrzędne w stosunku do tych określonych z poziomu urządzenia. Ustawienia opisane w tej sekcji są szczególnie przydatne w przypadku drukowania w systemach takich jak UNIX, w których sterowniki drukarki są niedostępne.

Dostępność ustawień

Wszystkie opisane w tej sekcji ustawienia, z wyjątkiem ustawienia <Zastąpienie rozmiaru papieru> (Zastąpienie rozmiaru papieru), są dostępne tylko do drukowania PCL. Konfiguracja tych ustawień jest zbędna, gdy na przykład drukowanie jest wykonywane za pomocą sterownika drukarki UFRII LT.

Priorytet ustawień sterownika podczas drukowania

W przypadku wybrania ustawienia <Włącz> ustawienia sterownika drukarki (format i typ papieru) będą miały podczas drukowania wyższy priorytet niż ustawienia urządzenia. Ustawienia można skonfigurować osobno dla szuflady na papier oraz otworu podawania ręcznego. Jeśli został załadowany papier w innym formacie lub innego typu niż określony w sterowniku drukarki, można wybrać opcję wyświetlania komunikatu o błędzie.

Taca wielofunkcyjna

Wyłącz

Włącz

Wymuś wydruk

Błąd wyświetlacza

Szuflada 1

Szuflada 2*1

Kopie *2

Ustawianie liczby kopii wydruków.

1 do 99 (Kopie)

Drukowanie dwustronne *2

Opcja ta pozwala określić, czy wykonany ma zostać wydruk 2-stronny.

Wyłącz
Włącz

Papier domyślny *2

Wybór domyślnego ustawienia formatu i rodzaju papieru, na którym wykonywane będą wydruki.

Nie można oddzielnie ustawiać opcji <Domyślny rozmiar papieru> i <Domyślny typ papieru>. Określ format papieru na ekranie <Domyślny rozmiar papieru>, a następnie określ typ papieru na ekranie <Domyślny typ papieru>.

Domyślny format papieru

Wybór domyślnego ustawienia formatu, na którym wykonywane będą wydruki.

A4
A5
B5
LTR
LGL
STMT
EXEC

Nr 10 (COM10)

Monarch

DL

ISO-C5

Domyślny typ papieru

Wybór domyślnego ustawienia rodzaju papieru, na którym wykonywane będą wydruki.

Zwykły 1 (60-74 g/m²)
Zwykły 2 (70-84 g/m²)

Zwykły 3 (75-90 g/m²)

Z makulatury
Kolorowy
Gruby 1 (86-119 g/m²)
Gruby 2 (120-128 g/m²)
Gruby 3 (129-163 g/m²)
Powlekany 1 (100–110 g/m²)
Powlekany 2 (120-130 g/m²)
Powlekany 3 (155-165 g/m²)
Powlekany 4 (210-220 g/m²)
Folia przezroczysta
Etykiety
Koperta

Jeśli jako format papieru wybrana zostanie koperta (<Nr 10 (COM10)>, <Monarch>, <DL> lub <ISO-C5>) w ustawieniu <Domyślny rozmiar papieru> jako rodzaj papieru dostępna będzie tylko opcja <Koperta>.

Zastąpienie rozmiaru papieru

Funkcja ta pozwala zadecydować, czy włączone ma zostać przełączanie drukowania na papierze formatu A4 i Letter, gdy jeden z tych formatów został załadowany, a drugi nie. Konfiguracja ustawień drukowania z poziomu urządzenia

Jakość druku *2

Konfiguracja ustawień jakości wydruku, takich jak poziom zabarwienia i metody przetwarzania danych obrazu.

Gęstość

Możliwe jest ustawienie poziomu zabarwienia dla każdego koloru. Im wyższa wartość, tym zabarwienie jest ciemniejsze.

Żółty

17 poziomów

Amarantowy

Cyjanowy

Czarny

Ustawienia skonfigurowane w sekcji <Gęstość> są wyłączone, gdy włączone jest ustawienie <Oszczędzanie tonera>.

Gęstość (dokładne dopasowanie)

Regulacja poziomu zabarwienia dla każdego koloru toneru. Istnieje możliwość przeprowadzenia regulacji dla obszarów ciemniejszych (<Wysoki>), obszarów o średnim zabarwieniu (<Średnia>) oraz obszarów jaśniejszych (<Mała>).

Wysoki

Średnia

Mała

Oszczędzanie tonera

Ustawienie pozwalające włączyć tryb oszczędnego zużycia toneru.

Po włączeniu tej opcji cienkie linie i partie dokumentu o niższym poziomie zabarwienia mogą być na wydruku niewyraźne.

Gradacja

Wybór metody przetwarzania danych zapewniającej odzwierciedlenie gradacji. Wybór opcji <Wysoka 2> umożliwia uzyskanie wydruku o wyższej jakości niż przy ustawieniu <Wysoka 1>.

Wysoka 1

Wysoka 2

Tryb specjalny wygładzania

Aby uzyskać efekt miękkości drukowanych obrazów, należy wybrać tryb wygładzania. Jeśli wyniki wydruku przy ustawieniu <Tryb 1> (domyślne) nie są zadowalające, można wykonać wydruk jeszcze raz z innym ustawieniem.

Tryb 1

Tryb 2

Tryb 3

Tryb 4

Tryb 5

Tryb 6

<Menu>  <Ustawienia drukarki>  <Jakość druku>  <Tryb specjalny wygładzania>  Wybierz tryb wygładzania  

<Tryb 1>

Wyraźny wydruk krawędzi tekstu, linii i grafiki o ciemnych kolorach. To ustawienie jest zalecane do wykonywania większości rodzajów wydruków.

<Tryb 2>

Wyraźny wydruk zarówno krawędzi jak i półtonów wewnątrz obrazu.

<Tryb 3>

Wyraźny wydruk linii i tekstu o ciemnych kolorach na tle półtonu.

<Tryb 4>

Wyraźny wydruk krawędzi obiektów (tekstu, linii, grafiki i zdjęć).

<Tryb 5>

Jednolity wydruk obrazów i półtonów.

<Tryb 6>

Jednolity wydruk całego obrazu.

Gdy włączona jest opcja <Rozpraszanie błędów> w ustawieniu <Półtony> (Półtony), tryby <Tryb 1>, <Tryb 2>, <Tryb 3> oraz <Tryb 4> pozwalają na uzyskanie takiego samego rezultatu drukowania jak tryb <Tryb 6>.

Kontrola linii

Wybierz metodę przetwarzania obrazu dla odzwierciedlenia linii.

Priorytet rozdzielczości

Priorytet gradacji

Układ *2

Konfiguracja ustawień układu strony, takich jak krawędź bindowania i szerokość marginesów.

Miejsce oprawy

Ustawienie określające pozycję bindowania arkusza (wzdłuż długiej lub krótkiej krawędzi papieru). W przypadku drukowania 2-stronnego orientacja obrazu jest ustalana automatycznie, aby obiekty były właściwie rozmieszczane na stronie. Na poniższych ilustracjach jest oznaczeniem marginesu.

Kiedy pozycja bindowania znajduje się na długiej krawędzi papieru:

Kiedy pozycja bindowania znajduje się na krótkiej krawędzi papieru:

Długa krawędź

Krótka krawędź

Nie można utworzyć marginesu szycia tylko z tym jednym ustawieniem. Omawianego ustawienia należy użyć w połączeniu z ustawieniem <Margines na oprawę>, aby ustalić margines do wybranej pozycji szycia.

Margines na oprawę

Konfiguracja marginesu bindowania, który zostanie zastosowany razem z pozycją bindowania wybraną w ustawieniu <Miejsce oprawy>.

Od -50, 0 do ±0 do +50, 0 (mm)

Jeśli ustawienie spowoduje przemieszczenie drukowanych danych poza obszar drukowania, dane te nie zostaną wydrukowane.

Przesunięcie krótkiej krawędzi (przód)

Ustawienie to umożliwia dostosowanie położenia drukowanych danych na stronie poprzez określenie przesunięcia względem krótkiej krawędzi przedniej strony arkusza. Zwiększenie wartości przesunięcia powoduje przesunięcie drukowanych danych w prawo. Zmniejszenie natomiast ich przesunięcie w lewo.

od -50, 0 do ±0 do +50, 0 (mm)

Ustawienie to można skonfigurować w połączeniu z ustawieniami <Przesunięcie długiej krawędzi (przód)>, <Przesunięcie krótkiej krawędzi (tył)> i <Przesunięcie długiej krawędzi (tył)>. Na przykład skonfigurowanie wszystkich czterech ustawień powoduje przesunięcie drukowanych danych w sposób przedstawiony na poniższych ilustracjach. canon/USRMA-0354-zz-SS-plPL/contents/images/book_images/b_C501_L. gif" alt=""/>

Jeśli ustawienia przesunięcia zostaną skonfigurowane w połączeniu z ustawieniem <Margines na oprawę>, ustalone wartości są sumowane.

Przesunięcie długiej krawędzi (przód)

Ustawienie to umożliwia dostosowanie położenia drukowanych danych na stronie poprzez określenie przesunięcia względem długiej krawędzi przedniej strony arkusza. Zwiększenie wartości przesunięcia powoduje przesunięcie drukowanych danych w dół. Zmniejszenie natomiast powoduje ich przesunięcie w górę.

Przesunięcie krótkiej krawędzi (tył)

Ustawienie to umożliwia dostosowanie położenia drukowanych danych na stronie poprzez określenie przesunięcia względem krótkiej krawędzi tylnej strony arkusza.

Przesunięcie długiej krawędzi (tył)

Ustawienie to umożliwia dostosowanie położenia drukowanych danych na stronie poprzez określenie przesunięcia względem długiej krawędzi tylnej strony arkusza.

Automatyczne pomijanie błędów *2

Ustawienie to umożliwia określenie, czy pojawiające się błędy mają być pomijane w celu kontynuacji drukowania, gdy wystąpi błąd związany z drukowanymi danymi. Jeśli wybrano opcję <Wyłącz>, pomijanie błędów można przeprowadzić z poziomu panelu sterowania.

Zastosowanie pomijania błędów powoduje ignorowanie błędów związanych z drukowanymi danymi, dlatego dokumenty mogą nie zostać wydrukowane prawidłowo.

Błędy można pominąć ręcznie.
 <Zadanie kopiowania/drukowania>  <Stan zadania>  Wybierz dokument zawierający błędy  <Pomiń błąd>

Przekroczenie czasu oczekiwania *2

Konfiguracja czasu, po którym urządzenie usuwa z pamięci niepełne dane do wydruku. Niepełne dane do wydruku są usuwane przez urządzenie, ponieważ mogą one zawierać błędy uniemożliwiające wydrukowanie kolejnego dokumentu.

5 do 15 do 300 (s)

Należy ustalić wystarczająco długi przedział czasu, aby możliwe było otrzymanie przez urządzenie wszystkich danych do wydruku z komputera, szczególnie w przypadku wydruku dużych ilości danych. Jeśli określony zostanie zbyt krótki przedział czasu, odebranie wszystkich danych do wydruku we właściwym czasie może być niemożliwe.

Indywidualne *2

Skonfigurowanie tego ustawienia umożliwia przetwarzanie danych odebranych z komputera hosta w określonym formacie danych. Wybranie trybu <Autom. > spowoduje, że urządzenie będzie określać format danych odebranych z hosta dla każdego zadania osobno. W przypadku drukowania z aplikacji na komputerze zaleca się wybranie ustawienia <Autom. >.

Autom.

PS

PCL

Tryb koloru *2

Ustawienie umożliwiające określenie, czy wydruk ma być kolorowy czy czarno-biały. Jeśli wybrana zostanie opcja <Automatyczny (kolorowy/czarno-biały)>, tryb koloru będzie przełączany automatycznie, dzięki czemu strony kolorowe będą drukowane w kolorze, a czarno-białe w trybie czarno-białym.

Automatyczny (kolorowy/czarno-biały)

Kolorowy

Czarno-biały

Ustawienia gradacji *2

Skonfigurowanie tego ustawienia umożliwia uzyskanie miększej gradacji grafiki i zdjęć. Wybór opcji <Wygładzanie 1> powoduje umiarkowane wygładzenie obrazu. Wybór opcji <Wygładzanie 2> umożliwia zastosowanie silniejszego efektu wygładzania niż wybór opcji <Wygładzanie 1>. Ustawienie to można konfigurować osobno dla obrazów graficznych i zdjęć.

Gradacja

Wygładzanie 1

Wygładzanie 2

Zastosuj do grafiki

Wyłącz

Włącz

Zastosuj do obrazów

Rozmiar wyjściowy skompresowanego obrazu *2

Ustawienie to umożliwia określenie sposobu postępowania z danymi do wydruku, które są zbyt duże, aby można je było przechować w pamięci urządzenia. Urządzenie może wykonać wydruk tego typu danych o niższej jakości (<Wydruk>) lub anulować drukowanie i wyświetlić komunikat o błędzie (<Błąd wyświetlacza>).

Wydruk wyjściowy
Wyświetl błąd

PCL *2

Konfiguracja ustawień drukowania PCL, takich jak układ strony i jakość wydruku.

Oszczędzanie papieru

Ustawienie umożliwiające określenie, czy zużycie papieru ma być zmniejszane poprzez pomijanie pustych stron dokumentu. Wybór opcji <Włącz> spowoduje, że puste strony nie będą wyprowadzane z urządzenia. Aby wszystkie dane dokumentu były uwzględniane podczas wydruku, łączenie z umieszczonymi w dokumencie pustymi stronami, należy wybrać opcję <Wyłącz>.

Orientacja

Dostępne są dwa ustawienia orientacji strony: <Pionowa> (orientacja pionowa) lub <Pozioma> (orientacja pozioma).

Pionowa

Pozioma

Numer czcionki

Ustawienie umożliwiające określenie używanej czcionki poprzez wybranie odpowiadającego jej identyfikatora czcionki. Listę czcionek PCL razem z próbkami czcionek można wydrukować z poziomu panelu sterowania. canon/USRMA-0354-zz-SS-plPL/contents/SS729_maintenance_326pclfontlist. html#13050090">Lista czcionek PCL(MF729Cx / MF728Cdw / MF724Cdw)

MF729Cx

0 do 104

MF728Cdw / MF724Cdw

0 do 54

Rozmiar punktu

Ustawienie umożliwiające określenie rozmiaru czcionki w punktach z dokładnością do 0, 25. Ustawienie to można skonfigurować tylko, gdy w ustawieniu <Numer czcionki> określono proporcjonalną czcionkę skalowalną.

4, 00 do 12, 00 do 999, 75 (Punkt)

Plamka

Konfiguracja gęstości czcionki lub cpi (liczby znaków na cal) z dokładnością do 0, 01. Ustawienie to można skonfigurować tylko, gdy w ustawieniu <Numer czcionki> określono skalowalną czcionkę o stałej szerokości lub czcionkę mapy bitowej.

0, 44 do 10, 00 do 99, 99 (cpi)

Linie formularza

Liczba linii drukowanych na jednej stronie w zakresie od 5 do 128. Ustawienie to jest automatycznie dostosowywane do wartości ustawienia <Domyślny rozmiar papieru> i <Orientacja>.

5 do 64 do 128 (lin. )

Kod znaku

Konfiguracja kodu znaku najlepiej dopasowanego do komputera, z którego przesyłane będą dane. Gdy kod znaku jest zależny od czcionki ustalonej w ustawieniu <Numer czcionki>, skonfigurowane ustawienie jest ignorowane.

MF729Cx

ARABIC8
DESKTOP
GREEK8
HEBREW7
HEBREW8
ISO4
ISO6
ISO11
ISO15
ISO17
ISO21
ISO60
ISO69
ISOCYR
ISOGRK
ISOHEB
ISOL1
ISOL2
ISOL5
ISOL6
LEGAL
MATH8
MCTEXT
MSPUBL
PC775

PC8
PC850
PC851
PC852
PC862
PC864
PC866
PC8DN
PC8GRK
PC8TK
PC1004
PIFONT
PSMATH
PSTEXT
ROMAN8
VNINTL
VNMATH
VNUS
WIN30
WINARB
WINBALT
WINCYR
WINGRK
WINL1
WINL2
WINL5

MF728Cdw / MF724Cdw

DESKTOP

ISO11

ISO15

ISO17

ISO21

ISO4

ISO6

ISO60

ISO69

ISOL1

ISOL2

ISOL5

ISOL6

LEGAL

MATH8

MCTEXT

MSPUBL

PC1004

PC775

PC8

PC850

PC852

PC8DN

PC8TK

PIFONT

PSMATH

PSTEXT

ROMAN8

VNINTL

VNMATH

VNUS

WIN30

WINBALT

WINL1

WINL2

WINL5

Papier niestandardowy

Umożliwia korzystanie z niestandardowego formatu papieru. Wybór opcji <Włącz> pozwala na ustalenie wymiarów papieru podawanych w sekcji <Wymiar X> i <Wymiar Y>.

Jednostka miary

Konfiguracja jednostki miary używanej do określenia niestandardowego formatu papieru.

Milimetry

Cale

Wymiar X

Wartość wymiaru poziomego (krótka krawędź) papieru niestandardowego.

77 do 215 (mm)

Wymiar Y

Wartość wymiaru pionowego (długa krawędź) papieru niestandardowego.

127 do 355 (mm)

Dołącz CR do LF

Pozwala dołączyć kod powrotu karetki (CR) do odebranego przez urządzenie kodu wysuwu papieru o jeden wiersz (LF). Jeśli wybrano opcję <Tak>, po odebraniu przez urządzenie kodu wysuwu papieru o jeden wiersz miejsce wydruku danych zostaje przesunięte na początek następnego wiersza. Jeśli wybrano opcję <Nie>, miejsce wydruku danych zostaje przesunięte do następnego wiersza, dokładnie pod odebranym kodem wysuwu papieru o jeden wiersz. canon/USRMA-0354-zz-SS-plPL/contents/images/book_images/b_C502_L. gif" alt=""/>

Tak

Nie

Zwiększ szerokość wydruku A4

Ustawienie pozwalające określić, czy obszar wydruku papieru formatu A4 w orientacji pionowej ma zostać powiększony do szerokości tego obszaru w formacie LTR.

Półtony

Konfiguracja metody przetwarzania danych zapewniającej odzwierciedlenie półtonów. Możliwe jest określenie, czy używane ma być ustawienie <Rozpraszanie błędów> oraz skonfigurowanie ustawień <Rozdzielczość> lub <Gradacja> oddzielne dla tekstu grafiki i obrazów.

Rozpraszanie błędów

Rozdzielczość/gradacja

Tekst

Rozdzielczość

Gradacja

Grafika

Rozdzielczość

Gradacja

Obraz

<Menu>  <PS>  <Półtony>  Określ ustawienia półtonów

<Rozpraszanie błędów>

Wyraźny wydruk drobnego tekstu i cienkich linii. Jeśli ustawienie ma wartość <Włącz>, skonfigurowane wartości ustawień <Rozdzielczość> i <Gradacja> określone dla elementów <Tekst>, <Grafika> oraz <Obraz> są wyłączane.

<Rozdzielczość>/<Gradacja>

<Rozdzielczość>

Wydruk wyraźnych krawędzi tekstu i cienkich linii.

<Gradacja>

Wydruk grafiki i zdjęć z miękką gradacją.

Profil źródła RGB

Ustalanie profilu źródłowego stosowanego do dopasowywania kolorów wydruku danych RGB do tych wyświetlanych na ekranie używanego monitora. Jeśli używany jest wyświetlacz kompatybilny z paletą sRGB wybór opcji <sRGB> spowoduje, że kolory wydruków będą bardzo podobne do tych widocznych na ekranie monitora. Wybór opcji <Gamma 1, 5>, <Gamma 1, 8> lub <Gamma 2, 4> umożliwia odpowiednią regulację wartości gamma. Im wyższa wartość, tym ciemniejsze kolory na wydrukach. Możliwa jest osobna konfiguracja tego ustawienia dla tekstu, grafiki i zdjęć.

Tekst

sRGB

Gamma 1, 5

Gamma 1, 8

Gamma 2, 4

Grafika

Obraz

Ustawienie to jest dostępne tylko po wybraniu opcji <CMS> w ustawieniu <CMS (dopasowany)/gamma>.

Profil wydruku

Określanie profilu wydruku dopasowywania kolorów. Zalecane jest używanie ustawienia domyślnego <Normalny> w przypadku wydruku tekstu i danych graficznych i ustawienia <Fotografia> do drukowania zdjęć.

Normalny
Fotografia

Normalny

Fotografia

Normalny

Fotografia

Metoda dopasowania

Wybór metody dopasowania kolorów w celu uzyskania na wydrukach kolorów jak najbardziej zbliżonych do wyświetlonych na ekranie.

Percepcyjna

Nasycenie

Kolorymetryczna

Percepcyjna

Nasycenie

Kompensacja szarości

Ustawienie pozwalające określić, czy do wydruku danych w odcieniach szarości (czarno-białych) ma być używany tylko czarny toner. canon/USRMA-0354-zz-SS-plPL/contents/images/book_images/b_C503_L. gif" alt=""/>

Wybór CMS (dopasowanie)

Dopasowywanie kolorów może być wykonywane z poziomu urządzenia lub komputera (sterownika drukarki). Jeśli wybrana zostanie opcja <Drukarka>, dopasowanie kolorów jest wykonywane przez urządzenie, a jeśli opcja <Host>, wykonuje je komputer lub sterownik drukarki.

Drukarka
Host

CMS (dopasowany)/gamma

Wybór metody przetwarzania danych do wydruku. Możliwe jest określenie, czy wykonane ma być dopasowanie kolorów czy korekcja gamma.

Gamma

CMS

Korekcja gamma

Ustawienie umożliwiające określenie wartości korekcji gamma w celu dopasowania jasności wydruków do oryginalnych dokumentów. Jeśli wydruki są ciemniejsze lub jaśniejsze niż oryginały, należy zmienić wartość korekcji gamma. Możliwe jest zastosowanie tego ustawienia osobno dla tekstu, grafiki i zdjęć.

1, 0

1, 4

1, 8

2, 2

Ustawienie to jest dostępne tylko po wybraniu opcji <Gamma> w ustawieniu <CMS (dopasowany)/gamma>.

Zaawansowane wygładzanie

Konfiguracja sposobu wygładzania rozmazanych konturów tekstu i grafiki. Opcja <Wygładzanie 2> nadaje silniejszy efekt wygładzania niż opcja <Wygładzanie 1>. Możliwe jest zastosowanie tego ustawienia osobno dla tekstu i grafiki.

Zaawansowane wygładzanie

Wygładzanie 1

Zastosuj do tekstu

BarDIMM *3

Włączenie tej opcji pozwala drukować kody kreskowe obsługiwane przez moduł Barcode Printing Kit. W przypadku wybrania opcji <Włącz> urządzenie będzie generować kody kreskowe po odebraniu poleceń drukowania kodów kreskowych z komputera hosta. W przypadku wybrania opcji <Wyłącz> kody kreskowe nie zostaną wygenerowane, nawet jeżeli komputer hosta wyśle polecenia drukowania kodów kreskowych.

Aby włączyć menu BarDIMM, konieczna jest aktywacja modułu Barcode Printing Kit. Jeśli nie ma potrzeby drukowania kodów kreskowych, należy upewnić się, że menu BarDIMM zostało wyłączone. W przeciwnym wypadku prędkość przetwarzania normalnych zadań drukowania może ulec obniżeniu.

Domyślne ustawienie to <Wyłącz>. W przypadku aktywowania modułu Barcode Printing Kit ustawienie zmienia się na <Włącz>.

FreeScape

Określ kod AEC (Alternate Escape Code, alternatywny kod specjalny), który ma zostać użyty do przesyłania poleceń kodów kreskowych, jeśli komputer hosta nie obsługuje standardowego kodu specjalnego.

~

"

#

$

/

\

?

{

}

|

To ustawienie jest dostępne tylko w przypadku włączenia opcji <BarDIMM>.

PS *2

Konfiguracja ustawień drukowania PS, takich jak układ strony i jakość wydruku.

Przekroczenie czasu oczekiwania zadania

To ustawienie pozwala określić limit czasu zadania. Jeśli zadanie nie zostanie zakończone w określonym limicie czasu, zostanie automatycznie anulowane.

0 do 3600 (s)

Drukuj błędy PS

To ustawienie określa, czy w przypadku wystąpienia błędu zostanie wydrukowana strona błędu.

Czysty czarny tekst

Jeśli obiekt tekstowy jest czarny (R=G=B=0%, C=M=Y=100% lub Bk=N%, C=M=Y=0% lub Bk=100%), to ustawienie określa, czy tekst zostanie wydrukowany przy użyciu tylko czerni. canon/USRMA-0354-zz-SS-plPL/contents/images/book_images/b_C1800. gif" alt=""/>

W zależności od drukowanych danych opcja <Oszczędzanie tonera> może nie zostać uwzględniona nawet w przypadku wybrania ustawienia <Włącz>.

W przypadku wybrania opcji <Włącz> dla ustawienia <Oszczędzanie tonera> niezbyt intensywne obrazy oraz obrazy z dużą ilością detali mogą zostać wydrukowane niewyraźnie.

Czarny nadruk

Jeśli czarny tekst jest drukowany na kolorowym tle lub nakłada się na grafikę, to ustawienie określa, czy czarny tekst zostanie nadrukowany na tło. Pozwala to zapobiec powstaniu białych obszarów pomiędzy tłem a wydrukowanym czarnym obiektem tekstowym. canon/USRMA-0354-zz-SS-plPL/contents/images/book_images/b_C1801. gif" alt=""/>

 

To ustawienie odnosi się wyłącznie do czystej czerni w przypadku ustawienia opcji <Czysty czarny tekst> na <Włącz>.

Profil źródła RGB

Brak

<Menu>  <Ustawienia drukarki>  <PS>  <Profil źródła RGB>  Wybierz profil źródłowy

<sRGB>

To ustawienie pozwala wybrać standardową branżową definicję dla monitorów w systemie Windows. W przypadku korzystania z monitora zgodnego ze standardem sRGB pozwala to wydrukować kolory bardzo zbliżone do kolorów wyświetlanych na monitorze.

<Gamma 1, 5>, <Gamma 1, 8> i <Gamma 2, 4>

Te ustawienia pozwalają wybrać poziom korekcji gamma danych RGB. gif" alt=""/><Brak>

W przypadku wybrania tego ustawienia dane RGB zależne od urządzenia zostaną skonwertowane do danych CMYK bez używania profilu RGB.

Profil symulacji CMYK

Urządzenie pozwala określić docelowy rodzaj symulacji przy drukowaniu danych CMYK.
Urządzenie konwertuje dane CMYK do modelu kolorów CMYK zależnego od urządzenia w oparciu o docelowy rodzaj symulacji wybrany w ustawieniu Profil symulacji CMYK.

JapanColor (Canon)

U. S. Web Coated v1. 00 (Canon)

Euro Standard v1. 00 (Canon)

Brak

Skorzystanie z wszystkich dostępnych profili może okazać się niemożliwe. Jeśli kolorowe dane zostały przy użyciu pobranego profilu wydrukowane w odcieniach szarości, należy sprawdzić zgodność pobranego profilu.

Jeżeli urządzenie odebrało dane z definicją przestrzeni kolorów zależną od urządzenia (opartą o CIE), kolory zostaną przetworzone zgodnie z określonymi ustawieniami. Dlatego też ustawienie <Profil symulacji CMYK> nie zostanie użyte przez urządzenie.

W przypadku wybrania ustawienia innego niż <Brak> i odebrania przez urządzenie definicji przestrzeni kolorów zależnej od urządzenia, która zostanie przetworzona przez komputer hosta, ustawienie <Profil symulacji CMYK> zostanie użyte również przez urządzenie.

W przypadku wybrania opcji <Brak> w obszarach zadrukowanych ciemnym kolorem mogą pojawić się plamy, zależnie od drukowanych danych.

<Menu>  <Profil symulacji CMYK>  Wybierz profil symulacji CMYK <JapanColor (Canon)>

To ustawienie korzysta z profilu JapanColor. Pozwala on uzyskać wydruki jak najbardziej zbliżone do standardów wydruków w Japonii. gif" alt=""/><U. 00 (Canon)>

To ustawienie korzysta z profilu U. Web Coated. Pozwala on uzyskać wydruki jak najbardziej zbliżone do standardów wydruków w USA. gif" alt=""/><Euro Standard v1. 00 (Canon)>

To ustawienie korzysta z profilu Euro Standard. Pozwala on uzyskać wydruki jak najbardziej zbliżone do standardów wydruków w Europie. gif" alt=""/><Brak>

W przypadku wybrania tego ustawienia dane CMYK zależne od urządzenia zostaną wydrukowane bez użycia profilu CMYK.

Użyj profilu skali szarości

To ustawienie pozwala określić sposób przetwarzania danych monochromatycznych zależnych od urządzenia.

Profil wydruku

To ustawienie pozwala zdefiniować profil odpowiednio do drukowanych danych. Ustawienie zostanie zastosowane do wszystkich danych w zadaniu drukowania, dlatego należy upewnić się, że wybrany profil jest odpowiedni do zadania.

Zwykły
Fotografia
Normalny TR

Fotografia TR

Jeśli wybrano opcję <Brak> dla ustawienia <Profil źródła RGB> lub <Profil symulacji CMYK>, a urządzenie odbierze definicję przestrzeni kolorów zależną od urządzenia z kolorami przetwarzanymi przez komputer hosta, to ustawienie nie jest używane. gif" alt=""/> <Profil wydruku>  Wybierz profil wydruku <Zwykły>

To ustawienie pozwala drukować kolory jak najbardziej zbliżone do kolorów wyświetlanych na monitorze. gif" alt=""/><Fotografia>

To ustawienie pozwala drukować kolory zbliżone do kolorów na zdjęciach. gif" alt=""/><Normalny TR>

To ustawienie pozwala drukować kolory jak najbardziej zbliżone do kolorów wyświetlanych na monitorze, a także zmniejszyć rozmazanie toneru przy drukowaniu tekstów i cienkich linii. gif" alt=""/><Fotografia TR>

To ustawienie pozwala drukować kolory zbliżone do kolorów na zdjęciach, a także zmniejszyć rozmazanie toneru przy drukowaniu tekstów i cienkich linii.

Metoda dopasowania

Ustawienie pozwala wybrać metodę drukowania w przypadku wybrania ustawienia <Profil źródła RGB>. Urządzenie dysponuje systemem zarządzania kolorami z kilkoma modelami odzwierciedlania kolorów.

Nasycenie
Kolorymetryczna

Jeśli wybrano opcję <Brak> dla ustawienia <Profil źródła RGB> lub <Profil symulacji CMYK>, a urządzenie odbierze definicję przestrzeni kolorów zależną od urządzenia z kolorami przetwarzanymi przez komputer hosta, ustawienie Metoda dopasowania nie jest używane. gif" alt=""/> <Metoda dopasowania>  Wybierz metodę dopasowania <Percepcyjna>

To ustawienie daje najlepsze efekty przy drukowaniu zdjęć lub obrazów bitmapowych. gif" alt=""/><Nasycenie>

To ustawienie jest najlepsze przy drukowaniu ilustracji i diagramów w prezentacjach biznesowych. gif" alt=""/><Kolorymetryczna>

To ustawienie daje wydruki najbardziej zbliżone do wartości kolorów RGB.

Przetw. czystej czerni RGB

To ustawienie pozwala określić sposób przetwarzania czerni i szarości na odpowiednie połączenie kolorów R, G i B w przypadku konwertowania danych RGB zależnych od urządzenia na dane CMYK niezależne od urządzenia przy użyciu ustawienia <Profil źródła RGB> urządzenia.

Wyłącz
Włącz

Jeśli na wydrukach w czerni i szarości widoczna jest gradacja lub postrzępione linie, należy wybrać opcję <Wyłącz> dla ustawienia Przetwarzanie RGB tylko w czerni oraz opcję <Fotografia> dla ustawienia <Profil wydruku>.

W połączeniu z pewnymi ustawieniami dane w czerni i szarości z odpowiednimi połączeniami kolorów R, G i B mogą zostać wydrukowane przy użyciu wyłącznie czarnego toneru, nawet w przypadku wybrania opcji <Wyłącz>. Poniżej podano przykłady.

Wybrano opcję <Włącz> dla ustawienia <Czysty czarny tekst>

Wybrano opcję <Brak> dla ustawienia <Profil źródła RGB>

Wybrano opcję <Normalny TR> lub <Fotografia TR> dla ustawienia <Profil wydruku>

W sterowniku drukarki wybrano opcję [Użyj profilu GCR 100%]

Jeśli dla ustawienia <Profil źródła RGB> wybrano opcję <Brak>, ustawienie Przetwarzanie RGB tylko w czerni nie zostanie użyte.

Przetw. czystej czerni CMYK

To ustawienie pozwala określić sposób drukowania danych monochromatycznych (C=M=Y=0) w przypadku przetwarzania danych CMYK niezależnych od urządzenia przy użyciu ustawienia <Profil symulacji CMYK> urządzenia.

W połączeniu z pewnymi określonymi ustawieniami dane monochromatyczne (C=M=Y=0) mogą być drukowane przy użyciu wyłącznie czarnego toneru (K) nawet w przypadku wybrania ustawienia <Wyłącz>. Poniżej podano przykłady:

Wybrano opcję <Brak> dla ustawienia <Profil symulacji CMYK>

Jeśli dla ustawienia <Profil symulacji CMYK> wybrano opcję <Brak>, ustawienie Przetwarzanie CMYK tylko w czerni nie zostanie użyte.

Półtony

<Rozpraszanie błędów>

<Rozdzielczość>/<Gradacja>

Jasność

Regulacja jasności całego obrazu. Ustawienie można zmieniać w zakresie od 85% do 115% z krokiem 5%.
Wybranie ustawienia 85% spowoduje rozjaśnienie obrazu, wybranie 115% – przyciemnienie obrazu.

85 do 100 do 115 (%)

Ta funkcja jest dostępna tylko w przypadku gdy opcja <Oszczędzanie tonera> jest ustawiona na <Wyłącz>.

Nadruk kompozytowy

Dane CMYK zależne od urządzenia można naddrukować jako wydruk kompozytowy.
Wszystkie kolory zostaną nałożone i wydrukowane na jednej płycie, można więc sprawdzić efekt końcowy bez separowania kolorów. canon/USRMA-0354-zz-SS-plPL/contents/images/book_images/b_C1802. gif" alt=""/>

To ustawienie jest dostępne tylko dla danych z ustawionym atrybutem naddrukowywania.

To ustawienie nie powoduje naddrukowania kolorów spotowych.

Jeśli wybrano opcję inną niż <Brak> dla ustawienia <Profil symulacji CMYK>, naddrukowanie nie zostanie użyte. (Zobacz Profil symulacji CMYK)

Zaawansowane wygładzanie

To ustawienie pozwala zastosować wygładzanie do danych graficznych i tekstowych. Wygładzania nie można zastosować do obrazów.

Opcje <Zastosuj do grafiki> i <Zastosuj do tekstu> można wybrać tylko w przypadku wybrania opcji <Wygładzanie 1> lub <Wygładzanie 2> dla ustawienia Wygładzanie zaawansowane.

Ustawienie opcji <Zastosuj do grafiki> i <Zastosuj do tekstu> na wyświetlaczu przyniesie efekty tylko w przypadku, gdy w sterowniku drukarki wybrano ustawienie Wygładzanie zaawansowane w sekcji [Ustawienia domyślne drukarki].

Efekty działania funkcji Wygładzanie zaawansowane mogą różnić się zależności od znaków i wzorów grafiki.

 

<Menu>  <Zaawansowane wygładzanie>  Określ ustawienie wygładzania 

Ustawienie <Wygładzanie 2> daje silniejszy efekt wygładzenia niż ustawienie <Wygładzanie 1>. Jeśli po wybraniu ustawienia <Wygładzanie 1> wydruki nadal nie są wygładzone, należy wybrać ustawienie <Wygładzanie 2>.

Poprzez włączenie lub wyłączenie ustawienia <Zastosuj do grafiki> i <Zastosuj do tekstu> można określić, czy wygładzanie ma zostać zastosowane do danych graficznych lub tekstowych. canon/USRMA-0354-zz-SS-plPL/contents/images/book_images/pubnumbers/USRMA-0354/b_dis1317. gif" alt=""/>

Konwersja skali szarości

Pozwala określić sposób konwersji wartości kolorów na wartości skali szarości przy drukowaniu kolorowych danych.

sRGB
NTSC
Jednolite RGB

To ustawienie nie dotyczy czarno-białych danych. gif" alt=""/> <Konwersja skali szarości>  Określ konwersję skali szarości

Pozwala obliczać wartość odcienia szarości przy użyciu metody konwersji kolorów opartej o standard sRGB. gif" alt=""/><NTSC>

Pozwala obliczać wartość odcienia szarości przy użyciu metody konwersji kolorów opartej o standard NTSC. gif" alt=""/><Jednolite RGB>

Oblicza średnią wartość wartości kolorów R, G i B jako wartość odcienia szarości.

Aby zmienić ustawienia sieci bezprzewodowej drukarki, tymczasowo połącz drukarkę z komputerem przy użyciu kabla USB. W przypadku modyfikacji ustawień sieci bezprzewodowej przy użyciu połączenia bezprzewodowego bez połączenia USB, komputer może nie być w stanie połączyć się z urządzeniem po zmodyfikowaniu ustawień.

Uwaga

 • Ta funkcja jest niedostępna w zależności od używanego modelu drukarki.

 • Aby zmienić ustawienia na karcie Bezprzewodowa sieć LAN (Wireless LAN), włącz ustawienie bezprzewodowej sieci LAN w drukarce.

  Uruchom program IJ Network Tool.

  Wybierz drukarkę w obszarze Drukarki: (Printers:).

  Jeśli drukarka jest połączona tymczasowo z komputerem za pomocą kabla USB, wybierz drukarkę, dla której w kolumnie Podłączona do (Connected to) widnieje wpis USB.

  Kliknij przycisk Konfiguracja... (Configuration... ).

  Kliknij przycisk Bezprzewodowa sieć LAN (Wireless LAN).

  Zmień lub sprawdź ustawienia.

  Po zmianie konfiguracji kliknij przycisk OK. Pojawi się ekran z prośbą o potwierdzenie ustawień przed przesłaniem ich do drukarki. W przypadku kliknięcia przycisku OK ustawienia są przesyłane do drukarki i pojawia się ekran Wysłane ustawienia (Transmitted Settings). 6/PL/NWT/screens/s_se_034. jpg" alt="rysunek: Ekran Konfiguracja"/>

  Typ sieci: (Network Type:)

  Podaje wybrany aktualnie tryb bezprzewodowej sieci LAN.

  Sieć AirPort (Infra) (AirPort Network (Infra))

  Połączenie drukarki z bezprzewodową siecią LAN przy użyciu routera bezprzewodowego.

  Bezpośrednie połączenie (Direct Connection)

  Umożliwia podłączanie do drukarki zewnętrznych urządzeń komunikacyjnych (np. komputerów, smartfonów lub tabletów), przekształcając ją w punkt dostępu (router bezprzewodowy).

  Jeśli na ekranie Typ sieci: (Network Type:) wyświetlana jest opcja Bezpośrednie połączenie (Direct Connection), nie można zmieniać ustawień na kartach Bezprzewodowa sieć LAN (Wireless LAN) i Hasło administratora (Admin Password).

  Jeśli korzystasz z drukarki za pomocą bezpośredniego połączenia (trybu punktu dostępu), w celu zmiany lub sprawdzenia ustawień kliknij w menu Ustawienia (Settings) opcję Skonfiguruj w durkarce połączenie bezpośrednie... (Set up printer's direct connection... 6/PL/NWT/common/i_arrow_trans. gif" alt=""/>Zmiana ustawień na karcie Bezpośrednie połączenie

  Sieć (SSID): (Network (SSID):)

  Podaje nazwę (identyfikator SSID) używanej aktualnie bezprzewodowej sieci LAN.

  Należy wprowadzić identyfikator SSID zgodny z konfiguracją routera bezprzewodowego. W identyfikatorze SSID uwzględniana jest wielkość liter.

  W przypadku bezpośredniego połączenia (trybu punktu dostępu) wyświetlana jest tu nazwa punktu dostępu (identyfikator SSID) drukarki.

  Wyszukaj... (Search... )

  Wyświetlenie ekranu Routery bezprzewodowe (Wireless Routers) umożliwiającego wybór routera bezprzewodowego, z którym ma być nawiązane połączenie. 6/PL/NWT/nwt_settings0400. html#NWT_wp1412424">Ekran Routery bezprzewodowe (Wireless Routers)

  Gdy program IJ Network Tool działa za pośrednictwem sieci LAN, przycisk ten jest wyszarzony i niedostępny. Aby zmienić ustawienia, tymczasowo połącz drukarkę z komputerem przy użyciu kabla USB.

  Metoda szyfrowania: (Encryption Method:)

  Wybór metody szyfrowania używanej w bezprzewodowej sieci LAN. 6/PL/NWT/common/i_important_trans. gif" alt=""/>Ważne

  Jeśli typy szyfrowania routera bezprzewodowego, drukarki i komputera są niezgodne ze sobą, drukarka nie może połączyć się z komputerem. Jeśli drukarka nie może połączyć się z komputerem po zmianie typu szyfrowania drukarki, upewnij się, że typy szyfrowania komputera i routera bezprzewodowego są zgodne z ustawieniami drukarki.

  W przypadku połączenia z siecią niechronioną istnieje niebezpieczeństwo ujawnienia danych, takich jak informacje osobiste, stronom trzecim.

  Nie używaj (Do Not Use)

  Wybierz, aby wyłączyć szyfrowanie.

  Użyj hasła (WEP) (Use Password (WEP))

  Komunikacja jest szyfrowana przy użyciu określonego klucza WEP.

  Jeśli nie ustawiono hasła sieci (WEP), automatycznie pojawia się ekran Szczegóły WEP (WEP Details). Aby zmienić wprowadzone wcześniej ustawienia WEP, kliknij przycisk Konfiguracja... ) w celu wyświetlenia odpowiedniego ekranu. 6/PL/NWT/nwt_settings0450. html">Zmiana ustawień szczegółowych szyfrowania WEP

  Użyj WPA/WPA2 (Use WPA/WPA2)

  Komunikacja jest szyfrowana przy użyciu określonego klucza sieciowego.

  Ustawienia te zapewniają wyższy stopień bezpieczeństwa niż WEP.

  Jeśli nie ustawiono klucza sieciowego, automatycznie pojawia się ekran Potwierdzenie typu uwierzytelniania (Authentication Type Confirmation). Aby zmienić wprowadzone wcześniej ustawienia klucza sieciowego, kliknij przycisk Konfiguracja... ) w celu wyświetlenia ekranu Szczegóły WPA/WPA2 (WPA/WPA2 Details). 6/PL/NWT/nwt_settings0500. html">Zmiana ustawień szczegółowych szyfrowania WPA/WPA2

  Konfiguracja... )

  Pojawi się ekran ustawień szczegółowych. Hasło sieci (WEP) lub klucz WPA/WPA2 wybrane w oknie Metoda szyfrowania: (Encryption Method:) można zatwierdzać i zmieniać.

  Więcej informacji na temat ustawienia WEP:
  Więcej informacji na temat ustawienia WPA/WPA2:

  Ustawienie TCP/IP: (TCP/IP Setting:)

  Określenie adresu IP drukarki użytkowanej w sieci LAN. Określ wartość zgodną z ustawieniami sieci.

  Pobierz adres IP automatycznie (Get IP address automatically)

  Wybranie tej opcji umożliwia korzystanie z adresu IP przydzielanego automatycznie przez serwer DHCP. Funkcję serwera DHCP należy włączyć w ustawieniach routera bezprzewodowego.

  Użyj następującego adresu IP (Use following IP address)

  Wybierz tę opcję, jeśli konfiguracja sieci, w której działa drukarka, nie udostępnia funkcji serwera DHCP albo chcesz użyć konkretnego adresu IP lub stałego adresu IP.

 • Ekran Routery bezprzewodowe (Wireless Routers)

  Wykryte routery bezprzewodowe: (Detected Wireless Routers:)

  Możliwość sprawdzania siły sygnału, kanału radiowego, typu szyfrowania i nazwy routera bezprzewodowego.

  Siła sygnału jest wyświetlana w następujący sposób.

  : Dobra

  : Średnia

  : Słaba

  Typ szyfrowania jest wyświetlany w następujący sposób.

  Puste: brak szyfrowania

  WEP: wybrane jest ustawienie WEP

  WPA/WPA2: wybrane jest ustawienie WPA/WPA2

  Odśwież (Refresh)

  Kliknij, aby uaktualnić listę routerów bezprzewodowych, w przypadku gdy dany router bezprzewodowy nie został wykryty.

  Jeśli docelowy router bezprzewodowy działa w sieci zamkniętej (w trybie ukrycia), kliknij przycisk Anuluj (Cancel), aby powrócić do poprzedniego ekranu, a następnie wprowadź w polu Sieć (SSID) (Network (SSID)) nazwę sieci (identyfikator SSID).

  Upewnij się, że router bezprzewodowy jest włączony.

  Ustaw (Set)

  Kliknięcie tego przycisku pozwala ustawić nazwę sieci (identyfikator SSID) w obszarze Sieć (SSID): (Network (SSID):) na karcie Bezprzewodowa sieć LAN (Wireless LAN).

  Jeśli w wybranym routerze bezprzewodowym włączone jest szyfrowanie, pojawi się ekran Szczegóły WPA/WPA2 (WPA/WPA2 Details) lub Szczegóły WEP (WEP Details). W takim przypadku skonfiguruj szczegóły, wprowadzając ustawienia szyfrowania zgodne z ustawieniami routera bezprzewodowego.

  Routery bezprzewodowe, z których urządzenie nie może korzystać (w tym routery skonfigurowane pod kątem użycia innych metod szyfrowania), są wyszarzone i nieaktywne.

 • Zmiana ustawień karty Canon Imageclass Lbp6230dn

  Bezpośredni link do pobrania Zmiana ustawień karty Canon Imageclass Lbp6230dn

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Zmiana ustawień karty Canon Imageclass Lbp6230dn